Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

2. šumadijski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 7. 1941. U Smederevskoj Palanci, na sastanku OK KPJ za Pomoravlje, u prisustvu delegata PK KPJ Branka Krsmanovića, formiran Štab 2. šumadijskog NOP odreda i određeni rukovodioci četa.

⚔️ 7. 7. 1941. Južno od Smederevske Palanke OK KPJ za Pomoravlje formirao 2. šumadijski NOP odred.

⚔️ 13. 7. 1941. Drugi šumadijski NOP odred napao na Raču (kod Kragujevca), razoružao žandarme i spalio arhive.

⚔️ 16. 7. 1941. Na Gradištu (blizu Rače) nemački vojnici iznenadili i razbili Palanačku i Račansku četu 2. šumadijskog NOP odreda.

⚔️ 18. 7. 1941. Kod V. Plane 2. šumadijski NOP odred napao nemačku kolonu i naneo joj gubitke.

⚔️ 24. 7. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda razoružali dve žandarmerijske patrole kod s. Rakinca i Markovca.

⚔️ 30. 7. 1941. U s. Radovanju (kod V. Plane) delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i razoružali žandarme i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 7. 8. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i zauzeli Svilajnac, razoružali žandarme, demolirali saobraćajne objekte i pokidali tt veze.

⚔️ 10. 8. 1941. U s. Kušiljevu (kod Svilajnca) delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

⚔️ 12. 8. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali na s. Markovac (kod Lapova), razoružali žandarme, demolirali ž. st. i zaplenili 2. p. mitraljeza i 32 puške.

⚔️ 23. 8. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda upali u s. Aleksandrovac (kod Žabara) razoružali 7 stražara i spalili opštinsku arhivu, a na ž. st. Lozovik demolirali stanična postrojenja.

⚔️ 0. 9. 1941. Drugi šumadijski NOP odred formirao u svom sastavu sedam četa (dve orašačke, Račansku, Palanačku, Resavsku, Pomoravsku i Azanjsku).

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Bobovu (kod Svilajnca) nedićevci i ljotićevci napali delove 2. šumadijskog NOP odreda i prisilili ih na povlačenje prema Zabarima.

⚔️ 0. 9. 1941. Drugi šumadijski NOP odred zauzeo Zabare i razoružao 18 žandarma.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Saraorcima između Smedereva i V. Plane 2. šumadijski NOP odred razoružao 90 četnika Koste Pećanca, među kojima 20 oficira i 10 podoficira.

⚔️ 1. 9. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda miniranjem oštetili železnički most na r. Jasenici (kod Topole) i spalili opštinske arhive u selima Saranovu i Sepcima.

⚔️ 4. 9. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda zauzeli Svilajnae, razoružali žandarmerijsku posadu, uništili arhive Sreskog načelstva, Finansijske uprave, Pošte i Opštine, kao i arhivu u s. Markovcu.

⚔️ 4. 9. 1941. Na drumu Požarevac-Svilajnac delovi 2. šumadijskog NOP odreda iz zasede napali nemačke vojnike u dva kamiona i dva automobila i ubili 36 vojnika.

⚔️ 10. 9. 1941. Na ž. st. Badnjevcu (kod Lapova) delovi 2. šumadijskog NOP odreda demolirali stanične uređaje.

⚔️ 15. 9. 1941. Kod ž. st. Lozovik (kod Smedereva) delovi 2. šumadijskog NOP odreda uništili nemački transportni voz sa hranom. Za odmazdu, nemački vojnici streljali 50 meštana.

⚔️ 18. 9. 1941. Drugi šumadijski NOP odred zauzeo Raču.

⚔️ 25. 9. 1941. Kod Azanje (blizu Smedereva) 2. šumadijski NOP odred napao iz zasede nemačku kolonu jačine oko 400 ljudi i naneo joj gubitke od 80 mrtvih i ranjenih. Gubici Odreda 2 mrtva i 3 ranjena borca [Po drugom izvoru događaj se desio 28. septembra.].

⚔️ 7. 10. 1941. Kod s. Vojske (blizu Svilajnca) delovi 2. šumadijskog NOP odreda vodili borbu protiv 7. srpskog oružanog odreda.

⚔️ 8. 10. 1941. Kod s. Milatovca (na pruzi Kragujevac-Lapovo) delovi 2. šumadijskog NOP odreda na nekoliko mesta porušili železničku prugu.

⚔️ 8. 10. 1941. Između ž. stanice Batočina i Badnjevac (kod Lapova) delovi 2. šumadijskog NOP odreda oštetili prugu.

⚔️ 25. 10. 1941. Od Kragujevca, Lapova, Topole i Smed. Palanke otpočeo koncentričan napad jedinica nemačke 714. pešadijske divizije i nekoliko Nedićevih i Ljotićevih odreda na 2. šumadijski NOP odred. Posle dvodnevnih borbi kod sela Baničine, D. Rače, Popovića i Miraševca glavnina 2. šumadijskog NOP odreda se povukla prema Rudniku.

⚔️ 20. 11. 1941. U selima Robajima i Rajkovićima (kod Valjeva) delovi Valjevskog, Užičkog i 2. šumadijskog NOP odreda napali i razbili četnike, zarobivši 80 četnika i zaplenivši 3 mitraljeza, 1 minobacač, 80 pušaka i veću količinu municije.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod s. Visoke (blizu Titovog Užica) Užički, Čačanski i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv četnika i 6. dobrovoljačkog odreda i naneli im gubitke od 8 mrtvih, 17 ranjenih i 1 (oficira) zarobljenog.

⚔️ 16. 1. 1942. Kod s. Burađe i s. Ojkovice (na pl. Zlatiboru) Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv Požeških nedićevsko-četničkih odreda.

⚔️ 5. 2. 1942. Otpočeo napad četničko-nedićevskih, italijanskih i muslimanskih fašističkih jedinica na oslobođenu teritoriju između Lima i Uvca, koju su branili Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred, 1. i 2. Zlatarski i Mileševski partizanski bataljon.

⚔️ 9. 2. 1942. U Smederevsko i Palanci podlegao mučenju od strane žandarma komandir Resavske čete 2. šumadijskog NOP odreda Lazar Stojanović, narodni heroj.

⚔️ 22. 2. 1942. U s. Tuležu (kod Venčana), da ne bi živ pao u ruke neprijatelju, izvršio samoubistvo rukovodilac SKOJ-a 2. šumadijskog NOP odreda Svetomir Mladenović, narodni heroj.

⚔️ 1. 3. 1942. U Čajniču, odlukom CK KPJ i naređenjem vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita, formirana 2. proleterska NOU brigada (1. i 4 bataljon iz Užičkog, 2. bataljon iz Čačanskog i 3. bataljon iz 2. šumadijskog NOP odreda). Ministar inostranih poslova izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije saopštio ambasadoru SSSR-a u Londonu da partizanski rat u Jugoslaviji predstavlja socijalnu revoluciju, da NOB, kojom rukovodi KPJ, razbija i razdvaja snage otpora u zemlji.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Velika Plana Aleksandrovac Britanija i Jugoslavija Užice Smederevska Palanka Italija u drugom svetskom ratu SSSR i Jugoslavija Zlatar Narodni heroji Jugoslavije 714. pešadijska divizija Svilajnac Diverzije u oslobodilačkom ratu Kragujevac Požarevac Centralni komitet KPJ Valjevo SKOJ Zasede u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Josip Broz Tito Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Borbe u Srbiji 1942. Smederevo Srpska državna straža (nedićevci) Saradnja četnika sa okupatorom Nemački zločini u Jugoslaviji Filip Kljajić Ustanak u Pomoravlju 1941. Požeški četnički odred Nemački zločini u Srbiji 1941. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Kosta Pećanac 2. proleterska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu