Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Zaječar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 88 hronoloških zapisa, 61 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 6. 1941. U Zaječaru održana okružna konferencija SKOJ-a. Istog dana, povodom napada Nemačke na SSSR, OK KPJ za Zaječar izdao letak u kome poziva narod Timočke krajine da se pripremi za oružanu borbu.

⚔️ 28. 6. 1941. Na Belom bregu (kod Zaječara), u prisustvu delegata PK KPJ za Srbiju, održan sastanak OK KPJ za Zaječar na kome je odlučeno da se na teritoriji Timočke krajine formiraju tri odreda.

⚔️ 24. 7. 1941. OK KPJ za Zaječar izdao proglas kojim poziva narod Timočke krajine u oružanu borbu protiv okupatora.

⚔️ 28. 7. 1941. U podnožju pl. Maljenika, iznad s. Podgorca, OK KPJ za Zaječar formirao Boljevački NOP odred [Prema drugim podacima, taj odred je formiran 9. jula 1941.].

⚔️ 1. 8. 1941. Na mestu zv. Žuljevac (blizu Negotina) OK KPJ za Zaječar formirao Krajinski NOP odred.

⚔️ 2. 8. 1941. Na ž. st. Obradove Stolice (na pruzi Zaječar-Paraćin) Boljevački NOP odred napao žand. posadu, zaplenio 5 pušaka, demolirao postrojenja i prekinuo prugu.

⚔️ 16. 8. 1941. Na ž. st. Brusnik (pruga Negotin-Zaječar) Krajinski NOP odred napao i razoružao odeljenje žandarma.

⚔️ 26. 8. 1941. Između ž. st. Glavica i Davidovac (pruga Paraćin-Zaječar) delovi Pomoravskog NOP odreda minirali železnički most.

⚔️ 26. 8. 1941. Noću 26. avgusta od nepoznatih lica miniran je most na železničkoj pruzi Paraćin - Zaječar između sela Glavice i Davidovca, pošto su straže predhodno oterali u šumu.

⚔️ 9. 9. 1941. Nemački vojnici spalili sela Zlot i Podgorac (kod Zaječara). Izgorele 853 zgrade.

⚔️ 12. 9. 1941. Kod s. Zlota (blizu Zaječara) nemački vojnici uhvatili sekretara OK KPJ za Zaječar Milenka Brkovića Crnog narodnog heroja, koga su 18. septembra obesili na Kraljevici kod Zaječara.

⚔️ 16. 9. 1941. Na ž. st. Palilula (između Niša i Knjaževca) Ozrenski NOP odred sačekao putnički voz iz Zaječara. U jednom su se vagonu nalazili nemački vojnici. U borbi je ubijeno 19 nemačkih vojnika a zarobljena su tri. Zaplenjeno je: 2 automata, 12 pušaka, 6 revolvera i dr. Jedan partizan je poginuo.

⚔️ 18. 9. 1941. Između ž. stanica Tabakovca i Čokonjara (kod Zaječara) delovi Krajinskog NOP odreda oštetili prugu i most.

⚔️ 27. 9. 1941. Na brdu Kraljevici (kod Zaječara) obešen član KPJ Đorđe Simeonović, narodni heroj.

⚔️ 25. 11. 1941. Knjaževaćko-boijevački NOP odred porušio z. st. Gramađu na pruzi Niš-Zaječar i jedan most.

⚔️ 0. 12. 1941. CK KPJ dao direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju da stvori povereništvo za istočnu Srbiju (Niš, Leskovac, Požarevac, Zaječar) radi lakšeg rukovođenja partijskim organizacijama i oružanom borbom.

⚔️ 0. 1. 1942. Po dolasku bugarskog 1. okupacionog korpusa nemačka 717. divizija se sa prostorije Leskovac, Kruševac, Jagodina (sada: Svetozarevo), Zaječar pomerila na zapad i izvršila smenu nemačke 113. divizije u dolini zapadne Morave.

⚔️ 20. 1. 1942. Bugarski 1. okupacioni korpus (6, 17. i 21. divizija) završio okupiranje teritorije Srbije ograničene sa severa linijom s. Rgotina - s. Zlot - s. Despotovac - s. Jasenovo - s. Mileševo, sa zapada linijom Kragujevac - Kraljevo (isključeno) - Kosovska Mitrovica, sa juga linijom s. Babin Most s. Velja Glava i sa istoka ranijom demarkacionom linijom između Srbije i Bugarske. [Prema Bečkom sporazumu između Nemačke i Italije od 20. aprila 1941. Bugarska je okupirala jugoistočni deo Srbije - vranjski i npirotski okrug (tadačnji caribrodski, nišavski, lužnički, bosiljgradski, masurički, poljanički, preševski i pčinjski srez i delobvew belopalanačkog i vlasotinačkog sreza), teritoriju severozapadno od Zaječara (između Timoka i državne granice) i manje područje Kosmeta (deo uroševačkog i gnjilanskog sreza).]

