Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Svilajnac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 8. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i zauzeli Svilajnac, razoružali žandarme, demolirali saobraćajne objekte i pokidali tt veze.

⚔️ 8. 8. 1941. Upala veća grupa naoružanih lica u Svilajnac, zarobljen vodnik žan. voda kapetan 2 klase Rakić Sava.

⚔️ 10. 8. 1941. U s. Kušiljevu (kod Svilajnca) delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Bobovu (kod Svilajnca) nedićevci i ljotićevci napali delove 2. šumadijskog NOP odreda i prisilili ih na povlačenje prema Zabarima.

⚔️ 4. 9. 1941. Delovi 2. šumadijskog NOP odreda zauzeli Svilajnae, razoružali žandarmerijsku posadu, uništili arhive Sreskog načelstva, Finansijske uprave, Pošte i Opštine, kao i arhivu u s. Markovcu.

⚔️ 4. 9. 1941. Na drumu Požarevac-Svilajnac delovi 2. šumadijskog NOP odreda iz zasede napali nemačke vojnike u dva kamiona i dva automobila i ubili 36 vojnika.

⚔️ 10. 9. 1941. Komandant Nedićeve žandarmerije, u cilju -čišćenja Srbije od komunista-, uputio: 1. odred u rejon Bogatića, Krupnja i Loznice; 2. odred u rejon Valjeva; 3. odred u rejon Umke; 4. odred u rejon Mladenovca i Topole; 5. odred u rejon Požarevca i Golupca; 6. odred u rejon Smederevske Palanke; 7. odred u rejon Svilajnca i 8. odred u rejon Senjskih Rudnika.

⚔️ 7. 10. 1941. Kod s. Vojske (blizu Svilajnca) delovi 2. šumadijskog NOP odreda vodili borbu protiv 7. srpskog oružanog odreda.

⚔️ 7. 10. 1941. 7. srpski oružani odred (svilajnački) poslao je jedan svoj vod kod sela Vojske (oko 30 km. južno od Svilajnca a preko puta Bagrdana). 7. oktobra taj je vod naišao na jednu komunističku bandu i sa njom poveo borbu. U uspešnoj borbi ubijen je vođa bande koji se zove Bora i rodom je iz sela Laništa (prezime mu nije moglo biti utvrđeno) i još 6 drugih komunista. Trojica su uhvaćena živa. Zaplenjeno je 6 pištolja, 4 puške i veliki materijal koji je bio natovaren na 9 konja.

⚔️ 25. 10. 1941. Zauzeta je i Rača. Svilajnački odred na svome pravcu ubio je 33 bandita, 1 ranjen i 12 uhvaćeno, od kojih je 6 odmah na licu mesta streljano. Po iskazu vojnika, bilo je ranjenih oko 50 bandita. Iz ovog odreda (Svilajnačkog) ranjen je jedan vojnik lakše u nogu. Žabarski oružani odred na svome pravcu ubio je 25 bandita i 30 ranio. Ovaj odred nije imao gubitaka. Prilikom napada na obezbeđenje, koje je ostalo u Žabarima, teško je ranjen u glavu jedan vojnik. Svilajnački i Žabarski odred zaplenili su: 42 puške, 5.000 bojevih metaka, 6 konja i drugi materijal. U Raču je prvi ušao pešadijski kapetan prve klase g. Čubrilo Mirko sa trupama iz Svilajnca. Nemačka artilerija imala je zadatak da bombarduje Donju Raču i Raču. Ličnom inicijativom komandanta grupe pukovnika g. Babića uspelo je, da baterije ne opale ni jedan metak. Na strani Nemaca poginuo je 1 podoficir i 1 ranjen.

⚔️ 28. 10. 1941. Između Svilajncfe i Petrovca Nedićev 7. srpski oružani odred i četnici, posle oštrih borbi, odbacili delove Požarevačkog NOP odreda i zauzeli Petrovac i Aleksandrovac.

⚔️ 15. 10. 1943. U s. Kušiljevu (kod Svilajnca) delovi Požarevačkog NOP odreda odbili napad četnika i vojnika SDS, a zatim se prebacili u rejon s. V. Sela.

⚔️ 8. 10. 1944. Jedinice Crvene armije ušle u Svilajnac.

⚔️ 14. 10. 1944. U Svilajncu, na velikom političkom zboru građana, izabran MNO odbor.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mladenovac Streljanja u oslobodilačkom ratu 2. šumadijski partizanski odred Umka Bitka za Srbiju Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Četnici u drugom svetskom ratu Crvena armija Četnici u ustanku Diverzije u oslobodilačkom ratu Aleksandrovac Zasede u oslobodilačkom ratu Bitka za Loznicu 1941. Paraćin Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Smederevska Palanka Srpska državna straža (nedićevci) Krupanj Narodno oslobodilački odbori Požarevac Požarevački partizanski odred Loznica Valjevo Ustanak u Pomoravlju 1941. Borbe u Srbiji 1943. Filip Kljajić Ustanak u Srbiji 1941.