Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Centralni komitet KPJ

Za ovaj pojam je pronađeno 387 hronoloških zapisa, 496 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1941. CK KPJ uputio Okružnicu br. 1 svim partijskim rukovodstvima i organizacijama povodom odluke vlade Kraljevine Jugoslavije da raspusti URSS U Okružnici se postavlja: čitavom borbom radnika rukovodi KPJ preko sindikalne komisije CK KPJ; u preduzećima formirati i jačati odbore radničkog jedinstva; formirati sindikalne komisije pri svim partijskim rukovodstvima; partijske jedinice po preduzećima i mesni i okružni komiteti KPJ odgovorni su za čitav rad oko organizacije štrajkova.

⚔️ 0. 1. 1941. CK KPJ izdao proglas podovom zabrane rada URSS-a. Ističući da je taj akt vlade uperen protiv cele radničke klase Jugoslavije, on sve radnike poziva da nastave borbu i još čvršće zbiju svoje redove, jer samo jedinstvena radnička klasa, sa čitavim narodom, pod rukovodstvom KPJ, može izvojevati svoja prava i bolju budućnost.

⚔️ 0. 1. 1941. CK KPJ objavio kominike br. 5 u kome ističe: narodima Jugoslavije preti opasnost od imperijalističkih osvajača a vlada Cvetković-Maček vodi politiku koja ugrožava nezavisnost Jugoslavije; zadnji je čas da se ujedine sve narodne snage u borbi za pakt o uzajamnoj pomoći sa SSSR-om, za nezavisnost Jugoslavije, demokratizaciju zemlje, za ravnopravnost nacionalno ugnjetenih naroda, za stvaranje prave narodne vlade; komunisti treba da budu inicijatori i organizatori u borbi za jedinstvo masa odozdo i za ostvarenje postavljenih zahteva.

⚔️ 0. 1. 1941. CK KPJ uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju štampariju radi štampanja -Iskre-, organa PK KPJ za Makedoniju.

⚔️ 0. 2. 1941. U Beogradu (na Čukarici) održano Pokrajinsko partijsko savetovanje za Srbiju, kome su prisustvovali generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, svi članovi CK KPJ koji su se nalazili u Beogradu, članovi PK KPJ za Srbiju, sekretari OK KPJ u Srbiji i članovi MK KPJ za Beograd. Na savetovanju su konkretizovane odluke V zemaljske konferencije za teritoriju Srbije i naglašena je potreba da se pojača politički rad u masama i formiraju partijske organizacije u mestima gde ih do tada nije bilo.

⚔️ 0. 2. 1941. CK KPJ izdao proglas povodom sprovođenja odluke vlade Kraljevine Jugoslavije (vlada Cvetković-Maček) o odvođenju u koncentracione logore oko 2000 komunista pod maskom vojne mobilizacije. U proglasu se ističe: vlada Cvetković-Maček ovom i drugim merama potkopava nezavisnost zemlje; narod i vojska se pozivaju da ujedine sve snage u borbi za pakt o uzajamnoj pomoći sa SSSR-om, protiv rata i pete kolone; protiv skupoće, terora i progona radničke klase i koncentracionih logora; za jedinstvo svih miroljubivih i naprednih snaga u borbi za mir, slobodu, demokratska prava i nacionalnu ravnopravnost.

⚔️ 0. 3. 1941. CK KPJ izdao proglas -Protiv kapitulacije - za pakt o uzajamnoj pomoći sa Sovjetskim Savezom-. U proglasu se narodi Jugoslavije upozoravaju na izdaju vlade i ističe da se nezavisnost zemlje može spasti ako se sa SSSR-om zaključi pakt o uzajamnoj pomoći i zbaci izdajnička a uspostavi narodna vlada. Pozivaju se građani, uključujući i vojsku, da organizuju protestne skupštine i mitinge i zbiju se u jedinstven pokret radi ostvarenja tih zahteva.

⚔️ 25. 3. 1941. CK KPJ objavio proglas u kome je akt vlade Kraljevine Jugoslavije (Cvetković-Maček) o pristupanju Trojnom paktu osuđen i odbačen kao akt nacionalne izdaje.

⚔️ 29. 3. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito stigao avionom iz Zagreba u Beograd i na Čukarici održao partijsko savetovanje kome su prisustvovali članovi CK KPJ (koji su se nalazili u Beograd), članovi PK KPJ za Srbiju i članovi MK za Beograd. Ocenjeni su. martovski događaji i doneti su zaključci i smernice za dalji rad.

⚔️ 30. 3. 1941. CK KPJ izdao proglas u kome se, u cilju odbrane zemlje, od Simovićeve vlade zahteva: pakt o uzajamnoj pomoći sa SSSR-om; ukidanje svih vanrednih zakona i davanje narodima Jugoslavije demokratskih i nacionalnih prava i sloboda; sloboda sindikalnog i političkog organizovanja; potpuna amnestija svih političkih i vojnih osuđenika i povratak španskih dobrovoljaca iz francuskih logora; stavljanje pod sud svih petokolonaša; čišćenje državnog i vojnog aparata od svih protivnarodnih elemenata i tuđih agenata.

⚔️ 0. 4. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o odluci CK KPJ da se okupatoru pruži otpor pa ma koliko on bio jak.

⚔️ 0. 4. 1941. CK KPJ uputio Metodiju Šatorovu poziv da prisustvuje Majskom savetovanju KPJ. Poziv mu uručila Mara Naceva, koja je u Makedoniju upućena u svojstvu člana PK KPJ za Makedoniju.

⚔️ 7. 4. 1941. U Zagrebu Politbiro CK KPJ održao sednicu na kojoj je odlučeno da se u Štab 4. armije pošalje delegacija sa zahtevom da se radnicima i antifašistima podeli oružje za borbu protiv agresora i petokolonaša. Štab 4. armije odbio ovaj zahtev.

⚔️ 10. 4. 1941. U Zagrebu Politbiro CK KPJ održao sednicu na kojoj je analizirao situaciju stvorenu rasulom vojske i proglašenjem kvislinške NDH, Odlučeno da se nastavi otpor agresoru, a ako to postane nemoguće, usled sloma koji se nazirao, treba odlučno prići pripremi, organizaciji i vođenju oružanog ustanka protiv okupatora. Sedište Politbiroa CK KPJ premešta se u Beograd. Formiran Vojni komitet sa Josipom Brozom Titom na čelu. Ukazano je na značaj čuvanja organizacionog jedinstva KPJ. Postavljeni su zadaci: preduzeti sve mere da se izbegne hapšenje članova KPJ i sakupljati oružje. Veći deo članova CK poslat u Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Sloveniju da prenese te odluke.

⚔️ 15. 4. 1941. CK KPJ izdao proglas narodima Jugoslavije, u kome je osudio stvaranje NDH, dao punu podršku pripadnicima jugoslovenske vojske koji pružaju otpor napadaču, osudio izdaju, raspirivanje šovinizma i bratoubilačkog rata i ukazao na mogućnost borbe u novoj situaciji.

⚔️ 24. 4. 1941. U s. Veljem Brdu (kod Titograda), održan sastanak PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak. Na osnovu direktive CK KPJ doneta je odluka: da se vrše pripreme za oružanu borbu protiv okupatora; da se formira Vojna komisija koja će preko MK KPJ, organizovati i rukovoditi prikupljanjem oružja i municije, evidentirati oružje i municiju kojom su raspolagali članovi i simpatizeri KPJ i drugi rodoljubi, a na koje se moglo računati u oružanoj borbi protiv okupatora; da se razvije najširi politički rad i objasne uzroci kapitulacije bivše Jugoslavije i njene vojske; da se narodu ukaže na potrebu da oružje ne predaje okupatorskim vlastima.

⚔️ 25. 4. 1941. U Splitu, na pokrajinskom partijskom savetovanju, kome je prisustvovao i član CK KPJ i CK KPH Marko Oreškovic, pri PK KPH za Dalmaciju formirana Vojna komisija sa zadatkom da priprema oružani ustanak u Dalmaciji.

⚔️ 0. 5. 1941. CK KPJ uputio Lazara Koliševskog u Skoplje, kao člana PK KPJ za Makedoniju, sa uputstvima za rad i partijskim materijalima, među kojima su se nalazili proglas CK KPJ od 1. maja (koji je sekretar PK KPJ za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo odbio da rasturi) i zaključci sa Majskog savetovanja.

⚔️ 1. 5. 1941. CK KPJ izdao prvomajski proglas radnom narodu Jugoslavije, u kome objašnjava uzroke. aprilskog sloma, ne priznaje rasparčavanje Jugoslavije, poziva radničku klasu na jedinstvo i ističe da će KPJ, kao i do sada, stajati u prvim redovima narodne borbe i još upornije organizovati i voditi borbu protiv okupatora i njegovih slugu, protiv raspirivanja šovinizma, za bratstvo naroda Jugoslavije, za srećniju budućnost.

⚔️ 21. 5. 1941. U Kumanovu, na inicijativu MK KPJ za Kumanovo održana konferencija sa delegatima partijskih organizacija kumanovskog sreza na kojoj su jednoglasno osuđeni oportunistička i razbijačka dslatnost PK KPJ za Makedoniju i prekidanje veze sa CK KPJ. Doneta je: odluka da partijske organizacije prekinu vezu sa dotadašnjim PK, uspostave vezu sa CK KPJ, produže prikupljanje oružja i organizuju partijsku tehniku.

⚔️ 25. 5. 1941. U Pančevu održano okružno partijsko savetovanje za južni Banat, na kome je član CK KPJ i politički sekretar PK KPJ za Vojvodinu Žarko Zrenjanin Uča preneo zadatke koje su postavili PK KPJ za Vojvodinu i Majsko savetovanje KPJ.

⚔️ 27. 5. 1941. Na sastanku partijske organizacije Borovnice član CK KPS i CK KPJ Miha Marinko dao smernice za obrazovanje terenskih odbora OF, organizovanje SKOJ-a i pripremu oružanog ustanka u rejonu Borovnice.

⚔️ 0. 6. 1941. JK KPJ za Makedoniju, na insistiranje Lazara Koliševskog i Mare Naceve, održao sastanak kome su prisustvovali i članovi MK KPJ za Skoplje. Na sastanku je Lazar Koliševski oštro osudio oportunističke i kontrarevolucionarne stavove Šatorova i zahtevao od PK da prihvati stavove i liniju CK KPJ: oružanu borbu protiv okupatora. Šatorov i još dva člana PK su se suprotstavili tome. Nekoliko dana kasnije inicijatori toga sastanka odlučili su da o tome izveste CK KPJ.

⚔️ 13. 6. 1941. Na velikom ustaškom zboru kod franjevačkog manastira u s. Humcu (kod Ljubuškog) Ljubuška partijska organizacija rasturila Majski proglas CK KPJ i Majski proglas PK KPJ za BiH. Ustaše su pohapsile gotovo sve članove Partije, Time je partijska organizacija razbijena (a obnovljena je tek 1942).

⚔️ 22. 6. 1941. U Beogradu, u Molerovoj ulici, održana sednica Politbiroa CK KPJ na kojoj su, povodom napada Nemačke na SSSR, razmatrane mere koje Partija mora preduzeti Rešeno je da CK KPJ i ostali centralni i pokrajinski komitet objave proglase sa pozivom na sveopšti narodni ustanak. Sednicom je rukovodio generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito.

⚔️ 22. 6. 1941. Povodom napada Nemačke na SSSR, CK KPJ izdao proglas u kome se kaže: -Vi koji stenjete pod okupatorskom čizmom, svi vi koji ljubite slobodu i nezavisnost, koji nećete fašističkog ropstva - znajte da je kucnuo čas borbe za vaše oslobođenje od fašističkih osvajača... Proleteri sviju krajeva Jugoslavije, na svoja mesta - vi prve borbene redove! Zbijte čvrsto svoje redove oko vaše avangarde, KP Jugoslavije!... Spremajte se hitno za poslednji i odlučni boj! Uništavajte fašiste!-.

⚔️ 22. 6. 1941. Kominterna uputila telegram Centralnom komitetu KPJ: traži preduzimanje svih potrebnih mera da bi se poduprla i olakšala pravedna borba sovjetskog naroda.

⚔️ 23. 6. 1941. Lazar Koliševski član PK KPJ za Makedoniju, đo-šao u Beograd i Centralnom komitetu KPJ podneo izveštaj o stanju u Makedoniji i o oportunističkim i kontrarevolucionarnim stavovima sekretara PK KPJ za Makedoniju Metodija Šatorova Šarla i njegovih jednomišljenika.

⚔️ 27. 6. 1941. U Beogradu održana sednica CK KPJ na kojoj je obrazovan GŠ NOP odreda Jugoslavije. Za komandanta GŠ je određen Josip Broz Tito.

⚔️ 28. 6. 1941. U blizini Varaždina, uz prisustvo člana CK KPJ, održan sastanak OK KPH za Varaždin na kome je doneta odluka da odmah otpočnu diverzantske akcije.

⚔️ 30. 6. 1941. Na sastanku OK KPJ za Kruševac doneta odluka da se formira NOP odred (određen je i njegov štab), još jednom proradi proglas CK KPJ, održe partijski sastanci na čitavoj teritoriji okruga i izvrše detaljne pripreme oružanog ustanka.

⚔️ 0. 7. 1941. Član PK KPJ za Makedoniju Lazar Koliševski, drugi put došao u Beograd i Centralnom komitetu KPJ podneo izveštaj o situaciji u Makedoniji i o oportunističkoj i kontrarevolucionarnoj politici sekretara PK KPJ za Makedoniju Metodija Šatorova Šarla. Na osnovu tog izveštaja, CK KPJ odlučio je da Šatorova isključi iz KPJ i smeni sa dužnosti sekretara PK KPJ za Makedoniju.

⚔️ 0. 7. 1941. U Beogradu CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije izradili plan za stvaranje veće slobodne teritorije u zapadnoj Srbiji, kao baze za uspešnije rukovođenje celokupnom oružanom borbom u Jugoslaviji.

⚔️ 0. 7. 1941. Na Šehitlucima (kod Banje Luke) održan sastanak Oblasnog vojnog rukovodstva za Bos. krajinu na kome je član Vojnog komiteta pri PK KPJ za BiH preneo direktive CK KPJ o otpočinjanju ustanka i zaključke PK KPJ za BiH o formiranju partizanskih štabova i otpočinjanju oružanih akcija i diverzija.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Rašinovcu (kod Bos. Petrovca) komandant Oblasnog vojnog štaba za Bos. krajinu formirao SK KPJ i Sreski vojni štab za Bos. Petrovac i preneo direktive CK KPJ o formiranju odreda i otpočinjanju ustanka.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Riđanima (kod Nikšića), na sastanku OK KPJ za Nikšić, razrađena direktiva CK KPJ i PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o otpočinjanju oružane borbe protiv okupatora i odlučeno: da se pripremne grupe prošire i preimenuju u gerilske; da se objedini rukovođenje oružanim akcijama na područjima Herceg-Novog i Risna i u opštinama grahovskoj i banjsko-vučedolskoj.

⚔️ 0. 7. 1941. Na sastanku MK KPJ za Nikšić, pošto se upoznao sa odlukama CK KPJ i PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o oružanoj borbi protiv okupatora, odlučeno je: da se napadnu i likvidiraju italijanske stanice u selima Petrovićima i Bogetićima; da se pristupi rušenju puteva i železničke pruge i da otpočnu napadi na italijanske transporte na komunikacijama; da članovi MK odluku o oružanoj borbi prenesu partijskim organizacijama.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Lušcu (kod Ivangrada) održan sastanak MK KPJ za Berane (sada: Ivangrad). Pošto su se upoznali sa odlukama CK KPJ i PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o oružanoj borbi protiv okupatora, odlučeno je: da se napadnu i unište karabinijerske i žand. stanice u srezu i poruše mostovi u rejomma l ivrana, s. Buča i s. Police; da se prikupe podaci o italijanskom garnizonu u Beranama; da članovi MK, zaduženi za pojedine opštine, prenesu partijskim organizacijama odluke MK.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Cecunama (kod Andrijevice) održan sastanak MK KPJ za Andrijevicu, na kome je usvojena direktiva CK KPJ i odluka PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o oružanoj borbi protiv okupatora, pa je odlučeno: da se od pripremnih udarnih grupa obrazuju gerilski odredi za borbu protiv okupatora; da se napadnu i rasture sve karabinijerske i žand. stanice u srezu; da se ruše mostovi i putevi i organizuju zasede duž komunikacija.

⚔️ 0. 7. 1941. U Zagrebu, u prisustvu člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja, održan sastanak CK KPH na kome je razmotren dotadašnji razvoj ustanka u Hrvatskoj, ukazano na greške u radu CK KPH i partijskih organizacija, te rešeno da se pojača politički rad, reorganizuju vojni komiteti, učvrste partijske organizacije, formiraju NOP odredi, stvaraju slobodne teritorije i, radi bržeg razvoja ustanka, na teren upute delegati CK KPH.

⚔️ 1. 7. 1941. U Beogradu CK SKOJ-a održao sastanak na kome je, u vezi sa odlukom CK KPJ od 22. i 27. juna, rešio da omladini Jugoslavije uputi poziv na ortižanu borbu.

⚔️ 4. 7. 1941. U Beogradu (u vili na Dedinju) održana istorijska sednica Politbiroa CK KPJ pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita, na kojoj je odlučeno: da se od sabotaže i diverzije pređe na opšti ustanak; da partizanski rat bude osnovna forma razvijanja ustanka; da ranije organizovane udarne grupe i veći broj komunista izađu na teren, obrazuju NOP odrede i otpočnu dejstva; da se u NOP odrede postave politički komesari kao predstavnici Partije i naroda; da se u pojedine pokrajine upute članovi CK KPJ sa izvanrednim ovlašćenjima u vezi sa organizacijom ustanka; da se pokrene organ GŠ NOP odreda Jugoslavije i narodima Jugoslavije uputi poziv na ustanak. Na sednici su razrađeni plan razvitka partizanskih operacija u Srbiji i plan stvaranja slobodne teritorije u njenom zapadnom delu. [Taj dan se praznuje kao Dan borca.]

⚔️ 4. 7. 1941. U Beogradu, na sastanku Politbiroa CK KPJ, formiran GŠ NOP odreda za Srbiju. Time je prestao rad dotadašnjeg Vojnog komiteta.

⚔️ 8. 7. 1941. U Stijeni piperskoj (kod Titograda) održan sastanak PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak. Pošto je delegat CK KPJ preneo odluku CK o oružanom ustanku protiv fašističkih okupatora i njihovih slugu, rešeno je: da odmah otpočnu oružane akcije i da postojeće udarne grupe, sada kao gerilski odredi, stupe u dejstvo protiv italijanskih okupatora; da članovi PK odu na teren i rukovodstvima OK i MK prenesu direktive za ustanak i pruže pomoć pri planiranju prvih oružanih akcija; da težište oružanih akcija bude usmereno na uništenje manjih okupatorskih posada, na rušenje komunikacija, kidanje tt veze i dr.

⚔️ 8. 7. 1941. U Zagrebu održana partijska konferencija CK KPH na kojoj je preneta direktiva CK KPJ da se od diverzantskih akcija i sabotaža pređe na oružani ustanak, a zatim odlučeno da neki članovi CK KPH odu u pojedine krajeve Hrvatske u cilju pružanja pomoći partijskim organizacijama u završnim pripremama za ustanak i u rukovođenju ustaničkim akcijama.

⚔️ 12. 7. 1941. CK KPJ objavio proglas u smislu odluka donetih na sednici Politbiroa od 4. jula; svi narodi Jugoslavije se pozivaju da svoju zemlju pretvore u opsednutu tvrđavu za fašističke osvajače, a komunistima se nalaže da bez oklevanja organizuju NOP odrede i stanu na čelo narodnooslobodilačke borbe.

⚔️ 13. 7. 1941. U Sarajevu, na sastanku PK KPJ za BiH, kome je prisustvovao i delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo, preneta je odluka CK KPJ o dizanju ustanka, izvršena detaljna analiza situacije i do tada izvršenih priprema za ustanak, razrađen plan oružanih akcija, određeni rejoni gde će se formirati odredi, formirano vojno rukovodstvo ustanka - Štab NOP odreda za BiH i imenovani oblasni štabovi.

⚔️ 14. 7. 1941. U Mojkovcu održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak na kome su izložene direktive CK KPJ i PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak za ustanak.

⚔️ 15. 7. 1941. Na proširenom sastanku Oblasnog komiteta KPJ za tuzlansku oblast, održanom na Bajramovcu (kod Tuzle), preneta direktiva CK KPJ za dizanje ustanka, formiran Oblasni vojni štab, imenovani podštabovi (sreski štabovi) za Majevicu, Bijeljinu, Ozren i Birač, razrađen plan prvih oružanih akcija i odlaska komunista na teren.

⚔️ 16. 7. 1941. U Mostaru, na sastanku Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, kome je prisustvovao i delegat PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu, preneta direktiva CK KPJ za dizanje ustanka, razrađen plan o rasporedu kadrova i formiran Oblasni vojni štab za Hercegovinu.

⚔️ 18. 7. 1941. U s. Bukovači (kod Bos. Petrovca), na sastanku rukovodilaca Oblasnog vojnog rukovodstva za Bos. krajinu i članova Sreskog komiteta KPJ za Bos. Grahovo, formiran Štab gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu i preneta direktiva CK KPJ za formiranje odreda i otpočinjanje ustanka.

⚔️ 19. 7. 1941. U šumi -Abes- (kod Vrginmosta) održano okružno partijsko savetovanje OK KPH za Karlovac na kome je član Politbiroa CK KPJ Rade Končar podneo referat o opštoj situaciji u zemlji i svetu i dao direktive za početak oružanog ustanka.

⚔️ 24. 7. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju: obaveštava ga da se Metodije Šatorov Šarlo, zbog antipartijskog i kontrarevolucionarnog rada, smenjuje s dužnosti sekretara PK KPJ za Makedoniju i isključuje iz KPJ; postavlja zadatak da se formiraju NOP odredi u Makedoniji.

⚔️ 25. 7. 1941. CK KPJ uputio proglas narodima Jugoslavije: poziva ih da se oružanom borbom oslobode od fašističkog ropstva; ukazuje na zločine hrvatskih i srpskih izroda: Pavelića, Aćimovića, Ljotića i drugih; objašnjava ciljeve KPJ u NOB-u i poziva sve rodoljube u zajedničku borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 25. 7. 1941. U s. Orlovcima (na pl. Kozari), pod rukovodstvom sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, održan prošireni sastanak sreskih vojnih poverenika za Prijedor, Bos. Novi i Bos. Krupu, na kome je preneta direktiva CK KPJ za dizanje ustanka, razrađen plan priprema i prvih akcija, formirano više pripremnih grupa (odreda). Imenovani su sreski vojni štabovi za Prijedor, Bos. Novi i Bos. Dubicu, a Osman Karabegović i Mladen Stojanović su sačinjavali neku vrstu regionalnog (operativnog) štaba za čitavu Kozaru.

⚔️ 27. 7. 1941. U Beogradu, na uglu Južnog bulevara i Đerdapske ulice prilikom pripremanja akcija za rušenje radio-stanice, uhapšen član Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković Marko. U Gestapou zverski mučen i istog dana uveče prebačen u bolnicu u Vidinskoj ulici.

⚔️ 29. 7. 1941. Partizani Beograda oslobodili Aleksandra Rankovića Marka, člana Politbiroa CK KPJ, iz pritvoreničkog odeljenja Očne klinike u Vidinskoj ulici. Po direktivi generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita, spasavanje organizovali članovi PK KPJ za Srbiju Đuro Strugar i Cana Babović. Plan o rasporedu u bolnici dao Laza Grujić, student tehnike.

⚔️ 0. 8. 1941. U Sarajevu, po direktivi delegata CK KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa, MK KPJ formirao ilegalnu partijsku tehniku, koja je radila neprekidno do oslobođenja.

⚔️ 0. 8. 1941. U Velesu (sada: Titov Veles) Lazar Koliševski održao sastanak sa privremenim MK KPJ za Veles i upoznao ga sa pismom CK KPJ od 24. jula o štetočinskom radu Šatorova i njegovih jednomišljenika. Odlučeno da se sa tim upozna celokupno članstvo i nastavi izvođenje diverzantskih i sabotažnih akcija. Formiran je novi MK KPJ za Veles.

⚔️ 1. 8. 1941. U Beogradu počeo rad nove štamparije CK KPJ, smeštene u kući na Banjičkom vencu br. 16.

⚔️ 2. 8. 1941. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o stanju NOB-a u Hrvatskoj i Sloveniji, o greškama CK KPH u početku ustanka i o merama za brži razvoj NOB-a u Hrvatskoj i Sloveniji.

⚔️ 3. 8. 1941. U Skoplju održan sastanak PK KPJ za Makedoniju (prisutna 4 člana PK) na kome je poverenik CK KPJ Dragan Pavlović Šilja pročitao pismo CK KPJ od 24. jula o slabostima i oportunističkim stavovima PK i o isključenju Šatorova iz KPJ. Sekretar i 2 člana PK se nisu složili sa stavovima i direktivama u pismu, te je Dragan Pavlović. u ime CK KPJ, suspendovao čitav PK. Međutim, PK je suspenziju odbio sa motivacijom da su za njega merodavne samo odluke CK BRP(k).

⚔️ 7. 8. 1941. Delegati CK KPJ Pavle Pap Šilja i Mirko Kovačević Lala stigli u Split, gde su istog dana održali sastanak PK KPH za Dalmaciju, na kome je razrađen operativni plan organizacije ustanka.

⚔️ 8. 8. 1941. Na pl. Kameniku (kod Titograda) održano pokrajinsko partijsko savetovanje na kome su formirani Štab NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak i štabovi Zetskog, Durmitorskog, Lovćenskog i Komskog NOP odreda. Pored toga, posle kritičke analize. julskih oružanih akcija u kojoj je ukazano na propuste i greške, doneta je rezolucija (koju je kasnije CK KPJ odbacio zbog nepravilnog tretiranja ustanka).

⚔️ 10. 8. 1941. GŠ NOP odreda Jugoslavije, čije je sedište bilo u Beogradu, izdao prvi broj Biltena. Bilten je štampan u štampariji CK KPJ na Banjičkom vencu br. 16.

⚔️ 13. 8. 1941. U s. Vačanima (kod Skradina) italijanske vlasti uhapsile člana CK KPJ Pavla Papa Šilju, narodnog heroja, koga su 15. avgusta streljale u Skradinu.

⚔️ 14. 8. 1941. U s. Košutama (kod Tril.ja) italijanske i ustaško-domobranske snage iz Sinja, Dicma i Trilja uništile Splitski NOP odred. Tada je poginuo i španski borac član CK KPJ Mirko Kovačević Lala, narodni heroj.

⚔️ 16. 8. 1941. Odlukom delegata CK KPJ Marka Oreškovića, objedinjavanjem i reorganizacijom ustaničkih jedinica iz delova Bosne, Like i Dalmacije, formirana Drvarska brigada (-Brigada gerilskih odreda za oslobođene krajeve Bosne i Like-) sa sedištem u Drvaru. Štab gerilskih odreda za Bos. Grahovo i okolinu preimenovan u Štab brigade, ostali sreski štabovi idućih dana preimenovani u štabove bataljona a odredi (delom objedinjavanjem po 2-3 odreda) reorganizovani u čete, koje su se još neko vreme nazivale odredima.