⚔️ 25. 1. 1942. U Nišu, po direktivi PK KPJ za Srbiju, formirano Povereništvo PK KPJ za Niš (za okruge Niš, Leskovac i Zaječar).

⚔️ 0. 2. 1942. OK KPJ za Zaječar i partizani Timočke krajine uputili dva proglasa seljacima Timočke krajine: pozivaju ih da ustanu u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 3. 1942. Po odluci OK KPJ za Zaječar Knjaževačko-boljevački NOP odred preimenovan u Timočki NOP odred.

⚔️ 15. 6. 1942. Kod ž. st. Obradove Stolice Timočki NOP odred porušio železničku prugu Paraćin-Zaječar.

⚔️ 1. 7. 1942. Iznad s. Dubočana (kod Zaječara) Timočki NOP odred odbio napad odreda SDS iz s. Salaša.

⚔️ 27. 9. 1942. Između ž. stanica Javorac i Obradove Stolice (na pruzi Paraćin-Zaječar) delovi Timočkog NOP odreda porušili prugu, usled čega su iskočili lokomotiva i jedan vagon.

⚔️ 21. 1. 1943. Kod s. D. Sokoloviće (blizu Knjaževca) delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda vodili borbu protiv odreda poljske straže SDS iz Knjaževca, a zatim se povukli ka s. Manjincu.

⚔️ 10. 2. 1943. Kod s. Palilule delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda razrušili prugu Niš-Knjaževac.

⚔️ 14. 3. 1943. U s. Vražogrncu (kod Zaječara) delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda demolirali mlekaru i zaplenili 2,085.000 dinara.

⚔️ 23. 4. 1943. U Zaječaru nemačka krajskomandantura, za odmazdu zbog razaranja tt linija Knjaževac-Svrljig i Knjaževac-Sokobanja (od strane Zaječarsko-timočkog NOP odreda), kaznila srez zaglavski sa 1,000.000 dinara i zatvorila 20 građana kao taoce.

⚔️ 0. 5. 1943. GŠ NOV i PO i PK KPJ za Srbiju naredili Štabu 1. južnomoravskog NOP odreda da iz sastava 3. (jastrebačkog) bataljona uputi jednu četu na desnu obalu J. Morave sa zadatkom da Zaječarsko-timočkom NOP odredu pomogne u akcijama protiv neprijatelja i u daljem radu na jačanju NO pokreta u istočnoj Srbiji.

⚔️ 0. 6. 1943. U blizini s. Jablanice (kod Boljevca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao grupu od oko 30 četnika i potpuno je razbio.

⚔️ 13. 6. 1943. U s. Krivom Viru (kod Boljevca) završeno dvodnevno savetovanje članova OK KPJ za Zaječar i Požarevac i članova KPJ iz NOP odreda, kome su prisustvovali delegati PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju. Odlučeno je da se formira Zaječarsko-timočki NOP odred -Milenko Brković Crni- (sastava: jedan bataljon); da se obnavljaju i formiraju nove organizacije KPJ i SKOJ-a, kao i NO odbori i druge đruštveno-političke organizacije.

⚔️ 15. 6. 1943. Od dve čete Zaječarsko-timočkog NOP odreda i jedne čete 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda formiran Zaječarsko-timočki NOP odred -Milenko Brković Crni- (sastava: jedan bataljon, odnosno tri čete, ukupne jačine oko 100 boraca).

⚔️ 23. 6. 1943. Kod Troglan bare (na Kučajskim planinama) delovi SDS i četnici (oko 1000 ljudi) napali bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda, ali je ovaj uspeo da odbije napad. Neprijatelj je imao 13 mrtvih, a bataljon 3 poginula (među kojima je i politički komesar bataljona) i 2 ranjena.

⚔️ 0. 7. 1943. U s. Bogovini (kod Boljevca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda porušio postrojenja rudnika uglja (usled čega je proizvodnja obustavljena do kraja rata), zaplenio eksploziv i održao zbor s radnicima.

⚔️ 5. 7. 1943. U s. Rujištu (kod Knjaževca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda uništio mlekaru koja je radila za potrebe okupatora i zaplenio veću količinu mlečnih proizvoda.

⚔️ 8. 7. 1943. U s. Debelici i s. Koželju (kod Andrijevca, sada Minićevo) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda onesposobio 10 vršalica, spalio opštinsku arhivu u s. Koželju i s. Drenovcu i ubio 1 vojnika SDS.

