Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Zaječar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 88 hronoloških zapisa, 61 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 6. 1941. U Zaječaru održana okružna konferencija SKOJ-a. Istog dana, povodom napada Nemačke na SSSR, OK KPJ za Zaječar izdao letak u kome poziva narod Timočke krajine da se pripremi za oružanu borbu.

⚔️ 28. 6. 1941. Na Belom bregu (kod Zaječara), u prisustvu delegata PK KPJ za Srbiju, održan sastanak OK KPJ za Zaječar na kome je odlučeno da se na teritoriji Timočke krajine formiraju tri odreda.

⚔️ 24. 7. 1941. OK KPJ za Zaječar izdao proglas kojim poziva narod Timočke krajine u oružanu borbu protiv okupatora.

⚔️ 28. 7. 1941. U podnožju pl. Maljenika, iznad s. Podgorca, OK KPJ za Zaječar formirao Boljevački NOP odred [Prema drugim podacima, taj odred je formiran 9. jula 1941.].

⚔️ 1. 8. 1941. Na mestu zv. Žuljevac (blizu Negotina) OK KPJ za Zaječar formirao Krajinski NOP odred.

⚔️ 2. 8. 1941. Na ž. st. Obradove Stolice (na pruzi Zaječar-Paraćin) Boljevački NOP odred napao žand. posadu, zaplenio 5 pušaka, demolirao postrojenja i prekinuo prugu.

⚔️ 16. 8. 1941. Na ž. st. Brusnik (pruga Negotin-Zaječar) Krajinski NOP odred napao i razoružao odeljenje žandarma.

⚔️ 26. 8. 1941. Između ž. st. Glavica i Davidovac (pruga Paraćin-Zaječar) delovi Pomoravskog NOP odreda minirali železnički most.

⚔️ 26. 8. 1941. Noću 26. avgusta od nepoznatih lica miniran je most na železničkoj pruzi Paraćin - Zaječar između sela Glavice i Davidovca, pošto su straže predhodno oterali u šumu.

⚔️ 9. 9. 1941. Nemački vojnici spalili sela Zlot i Podgorac (kod Zaječara). Izgorele 853 zgrade.

⚔️ 12. 9. 1941. Kod s. Zlota (blizu Zaječara) nemački vojnici uhvatili sekretara OK KPJ za Zaječar Milenka Brkovića Crnog narodnog heroja, koga su 18. septembra obesili na Kraljevici kod Zaječara.

⚔️ 16. 9. 1941. Na ž. st. Palilula (između Niša i Knjaževca) Ozrenski NOP odred sačekao putnički voz iz Zaječara. U jednom su se vagonu nalazili nemački vojnici. U borbi je ubijeno 19 nemačkih vojnika a zarobljena su tri. Zaplenjeno je: 2 automata, 12 pušaka, 6 revolvera i dr. Jedan partizan je poginuo.

⚔️ 18. 9. 1941. Između ž. stanica Tabakovca i Čokonjara (kod Zaječara) delovi Krajinskog NOP odreda oštetili prugu i most.

⚔️ 27. 9. 1941. Na brdu Kraljevici (kod Zaječara) obešen član KPJ Đorđe Simeonović, narodni heroj.

⚔️ 25. 11. 1941. Knjaževaćko-boijevački NOP odred porušio z. st. Gramađu na pruzi Niš-Zaječar i jedan most.

⚔️ 0. 12. 1941. CK KPJ dao direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju da stvori povereništvo za istočnu Srbiju (Niš, Leskovac, Požarevac, Zaječar) radi lakšeg rukovođenja partijskim organizacijama i oružanom borbom.

⚔️ 0. 1. 1942. Po dolasku bugarskog 1. okupacionog korpusa nemačka 717. divizija se sa prostorije Leskovac, Kruševac, Jagodina (sada: Svetozarevo), Zaječar pomerila na zapad i izvršila smenu nemačke 113. divizije u dolini zapadne Morave.

⚔️ 20. 1. 1942. Bugarski 1. okupacioni korpus (6, 17. i 21. divizija) završio okupiranje teritorije Srbije ograničene sa severa linijom s. Rgotina - s. Zlot - s. Despotovac - s. Jasenovo - s. Mileševo, sa zapada linijom Kragujevac - Kraljevo (isključeno) - Kosovska Mitrovica, sa juga linijom s. Babin Most s. Velja Glava i sa istoka ranijom demarkacionom linijom između Srbije i Bugarske. [Prema Bečkom sporazumu između Nemačke i Italije od 20. aprila 1941. Bugarska je okupirala jugoistočni deo Srbije - vranjski i npirotski okrug (tadačnji caribrodski, nišavski, lužnički, bosiljgradski, masurički, poljanički, preševski i pčinjski srez i delobvew belopalanačkog i vlasotinačkog sreza), teritoriju severozapadno od Zaječara (između Timoka i državne granice) i manje područje Kosmeta (deo uroševačkog i gnjilanskog sreza).]