⚔️ 17. 8. 1941. U Skoplju održano partijsko savetovanje kome je prisustvovao i predstavnik BRP(k) Petar Bogdanov, a na koje nisu pozvani poverenik CK KPJ Dragan Pavlović i članovi PK koji su bili na liniji CK KPJ. Cilj savetovanja je bio da se učvrsti položaj Šatorova u partijskoj organizaciji Makedonije i poljulja vera članova u pravilnost linije KPJ u pogledu oružanog ustanka. Kritikovani su MK KPJ za Skoplje, što je otkazao poslušnost Pokrajinskom komitetu, i partijska organizacija Kumanova, što je dozvolila pristup Lazaru Koliševskom.

⚔️ 21. 8. 1941. U Drvaru, na inicijativu člana CK KPJ i Štaba Drvarske brigade Marka Oreškovića, održana Konferencija žena Srpkinja, Slovenki, Hrvatica i muslimanki iz šire okoline Drvara, na kojoj je manifestovano bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije, a borcima upućeno pismo da istraju u borbi protiv okupatora i da se uzdrže od osvete.

⚔️ 28. 8. 1941. Poverenik CK KPJ Dragan Pavlović uputio Centralnom komitetu izveštaj o stanju u Makedoniji. On iznosi, pored ostalog, da je Šatorov sa još 2 člana PK, odbio da prizna odluku o isključenju iz KPJ i da partijsku organizaciju u Makedoniji preda povereniku CK KPJ.

⚔️ 30. 8. 1941. CK BRP(k) uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome prihvata odluke Kominterne da partijska organizacija Makedonije ostane u sastavu KPJ. U istom pismu on traži da se kazna Satorovu ublaži, jer je smatra preoštrom.

⚔️ 31. 8. 1941. Politbiro CK KPJ, neobavešten o odluci Kominterne, na svojoj sednici u Beogradu doneo sledeće zaključke: da se CK BRP(k) uputi pismo povodom stanja u PK KPJ za Makedoniju; da se članovima KPJ u Makedoniji uputi otvoreno pismo sa pozivom na akcije; da se o stanju u Makedoniji obavesti Kominterna; da se u Makedoniju ponovo uputi poverenik CK KPJ Dragan Pavlović sa zadatkom da sprovede pomenuta pisma i da organizuje NOP odrede u Makedoniji. Osim toga je rešeno: da se sazove savetovanje GŠ NOP odreda Jugoslavije sa rukovodstvima iz svih pokrajina i da se istovremeno održi proširena sednica CK; da se obnovi izdavanje -Proletera- i preduzme niz mera u vezi s radom omladine i NO fronta.

⚔️ 31. 8. 1941. U Drvaru održano savetovanje vojnih delegata NO gerilskih odreda Drvarske brigade. Prisustvovali 30 delegata sreskih i bataljonskih štabova, podštabova i gerilskih odreda, Štab brigade i član CK KPJ Marko Orešković. Razmatrana je situacija nastala nastojanjem italijanskog okupatora da pocepa ustaničke snage i razobličena je saradnja četnika s njima. Doneta je rezolucija o ciljevima borbe, koja je deo NOB-a svih naroda Jugoslavije; postavljen je hitan zadatak: dovršenje organizacije vojske i pozadine; izražena je spremnost za borbu protiv svih okupatora (posebno italijanskog) i domaćih izdajnika. U tom smislu izdati su proglasi Srbima, muslimanima i Hrvatima, kao i italijanskim vojnicima. Izabran je Vojni sud Drvarske brigade.

⚔️ 0. 9. 1941. Deo CK KPJ i VŠ NOP odreda Jugoslavije, sa generalnim sekretarom KPJ i vrhovnim komandantom NOP odreda Josipom Brozom Titom, stigao u Užice (sada: Titovo Užice), odakle će oko dva meseca rukovoditi sa NOB-om.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Gorobilju (kod Požege) održano vojno-političko savetovanje OK KPJ za Užice, Štaba Užičkog NOP odreda i komandi četa. Prisustvovao član GŠ NOP za Srbiju Rodoljub Colaković, koji je preneo direktivu CK KPJ o stvaranju slobodne teritorije u dolini Zapadne Morave. Na savetovanju precizirani zadaci i određen novi Štab Užičkog NOP odreda.

⚔️ 0. 9. 1941. Po odluci CK KPJ, iz Fruškogorskog NOP odreda prešlo u Srbiju 25 ranijih političkih osuđenika, koji su pobegli iz kaznione u Srem. Mitrovici.

⚔️ 1. 9. 1941. CK KPJ uputio poziv vojnicima, podoficirima i oficirima domobranske vojske da prilaze NOB-u.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da list -Vjesnik- treba naročito da popularise bratstvo i jedinstvo naših naroda u borbi protiv okupatora; ukazuje na važnost stvaranja NOF-a odozdo, u masama, ne čekajući sporazume sa vodstvima građanskih partija; kritikuje preuranjeno formiranje brigada i nepravilno shvatanje strategije i taktike NOR-a; iznosi opšte koncepcije o partizanskom načinu ratovanja i o postepenosti u formiranju partizanskih jedinica; saopštava o stavovima CK KPJ prema greškama nekih rukovodećih ljudi u Hrvatskoj i obaveštava da će se u Stolicama održati savetovanje CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito telegramom obavestio Izvršni komitet Kominterne o greškama Metodija Šatorova Šarla i isključenju ovog iz Partije. Osim toga je tražio objašnjenje da li je po nalogu Kominterne partijska organizacija u Makedoniji pripojena BRP(k), kako su tvrdili Šatorov i BRP(k). [Odluku o ovom pitanju Kominterna je bila donela 30. avgusta, ali ju je CK KPJ primio kasnije, jer je upućena preko CK BRP(k).]

⚔️ 6. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Centralnom komitetu BRP(k) pismo u kome ga kritikuje zbog pripajanja partijske organizacije u Makedoniji Bugarskoj radničkoj partiji (komunista) bez saglasnosti CK KPJ i zbog podrške koju pruža Metodiju Šatarovu Šarlu, podvlačeći da je CK BRP(k) -do izvesnog stepena odgovoran- za stanje u partijskoj organizaciji Makedonije.

⚔️ 6. 9. 1941. CK KPJ uputio otvoreno pismo članovima KPJ u Makedoniji: obaveštava ih zbog čega je isključen iz Partije Metodije Šatorov Šarlo i suspendovan čitav PK KPJ za Makedoniju; daje im zadatke u vezi sa organizovanjem NOP odreda i borbom protiv okupatora.

⚔️ 9. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo delegatu CK KPJ pri PK KPJ za BiH; traži da se PK poveže sa odredima u Bos. krajini i sa rukovodstvom NOB-a u Crnoj Gori; obaveštava o skorom savetovanju CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije u Stolicama.

⚔️ 12. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo Centralnom komitetu KPH: zahteva da se pojača rad na učvršćenju NOP odreda, da se intenzivira politički rad u partijskim organizacijama i NOP odredima i da se ukine naziv -gerilac- a uvede naziv -partizan-; ističe da GŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ postepeno pretvaraju NOP odrede -u jednu oslobodilačku armiju koja će biti samo pod našim rukovodstvom i uticajem-, a u isto vreme naglašava potrebu za saradnjom sa Kvima onima koji hoće da se bore za oslobođenje ispod jarma okupatora.

