Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

2. šumadijski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 7. 1941. U Smederevskoj Palanci, na sastanku OK KPJ za Pomoravlje, u prisustvu delegata PK KPJ Branka Krsmanovića, formiran Štab 2. šumadijskog NOP odreda i određeni rukovodioci četa.

⚔️ 7. 7. 1941. Južno od Smederevske Palanke OK KPJ za Pomoravlje formirao 2. šumadijski NOP odred.

⚔️ 13. 7. 1941. Drugi šumadijski NOP odred napao na Raču (kod Kragujevca), razoružao žandarme i spalio arhive.

⚔️ 16. 7. 1941. Na Gradištu (blizu Rače) nemački vojnici iznenadili i razbili Palanačku i Račansku četu 2. šumadijskog NOP odreda.

⚔️ 18. 7. 1941. Kod V. Plane 2. šumadijski NOP odred napao nemačku kolonu i naneo joj gubitke.

⚔️ 24. 7. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda razoružali dve žandarmerijske patrole kod s. Rakinca i Markovca.

⚔️ 30. 7. 1941. U s. Radovanju (kod V. Plane) delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i razoružali žandarme i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 7. 8. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i zauzeli Svilajnac, razoružali žandarme, demolirali saobraćajne objekte i pokidali tt veze.

⚔️ 10. 8. 1941. U s. Kušiljevu (kod Svilajnca) delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

⚔️ 12. 8. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali na s. Markovac (kod Lapova), razoružali žandarme, demolirali ž. st. i zaplenili 2. p. mitraljeza i 32 puške.

⚔️ 23. 8. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda upali u s. Aleksandrovac (kod Žabara) razoružali 7 stražara i spalili opštinsku arhivu, a na ž. st. Lozovik demolirali stanična postrojenja.

⚔️ 0. 9. 1941. Drugi šumadijski NOP odred formirao u svom sastavu sedam četa (dve orašačke, Račansku, Palanačku, Resavsku, Pomoravsku i Azanjsku).

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Bobovu (kod Svilajnca) nedićevci i ljotićevci napali delove 2. šumadijskog NOP odreda i prisilili ih na povlačenje prema Zabarima.

⚔️ 0. 9. 1941. Drugi šumadijski NOP odred zauzeo Zabare i razoružao 18 žandarma.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Saraorcima između Smedereva i V. Plane 2. šumadijski NOP odred razoružao 90 četnika Koste Pećanca, među kojima 20 oficira i 10 podoficira.

⚔️ 1. 9. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda miniranjem oštetili železnički most na r. Jasenici (kod Topole) i spalili opštinske arhive u selima Saranovu i Sepcima.

⚔️ 4. 9. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda zauzeli Svilajnae, razoružali žandarmerijsku posadu, uništili arhive Sreskog načelstva, Finansijske uprave, Pošte i Opštine, kao i arhivu u s. Markovcu.

⚔️ 4. 9. 1941. Na drumu Požarevac-Svilajnac delovi 2. šumadijskog NOP odreda iz zasede napali nemačke vojnike u dva kamiona i dva automobila i ubili 36 vojnika.

⚔️ 10. 9. 1941. Na ž. st. Badnjevcu (kod Lapova) delovi 2. šumadijskog NOP odreda demolirali stanične uređaje.

⚔️ 15. 9. 1941. Kod ž. st. Lozovik (kod Smedereva) delovi 2. šumadijskog NOP odreda uništili nemački transportni voz sa hranom. Za odmazdu, nemački vojnici streljali 50 meštana.

⚔️ 18. 9. 1941. Drugi šumadijski NOP odred zauzeo Raču.

⚔️ 25. 9. 1941. Kod Azanje (blizu Smedereva) 2. šumadijski NOP odred napao iz zasede nemačku kolonu jačine oko 400 ljudi i naneo joj gubitke od 80 mrtvih i ranjenih. Gubici Odreda 2 mrtva i 3 ranjena borca [Po drugom izvoru događaj se desio 28. septembra.].