⚔️ 25. 1. 1942. U Nišu, po direktivi PK KPJ za Srbiju, formirano Povereništvo PK KPJ za Niš (za okruge Niš, Leskovac i Zaječar).

⚔️ 0. 2. 1942. OK KPJ za Zaječar i partizani Timočke krajine uputili dva proglasa seljacima Timočke krajine: pozivaju ih da ustanu u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 3. 1942. Po odluci OK KPJ za Zaječar Knjaževačko-boljevački NOP odred preimenovan u Timočki NOP odred.

⚔️ 15. 6. 1942. Kod ž. st. Obradove Stolice Timočki NOP odred porušio železničku prugu Paraćin-Zaječar.

⚔️ 1. 7. 1942. Iznad s. Dubočana (kod Zaječara) Timočki NOP odred odbio napad odreda SDS iz s. Salaša.

⚔️ 27. 9. 1942. Između ž. stanica Javorac i Obradove Stolice (na pruzi Paraćin-Zaječar) delovi Timočkog NOP odreda porušili prugu, usled čega su iskočili lokomotiva i jedan vagon.

⚔️ 21. 1. 1943. Kod s. D. Sokoloviće (blizu Knjaževca) delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda vodili borbu protiv odreda poljske straže SDS iz Knjaževca, a zatim se povukli ka s. Manjincu.

⚔️ 10. 2. 1943. Kod s. Palilule delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda razrušili prugu Niš-Knjaževac.

⚔️ 14. 3. 1943. U s. Vražogrncu (kod Zaječara) delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda demolirali mlekaru i zaplenili 2,085.000 dinara.

⚔️ 23. 4. 1943. U Zaječaru nemačka krajskomandantura, za odmazdu zbog razaranja tt linija Knjaževac-Svrljig i Knjaževac-Sokobanja (od strane Zaječarsko-timočkog NOP odreda), kaznila srez zaglavski sa 1,000.000 dinara i zatvorila 20 građana kao taoce.

⚔️ 0. 5. 1943. GŠ NOV i PO i PK KPJ za Srbiju naredili Štabu 1. južnomoravskog NOP odreda da iz sastava 3. (jastrebačkog) bataljona uputi jednu četu na desnu obalu J. Morave sa zadatkom da Zaječarsko-timočkom NOP odredu pomogne u akcijama protiv neprijatelja i u daljem radu na jačanju NO pokreta u istočnoj Srbiji.

⚔️ 0. 6. 1943. U blizini s. Jablanice (kod Boljevca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao grupu od oko 30 četnika i potpuno je razbio.

⚔️ 13. 6. 1943. U s. Krivom Viru (kod Boljevca) završeno dvodnevno savetovanje članova OK KPJ za Zaječar i Požarevac i članova KPJ iz NOP odreda, kome su prisustvovali delegati PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju. Odlučeno je da se formira Zaječarsko-timočki NOP odred -Milenko Brković Crni- (sastava: jedan bataljon); da se obnavljaju i formiraju nove organizacije KPJ i SKOJ-a, kao i NO odbori i druge đruštveno-političke organizacije.

⚔️ 15. 6. 1943. Od dve čete Zaječarsko-timočkog NOP odreda i jedne čete 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda formiran Zaječarsko-timočki NOP odred -Milenko Brković Crni- (sastava: jedan bataljon, odnosno tri čete, ukupne jačine oko 100 boraca).

⚔️ 23. 6. 1943. Kod Troglan bare (na Kučajskim planinama) delovi SDS i četnici (oko 1000 ljudi) napali bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda, ali je ovaj uspeo da odbije napad. Neprijatelj je imao 13 mrtvih, a bataljon 3 poginula (među kojima je i politički komesar bataljona) i 2 ranjena.

⚔️ 0. 7. 1943. U s. Bogovini (kod Boljevca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda porušio postrojenja rudnika uglja (usled čega je proizvodnja obustavljena do kraja rata), zaplenio eksploziv i održao zbor s radnicima.

⚔️ 5. 7. 1943. U s. Rujištu (kod Knjaževca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda uništio mlekaru koja je radila za potrebe okupatora i zaplenio veću količinu mlečnih proizvoda.

⚔️ 8. 7. 1943. U s. Debelici i s. Koželju (kod Andrijevca, sada Minićevo) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda onesposobio 10 vršalica, spalio opštinsku arhivu u s. Koželju i s. Drenovcu i ubio 1 vojnika SDS.

⚔️ 9. 7. 1943. U s. Lenovcu (kod Zaječara) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda ubio 2 i ranio 2 četnika i zapalio opštinsku arhivu.

⚔️ 15. 7. 1943. U blizini s. Zlota (na pl. Maljeniku) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao oko 100 predstavnika četničkih štabova iz Timočke krajine koji su održavali konferenciju. U borbi koja je trajala 3 i po časa, ubijeno je i ranjeno oko 20 četnika, među kojima i 8 oficira, dok su se ostali spasli bekstvom. Bataljon je imao 1 mrtvog, 1 ranjenog i 1 nestalog. Zaplenjeno je 6 ispravnih i više pušaka bez zatvarača.

⚔️ 0. 8. 1943. Na pl. Tumbi (kod Knjaževca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda odbio napad četnika i posle borbe koja je trajala ceo dan. prinudio ih da se uz gubitke povuku. Poginuo je jedan komandir čete iz bataljona.

⚔️ 0. 8. 1943. U Zaječaru streljan član SK KPJ za negotinski srez Vera Radosavljević Nada, narodni heroj.

⚔️ 1. 8. 1943. U s. Rgotini (kod Zaječara) delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda demolirali postrojenja za ispiranje kvarca. (Za odmazdu je nemačka feldkomandantura u Zaječaru 8. septembra streljala 10 ljudi.)

⚔️ 9. 8. 1943. Bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda upao u Knjaževac. te onesposobio električnu centralu i zapalio zgradu sreskog načelstva i pošte, kao i 40 vršalica koje je okupator prikupio radi obavljanja vršidbe.

⚔️ 0. 10. 1943. U sastavu Zaječarsko-timočkog NOP odreda formirana dva bataljona, svaki od po 60-70 boraca. Prvi bataljon je dejstvovao u širem rejonu Knjaževca, a 2. bataljon u Krajini.

⚔️ 0. 10. 1943. U rudniku uglja -Dobra sreća- (kod Zaječara) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda demolirao postrojenja i onesposobio električnu centralu

⚔️ 2. 10. 1943. Kod s. Šljivara (blizu Zaječara) udružene nemačke, bugarske i četničke jedinice napale bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda. Protivnapadom bataljon je prvo razbio četničke, a zatim nemačke i bugarske jedinice i odbacio ih ka Zaječaru, Poginulo je 17 nemačkih vojnika i 1 bugarski oficir, dok je bataljon imao 2 mrtva i nekoliko lakše ranjenih.

⚔️ 20. 10. 1943. Između s. Zagrada i s. Borovca (kod Zaječara) delovi četničkog Knjaževačkog korpusa napali 1. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda. U jurišu kojim je odbijen napad četnika poginuo je sekretar OK KPJ za Zaječar Mija Stanimirović Duško, narodni heroj.

⚔️ 25. 10. 1943. Na ž. st. Trnavac (kod Zaječara) 2. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao i razoružao odeljenje bugarskih vojnika, sačekao putnički voz i u njemu zarobio 2 nemačka vojnika i 4 vojnika SDS, zatim, ukrcavši se u voz, razoružao bugarske posade na ž. st. Čokonjar i ž. st. Tabakovac. Dalje izvođenje akcije prekinuo je otpor bugarske posade na ž. st. Brusnik. Bataljon je zaplenio celokupno naoružanje i opremu bugarskih vojnika i demolirao navedene ž. stanice.

⚔️ 26. 10. 1943. U s. Rgotini (kod Zaječara) 2. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda porušio postrojenja fabrike kvarca i zapalio 3 kamiona.

⚔️ 0. 11. 1943. U rudniku uglja Avramica (kod Zaječara) 2. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda porušio postrojenja, te rudnik onesposobio za proizvodnju do kraja rata.

⚔️ 0. 11. 1943. Kod s. Koželja (blizu Knjaževca) Zaječarsko-timočki NOP odred razbio četničku timočku brigadu, jačine oko 250 četnika. Odredu se priključio manji broj četnika, dok je većina otišla kućama.

⚔️ 16. 11. 1943. Kod s. Jakovca (blizu Knjaževca) Zaječarsko-timočki NOP odred razbio četničku Timočku brigadu i naterao je u panično bekstvo.

⚔️ 25. 12. 1943. U s. Popšici (kod Svrljiga) Ozrenski partizanski bataljon i 1. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napali i razbili oko 300 četnika. Poginulo je oko 35 i zarobljeno oko 100 četnika, a zaplenjeno je oko 150 pušaka.

⚔️ 28. 12. 1943. Kod s. Gradišta (na putu Niš - Bela Palanka) Ozrenski partizanski bataljon i 1, bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda odbili napad jedne četničke brigade i u protivnapadu je razbili. Ubijena su 4 i zarobljena 2 četnika.

