Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Požarevački partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 82 hronoloških zapisa, 77 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. U sastavu Požarevačkog NOP odreda formirane čete: Mlavska, Moravska, Ramska, Majdanpečka i Homoljska (Kučevska).

⚔️ 0. 8. 1941. U rudniku Blagojevom Kamenu delovi Požarevačkog NOP odreda oštetili električnu centralu, razoružali posadu žand. st. u selima Dobri i Lješnici i spalili opštinske arhive u selima: Klenju, Vojilovu, Dvorištu i Kudrešu.

⚔️ 3. 8. 1941. Na Timanskom Crnom vrhu OK KPJ za Požarevac formirao Požarevački NOP odred.

⚔️ 5. 8. 1941. Između ž. st. Batuša i V. Selo (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda presekli telefonsku vezu.

⚔️ 14. 8. 1941. U selima: Dobri i Lješnici (kod Kučeva) delovi Požarevačkog NOP odreda razoružali posadu žand. stanica.

⚔️ 18. 8. 1941. Kod s. Klenovika (blizu Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda miniranjem porušili tri stuba žične železnice rudnika uglja.

⚔️ 22. 8. 1941. Delovi Požarevačkog NOP odreda demolirali ž. st. Zvižd (kod Kučeva) i spalili opštinske arhive u selima Mirijevu, Tičevcu i Burovcu.

⚔️ 23. 8. 1941. Požarevački NOP odred zauzeo Kučevo, razoružao 40 žandarma i zapalio arhivu Suda, Sreskog načelstva i Poreske uprave; zatim se održavši zbor, sa plenom povukao.

⚔️ 25. 8. 1941. Kod s. Lješnice (blizu Kučeva) delovi Požarevačkog NOP odreda miniranjem oštetili železnički most na r. Peku.

⚔️ 26. 8. 1941. Delovi Požarevačkog NOP odreda napali posadu rudnika Majdanpek i razoružali 7 žandarma.

⚔️ 27. 8. 1941. Delovi Požarevačkog NOP odreda napali na Aleksandrovac i razoružali žandarme.

⚔️ 28. 8. 1941. Delovi Požarevačkog NOP odreda ušli u Golubac: razoružali preko 40 žandarma, spalili arhive Sreskog načelstva, Suda i Poreske uprave, održali zbor, a zatim se povukli iz grada. Takođe spalili opštinsku arhivu u s. Oreškovici (kod Petrovca).

⚔️ 2. 9. 1941. Kod s. Neresnice (blizu Kučeva) delovi Požarevačkog NOP odreda iz zasede uništili nemački kamion i zaplenili 225 bombi i 1 pušku.

⚔️ 4. 9. 1941. Delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razoružali žand. st. u s. Klenju i spalili opštinske arhive u selima Melnici (kod Petrovca), Kuli i Boževcu (kod Požarevca).

⚔️ 6. 9. 1941. Delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razoružali opštinsku stražu u s. Rabrovu i spalili opštinske arhive u selima Rabrovu, Makcima, Cešljevoj Bari, Ždrelu i Šetonjama (u dolini r. Peka i r. Mlave).

⚔️ 14. 9. 1941. Delovi Požarevačkog NOP odreda zauzeli Majdanpek.

⚔️ 17. 9. 1941. Kod ž. st. Rabrova (blizu Kučeva) delovi Požarevačkog NOP odreda porušili most.

⚔️ 19. 9. 1941. Između ž. st, Rabrova i Češljeve Bare (kod Kučeva) delovi Požarevačkog NOP odreda minirali most i prekinuli saobraćaj.

⚔️ 20. 9. 1941. Posle tri i po časa borbe protiv nemačkih vojnika i žandarma Požarevački NOP odred zauzeo V. Gradište.

⚔️ 29. 9. 1941. Delovi Požarevačkog NOP odreda zauzeli Petrovac (na Mlavi) koji su branili žandarmi i nedićevci.

⚔️ 29. 9. 1941. Kod s. Braničeva četa Požarevačkog NOP odreda sukobila se sa grupom nemačkih vojnika, odbacila je ka Golupcu i preotela joj veliku količinu namirnica opljačkani u okolnim selima.

⚔️ 30. 9. 1941. Na pruzi Požarevac-Petrovac delovi Požarevačkog NOP odreda porušili most.

⚔️ 0. 10. 1941. Od postojećih četa u sastavu Požarevačkog NOP odreda formirana tri bataljona (Stiški, Mlavski i Zviški), ukupne jačine oko 1.200 boraca.

⚔️ 0. 10. 1941. Da bi razbili blokadu Požarevca, jedan bataljon nemačkog 741. pešadijskog puka, dva dobrovoljačka odreda, šest četničkih odreda i žandarmi sa teritorije požarevačkog okruga, uz podršku monitora i mađarske dunavske flotile, preduzeli napad na Požarevački NOP odred. Borbe vođene do 20. novembra. Odred je pretrpeo osetne gubitke, većinom zbog osipanja ljudstva, tako da je od 1200 boraca, koliko ih je do tada imao, ostalo oko 150-200.

⚔️ 2. 10. 1941. Kod s. Dubravice (blizu Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda srušili železnički most.

⚔️ 4. 10. 1941. Kod s. Kravljeg Dola (blizu Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali iz zasede Ljotićev 5. dobrovoljački odred, naneli mu gubitke i prisilili ga na povlačenje ka Požarevcu.

⚔️ 5. 10. 1941. Na putu Majilovac-Đurakovo (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda iz zasede zaplenili kamion i zarobili dva nemačka vojnika.

⚔️ 9. 10. 1941. U s. Klićevcu (kod V. Gradišta) delovi Požarevačkog NOP odreda napali 22 nemačka vojnika i naneli im gubitke od 8 mrtvih i nekoliko ranjenih.

⚔️ 10. 10. 1941. Delovi Požarevačkog NOP odreda razbili posadu žandarma i nedićevaca i zauzeli Golubac.

⚔️ 14. 10. 1941. Nedićev oružani odred iz Požarevca vodio borbu protiv delova Požarevačkog NOP odreda kod sela Lučice, Prugova i Poljane, zatim se vratio u Požarevac.

⚔️ 18. 10. 1941. Dve čete Požarevačkog NOP odreda zauzele Petrovac na Mlavi, koji su branili žandarmi i nedićevci.

⚔️ 19. 10. 1941. U blizini ž. st. Bratinac (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda oštetili železničku prugu.

⚔️ 20. 10. 1941. Na r. Mlavi (na pruzi Požarevac-Kučevo) delovi Požarevačkog NOP odreda oštetili železnički most.

⚔️ 22. 10. 1941. Na r. Mlavi (kod s. Bratinca) delovi Požarevačkog NOP odreda porušili železnički most.

⚔️ 26. 10. 1941. Delovi Požarevačkog NOP odreda razrušili mostove na reci Mogili i na putu Požarevac-Sirakovo.

⚔️ 27. 10. 1941. Krajinsko-timočki četnički odred uz pomoć nemačkih vojnika posle oštre borbe protiv delova Požarevačkog NOP odreda, zauzeo Majdanpek.

⚔️ 28. 10. 1941. Između Svilajncfe i Petrovca Nedićev 7. srpski oružani odred i četnici, posle oštrih borbi, odbacili delove Požarevačkog NOP odreda i zauzeli Petrovac i Aleksandrovac.

⚔️ 30. 10. 1941. U selu Kličevcu (kod Velikog Gradišta) delovi Požarevačkog NOP odreda napali 20 četnika i 10 žandarma od kojih je 6 poginulo. Istog dana su u Kostolcu zarobili 9 žandarma.

⚔️ 2. 11. 1941. Sedmi dobrovoljački odred i Velikomoravska grupa četnika napali Požarevački NOP odred na liniji s. Beranje - s. Bare - s. Kasidol - s. Smoljinac (kod Požarevca) i naneli mu osetne gubitke.

⚔️ 3. 11. 1941. Kod s. Kamenova (blizu Petrovca) 7. dobrovoljački odred i četnici napali delove Požarevačkog NOP odreda. U borbi poginulo 40 boraca Požarevačkog NOP odreda, a neprijatelj imao 13 mrtvih.

⚔️ 5. 11. 1941. Požarevački NOP odred napao Petrovac, koji su branili 6. i 7. dobrovoljački odred. Posle trodnevnih borbi zauzeo Petrovac.

⚔️ 18. 11. 1941. U s. Gložanima (kod Kučeva) Požarevački NOP odred vodio oštru borbu protiv četnika i dobrovoljaca, u kojoj je, pored ostalih, poginuo i komandant tog odreda Veljko Dugošević, narodni heroj. Posle te borbe došlo je do osipanja boraca Požarevačkog NOP odreda.

⚔️ 15. 12. 1941. Požarevački NOP odred zauzeo Rabrovo i razoružao 35 nedićevaca.

⚔️ 18. 12. 1941. Požarevački NOP odred ponovo zauzeo mesto Golubac. gde je razoružao 40 ljotićevaca.

⚔️ 19. 12. 1941. Požarevački NOP odred ponovo zauzeo V. Gradište, koje su branili dobrovoljci i četnici.

⚔️ 0. 1. 1942. U borbi protiv četnika poginuo instruktor PK KPJ za Srbiju i partijski rukovodilac Požarevačkog NOP odreda Čedomir Vasović Čedo, narodni heroj.

⚔️ 5. 1. 1942. U s. Boževcu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razoružali 20 žandarma koji su prevozili hranu za Požarevac, vratili narodu preko 20 kola hrane i zarobili policijskog pisara iz Požarevca, predsednika opštine i delovođu iz Boževca i 2 finansa.

⚔️ 14. 1. 1942. U s. Poljani i s. Lučici (kod Požarevca) Požarevački NOP odred razoružao seoske straže i spalio opštinske arhive.

⚔️ 29. 1. 1942. Kod s. Manastirice (blizu Petrovca) delovi Požarevačkog NOP odreda vodili borbu protiv nedićevskog žandarmerijskog odreda iz Petrovca, kojom prilikom su 4 partizana zarobljena.

⚔️ 16. 2. 1942. Kod s. Lučice (blizu Požarevca) jedan dobrovoljački odred okružio i razbio Mlavsku četu Požarevačkog NOP odreda.

⚔️ 27. 2. 1942. Požarevački NOP odred uputio proglas narodu požarevačkog okruga, U kome ga poziva u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 10. 3. 1942. U s. Mirijevu (kod Petrovca) delovi Požarevačkog NOP odreda razoružali mesnu miliciju.

⚔️ 14. 3. 1942. Na ž. st. Ljubinje (na pruzi Požarevac-Rabrovo) delovi Požarevačkog NOP odreda uništili stanična postrojenja.

⚔️ 16. 3. 1942. Požarevački NOP odred uništio postrojenja na ž. st. Sirakovo i, toga i narednog dana, spalio opštinske arhive u selima: Sirakovu, Majilovcu, Miljeviću, Šuvajićima, Donjoj Kruševici, Braničevu, Desinama i Pečanici.

⚔️ 21. 3. 1942. U s. Miljeviću i s. Šuvajićima (kod Golupca) delovi Požarevačkog NOP odreda spalili opštinske arhive.

⚔️ 24. 5. 1942. U s. Manastirici (kod Rabrova) delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razbili delove Rudničkog četničkog odreda i zaplenili 21 pušku i municiju.

⚔️ 27. 5. 1942. U s. Rabrovu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda razoružali seosku miliciju.

⚔️ 20. 8. 1942. Na pruzi Požarevac-Petrovac (između V. Sela i Batuše) delovi Požarevačkog NOP odreda srušili most.

⚔️ 21. 8. 1942. Požarevački NOP odred napao granično odeljenje na karauli Vince (kod Golupca) i zaplenio 10 pušaka i drugu opremu.

⚔️ 15. 9. 1942. Na putu Petrovac-Kučevo delovi Požarevačkog NOP odreda zapalili tri kamiona kojima se koristio okupator.

⚔️ 21. 10. 1942. Na ž. st. Batuši (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda demolirali postrojenja i zapalili jedan vagon.

⚔️ 0. 12. 1942. Jastrebački, Jablaničko-pasjački, Leskovački, Rasinski i Požarevački NOP odred naredili svim opštinskim upravama na svojim teritorijama da prekinu rad i ne izvršavaju naređenja okupatorskih i kvislinških vlasti.

⚔️ 11. 12. 1942. Kod s. Starčeva (blizu Petrovca) delovi Požarevačkog NOP odreda razoružali patrolu SDS.

⚔️ 13. 12. 1942. Između s. Kališta i V. Sela (na pruzi Požarevac-Petrovac) delovi Požarevačkog NOP odreda srušili most i pokidali tt veze.

⚔️ 10. 2. 1943. U s. Smoljincu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda demolirali opštinsku zgradu i zapalili arhivu, a potom održali zbor s narodom.

⚔️ 12. 2. 1943. U s. Beranju, s. Barama i s. Kasidolu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda demolirali opštinske zgrade, spalili arhive i zaplenili namirnice spremljene za potrebe SDS.

⚔️ 14. 2. 1943. U s. Malom Crniću (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda zapalili opštinsku zgradu (sa arhivom) i uništili preko 5000 kg cementa nemačke radne organizacije TOT (Todt).

⚔️ 15. 2. 1943. Kod s. Toponice (na putu Požarevac-Petrovac) delovi Požarevačkog NOP odreda iz zasede ubili komandanta nemačkog 734. pešadijskog puka, 1 oficira, 1 podoficira i 1 vojnika, a njihov automobil zapalili. Kod ubijenih je pronađena sekcija sa rasporedom neprijateljskih snaga predviđenih za napad na požarevački NOP odred. Sutradan su nemačke vlasti za odmazdu u Beogradu streljale 400 talaca.

⚔️ 15. 2. 1943. Udružene nemačke, četničke i jedinice SDS i SDK iz Požarevca, Kučeva, Petrovca i Lapova otpočele koncentričan napad protiv Požarevačkog NOP odreda. Borbena dejstva su trajala, sa kraćim prekidima, oko dva meseca. Požarevački NOP odred je pretrpeo osetne gubitke, kao i partijska organizacija na terenu. Streljan je ili je odveden u logore veći broj ljudi, žena i omladine.

⚔️ 17. 2. 1943. U s. D. Sirakovu (kod Požarevca) delovi nemačkog 734. pešadijskog puka napali i razbili jednu četu Požarevačkog NOP odreda, nanevši joj gubitke od 8 mrtvih i 1 ranjenog. Neprijatelj je potom spalio selo i oterao u logore sve pohvatane muškarce koji imaju više od 15 godina.

⚔️ 13. 3. 1943. U Jagodini (sada: Svetozarevo), za odmazdu zbog ubistva predsednika opština u s. Toponici i s. Rakincu kod Požarevca, izvršenog 2/3. marta od strane delova Požarevačkog NOP odreda, nemački vojnici streljali 20 talaca.

⚔️ 2. 4. 1943. Između Požarevca i s. Salakovca delovi Požarevačkog NOP odreda zaustavili i zapalili 3 kamiona organizacije TOT, Poginuo je pripadnik organizacije TOT. (Sutradan je nemačka krajskomandantura u Požarevcu streljala 75 talaca.)