⚔️ 9. 7. 1943. U s. Lenovcu (kod Zaječara) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda ubio 2 i ranio 2 četnika i zapalio opštinsku arhivu.

⚔️ 15. 7. 1943. U blizini s. Zlota (na pl. Maljeniku) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao oko 100 predstavnika četničkih štabova iz Timočke krajine koji su održavali konferenciju. U borbi koja je trajala 3 i po časa, ubijeno je i ranjeno oko 20 četnika, među kojima i 8 oficira, dok su se ostali spasli bekstvom. Bataljon je imao 1 mrtvog, 1 ranjenog i 1 nestalog. Zaplenjeno je 6 ispravnih i više pušaka bez zatvarača.

⚔️ 0. 8. 1943. Na pl. Tumbi (kod Knjaževca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda odbio napad četnika i posle borbe koja je trajala ceo dan. prinudio ih da se uz gubitke povuku. Poginuo je jedan komandir čete iz bataljona.

⚔️ 0. 8. 1943. U Zaječaru streljan član SK KPJ za negotinski srez Vera Radosavljević Nada, narodni heroj.

⚔️ 1. 8. 1943. U s. Rgotini (kod Zaječara) delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda demolirali postrojenja za ispiranje kvarca. (Za odmazdu je nemačka feldkomandantura u Zaječaru 8. septembra streljala 10 ljudi.)

⚔️ 9. 8. 1943. Bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda upao u Knjaževac. te onesposobio električnu centralu i zapalio zgradu sreskog načelstva i pošte, kao i 40 vršalica koje je okupator prikupio radi obavljanja vršidbe.

⚔️ 0. 10. 1943. U sastavu Zaječarsko-timočkog NOP odreda formirana dva bataljona, svaki od po 60-70 boraca. Prvi bataljon je dejstvovao u širem rejonu Knjaževca, a 2. bataljon u Krajini.

⚔️ 0. 10. 1943. U rudniku uglja -Dobra sreća- (kod Zaječara) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda demolirao postrojenja i onesposobio električnu centralu

⚔️ 2. 10. 1943. Kod s. Šljivara (blizu Zaječara) udružene nemačke, bugarske i četničke jedinice napale bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda. Protivnapadom bataljon je prvo razbio četničke, a zatim nemačke i bugarske jedinice i odbacio ih ka Zaječaru, Poginulo je 17 nemačkih vojnika i 1 bugarski oficir, dok je bataljon imao 2 mrtva i nekoliko lakše ranjenih.

⚔️ 20. 10. 1943. Između s. Zagrada i s. Borovca (kod Zaječara) delovi četničkog Knjaževačkog korpusa napali 1. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda. U jurišu kojim je odbijen napad četnika poginuo je sekretar OK KPJ za Zaječar Mija Stanimirović Duško, narodni heroj.

⚔️ 25. 10. 1943. Na ž. st. Trnavac (kod Zaječara) 2. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao i razoružao odeljenje bugarskih vojnika, sačekao putnički voz i u njemu zarobio 2 nemačka vojnika i 4 vojnika SDS, zatim, ukrcavši se u voz, razoružao bugarske posade na ž. st. Čokonjar i ž. st. Tabakovac. Dalje izvođenje akcije prekinuo je otpor bugarske posade na ž. st. Brusnik. Bataljon je zaplenio celokupno naoružanje i opremu bugarskih vojnika i demolirao navedene ž. stanice.

⚔️ 26. 10. 1943. U s. Rgotini (kod Zaječara) 2. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda porušio postrojenja fabrike kvarca i zapalio 3 kamiona.

⚔️ 0. 11. 1943. U rudniku uglja Avramica (kod Zaječara) 2. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda porušio postrojenja, te rudnik onesposobio za proizvodnju do kraja rata.

⚔️ 0. 11. 1943. Kod s. Koželja (blizu Knjaževca) Zaječarsko-timočki NOP odred razbio četničku timočku brigadu, jačine oko 250 četnika. Odredu se priključio manji broj četnika, dok je većina otišla kućama.

⚔️ 16. 11. 1943. Kod s. Jakovca (blizu Knjaževca) Zaječarsko-timočki NOP odred razbio četničku Timočku brigadu i naterao je u panično bekstvo.

⚔️ 25. 12. 1943. U s. Popšici (kod Svrljiga) Ozrenski partizanski bataljon i 1. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napali i razbili oko 300 četnika. Poginulo je oko 35 i zarobljeno oko 100 četnika, a zaplenjeno je oko 150 pušaka.

⚔️ 28. 12. 1943. Kod s. Gradišta (na putu Niš - Bela Palanka) Ozrenski partizanski bataljon i 1, bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda odbili napad jedne četničke brigade i u protivnapadu je razbili. Ubijena su 4 i zarobljena 2 četnika.