⚔️ 0. 1. 1944. U sastavu Zaječarsko-timočkog NOP odreda formiran 3 (Omladinski) bataljon. U sastav tog odreda je privremeno ušao i Ozrenski partizanski bataljon.

⚔️ 6. 1. 1944. U s. Toplom Dolu (kod Pirota) od jedne čete Ozrenskog partizanskog bataljona i jednog voda 1. bataljona Zaječarskog (Timočkog) NOP odreda formiran Nišavski NOP odred. Istog dana, na mestu zv. Belan, odred je vodio dvočasovnu borbu protiv jednog bugarskog bataljona.

⚔️ 8. 1. 1944. Kod s. Radenkovca (blizu Sokobanje) Ozrenski partizanski bataljon i i- bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda razbili četničku Knjaževačku brigadu. Poginulo je 10 četnika.

⚔️ 29. 1. 1944. Kod s. Trnjana (blizu Aleksinca) Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga, prešli J. Moravu i prebacili se u s. Kulinu.

⚔️ 30. 1. 1944. Kod s. Kuline, na mestu zv. Pavlove čuke (sev. padine pl. M. Jastrebca), Zaječarski NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon odbili napad četničke Moravske brigade i protivnapadom je razbili. Poginulo je 69 četnika; zaplenjeno je 70 pušaka, 1 p. mitraljez, nekoliko hiljada metaka i dr. Gubici NOP odreda: 1 ranjen borac.

⚔️ 2. 2. 1944. Radi lakšeg rukovođenja pri izvođenju zajedničkih akcija 2. južnomoravske brigade, Zaječarsko-timočkog NOP odreda i Ozrenskog partizanskog bataljona, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Privremeni operativni štab.

⚔️ 3. 2. 1944. Na aerodromu kod Kruševca 2. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali nemačku posadu, ali se, zbog otpora nemačkih vojnika i zbog intervencije 5. puka SDK iz Kruševa povukli ka pl. Jastrepcu. Zaplenjena je avionska i puščana municija.

⚔️ 15. 2. 1944. Četnički Rasinski i Toplički korpus i delovi Velikomoravske grupe četničkih korpusa preduzeli napad na 3. južnomoravsku NO brigadu, Jastrebački i Zaječarsko-timočki NOP odred, Ozrenski partizanski bataljon i jedinice komande područja i komandi mesta na pl. Jastrepcu, s ciljem da ih nabace u dolinu r. Toplice i tu, uz pomoć bugarskih jedinica (koje su zatvarale dolinu Toplice), unište. Borbe su vođene do 24. februara. U njima je, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, uzela učešća i 4. južnomoravska NO brigada. Jedinice NOVJ su uspele da odbrane slobodnu teritoriju i prisile neprijatelja da se povuče ka pl. Kopaoniku i u polazne garnizone.

⚔️ 16. 2. 1944. U s. Devči (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki i Jastrebački NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali delove četničkog Rasinskog korpusa. Borba je vođena celu noć. Četnici, razbijeni, u neredu su se povukli preko s. Klisurice ka s. V. Plani. Poginulo je 58 i ranjen je veći broj četnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 mrtvih i ranjeniii. Zaplenjeno: mitraljez, automat i 25 pušaka.

⚔️ 19. 2. 1944. U s. V. Plani (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali četnički Rasinski korpus i delove četničkog Topličkog korpusa. Ne uspevši da odbace četnike, u zoru su se jedinice NOV i POJ povukle na južne padine pl. Jastrepca. U borbi je poginulo 20 četnika, a zaplenjeni su p. mitraljez, automat i 6 pušaka. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 23. 2. 1944. Kod s. Džigolja (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon vodili ceo dan borbu protiv delova bugarske 27. pešadijske divizije, podržanih avtijacijom, koji su pošli u pomoć četnicima u s. V. Plani. Jedinice NOVJ su se uveče povukle ka pl. M. Jastrepcu uz gubitke od 6 mrtvih i 10 ranjenih, dok je više neprijateljskih vojnika poginulo i ranjeno. Zaplenjeni su 4 mitraljeza i radio-stanica a oboren je jedan bugarski avion. Za vreme borbe četnici su iskoristili odsutnost jedinica NOV i POJ i neometano se povuki iz s. V. Plane ka Blacu i r. Rasini. Sutradan su se i bugarske jedinice povratile u Prokuplje.

⚔️ 29. 2. 1944. U s. Beloljinu (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali ojačani bataljon bugarskog 123. pešadijskog puka. Posle borbe vođene celu noć, zbog snažnog otpora neprijatelja, jedinice NOV i POJ su odustale od daljeg napada i povukle se ka pl. Jastrepcu i pl. Vidojevici. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 5 zarobljenih. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca. Zaplenjeni su 2 minobacača, mitraljez, 4 p. mitraljeza i 17 pušaka.

⚔️ 11. 3. 1944. U s. Rečici (kod Lebana) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 9. srpsku NO brigadu (nazivana je i 6. brigadom i Ozrenskom brigadom). U njen sastav su ušli Zaječarskotimočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon.

⚔️ 7. 5. 1944. U s. Bublici (kod Prokuplja) otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje. Učestvovali su predstavnici okružnih komiteta KPJ za Leskovac, Toplicu, Kruševac i Zaječar, kao i članovi KPJ iz vojnih jedinica. Savetovanju je prisustvovao komandant GŠ NOV i PO za Srbiju Petar Stambolić, kao predstavnik PK KPJ za Srbiju. Izvršena je analiza vojno-političke situacije u zemlji i ukazano je na potrebu da se pripremaju mase za optšu mobilizaciju u NOB.

⚔️ 25. 7. 1944. Kod s. M. Izvora (na putu Zaječar-Knjaževac) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije sukobila se s jačim nemačko-bugarskim i četničkim snagama. Neprijatelj je bio odbačen u dolinu r. Timoka, ali je, zbog pristizanja nemačkog oklopnog voza i zbog podrške avijacije, uspeo da se izvuče ka Zaječaru. Poginulo je 20 nemačkih vojnika (među njima i 1 major) a desetak ih je zarobljeno. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 0. 8. 1944. Na istočnim padinama Maglen-planine (kod Knjaževca) Timočki i Niški NOP odred sukobili se sa oko 600 vojnika SDK iz zaječarskog garnizona. Ubijeno je i ranjeno oko 30 neprijateljskih vojnika. Gubici NOP odreda: 6 poginulih i 23 ranjena borca.

⚔️ 12. 8. 1944. Jedinice 23. udarne divizije NOVJ (7. i 9. srpska udarna brigada) zauzele Boljevac, razbivši posadu (četnike i delove SDS) i oko 250 vojnika SDS koji su iz Zaječara pošli u pomoć napadnutoj posadi. Gubici neprijatelja: 60 mrtvih i 42 zarobljena. Gubici jedinica 23. udarne divizije: 3 mrtva i 4 ranjena.

⚔️ 21. 8. 1944. Kod s. Jelašnice (na pruzi Knjaževac-Zaječar) 20. srpska brigada 23. udarne divizije NOVJ srušila železnički most i napala na oko 600 vojnika SDK. Poginulo je 20 a ranjeno više neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 6 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 9. 1944. Jedinice 23. udarne divizije NOVJ ušle u Knjaževac, iz koga su se nemački vojnici povukli ka Zaječaru a bugarski vojnici ka Pirotu. U gradu je zarobljeno 150 četnika iz četničkog Knjaževačkog korpusa.

⚔️ 7. 9. 1944. Posle teške jednodnevne borbe 23. udarna divizija NOVJ zauzela Zaječar. Grad je branilo oko 5000 nemačkih vojnika, pripadnika SDS i SDK i četnika. U toku borbe iz Bora je došlo pojačanje od 7 tenkova i 12 kamiona s nemačkim vojnicima. Oko 3000 četnika koji su sa pravca Belog brega pokušali intervenciju potpuno su razbijeni, ali je neprijatelj to iskoristio pa se delom snaga izvukao ka Boru. U tim borbama je neprijatelj pretrpeo gubitke od 370 mrtvih i oko 1.000 zarobljenih, dok je 23. udarna divizija imala 24 mrtva i 60 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 3 minobacača, 20 mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 500 pušaka, velika količina municije, hrane i drugog ratnog materijala.

⚔️ 9. 9. 1944. Kod Knjaževca i Zaječara jedinice nemačke 1. brdske divizije odbacile 23 brigadu 45. divizije NOVJ i 7. srpsku udarnu brigadu 23. udarne divizije NOVJ i ušle u pomenute gradove. Iz Zaječara su jedinice NOVJ blagovremeno evakuisale magacine s materijalom i hranom.

⚔️ 12. 9. 1944. Kod s. Salaša i s. Glogovice 7. i 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv nemačke motorizovane kolone koja je iz Zaječara nadirala ka Negotinu. Neprijatelju su naneti gubici od 7 mrtvih. Grbici brigada: 3 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod s. Salaša 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ dočekala nemačku motorizovanu kolonu koja je iz Zaječara nadirala ka Negotinu. Brigada je ubila 10 i ranila 3 neprijateljska vojnika, a sama imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca. Neprijatelj je produžio pokret i ušao u Negotin.

⚔️ 14. 9. 1944. Kod s. Salaša 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ sačekala u zasedi nemačku kolonu od 150 kamiona, 6 tenkova i 6 bornih kola, koja se od Zaječara kretala ka Negotinu. Posle petočasovne borbe neprijatelj se probio ka Negotinu. Poginulo je oko 20 i ranjeno oko 15 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 15. 9. 1944. Kod s. Jelašnice (na putu Zaječar-Negotin) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu od oko 80 kamiona, 8 tenkova i 8 bornih kola. Neprijatelj se probio do s. Salaša, gde se zadržao. Poginulo je i ranjeno oko 15 nemačkih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 9. 1944. U s. Salašu (kod Zaječara) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala na oko 700 nemačkih vojnika, ojačanih sa 4 tenka i baterijom topova. Zbog snažnog otpora ona se, posle šestočasovne borbe, povukla, nanevši neprijatelju gubitke od oko 25 mrtvih i više ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 9. 1944. U s. Čitluku (kod Sokobanje) održano partijsko savetovanje. Prisustvovali su članovi OK KPJ i OK SKOJ-a za zaječarski okrug i članovi sreskih komiteta KPJ za srezove timočki, zaječarski, boljevački i borski. Doneti su zaključci o tekućim zadacima Partijo i SKOJ-a, o reorganizaciji komiteta, o izboru i organizaciji NO odbora, o radu AFŽ-a, USAOS-a i dr. Izabran je novi OK KPJ za zaječarski okrug i određen je Inicijativni okružni NO odbor.

⚔️ 26. 9. 1944. Na komunikaciji s. Štubik - Negotin delovi 25. divizije NOVJ u borbi ubili 12 i zarobili 1 nemačkog vojnika. Jedinice Crvene armije stigle u s. Jabukovac, a ispred njih se nemački vojnici povukli prema Negotinu i Zaječaru.

⚔️ 0. 10. 1944. U Zaječaru formiran Zaječarski ONO odbor.

⚔️ 1. 10. 1944. Iz rejona Vidina (u Bugarskoj) počelo nastupanje 64. korpusa Crvene armije ka Zaječaru.

⚔️ 1. 10. 1944. Između Zaječara i s. Zvezdana 20. srpska brigada 45. divizije NOVJ napala nemačku kolonu (500 vojnika, 5 tenkova i 12 kamiona), nanela joj gubitke od oko 60 mrtvih i oko 100 ranjenih i zaplenila jedan kamion, a miniranjem pruge srušila transportni voz. Brigada je imala 3 poginula i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 10. 1944. Kod s. Zvezdana (na komunikaciji Zaječar-Paraćin) jedinice 45. divizije NOVJ sadejstvujući u napadu 19. pešadijske divizije 64. korpusa Crvene armije na snage nemačke Borbene grupe -Grot- i 7. SS divizije -Princ Eugen-, ubile 40 i ranile oko 100 nemačkih vojnika, uništile 1 tenk i 3 kamiona i oštetile 14 kamiona. Jedinice NOVJ imale su 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 10. 1944. Posle oštrih borbi jedinice 64. korpusa Crvene armije i Zaječarski NOP odred slomili otpor nemačkih jedinica i oslobodili Zaječar. Tom prilikom je uništen 2. bataljon 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, dok su manje grupe i odeljenja Izviđačkog i Dopunskog bataljona nemačke 1. brdske divizije uspeli, uz gubitke od 620 mrtvih i zarobljenih, da se probiju iz obruča ka Boljevcu. Pri napadu na Zaječar sadejstvovali su i delovi 45. divizije NOVJ, sprečivši delove 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- da se iz rejona Boljevca i Knjaževca probiju ka Zaječaru.

⚔️ 10. 10. 1944. Putem Bor-Petrovac, delovi 68. korpusa Crvene armije izbili u rejon V. Plane i obrazovali mostobran. Istovremeno je, komunikacijom Zaječar-Bor-Petrovac, 5. motostreljačka brigada Crvene armije izbila u V. Planu, gde je uspostavila vezu s jedinicama 1. armijske grupe NOVJ. Time su bile presečene komunikacije koje dolinom V. Morave vode ka Beogradu.

⚔️ 0. 11. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Vojnu oblast 14. korpusa NOVJ. Pod njenom komandom je bilo Zaječarsko, Krajinsko (Negotinsko) i Požarevačko vojno područje.

Dokumenti

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od avgusta 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o akcijama Boljevačkog partizanskog odreda

📜 Saopštenje agencije DNB od 1 septembra 1941 god. o streljanju u okolini Zaječara

📜 Izveštaj Obnove od 11 septembra 1941 god. o napadu partizana na selo Grljan kod Zaječara

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 9 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Požarevac o prvoj neprijateljskoj ofanzivi u Zapadnoj Srbiji i stanju NOP odreda na teritoriji Niškog, Zaječarskog i Leskovačkog okruga

📜 Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 23. januara 1942. članu Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o situaciji na terenu i o stanju partijske organizacije u knjaževačkom NOP odredu

📜 Poziv Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od februara 1942 god. seljacima Timočke Krajine u borbu protiv pljačke okupatora

📜 Izveštaj načelnika Okruga zaječarskog ad 15 maja 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u Srezu zaglavskom

📜 Izveštaj načelnika Okruga zaječarskog od 1 juna 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Timočkog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 20 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u Zaječarskom okrugu

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 28 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Zaječar o vojno-političkom i partiskom radu

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Zaječarsko-timočkog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Depeša odreda SDS iz Zaječara od 4. jula 1942. komandantu SDS o ubistvima i paljenjima koja su počinile bugarske okupacione jedinice u zaječarskom okrugu

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 9 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Zaječarsko-timočkog i Svrljiškog NOP odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 12 jula 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Zaječar o preduzimanju mera za sprečavanje pljačke naroda u Timočkom okrugu

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Zaječara od 15. jula 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u zaječarskom okrugu

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 3. avgusta 1942. Okružnom komitetu za Zaječar o razobličavanju četnika

📜 Objava nemačke Krajskomandanture u Zaječaru od 5 avgusta 1942 god. o streljanju deset lica

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10. avgusta 1942. Okružnom komitetu za Zaječar o razobličavanju četnika i o merama za čuvanje kadrova

📜 Naređenje Komandanta policije bezbednosti i službe sigurnosti 160 od 19 avgusta 1942 god. Okružnoj komandanturi 857 u Zaječaru za hapšenje u Knjaževcu

📜 Bilten Obaveštajnog otseka Srpske državne straže br. 168 od 26 septembra 1942 god. o akcijama partizana u Leskovačkom, Zaječarskom, Požarevačkom i Valjevskom okrugu i u Sremu

📜 Izvod iz izveštaja sekretara Okružnog-komiteta KPJ za Zaječar od novembra 1942. partijskom poverenstvu za jugoistočnu Srbiju o situaciji na terenu i o stanju Knjaževačko-boljevačkog odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 26 novembra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog, Požarevačkog i Zaječarsko-timočkog NOP odreda

📜 Pismo komandanta Timočkog korpusa od 14. januara 1943. Branivoju Petroviću o potrebi zajedničke akcije protiv pripadnika Narodnooslobodilačke vojske na relaciji Zaječar—Niš 

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Zaječara od 17. februara 1943. šefu Nedićeve SDB o dejstvima partizana u zaječarskom okrugu

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Zaječara od 1. marta 1943. šefu Nedićeve SDB o akcijama partizana i situaciji u zaječarskom okrugu

📜 Bilten br. 63 Obaveštajnog otseka Komande SDS od 17 marta 1943 god. o partizanskim akcijama u Zaječarskom i Valjevskom okrugu, sredinom marta 1943 godine

📜 Objava Krajskomandanture iz Zaječara od 23 aprila 1943 god. o naplati kazne od Sreza zaglavskog i o hapšenju talaca

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 23 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Timočkog NOP bataljona

📜 Objava Krajskomandanture Zaječar od 26 juna 1943 god. o hapšenju talaca

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 1 jula 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o formiranju Timočkog partizanskog bataljona i o njegovim dejstvima

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Zaječara od 7. jula 1943. Šefu Nedićeve SDB o zločinima Nemaca koje su počinili u s. Rudnoj Glavi

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 17 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Prvog timočkog bataljona od 1-15 jula 1943 godine

📜 Saopštenje feldkomandanta iz Niša od 10 septembra 1943 god. o streljanju 10 ljudi u Zaječaru zbog izvršenog napada na postrojenja za ispiranje kvarca u Rgotini

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 20. septembra 1943. Pokrajinskom komitetu Srbije o akcijama Zaječarsko-timočkog NOP odreda, stanju tehnike i mogućnostima teoretskog rada

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 18. oktobra 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga i o stanju partijske organizacije

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 21 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pogibiji sekretara OK KPJ za Zaječar

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 29 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda i vezama sa Okružnim komitetom KPJ za Zaječar

📜 Sporazum između Krajskomandanture u Zaječaru i komandanta Timočkog korpusa od 25. decembra 1943. o saradnji u borbama protiv NOVJ

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 2. januara 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Srbiji - - - - -

📜 Izveštaj Okružnot komiteta KPJ za Zaječar od 31. maja 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima 9. NO brigade i Niškog NOP odreda u istočnoj Srbiji