⚔️ 10. 4. 1943. Na pruzi Požarevac-Kučevo delovi Požarevačkog NOP odreda demolirali postrojenja ž. st. Sirakovo i posekli tt linije kod ž. st. Zvižd. Za odmazdu, nemačke vlasti su 16. aprila u Požarevcu streljale 30 talaca.

⚔️ 15. 10. 1943. U s. Kušiljevu (kod Svilajnca) delovi Požarevačkog NOP odreda odbili napad četnika i vojnika SDS, a zatim se prebacili u rejon s. V. Sela.

⚔️ 17. 10. 1943. U s. V. Selu (kod Požarevca) četnička Vrbnička brigada napala delove Požarevačkog NOP odreda. Posle oštre borbe četnici su proterani u pravcu s. Vrbnice uz gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 2. 11. 1943. PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Požarevac pismo u kojem zahteva da Požarevački NOP odred izvodi krupnije akcije protih okupatora i diverzije na saobraćajnim objektima, te da taj odred ojača, kako bi se ostvarila zamisao o formiranju brigada i u ovom delu Srbije.

⚔️ 26. 11. 1943. U s. Trnjanu i s. Nabrđu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali grupu četnika koja je hapsila seljake. Četnici su proterani uz gubitke od 3 mrtva i 6 ranjenih, a zatvorenici su oslobođeni.

⚔️ 3. 12. 1943. Iz s. Zelenike (kod Rabrova) delovi Požarevačkog NOP odreda proterali nemačke vojnike i četnike koji su pljačkali selo nanevši im gubitke od 5 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 23. 12. 1943. U s. Krivači (kod Golupca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razbili četnički logor, zarobivši 5 četnika i zaplenivši mitraljez, p. mitraljez, 3 automata, više pušaka. Odredu je prišlo 29 ruskih zarobljenika koji su ranije prebegli četnicima.

⚔️ 25. 12. 1943. U s. Doljašnici (kod Rabrova) oko 100 četnika napalo Požarevački NOP odred, ali ih je ovaj, u dvočasovnoj borbi, protivnapadom proterao ka s. Garevu, nanevši im gubitke od preko 30 poginulih i nekoliko desetina ranjenih. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 1 p. mitraljez i 40 pušaka. Gubici odreda: 7 mrtvih i 5 ranjenih.

⚔️ 0. 2. 1944. U rejonu s. Sirakova, s. Batuše i Kučeva delovi SDS i četnici, uz pomoć nemačkih jedinica, posle nekoliko uzastopnih borbi uništili glavninu Požarevačkog NOP odreda. Svega 16 boraca se probilo na pl. Kosmaj i ušlo u sastav Kosmajskog NOP odreda.

⚔️ 15. 10. 1944. Posle borbe protiv zaštitničkih delova nemačke 1. brdske divizije i grupe -Vitman- jedinice Crvene armije i Požarevački NOP odred oslobodili Požarevac, odbacivši neprijatelja preko V. Morave ka Smederevu.

Dokumenti

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Požarevac od 16 avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj delegata Pokrajinskog komiteta KPJ pri OK Požarevac od 26 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj delegata Pokrajinskog komiteta pri Požarevačkom okrugu od 28 septembra i 1 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda

📜 Saopštenje štaba Požarevačkog NOP odreda od 29 novembra 1941 god. povodom ujedinjenja napada Nemaca, nedićevaca, ljotićevaca i četnika Draže Mihailovića na Požarevački NOP odred

📜 Izveštaj člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju krajem decembra 1941 god. o akcijama i stanju Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Požprevac od 3 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o neprijateljskoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 7 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 10 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Topličkog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 11 februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o merama za poboljšanje stanja u Požarevačkom NOP odredu

📜 Poziv partizana Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 27 februara 1942 god. narodu Požarevačkog okruga u borbu protiv okupatora i njegovih pomagača

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 29 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o neprijateljskim snagama i o stanju i dejstvima Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 6 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o akciji u selu Mišljenovcu

📜 Izveštaj Komande Srpeke državne straže ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 7 mata 1942 god. o kretanju i stanju Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 28 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o stanju odreda i akciji u selu Manastirici

📜 Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 5 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o borbi u selu Manastirici

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 6 juna 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Nišavskog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 8 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 29. juna 1942. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o teroru neprijatelja i o teškoćama odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 29 jula 1942 god. o akcijama partizana Nišavskog, Ozrenskog, Rasinskog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 5 avgusta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o četničkim poterama protiv odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 9 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Rasinskog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 22 avgusta 1942 god. o akcijama Ozrenskog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od septembra 1942 god. o teroru i pljački okupatora i Nedićevih odreda u Požarevačkom okrugu

📜 Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od septembra 1942. o teroru i pljački okupatora i Nedićevih odreda u Požarevačkom okrugu

📜 Pismo člana Štaba Požarevačkog NOP odreda od 2 septembra 1942 god. komandiru Moravske partizanske grupe o potrebi izvođenja stalnih partizanskih akcija

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 7. septembra 1942. Pokrajinskom komitetu o vojno-političkoj situaciji na terenu i o stanju Požarevačkog NOP odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 12 septembra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o vojno-političkom radu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 15 septembra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o načinu pisanja izveštaja i političkom radu na terenu

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 24. Septembra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i vojno-političkoj situaciji na terenu

📜 Naređenje Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Moravskoj partizanskoj grupi za izvođenje akcija

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 8 oktobra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o koncentraciji partizanskih snaga i izvođenju akcija

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 10 oktobra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević o zadacima odreda

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 16. oktobra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i političko-kulturnom radu u odredu i na terenu

📜 Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević br. 19 od 12 oktobra 1942 god. omladini okruga Požarevačkog

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 19 oktobra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu minisgarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 22 oktobra 1942 god. o akcijama Rasinskog, Jablaničkog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o stanju odreda

📜 Izveštaj Komande Moravske čete Požarevačkog NOP odreda od 3 novembra 1942 god. Štabu odreda o oduzimanju rekviriranog žita u selu Mirijevu

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 21 novembra 1942 god. o akcijama Ozrenskog, Rasinskog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 23 novembra 1942 god. o akcijama Rasinskog, Jastrebačkog, Pasjačko-jablaničkog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 26. novembra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i akcijama odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 28 novembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog NOP odreda i grupe simpatizera iz sela Ostružnice

📜 Naredba Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 30 novembra 1942 god. svim narodnooslobodilačkim odborima o zadacima odbora

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 30 novembra 1942 god. o akcijama Čačanskog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30. novembra 1942. o zabrani rada opštinskih uprava i sprečavanju pljačke za račun okupatora

📜 Izveštaj Požarevačkog NOP odreda od 17 decembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o teškoćama za uspostavljanje veza i o teroru četnika Draže Mihailovića

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 18. decembra 1942. Štabu Požarevačkog NOP odreda o najnovijim vestima i o načinu održavanja veze

📜 Uputstvo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 28 decembra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević o vojno-političkom radu

📜 Izveštaj partiske jedinice Moravske partizanske grupe od 28 decembra 1942 god. političkom komesaru Požarevačkog NOP odreda o akcijama na području Požarevačkog, Moravskog i Resavskog sreza

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 31. decembra 1942. Glavnom štabu Srbije o delatnosti odreda i o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga

📜 Izveštaj komesara Moravske čete Požarevačkog NOP odreda od 10 januara 1943 god. Štabu odreda o situaciji u Moravskom srezu i akcijama čete

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 14 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama jedinica odreda protiv neprijatelja

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 28. januara 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o izvršenim akcijama i predstojećim zadacima Požarevačkog NOP odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba Srbije od 31. januara 1943. Štabu Požarevačkog NOP odreda da ojača odred, proširi dejstva i učvrsti veze sa susednim odredima