⚔️ 7. 10. 1941. Kod s. Vojske (blizu Svilajnca) delovi 2. šumadijskog NOP odreda vodili borbu protiv 7. srpskog oružanog odreda.

⚔️ 8. 10. 1941. Kod s. Milatovca (na pruzi Kragujevac-Lapovo) delovi 2. šumadijskog NOP odreda na nekoliko mesta porušili železničku prugu.

⚔️ 8. 10. 1941. Između ž. stanice Batočina i Badnjevac (kod Lapova) delovi 2. šumadijskog NOP odreda oštetili prugu.

⚔️ 25. 10. 1941. Od Kragujevca, Lapova, Topole i Smed. Palanke otpočeo koncentričan napad jedinica nemačke 714. pešadijske divizije i nekoliko Nedićevih i Ljotićevih odreda na 2. šumadijski NOP odred. Posle dvodnevnih borbi kod sela Baničine, D. Rače, Popovića i Miraševca glavnina 2. šumadijskog NOP odreda se povukla prema Rudniku.

⚔️ 20. 11. 1941. U selima Robajima i Rajkovićima (kod Valjeva) delovi Valjevskog, Užičkog i 2. šumadijskog NOP odreda napali i razbili četnike, zarobivši 80 četnika i zaplenivši 3 mitraljeza, 1 minobacač, 80 pušaka i veću količinu municije.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod s. Visoke (blizu Titovog Užica) Užički, Čačanski i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv četnika i 6. dobrovoljačkog odreda i naneli im gubitke od 8 mrtvih, 17 ranjenih i 1 (oficira) zarobljenog.

⚔️ 16. 1. 1942. Kod s. Burađe i s. Ojkovice (na pl. Zlatiboru) Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv Požeških nedićevsko-četničkih odreda.

⚔️ 5. 2. 1942. Otpočeo napad četničko-nedićevskih, italijanskih i muslimanskih fašističkih jedinica na oslobođenu teritoriju između Lima i Uvca, koju su branili Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred, 1. i 2. Zlatarski i Mileševski partizanski bataljon.

⚔️ 9. 2. 1942. U Smederevsko i Palanci podlegao mučenju od strane žandarma komandir Resavske čete 2. šumadijskog NOP odreda Lazar Stojanović, narodni heroj.

⚔️ 22. 2. 1942. U s. Tuležu (kod Venčana), da ne bi živ pao u ruke neprijatelju, izvršio samoubistvo rukovodilac SKOJ-a 2. šumadijskog NOP odreda Svetomir Mladenović, narodni heroj.

⚔️ 1. 3. 1942. U Čajniču, odlukom CK KPJ i naređenjem vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita, formirana 2. proleterska NOU brigada (1. i 4 bataljon iz Užičkog, 2. bataljon iz Čačanskog i 3. bataljon iz 2. šumadijskog NOP odreda). Ministar inostranih poslova izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije saopštio ambasadoru SSSR-a u Londonu da partizanski rat u Jugoslaviji predstavlja socijalnu revoluciju, da NOB, kojom rukovodi KPJ, razbija i razdvaja snage otpora u zemlji.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Svilajnac Četnici u drugom svetskom ratu 2. proleterska udarna brigada Velika Plana SKOJ Kosta Pećanac Italija u drugom svetskom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Požeški četnički odred Narodni heroji Jugoslavije Ustanak u Srbiji 1941. 714. pešadijska divizija Britanija i Jugoslavija Smederevo Diverzije u oslobodilačkom ratu Užice Smederevska Palanka Požarevac Centralni komitet KPJ Zlatar Srpska državna straža (nedićevci) Kragujevac Josip Broz Tito Valjevo Saradnja četnika sa okupatorom Filip Kljajić Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Nemački zločini u Jugoslaviji SSSR i Jugoslavija Nemački zločini u Srbiji 1941. Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Ustanak u Pomoravlju 1941. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Borbe u Srbiji 1942. Aleksandrovac Zasede u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku