Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Prokuplje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 119 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 4. 1941. Nemačka 11. oklopna divizija probila slabo organizovanu odbranu na Ploči i zauzela Niš, Aleksinac, Ražanj i Prokuplje.

⚔️ 25. 6. 1941. U Prokuplju formiran ilegalni Gradski odbor NO fonda.

⚔️ 0. 7. 1941. U selima V. i M. Plani, Draguši, Protezani, D. Rečici, Gojinovcu, Šišmanovcu, Prekadinu, G. i D, Toponici (kod Prokuplja) osnovani odbori NO fonda, koji su kasnije prerasli u MNO odbore.

⚔️ 0. 8. 1941. U s.Pločniku (kod Prokuplja) potpisan sporazum između predstavnika nemačkog zapovjednika Srbije i četničkog vojvode Koste Pećanca o zajedničkoj borbi protiv NOP-a u Srbiji.

⚔️ 13. 8. 1941. U s. V. Plani (kod Prokuplja) Toplički NOP odred napao i razoružao posadu žand. stanice.

⚔️ 22. 8. 1941. U s. Žitorađi (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda razoružali odeljenje žandarma.

⚔️ 28. 8. 1941. Kod manastira Ajdanovca (na pl. V. Jastrepcu) i u s. Bublici (kod Prokuplja) održani veliki narodni zborovi na kojima su rukovodioci Topličkog NOP odreda i članovi OK KPJ govorili o situaciji u zemlji i svetu i pozvali narod u borbu protiv okupatora.

⚔️ 30. 8. 1941. Kod ž. st. Bresničića (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda pokidali tt veze.

⚔️ 6. 9. 1941. Kod s. Bulatovca (blizu Prokuplja) Toplički NOP odred napao i oštetio nemački transportni avion, koji se tu prinudno spustio. Avion je. pored posade, obezbeđivalo i odeljenje nemačkih vojnika. Poginulo 4 nemačka vojnika.

⚔️ 9. 9. 1941. U s. Aleksandrovu (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda razoružali odeIjenje žandarma.

⚔️ 18. 9. 1941. Kod s. Draguše (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca.

⚔️ 18. 9. 1941. U s. Azbresnici (kod Prokuplja) formiran MNO odbor.

⚔️ 27. 9. 1941. Kod s. Mikulovca (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca.

⚔️ 0. 10. 1941. U Prokuplju formiran ilegalni MNO odbor, radionica za šivenje rublja za NOP odred i sanitetski kurs.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Lepaji (kod Prokuplja) formiran MNO odbor.

⚔️ 7. 10. 1941. U s. Bublici (kod Prokuplja) Pasjačka četa Topličkog NOP odreda razoružala četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 9. 10. 1941. Toplički NOP odred i delovi Kukavičkog NOP odreda napali Prokuplje: razoružali i zarobili oko 100 četnika Koste Pećanca i žandarma, spalili arhive seoskog načelstva i opštine, zaplenili 1 mitraljez, 80 pušaka i milion dinara, iz zatvora oslobodili 28 zatvorenika, među kojima 8 aktivnih partizana, i u zoru se povukli na Pasjaču pl.

⚔️ 23. 10. 1941. U s. Džigolju (kod Prokuplja) Jastrebačka četa Topličkog NOP odreda razbila četnike Koste Pećanca.

⚔️ 0. 11. 1941. U s. Mikulovcu (kod Prokuplja) formiran MNO odbor.

⚔️ 0. 12. 1941. U sporazumu sa četničkim komandantom, jedna četa Topličkog NOP odreda ilegalno ušla u Prokuplje gde je ostala do dolaska bugarskih okupatorskih vojnika, 9,. januara 1942. godine.

⚔️ 0. 12. 1941. U s. Baličevcu (kod Prokuplja) formiran MNO odbor.

⚔️ 5. 12. 1941. Toplički i Rasinski NOP odred napali četnike Koste Pećanca u Blacu i naneli im gubitke od 40 mrtvih, 20 ranjenih i 60 zarobljenih. Tom prilikom su oslobodili desetak partizana zarobljenih 29. novembra kod s. Zdravinja (blizu Prokuplja). Zaplenili su 100 pušaka, 2 p. mitraljeza i 1 mitraljez. Partizani su imali 4 poginula i 6 ranjenih.

⚔️ 8. 12. 1941. Delovi Topličkog NOP odreda upali u bolnicu u Prokuplju i uzeli potreban sanitetski materijal, a zatim demolirali postrojenja na ž. stanici.

⚔️ 14. 12. 1941. U s. Bublici (kod Prokuplja), na zboru građana, izabran MNO odbor.

⚔️ 20. 12. 1941. Na r. Toplici kod postaje Podina (na pruzi Niš-Prokuplje) delovi Topličkog NOP odreda srušili gvozdeni most.

⚔️ 0. 1. 1942. Kod s. Berilja (blizu Prokuplja) Pasjačka četa Topličkog NOP odreda zarobila i razo ružala 14 bugarskih vojnika.

⚔️ 0. 1. 1942. Kod s. Doljevca (blizu Prokuplja) delovi Babičkog NOP odreda srušili gvozdeni most na r. Toplici.

⚔️ 4. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda uništili uređaje na ž. st. Vojvoda Bojović (pruga Prokuplje-Kuršumlija).

⚔️ 9. 2. 1942. U s. Pukovcu (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda napali Pukovački četnički odred Koste Pećanca, naneli mu gubitke i razbili ga.

⚔️ 14. 2. 1942. Iz Prokuplja 14. pešadi.iski puk bugarske 17. divizije i iz s. Širokih Njiva četa žandarma i četnici Koste Pećanca preduzeli napad na đelove Topličkog NOP odreda na Pasiači i Belom Kamenu. U borbama kod Pasjačkog visa bugarski vojnici su pretrpeli gubitke od preko 35 mrtvih i ranionih. Partizanske jedinice su se povukle ka s. Statovcu i izbegle udar nadmoćnog nenriiatelia. Za odmazdu, bugarske jedinice spalile sela na pl. Pasjači, te streljali oko 100 i internirali preko 300 ljudi.

⚔️ 21. 2. 1942. U s. Stržavi (kod Prokuplja) bugarski vojnici streljali 50 meštana za odmazdu što su u tom selu 2 bugarska vojnika poginula u borbi protiv delova Topličkog NOP odreda.

⚔️ 22. 2. 1942. U s. V. Plani (kod Prokuplja) održana okružna konferencija SKOJ-a za Toplicu. Podneta su tri referata: o vojno-političkoj situaciji, o organizacionim pitanjima i o agitaciji i propagandi.

⚔️ 26. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda oštetili železnički most na pruzi Prokuplje-Kuršumlija i posekli oko 500 tt stubova.

⚔️ 28. 2. 1942. U s. Svarču (kod Prokuplja) četnici Koste Pećanca napali jednu četu Topličkog NOP odreda i naneli joj gubitke od 18 mrtvih. Po pristizanju glavnine Topličkog i Rasinskog NOP odreda izvršen je napad na četničke snage, te su ove razbijene i prisiljene na povlačenje u Blace. Četnici su pretrpeli gubitke od 45 mrtvih i 22 zarobljena.

⚔️ 2. 3. 1942. Kod s. Čubure i s. Krajkovca (blizu Prokuplja) Malojastrebačka četa Topličkog NOP odreda, u borbi vođenoj ceo dan, razbila jedan četnički odred Koste Pećanca i četu nedićevaca i nanela im gubitke od oko 50 mrtvih i 30 zarobljenih, dok je sama imala 2 ranjena.