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 11. februara 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o dejstvima odreda od 15. januara do 5. februara

📜 Poziv Štaba Požarevačkog NOP odreda od 13 februara 1943 god. bivšim partizanima odreda da ponovo stupe u NOV

📜 Izveštaj Komande Stiške čete Požarevačkog NOP odreda od 15 februara 1943 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o izvedenim akcijama

📜 Izveštaj Komande Moravske čete od 16 februara 1943 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o nemačkom planu za ofanzivu protiv Požarevačkzog odreda

📜 Izveštaj komesara Stiške čete Požarevačkog NOP odreda od 17 februara 1943 god. Štabu odreda o razbijanju čete u s. Sirakovu

📜 Poziv Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 1 marta 1943 god. četnicima bivšeg Ujevačkog odreda da se ponovo vrate u partizanski odred

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 2. marta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskim snagama na teritoriji okruga i o akcijama u februaru

📜 Pozdrav partizana Požarevačkeg NOP odreda Veljko Dugošević od 18 marta 1943 god. borcima i rukovodiocima oslobođene teritorije u Bosni

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 20. marta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskoj ofanzivi na teritoriji okruga i o jačini i dejstvima odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 3 aprila 1943 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o nekim slabostima jedinica odreda za vreme neprijateljske ofanzive

📜 Pismo Pokragjinskog komiteta KPJ za Srbiju od 4 aprila 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o zadacima Požarevačkog NOP odreda u vezi pojačane borbe protiv neprijatelja

📜 Pismo Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 5 aprila 1943 god. komandama četa o slabostima njihovih jedinica za vreme neprijateljske ofanzive u Požarevačkom okrugu

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 8 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskoj ofanzivi protiv odreda

📜 Izveštaj Komande Moravske čete Požarevačkog NOP odreda od 4 maja 1943 god. Štabu odreda o akcijama čete i situaciji na terenu Moravskog sreza

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od oktobra 1943 god. o akcijama odreda u Resavskom i Mlavskom srezu

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 29 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda i vezama sa Okružnim komitetom KPJ za Zaječar

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2 novembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o potrebi pojačane aktivnosti Požarevačkog NOP odreda protiv neprijatelja

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 12. novembra 1943. Glavnom štabu Srbije o brojnom stanju i akcijama odreda

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30. novembra 1913. Glavnom štabu Srbije o jačini i rasporedu neprijatsljskih snaga i o stanju i dejstvima odreda

📜 Pismo Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dutošević od 2 decembra 1943 god. Štabu kosmajskog NOP odreda o potrebi izvođenja zajedničkih akcija protiv neprijatelja

📜 Izveštaj štaba Požarevačkog NOP odreda od 11 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Požarevačkom okrugu i akcijama Odreda u novembru i decembru 1943 godine

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 12. marta 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o razbijanju Požarevačkog NOP odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 20. marta 1944. Okružnom komitetu za Požarevac o prihvatu boraca iz Požarevačkog NOP odreda

Fotografije

Povezane odrednice

Pljačka u ratu Toplički partizanski odred Crvena armija Mladenovac Berane Zaječar Majdanpek Zasede u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Glavni štab Srbije Borbe u Srbiji 1944. Beograd Nemački zločini u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Zarobljenici u ratu Borbe u Srbiji 1942. Srpska državna straža (nedićevci) Ljubinje Aleksandrovac Narodno oslobodilački odbori Jastrebački partizanski odred Bitka za Srbiju Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Dragoljub Draža Mihailović Narodni heroji Jugoslavije Ustanak u Srbiji 1941. Jagodina Četnici u drugom svetskom ratu Kosmajski partizanski odred Ni zrno žita okupatoru! Žene u ratu Borbe u Srbiji 1943. Svilajnac Omladina u ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Operacija Užice Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Toplica u oslobodilačkom ratu Smederevo 1. brdska divizija Vermahta Streljanja u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Diverzije u oslobodilačkom ratu Požarevac