📜 Izveštaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 7. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u Timočkoj krajini

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 24 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za zatvaranje pravaca ka Boljevcu, Zaječaru, Knjaževcu i Aleksincu i izviđanje četničkih snaga u pravcu Boljevca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 31 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačke kolone na komunikaciji Niš - Aleksinac, rušenje pruge Niš - Zaječar i likvidaciju četnika u Svrljigu

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravaca prema Aleksincu, Ražnju, Paraćinu, Boljevcu i Zaječaru

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za rušenje komunikacija Knjaževac - Zaječar, Knjaževac - Pirot i Knjaževac - Boljevac u vezi s pripremama za napad na Knjaževac

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za rušenje pruge Paraćin - Zaječar i ispitivanje neprijateljskih snaga u pravcu Boljevca i Bora

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 4 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za marš u pravcu Zaječara

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 4 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za likvidaciju neprijateljskih ostataka u Zaječaru i na prostoriji Zvezdan - Vražogrnac - Rgotina

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na Zaječar

📜 Naređenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 8. septembra 1944. komandantu odbrane Bora i 1. brdskoj diviziji za ponovno zauzimanje Zaječara

📜 Poziv na predaju upućen od strane Štaba Dvadeset treće NOU divizije 9 septembra 1944 god. komandantu nemačkih jedinica na komunikaciji Knjaževac - Zaječar

📜 Zapovest vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 9. septembra 1944. Borbenoj grupi »Fišer« za sprečavanje spajanja 25. NOU divizije sa sovjetskim jedinicama koje nastupaju u pravcu Turn Severina, onemogućavanje prelaska jedinica Crvene armije preko Dunava i organizaciju odbrane, na liniji r. Timok — r. Dunav, od Zaječara do Oršave

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Glogovica - Metriš - Sikole i rušenje komunikacije Zaječar - Negotin

📜 Izveštaj štaba Jurišnog korpusa istočne Srbije od 10. septembra 1944. komandantu Srbije o borbama protiv 23. divizije NOVJ u rejonu Zaječara

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 septembra 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije o napadu na Zaječar

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj jedinica i rušenje komunikacije Zaječar - Negotin

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. načelniku Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije i komandantu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Divizije protiv Nemaca i četnika na prostoriji između Zaječara, Bora i Negotina

📜 Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 28 septembra 1944 god. štabovima brigada za dejstva na komunikaciji Knjaževac - Zaječar

📜 Zapovest Komande korpusa »Fridrih Vilhelm Miler« od 7. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za povlačenje na glavnu borbenu liniju na prostoru Knjaževac, Zaječar, Donji Milanovac

📜 Izveštaj Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi sa Nemcima 8 oktobra kod s. Luke (na komunikaciji Zaječar-D. Milanovac)

📜 Izveštaj komandanta 7. SS-divizije »Princ Eugen« od 3. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o borbama divizije u rejonu Zaječara, Niša, Kragujevca i Prokuplja i gubicima od 25. septembra do 25. oktobra 1944. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu Jastrebački partizanski odred 45. srpska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Toplički korpus JVuO Ustanak u Pomoravlju 1941. 1. brdska divizija Vermahta Borbe u Srbiji 1942. Velika Plana Leskovac Valjevo Maximilian von Weichs Bugarska u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Niš 20. srpska brigada Pirot 5. krajiška udarna divizija NOVJ 23. srpska udarna divizija NOVJ Bitka za Srbiju Lebane 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Paraćin Srpska državna straža (nedićevci) Nišavski (svrljiški) partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Aleksinac Knjaževačko-boljevački partizanski odred Požarevac Bor Krajinski partizanski odred 4. srpska brigada (2. južnomoravska) 14. srpska udarna brigada Ustanak u Srbiji 1941. Negotin 3. udarna divizija NOVJ Beogradska operacija Nemački zločini u Jugoslaviji SSSR i Jugoslavija 7. SS divizija Prinz Eugen Omladina u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1943. Kruševac Četnici u drugom svetskom ratu Prokuplje 14. srpski korpus NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kragujevac 5. srpska brigada (3. južnomoravska) 1. južnomoravski partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Knjaževac 9. srpska brigada (ozrenska) Borbe u Srbiji 1944. 1. bugarski okupacioni korpus Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Gornji Milanovac SKOJ Komandant Jugoistoka Pljačka u ratu Toplica u oslobodilačkom ratu 19. srpska brigada Rasinski korpus JVuO Nemački zločini u Srbiji 1941. Crvena armija Timočki korpus JVuO 25. srpska divizija NOVJ Glavni štab Srbije Knjaževački korpus JVuO Politički komesari u NOR-u Streljanja u oslobodilačkom ratu Zaječarsko-timočki partizanski odred