⚔️ 16. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ i komandant GŠ NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito, CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije otišli iz Beograda na oslobođenu teritoriju zapadne Srbije da neposredno rukovode ustankom.

⚔️ 16. 9. 1941. U s. Dulenu (između Kragujevca i Rekovca) GŠ NOP odreda za Srbiju održao savetovanje sa komandantima 1. i 2. šumadijskog, Pomoravskog, Užičkog, Čačanskog, Kragujevačkog i Kraljevačkog NOP odreda, na kome su posle analiziranja vojno-političke situacije, određeni zadaci za sprovođenje direktive CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije o stvaranju jedinstvene slobodne teritorije.

⚔️ 18. 9. 1941. Članovi Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković i Ivan Milutinović i sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar napustili Beograd i stigli na slobodnu teritoriju.

⚔️ 21. 9. 1941. Na Kamenskom (na pl. Plješevici), u prisustvu člana CK KPJ Marka Oreškovića održan sastanak predstavnika vojnih jedinica sa teritorije Like: razmotreno je stanje u jedinicama, analizarani su postignuti uspesi i postavljeni su novi zadaci.

⚔️ 26. 9. 1941. U s. Stolicama (kod Krupnja), pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ i komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita održano vojno savetovanje na kome su učestvovali neki članovi Politbiroa CK KPJ, predstavnici vojnih i partijskih rukovodstava iz Srbije, Hrvatske. Slovenije, BiH i komandanti najbližih NOP odreda iz Srbije. Na savetovanju su uopštena dotadašnja iskustva, razmotrena pitanja dalje oslobodilačke borbe i donete odluke veoma značajne za učvršćenje i razvijanje NOB-a; formirati glavne štabove u pokrajinama gde oni do tada nisu postojali, a Glavni štab NOP odreda Jugoslavije preimenovati u VŠ NOP odreda Jugoslavije; preći na čvršće i jedinstvenije vojne formacije i posvetiti službama (intendantskoj, sanitetskoj i drugim) veću pažnju; obrazovati nove slobodne teritorije i nastaviti rad na jačanju političkog jedinstva naroda u borbi protiv okupatora, te veću pažnju pokloniti formiranju NO odbora kao nosilaca istinske narodne vlasti.

⚔️ 0. 10. 1941. CK KPJ uputio direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju: zahteva da formira NOP odrede i GŠ NOP odreda za Makedoniju; obaveštava ga da je Kominterna potvrdila stav KPJ prema partijskoj organizaciji u Makedoniji.

⚔️ 0. 10. 1941. CK BRP(k) u svom odgovoru na pismo CK KPJ od 6. septembra 1941. iznosi mišljenje da ne postoje uslovi za oružanu borbu u Bugarskoj, pa prema tome ni u Makedoniji pod bugarskom okupacijom.

⚔️ 0. 10. 1941. U Sarajevu delegat CK KPJ i komandant GŠ NOP odreda za BiH Svetozar Vukmanović Tempo održao savetovanje [Nije se moglo utvrditi da li su održana dva savetovanja.] sa vojno-političkim rukovodiocima iz Bos. krajine i Hercegovine, na kome je preneo zaključke sa Savetovanja u Stolicama i dao direktive za organizaciono sređivanje partizanskih jedinica i partijskih organizacija (stvaranje NOP odreda i okružnih komiteta KPJ).

⚔️ 0. 10. 1941. CK BRP(k) uputio odgovor Centralnom komitetu KPJ u kome obrazlaže: svoj stav prema partijskoj organizaciji u Makedoniji i zaostajanje otpora u Bugarskoj.

⚔️ 1. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), počeo da izlazi dnevni list -Vesti-, kao organ Štaba Užičkog NOP odreda. List je bio pod neposrednim rukovodstvom Agitpropa CK KPJ, a izlazio je do 18. oktobra 1941, jer je 19. oktobra početo sa izdavanjem -Borbe-, organa KPJ.

⚔️ 3. 10. 1941. U Beogradu, posle zverskog mučenja, streljan sekretar MK KPJ i kandidat za člana CK KPJ Miloš Matijević Mrša.

⚔️ 5. 10. 1941. Na sastanku PK KPH za Dalmaciju, kome je prisustvovao i sekretar CK KPH i član Politbiroa CK KPJ Rade Končar, analizirani uzroci neuspeha prvih partizanskih odreda i, pored ostalog, odlučeno: da se izvrši reorganizacija odbora za narodnu pomoć; da članovi PK odu na teren i rade na razvijanju oružane borbe.

⚔️ 18. 10. 1941. U borbi protiv ustaša prilikom hapšenja u Karlovcu poginuo član CK KPJ Josip Kraš, narodni heroj.

⚔️ 19. 10. 1941. Generalni sekretar CK KPJ Josip Broz Tito uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju pismo u kome ukazuje na potrebu da se PK prebaci na oslobođenu teritoriju, bliže nekom NOP odredu, a da u Beogradu ostanu samo Mesni komiteti i Mesni odbor NOP-a; da se formira povereništvo PK za neoslobođenu teritoriju u jugoistočnoj Srbiji i da se na oslobođenoj teritoriji obrazuje agitprop-komisija.

⚔️ 19. 10. 1941. U oslobođenom Užicu izašao prvi broj -Borbe-, organa KPJ, za koji je Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito napisao uvodnik -Zašto izlazi Borba- a član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj napisao članak pod naslovom -Narodnooslobodilački odbori moraju postati istinski privremeni nosioci narodne vlasti-. To je prvi napis o NO odborima i njihovim zadacima. 

⚔️ 20. 10. 1941. U s. Očijevu (kod Kulen-Vakufa), na putu iz Drvara za Liku četnici ubili člana CK KPJ i političkog komesara Štaba grupe NOP odreda za Liku Marka Oreškovića Krntiju, narodnog heroja.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Proglas Centralnog komiteta KPJ narodima Jugoslavije od 15 travnja 1941 godine

📜 Proglas Centralnog komiteta KPJ narodima Jugoslavije od 15. travnja 1941. godine

📜 Proglas Centralnog komiteta KPJ od maja 1941 god. nemačkim i italijanskim vojnicima povodom okupacije Jugoslavije

📜 Proglas CK KPJ povodom napada fašističke Nemačke na Sovjetski Savez

📜 Proglas CK KPJ povodom napada fašističke Nemačke na Sovjetski Savez

📜 Pismo delegata CK KPJ Milovana Đilasa Pokrajinskom komitetu Komunističke partije Jugoslavije za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Pismo Josipa Broza Tita Josipu Kopiniču, radio-telegrafisti u Zagrebu, zaduženom za vezu s Kominternom o stavu CK KPJ prema njegovim odnosima sa CK KPH .

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 24 jula 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o antipartiskom i kontrarevolucionarnom radu Metodija Šatorova-Šarla

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 24. jula 1941. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju, kojim se osuđuje antipartiski i kontrarevolucionarni rad Metodija Šatorova-Šarla

📜 Proglas CK KPJ narodima Jugoslavije od 25 jula 1941 god.