⚔️ 0. 1. 1944. U sastavu Zaječarsko-timočkog NOP odreda formiran 3 (Omladinski) bataljon. U sastav tog odreda je privremeno ušao i Ozrenski partizanski bataljon.

⚔️ 6. 1. 1944. U s. Toplom Dolu (kod Pirota) od jedne čete Ozrenskog partizanskog bataljona i jednog voda 1. bataljona Zaječarskog (Timočkog) NOP odreda formiran Nišavski NOP odred. Istog dana, na mestu zv. Belan, odred je vodio dvočasovnu borbu protiv jednog bugarskog bataljona.

⚔️ 8. 1. 1944. Kod s. Radenkovca (blizu Sokobanje) Ozrenski partizanski bataljon i i- bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda razbili četničku Knjaževačku brigadu. Poginulo je 10 četnika.

⚔️ 29. 1. 1944. Kod s. Trnjana (blizu Aleksinca) Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga, prešli J. Moravu i prebacili se u s. Kulinu.

⚔️ 30. 1. 1944. Kod s. Kuline, na mestu zv. Pavlove čuke (sev. padine pl. M. Jastrebca), Zaječarski NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon odbili napad četničke Moravske brigade i protivnapadom je razbili. Poginulo je 69 četnika; zaplenjeno je 70 pušaka, 1 p. mitraljez, nekoliko hiljada metaka i dr. Gubici NOP odreda: 1 ranjen borac.

⚔️ 2. 2. 1944. Radi lakšeg rukovođenja pri izvođenju zajedničkih akcija 2. južnomoravske brigade, Zaječarsko-timočkog NOP odreda i Ozrenskog partizanskog bataljona, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Privremeni operativni štab.

⚔️ 3. 2. 1944. Na aerodromu kod Kruševca 2. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali nemačku posadu, ali se, zbog otpora nemačkih vojnika i zbog intervencije 5. puka SDK iz Kruševa povukli ka pl. Jastrepcu. Zaplenjena je avionska i puščana municija.

⚔️ 15. 2. 1944. Četnički Rasinski i Toplički korpus i delovi Velikomoravske grupe četničkih korpusa preduzeli napad na 3. južnomoravsku NO brigadu, Jastrebački i Zaječarsko-timočki NOP odred, Ozrenski partizanski bataljon i jedinice komande područja i komandi mesta na pl. Jastrepcu, s ciljem da ih nabace u dolinu r. Toplice i tu, uz pomoć bugarskih jedinica (koje su zatvarale dolinu Toplice), unište. Borbe su vođene do 24. februara. U njima je, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, uzela učešća i 4. južnomoravska NO brigada. Jedinice NOVJ su uspele da odbrane slobodnu teritoriju i prisile neprijatelja da se povuče ka pl. Kopaoniku i u polazne garnizone.

⚔️ 16. 2. 1944. U s. Devči (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki i Jastrebački NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali delove četničkog Rasinskog korpusa. Borba je vođena celu noć. Četnici, razbijeni, u neredu su se povukli preko s. Klisurice ka s. V. Plani. Poginulo je 58 i ranjen je veći broj četnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 mrtvih i ranjeniii. Zaplenjeno: mitraljez, automat i 25 pušaka.

⚔️ 19. 2. 1944. U s. V. Plani (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali četnički Rasinski korpus i delove četničkog Topličkog korpusa. Ne uspevši da odbace četnike, u zoru su se jedinice NOV i POJ povukle na južne padine pl. Jastrepca. U borbi je poginulo 20 četnika, a zaplenjeni su p. mitraljez, automat i 6 pušaka. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 23. 2. 1944. Kod s. Džigolja (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon vodili ceo dan borbu protiv delova bugarske 27. pešadijske divizije, podržanih avtijacijom, koji su pošli u pomoć četnicima u s. V. Plani. Jedinice NOVJ su se uveče povukle ka pl. M. Jastrepcu uz gubitke od 6 mrtvih i 10 ranjenih, dok je više neprijateljskih vojnika poginulo i ranjeno. Zaplenjeni su 4 mitraljeza i radio-stanica a oboren je jedan bugarski avion. Za vreme borbe četnici su iskoristili odsutnost jedinica NOV i POJ i neometano se povuki iz s. V. Plane ka Blacu i r. Rasini. Sutradan su se i bugarske jedinice povratile u Prokuplje.

⚔️ 29. 2. 1944. U s. Beloljinu (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali ojačani bataljon bugarskog 123. pešadijskog puka. Posle borbe vođene celu noć, zbog snažnog otpora neprijatelja, jedinice NOV i POJ su odustale od daljeg napada i povukle se ka pl. Jastrepcu i pl. Vidojevici. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 5 zarobljenih. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca. Zaplenjeni su 2 minobacača, mitraljez, 4 p. mitraljeza i 17 pušaka.

⚔️ 11. 3. 1944. U s. Rečici (kod Lebana) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 9. srpsku NO brigadu (nazivana je i 6. brigadom i Ozrenskom brigadom). U njen sastav su ušli Zaječarskotimočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon.

⚔️ 7. 5. 1944. U s. Bublici (kod Prokuplja) otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje. Učestvovali su predstavnici okružnih komiteta KPJ za Leskovac, Toplicu, Kruševac i Zaječar, kao i članovi KPJ iz vojnih jedinica. Savetovanju je prisustvovao komandant GŠ NOV i PO za Srbiju Petar Stambolić, kao predstavnik PK KPJ za Srbiju. Izvršena je analiza vojno-političke situacije u zemlji i ukazano je na potrebu da se pripremaju mase za optšu mobilizaciju u NOB.

⚔️ 25. 7. 1944. Kod s. M. Izvora (na putu Zaječar-Knjaževac) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije sukobila se s jačim nemačko-bugarskim i četničkim snagama. Neprijatelj je bio odbačen u dolinu r. Timoka, ali je, zbog pristizanja nemačkog oklopnog voza i zbog podrške avijacije, uspeo da se izvuče ka Zaječaru. Poginulo je 20 nemačkih vojnika (među njima i 1 major) a desetak ih je zarobljeno. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 0. 8. 1944. Na istočnim padinama Maglen-planine (kod Knjaževca) Timočki i Niški NOP odred sukobili se sa oko 600 vojnika SDK iz zaječarskog garnizona. Ubijeno je i ranjeno oko 30 neprijateljskih vojnika. Gubici NOP odreda: 6 poginulih i 23 ranjena borca.

⚔️ 12. 8. 1944. Jedinice 23. udarne divizije NOVJ (7. i 9. srpska udarna brigada) zauzele Boljevac, razbivši posadu (četnike i delove SDS) i oko 250 vojnika SDS koji su iz Zaječara pošli u pomoć napadnutoj posadi. Gubici neprijatelja: 60 mrtvih i 42 zarobljena. Gubici jedinica 23. udarne divizije: 3 mrtva i 4 ranjena.

⚔️ 21. 8. 1944. Kod s. Jelašnice (na pruzi Knjaževac-Zaječar) 20. srpska brigada 23. udarne divizije NOVJ srušila železnički most i napala na oko 600 vojnika SDK. Poginulo je 20 a ranjeno više neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 6 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 9. 1944. Jedinice 23. udarne divizije NOVJ ušle u Knjaževac, iz koga su se nemački vojnici povukli ka Zaječaru a bugarski vojnici ka Pirotu. U gradu je zarobljeno 150 četnika iz četničkog Knjaževačkog korpusa.

⚔️ 7. 9. 1944. Posle teške jednodnevne borbe 23. udarna divizija NOVJ zauzela Zaječar. Grad je branilo oko 5000 nemačkih vojnika, pripadnika SDS i SDK i četnika. U toku borbe iz Bora je došlo pojačanje od 7 tenkova i 12 kamiona s nemačkim vojnicima. Oko 3000 četnika koji su sa pravca Belog brega pokušali intervenciju potpuno su razbijeni, ali je neprijatelj to iskoristio pa se delom snaga izvukao ka Boru. U tim borbama je neprijatelj pretrpeo gubitke od 370 mrtvih i oko 1.000 zarobljenih, dok je 23. udarna divizija imala 24 mrtva i 60 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 3 minobacača, 20 mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 500 pušaka, velika količina municije, hrane i drugog ratnog materijala.

⚔️ 9. 9. 1944. Kod Knjaževca i Zaječara jedinice nemačke 1. brdske divizije odbacile 23 brigadu 45. divizije NOVJ i 7. srpsku udarnu brigadu 23. udarne divizije NOVJ i ušle u pomenute gradove. Iz Zaječara su jedinice NOVJ blagovremeno evakuisale magacine s materijalom i hranom.

⚔️ 12. 9. 1944. Kod s. Salaša i s. Glogovice 7. i 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv nemačke motorizovane kolone koja je iz Zaječara nadirala ka Negotinu. Neprijatelju su naneti gubici od 7 mrtvih. Grbici brigada: 3 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod s. Salaša 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ dočekala nemačku motorizovanu kolonu koja je iz Zaječara nadirala ka Negotinu. Brigada je ubila 10 i ranila 3 neprijateljska vojnika, a sama imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca. Neprijatelj je produžio pokret i ušao u Negotin.