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Vladimira Popovića od avgusta 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o ustaškom teroru i partizanskim akcijama u Kordunu i Lici

📜 Rezolucija pokrajinskog savjetovanja Komunističke partije Jugoslavije za Crnu Goru, Sandžak i Boku i pismo delegata CK KPJ Milovana Đilasa

📜 Odluka Kominterne od avgusta 1941. god. o kompetenciji CK KPJ za partisku organizaciju Makedoije

📜 Pismo CK Bugarske partije od avgusta 1941. god. Centralnom komitetu KPJ o rešenju Kominterne da makedonska partiska organizacija pada u nadležnost CK KPJ

📜 Iz izvještaja člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja sekretaru CK KPJ i komandantu Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Josipu Brozu Titu o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj

📜 Izveštaj člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja od 2 avgusta 1941 god. sekretaru Centralnog komiteta KPJ i Komandantu Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Iz pisma Rade Končara i Vladimira Popovića upućenog Josipu Brozu Titu, odnosno Centralnom komitetu KP Jugoslavije o prijemu odluke Politbiroa CK KPJ od 10. VIII 1941. i prihvaćanju kazni od strane pojedinih članova Centralnog komiteta KP Hrvatske

📜 Telegram Josipa Broza Tita Kominterni o rezultatima istražne komisije Centralnog komiteta KPJ U vezi s događajima u rukovodstvu Hrvatske

📜 Izveštaj poverenika CK KPJ u Makedoniji Dragana Pavlovića od 28 avgusta 1941 god. o stanju u partiskoj organizaciji Makedonije i izdajničkom radu Metodija Satorova-Šarla

📜 Izveštaj Dragana Pavlovića, poverenika CK KPJ u Makedonije, od 28. avgusta 1941. god. o stanju u partiskoj organizaciji Makedonije i izdajničkom radu Metodijaa Šatorova-Šarla

📜 Iz zapisnika sa sastanka Politbiroa Centralnog komiteta KPJ ò pitanju omladine

📜 Izvještaj sekretara Oblasnog komnteta KPJ za Bosaisku Krajinu od septembra 1941 god. delegatu CK KPJ Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o oslobođenju Doboja

📜 Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu od septembra 1941 god. delegatu CK KPJ drugu Svetozaru Vukmanovnću-Tempu o vojno-političkoj situaciji na području oblasti

📜 Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bos. Krajinu od septembra 1941 god. delegatu CK KPJ Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o vojno-političkoj situaciji u Bos. Krajini

📜 Izveštaj instruktora CK KPJ pri CK KP Hrvatske od septembra 1941. o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj i zapadnoj Bosni

📜 Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 2 sepgembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju partiske i vojne organizacije

📜 Uputstvo CK KPJ od 4 septembra 1941 god. Centralnom komitetu KPH o načinu rešavanja najvažnijih agitaciono-propagandnih i vojno-političkih pitanja i pripremanju za vojno savetovanje i prošireni sastanak CK KPJ

📜 Telegram druga Tita Izvršnom komitetu Kominterne od 4. septembra 1941. god. o otkazivanju poslušnosti PK Makedonije i preduzetim merama od CK KPJ

📜 Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu od 4 septembra 1941 god. delegatu Centralnog Komiteta KPJ o radu partiske organizacije i izvršenim akcijama

📜 Iz telegrama Centralnog komiteta KPJ Radi Končaru i Vladi Popoviću o Vjesniku, povratku španjolskih boraca i omladini

📜 Otvoreno pismo CK KPJ od 5. septembra 1941. god. članovima Partije u Makedoniji u kome se obaveštava članstvo o antipaptiskom radu dotadašnjeg PK KPJ za Makedoniju i njegovom suspendovanju

📜 Otvoreno pismo CK KPJ od 6 septembra 1941 god. članovima Partije u Makedoniji o antipartiskom radu dotadašnjeg PK KPJ za Makedoniju i njegovom suspendovanju

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ Centralnom komitetu Bugarske komunističke partije od 6 septembra 1941 god. o kontrarevolucionarnom i antipartiskom radu Metodija Satorova-Sarla

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPJ od oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o načinu stvaranja partizanskih odreda i njihovom dejstvu na teritoriji Makedonije

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPJ od oktobra 1941. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o načinu stvaranja partizanskih odreda i njihovom dejstvu na teritoriji Makedonije

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPJ od oktobra 1941. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o načinu stvaranja partizanskih odreda i njihovom dejstvu na teritoriji Makedonije

📜 Odgovor CK BKP od oktobra 1941. god. na pismo Centralnog komiteta KPJ poslato septembra 1941. godine

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 22 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 22 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Izvještaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH od 25 studenog 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o borbama i akcijama partizana Hrvatske u listopadu i studenom 1941 godine

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 6 novembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju u Crnoj Gori

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 10 novembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 10 novembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Iz izvještaja Vladimira Popovića upućenog Centralnom komitetu KPJ o vojnim i političkim prilikama u Hrvatskom zagorju

📜 Zabeleške Ive Lole Ribara, člana CK KPJ i člana Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od decembra 1941 god.

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o ustaškom teroru u Zagrebu i pripremama za ofanzivu protiv partizanskih odreda u Hrvatskoj

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ krajem decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o reorganizaciji i zadacima Pokrajinskog komiteta

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o zadacima Pokrajinskog komiteta posle gubitka slobodne teritorije u Zapadnoj Srbiji

📜 Izvještaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH prvom polovicom prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o akcijama u sjevernoj Hrvatskoj

📜 Pismo člana CK KPJ Moše Pijade od 7 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o situaciji na Žabljaku posle neuspelog napada na Pljevlja

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 8 decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 14 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju u vezi sa situacijom u Srbiji posle Prve neprijateljske ofanzive

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 14 decembra l941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju u vezi sa situacijom u Srbiji posle Prve neprijateljske ofanzive

📜 Izveštaj Ivana Milutinovića od 14 decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o aktivnosti petokolonaških elemenata, moralno-političkom stanju i vojnoj situaciji u Crnoj Gori posle neuspeha kod Pljevalja

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 14. decembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju u vezi sa situacijom u Srbiji posle Prve neprijateljske ofanzive

📜 Iz izvještaja Vlade Popovića Centralnom komitetu KPJ o nekim akcijama u sjevernoj Hrvatskoj

📜 Izveštaj delegata CK KPJ pri CK KPH od 21 decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o porukama Bugarske radničke partije (komunista), stanju u Hrvatskoj i provalama u partiskoj organizaciji Zagreba

📜 Iz izvještaja Vladimira Popovića Centralnom komitetu KPJ o prilikama u Hrvatskoj te provalama u partijskoj organizaciji u Zagrebu

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 22 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 22 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KNj za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Instrukcija Centralnog komiteta KPJ o radu Politodela u Brigadama

📜 Pismo druga Tita u ime Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Centralnog komiteta KPJ od januara 1942 god. partiskom i vojnom rukovodstvu Hrvatske o situaciji posle Prve neprijateljske ofanzive i zadacima partiskih organizacija i partizanskih odreda