⚔️ 14. 9. 1944. Kod s. Salaša 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ sačekala u zasedi nemačku kolonu od 150 kamiona, 6 tenkova i 6 bornih kola, koja se od Zaječara kretala ka Negotinu. Posle petočasovne borbe neprijatelj se probio ka Negotinu. Poginulo je oko 20 i ranjeno oko 15 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 15. 9. 1944. Kod s. Jelašnice (na putu Zaječar-Negotin) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu od oko 80 kamiona, 8 tenkova i 8 bornih kola. Neprijatelj se probio do s. Salaša, gde se zadržao. Poginulo je i ranjeno oko 15 nemačkih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 9. 1944. U s. Salašu (kod Zaječara) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala na oko 700 nemačkih vojnika, ojačanih sa 4 tenka i baterijom topova. Zbog snažnog otpora ona se, posle šestočasovne borbe, povukla, nanevši neprijatelju gubitke od oko 25 mrtvih i više ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 9. 1944. U s. Čitluku (kod Sokobanje) održano partijsko savetovanje. Prisustvovali su članovi OK KPJ i OK SKOJ-a za zaječarski okrug i članovi sreskih komiteta KPJ za srezove timočki, zaječarski, boljevački i borski. Doneti su zaključci o tekućim zadacima Partijo i SKOJ-a, o reorganizaciji komiteta, o izboru i organizaciji NO odbora, o radu AFŽ-a, USAOS-a i dr. Izabran je novi OK KPJ za zaječarski okrug i određen je Inicijativni okružni NO odbor.

⚔️ 26. 9. 1944. Na komunikaciji s. Štubik - Negotin delovi 25. divizije NOVJ u borbi ubili 12 i zarobili 1 nemačkog vojnika. Jedinice Crvene armije stigle u s. Jabukovac, a ispred njih se nemački vojnici povukli prema Negotinu i Zaječaru.

⚔️ 0. 10. 1944. U Zaječaru formiran Zaječarski ONO odbor.

⚔️ 1. 10. 1944. Iz rejona Vidina (u Bugarskoj) počelo nastupanje 64. korpusa Crvene armije ka Zaječaru.

⚔️ 1. 10. 1944. Između Zaječara i s. Zvezdana 20. srpska brigada 45. divizije NOVJ napala nemačku kolonu (500 vojnika, 5 tenkova i 12 kamiona), nanela joj gubitke od oko 60 mrtvih i oko 100 ranjenih i zaplenila jedan kamion, a miniranjem pruge srušila transportni voz. Brigada je imala 3 poginula i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 10. 1944. Kod s. Zvezdana (na komunikaciji Zaječar-Paraćin) jedinice 45. divizije NOVJ sadejstvujući u napadu 19. pešadijske divizije 64. korpusa Crvene armije na snage nemačke Borbene grupe -Grot- i 7. SS divizije -Princ Eugen-, ubile 40 i ranile oko 100 nemačkih vojnika, uništile 1 tenk i 3 kamiona i oštetile 14 kamiona. Jedinice NOVJ imale su 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 10. 1944. Posle oštrih borbi jedinice 64. korpusa Crvene armije i Zaječarski NOP odred slomili otpor nemačkih jedinica i oslobodili Zaječar. Tom prilikom je uništen 2. bataljon 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, dok su manje grupe i odeljenja Izviđačkog i Dopunskog bataljona nemačke 1. brdske divizije uspeli, uz gubitke od 620 mrtvih i zarobljenih, da se probiju iz obruča ka Boljevcu. Pri napadu na Zaječar sadejstvovali su i delovi 45. divizije NOVJ, sprečivši delove 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- da se iz rejona Boljevca i Knjaževca probiju ka Zaječaru.

⚔️ 10. 10. 1944. Putem Bor-Petrovac, delovi 68. korpusa Crvene armije izbili u rejon V. Plane i obrazovali mostobran. Istovremeno je, komunikacijom Zaječar-Bor-Petrovac, 5. motostreljačka brigada Crvene armije izbila u V. Planu, gde je uspostavila vezu s jedinicama 1. armijske grupe NOVJ. Time su bile presečene komunikacije koje dolinom V. Morave vode ka Beogradu.

⚔️ 0. 11. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Vojnu oblast 14. korpusa NOVJ. Pod njenom komandom je bilo Zaječarsko, Krajinsko (Negotinsko) i Požarevačko vojno područje.

Dokumenti

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od avgusta 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o akcijama Boljevačkog partizanskog odreda

📜 Saopštenje agencije DNB od 1 septembra 1941 god. o streljanju u okolini Zaječara

📜 Izveštaj Obnove od 11 septembra 1941 god. o napadu partizana na selo Grljan kod Zaječara

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 9 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Požarevac o prvoj neprijateljskoj ofanzivi u Zapadnoj Srbiji i stanju NOP odreda na teritoriji Niškog, Zaječarskog i Leskovačkog okruga

📜 Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 23. januara 1942. članu Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o situaciji na terenu i o stanju partijske organizacije u knjaževačkom NOP odredu

📜 Poziv Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od februara 1942 god. seljacima Timočke Krajine u borbu protiv pljačke okupatora

📜 Izveštaj načelnika Okruga zaječarskog ad 15 maja 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u Srezu zaglavskom

📜 Izveštaj načelnika Okruga zaječarskog od 1 juna 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Timočkog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 20 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u Zaječarskom okrugu

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 28 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Zaječar o vojno-političkom i partiskom radu

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Zaječarsko-timočkog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Depeša odreda SDS iz Zaječara od 4. jula 1942. komandantu SDS o ubistvima i paljenjima koja su počinile bugarske okupacione jedinice u zaječarskom okrugu

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 9 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Zaječarsko-timočkog i Svrljiškog NOP odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 12 jula 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Zaječar o preduzimanju mera za sprečavanje pljačke naroda u Timočkom okrugu

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Zaječara od 15. jula 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u zaječarskom okrugu

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 3. avgusta 1942. Okružnom komitetu za Zaječar o razobličavanju četnika

📜 Objava nemačke Krajskomandanture u Zaječaru od 5 avgusta 1942 god. o streljanju deset lica

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10. avgusta 1942. Okružnom komitetu za Zaječar o razobličavanju četnika i o merama za čuvanje kadrova

📜 Naređenje Komandanta policije bezbednosti i službe sigurnosti 160 od 19 avgusta 1942 god. Okružnoj komandanturi 857 u Zaječaru za hapšenje u Knjaževcu

📜 Bilten Obaveštajnog otseka Srpske državne straže br. 168 od 26 septembra 1942 god. o akcijama partizana u Leskovačkom, Zaječarskom, Požarevačkom i Valjevskom okrugu i u Sremu

📜 Izvod iz izveštaja sekretara Okružnog-komiteta KPJ za Zaječar od novembra 1942. partijskom poverenstvu za jugoistočnu Srbiju o situaciji na terenu i o stanju Knjaževačko-boljevačkog odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 26 novembra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog, Požarevačkog i Zaječarsko-timočkog NOP odreda

📜 Pismo komandanta Timočkog korpusa od 14. januara 1943. Branivoju Petroviću o potrebi zajedničke akcije protiv pripadnika Narodnooslobodilačke vojske na relaciji Zaječar—Niš 

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Zaječara od 17. februara 1943. šefu Nedićeve SDB o dejstvima partizana u zaječarskom okrugu

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Zaječara od 1. marta 1943. šefu Nedićeve SDB o akcijama partizana i situaciji u zaječarskom okrugu

📜 Bilten br. 63 Obaveštajnog otseka Komande SDS od 17 marta 1943 god. o partizanskim akcijama u Zaječarskom i Valjevskom okrugu, sredinom marta 1943 godine

📜 Objava Krajskomandanture iz Zaječara od 23 aprila 1943 god. o naplati kazne od Sreza zaglavskog i o hapšenju talaca

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 23 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Timočkog NOP bataljona

📜 Objava Krajskomandanture Zaječar od 26 juna 1943 god. o hapšenju talaca

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 1 jula 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o formiranju Timočkog partizanskog bataljona i o njegovim dejstvima

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Zaječara od 7. jula 1943. Šefu Nedićeve SDB o zločinima Nemaca koje su počinili u s. Rudnoj Glavi

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 17 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Prvog timočkog bataljona od 1-15 jula 1943 godine

📜 Saopštenje feldkomandanta iz Niša od 10 septembra 1943 god. o streljanju 10 ljudi u Zaječaru zbog izvršenog napada na postrojenja za ispiranje kvarca u Rgotini

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 20. septembra 1943. Pokrajinskom komitetu Srbije o akcijama Zaječarsko-timočkog NOP odreda, stanju tehnike i mogućnostima teoretskog rada

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 18. oktobra 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga i o stanju partijske organizacije

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 21 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pogibiji sekretara OK KPJ za Zaječar

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 29 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda i vezama sa Okružnim komitetom KPJ za Zaječar

📜 Sporazum između Krajskomandanture u Zaječaru i komandanta Timočkog korpusa od 25. decembra 1943. o saradnji u borbama protiv NOVJ

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 2. januara 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Srbiji - - - - -

📜 Izveštaj Okružnot komiteta KPJ za Zaječar od 31. maja 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima 9. NO brigade i Niškog NOP odreda u istočnoj Srbiji