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od januara 1942 god. Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak o stvaranju preduslova široke mobilizacije narodnih masa za uspešnu borbu protiv okupatora i njegovih četničko-ustaških slugu

📜 Zajednički proglas Centralnog komiteta KPJ, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, partizanskog i vojnog rukovodstva za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. narodima Bosne i Hercegovine

📜 Zajednički proglas Centralnog komiteta KPJ, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i partiskog i vojnog rukovodstva za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. narodima Bosne i Hercegovine

📜 Pismo druga Tita u ime Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Centralnog komiteta KPJ početkom siječnja 1942 god. partijskom i vojnom rukovodstvu Hrvatske o situaciji poslije Prve neprijateljske ofanzive i zadacima partijskih organizacija i partizanskih odreda

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od januara 1942. Oblasnom komitetu za Sandžak o najvažnijim zadacima partijske organizacije

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 1 januara 1942 god. Centralnom komitetu KP Slovenije o ishodu Druge neprijateljske ofanzive i uslovima bržeg razmaha oslobodilačke borbe u Sloveniji

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJugoslavije Centralnom komitetu KP Hrvatske i Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske u kojem se ukazuje na zadatke partijskih organizacija i partizanskih odreda u daljnjem razvoju narodnooslobodilačkog pokreta u Hrvatskoj

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 8 januara 1942 god. Okružnom komitetu i instruktoru Pokrajinskih komiteta KPJ za Srbiju u Valjevu

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 10 januara 1942 god. Centralnom komitetu KP Slovenije

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 12 januara 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Hrvatskoj

📜 Pismo delegata CK KPJ Ive Ribara-Lole od 12 januara 1942 god. pretstavniku Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju u Beogradu

📜 Izvještaj Ive Lole Ribara CK KPJ o situaciji u Hrvatsko

📜 Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 13 januara 1942 god. Aleksandru Rankoviću o znacima pripremanja nove neprijateljske ofanzive

📜 Pismo CK KPJ Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 16. januara 1943. god. u kome se kritikuje Pokrajinski komitet zbog nedovoljne širine platforme narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji

📜 Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 22. januara 1942. Centralnom komitetu KPJ o ispravljanju grešaka u radu i o vojno-političkoj situaciji

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 29. januara 1942. o izgradnji partijske organizacije u bataljonu i o ideološko-političkom vaspitanju

📜 Uputstvo Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije od 29 januara 1942 god. o organizacionoj izgradnji i ideološkom radu partizanskih organizacija u bataljonima

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 31 januara 1942 god. Okružnom povereništvu KPJ za Aranđelovac povodom pisma Centralnog komiteta KPJ od 14 decembra 1941 godine

📜 Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 4 februara 1942 god. Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli o krahu Druge neprijateljske ofanzive, raspadanju četničkih jedinica u Istočnoj Bosni i situaciji u Srbiji, Crnoj Gori i Sandžaku

📜 Iz obavještenja Centralnog komiteta KPJ upućenog Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru u Zagreb o daljnjim zadacima rukovodstva Partije i NOP-a u Hrvatskoj

📜 Izvještaj Mustafe Sadikovića Škraba, instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, od 6. februara 1942. Svetozaru Vukmanoviću Tempu, komandantu Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine i delegatu CK KPJ o borbama i stanju u rejonu planina Ozrena i Trebave

📜 Obaveštenje sekretara CK KPJ druga Tita i Aleksandra Rankovića od 8 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovanu Đilasu o upućivanju Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole u Zagreb i uputstvo za dalji rad

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 13 februara 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o ostroškoj konferenciji i pojačanoj četničkoj aktivnosti

📜 Pismo rukovodstva Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve od 22 februara 1942 god. pretstavniku PK KPJ za Srbiju u Beogradu o ishodu Druge neprijateljske ofanzive, situaciji u Hrvatskoj i Sloveniji i načinu održavanja ilegalne veze sa Organizacionim sekretarijatom

📜 Iz pisma članova tzv. Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve sekretaru PK KPJ za Srbiju u Beogradu o prilikama u Hrvatskoj i načinu održavanja veza s organizacionim sekretarijatom

📜 Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od 1 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o situaciji u Hrvatskoj

📜 Izvještaj Vlade Popovića od 1 ožujka 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Hrvatskoj

📜 Iz izvještaja Vlade Popovića Centralnom komitetu KPJ o prilikama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

📜 Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole od 3 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o potrebi hitnog dostavljanja izveštaja o situaciji u Srbiji i preduzetim merama za pojačanje oslobodilačkog pokreta u Vojvodini i Makedoniji

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 marta 1942 god. delegatima CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru- Loli o formiranju Druge proleterske brigade, o pojavi četnika D. Mihailovića u Crnoj Gori i o potrebi agitacije u domobranskoj vojsci

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 7 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Odgovor CK KPJ od 11. marta 1942. god. na telegram Izvršnog komiteta Kominterne (od 27–28. februara 1942. godine)

📜 Pismo CK KPJ Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 15. marta 1942. god. o organizaciji narodnooslobodilačkog fronta i daljim zadacima u dizanju oružanog ustanka

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 15 marta 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Crnoj Gori

📜 Pismo druga Tita od 16 marta 1942 god. delegatima CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli

📜 Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 16 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Hercegovinu o upućivanju Čede Kapora na vojno-politički rad u Hercegovini

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 17 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkom stanju u Hrvatskoj, Vojvodini i Sloveniji i preduzetim merama za što uspešniji rad

📜 Izvod iz izvještaja delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 17. ožujka 1942. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkom stanju u Hrvatskoj, Vojvodini i poduzetim mjerama za što uspješniji rad

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bugarska radnička partija (komunista) Britanija i Jugoslavija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Borbe u Dalmaciji 1942. Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Moša Pijade Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe na Kosovu i Metohiji Komunistička partija Slovenije Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Komunistička partija Makedonije Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Makedoniji 1942. AVNOJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Grčka u drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Borbe u Hercegovini 1942. Priprema ustanka u Makedoniji 1941. 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Ustanak u Srbiji 1941. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Crnoj Gori 1944. SSSR i Jugoslavija SKOJ Italija u drugom svetskom ratu Omladina u ratu Ustanak u NDH Komunistička partija Albanije Borbe u Sloveniji 1942. Politički komesari u NOR-u Josip Broz Tito Dobrivoje Radosavljević Bratstvo i jedinstvo u ratu Vladimir Popović Zagreb Albanija u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Makedoniji 1944. Aleksandar Ranković Borbe u Srbiji 1942. Metodije Šatorov Dragoljub Draža Mihailović Edvard Kardelj Borbe u Hrvatskoj 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ivo Lola Ribar Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Komunistička partija Hrvatske Štampa u ratu Borbe u Srbiji 1944. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Dalmaciji 1944. Albanski partizani Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Kominterna Beograd 3. udarna divizija NOVJ Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Hrvatskoj 1943. Svetozar Vukmanović Tempo Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe u Crnoj Gori 1943. Vrhovni štab NOVJ Ivan Milutinović Aprilski rat Borbe u Sloveniji 1943.