📜 Izveštaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 7. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u Timočkoj krajini

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 24 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za zatvaranje pravaca ka Boljevcu, Zaječaru, Knjaževcu i Aleksincu i izviđanje četničkih snaga u pravcu Boljevca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 31 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačke kolone na komunikaciji Niš - Aleksinac, rušenje pruge Niš - Zaječar i likvidaciju četnika u Svrljigu

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravaca prema Aleksincu, Ražnju, Paraćinu, Boljevcu i Zaječaru

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za rušenje komunikacija Knjaževac - Zaječar, Knjaževac - Pirot i Knjaževac - Boljevac u vezi s pripremama za napad na Knjaževac

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za rušenje pruge Paraćin - Zaječar i ispitivanje neprijateljskih snaga u pravcu Boljevca i Bora

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 4 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za marš u pravcu Zaječara

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 4 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za likvidaciju neprijateljskih ostataka u Zaječaru i na prostoriji Zvezdan - Vražogrnac - Rgotina

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na Zaječar

📜 Naređenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 8. septembra 1944. komandantu odbrane Bora i 1. brdskoj diviziji za ponovno zauzimanje Zaječara

📜 Poziv na predaju upućen od strane Štaba Dvadeset treće NOU divizije 9 septembra 1944 god. komandantu nemačkih jedinica na komunikaciji Knjaževac - Zaječar

📜 Zapovest vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 9. septembra 1944. Borbenoj grupi »Fišer« za sprečavanje spajanja 25. NOU divizije sa sovjetskim jedinicama koje nastupaju u pravcu Turn Severina, onemogućavanje prelaska jedinica Crvene armije preko Dunava i organizaciju odbrane, na liniji r. Timok — r. Dunav, od Zaječara do Oršave

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Glogovica - Metriš - Sikole i rušenje komunikacije Zaječar - Negotin

📜 Izveštaj štaba Jurišnog korpusa istočne Srbije od 10. septembra 1944. komandantu Srbije o borbama protiv 23. divizije NOVJ u rejonu Zaječara

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 septembra 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije o napadu na Zaječar

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj jedinica i rušenje komunikacije Zaječar - Negotin

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. načelniku Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije i komandantu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Divizije protiv Nemaca i četnika na prostoriji između Zaječara, Bora i Negotina

📜 Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 28 septembra 1944 god. štabovima brigada za dejstva na komunikaciji Knjaževac - Zaječar

📜 Zapovest Komande korpusa »Fridrih Vilhelm Miler« od 7. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za povlačenje na glavnu borbenu liniju na prostoru Knjaževac, Zaječar, Donji Milanovac

📜 Izveštaj Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi sa Nemcima 8 oktobra kod s. Luke (na komunikaciji Zaječar-D. Milanovac)

📜 Izveštaj komandanta 7. SS-divizije »Princ Eugen« od 3. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o borbama divizije u rejonu Zaječara, Niša, Kragujevca i Prokuplja i gubicima od 25. septembra do 25. oktobra 1944. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Aleksinac Pljačka u ratu Bitka za Srbiju Nišavski (svrljiški) partizanski odred Ustanak u Pomoravlju 1941. 25. srpska divizija NOVJ 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Valjevo Jastrebački partizanski odred 9. srpska brigada (ozrenska) Diverzije u oslobodilačkom ratu Kragujevac Kruševac Crvena armija Pirot 1. južnomoravski partizanski odred Glavni štab Srbije Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Nemački zločini u Jugoslaviji Gornji Milanovac SSSR i Jugoslavija Paraćin Prokuplje Požarevac 7. SS divizija Prinz Eugen Narodno oslobodilački odbori Niš Knjaževački korpus JVuO Knjaževačko-boljevački partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Knjaževac Politički komesari u NOR-u 1. brdska divizija Vermahta Beogradska operacija Borbe u Srbiji 1944. Velika Plana 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Rasinski korpus JVuO Streljanja u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Maximilian von Weichs 14. srpski korpus NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) Krajinski partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Lebane 20. srpska brigada Negotin Narodni heroji Jugoslavije Bor Saradnja četnika sa okupatorom 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Srbiji 1943. Zaječarsko-timočki partizanski odred Ustanak u Srbiji 1941. 1. bugarski okupacioni korpus Bugarska u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Srbiji 1941. Toplički korpus JVuO Timočki korpus JVuO 19. srpska brigada Četnici u drugom svetskom ratu Komandant Jugoistoka SKOJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 23. srpska udarna divizija NOVJ Omladina u ratu 45. srpska divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Toplica u oslobodilačkom ratu 14. srpska udarna brigada Leskovac