⚔️ 13. 3. 1942. Grupa od 25 boraca Topličkog NOP odreda sačekala u zasedi kod s. M. Plane (blizu Prokuplja) nedićevski kamion s municijom. Pratnja kamiona delimično je izginula, a ostatak je pobegao za Prokuplje. Zaplenjeno 20 sanduka municije, a kamion je zapaljen. Istog dana ta grupa u zasedi ubila je 1 oficira i 1 podoficira i 4 Nedićeva vojnika ranila koji su autobusom išli iz Kuršumlije za Prokuplje.

⚔️ 17. 3. 1942. U selu Pretrešnji (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 18. 3. 1942. Na položaju s. Džigolj - s. Mikulovac (kod Prokuplja) delovi Topličkog i Rasinskog NOP odreda odbili napad Humskog i Džigoljskog četničkog odreda Koste Pećanca i protivnapadom naterali ih u panično bekstvo ka Prokuplju, uz osetne gubitke u mrtvim i ranjenim. Gubici odreda: 3 poginula i nekoliko ranjenih boraca.

⚔️ 19. 3. 1942. Kod s. Kostenice (blizu Prokuplja) oko 1500 bugarskih vojnika i četnika Koste Pećanca napalo delove Topličkog NOP odreda. Borba je vođena ceo dan, a uveče su se partizani povukli ka grebenu pl. Jastrepca, uz gubitke od 4 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 19. 3. 1942. Kod s. Rečice (blizu Prokuplja) delovi Topličkog i Rasinski NOP odred vodili borbu protiv bugarskih vojnika i četnika. Usled nadmoćnosti neprijatelja partizani su se povukli ka s. V. Plani.

⚔️ 21. 3. 1942. U s. V. Plani (kod Prokuplja) dve čete Topličkog NOP odreda vodile borbu sa oko 200 četnika Koste Pećanca i razbile ih, nanevši im gubitke od 10 mrtvih.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana konferencija omladinaea Toplice, kojoj je prisustvovalo 400 delegata. Izabran je Okružni odbor USAOJ-a za Toplicu i doneti su zaključci o daljem širenju i jačanju omladinske organizacije i o radu na mobilizaciji omladine za NOB.

⚔️ 12. 4. 1942. U s. Rgaju (kod Prokuplja) bugarske, nedićevske i četničke snage opkolile i potpuno razbile Vidovačku četu Topličkog NOP odreda. Među zarobljenima bio je i sekretar OK KPJ za niški okrug Sreten Mladenović Mika, narodni heroj, koga su četnici posle zverskog mučenja, ubili u Kuršumliji.

⚔️ 13. 4. 1942. U s. Jugovcu (kod Prokuplja), u borbi protiv bugarskih vojnika poginuli Stanimir Veljković Zele, član PK SKOJ-a za Srbiju i član OK KPJ za Leskovac i Miloš Mamić, sekretar OK KPJ za Niš i član PK KPJ za Srbiju, narodni heroji.

⚔️ 15. 5. 1942. Delovi Jastrebačkog NOP odreda napali na bugarske stražare (7 vojnika) na železničkoj postaji kod s. Bresničića (na pruzi Prokuplje-Kuršumlija) i zaplenili municiju i opremu.

⚔️ 27. 5. 1942. U s. Azbresnici (kod Prokuplja) delovi Jastrebačkog NOP odreda vodili borbu protiv 12. dobrovoljačkog i Bresničkog četničkog odreda i proterali ih ka s. Mramoru.

⚔️ 13. 6. 1942. Na Debelom brdu (na putu Niš-Prokuplje) delovi Jastrebačkog NOP odreda, u zasedi sačekali bugarski putnički automobil, šofera zarobili a automobil zapalili.

⚔️ 19. 6. 1942. Iz Blaca, Prokuplja, Kruševca i Zitkovca otpočeo koncentričan napad jedinica bugarskog 1. okupacionog korpusa, četnika i nedićevaca (ukupne jačine oko 20-25.000) na V. i M. Jastrebac, protiv Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda. Veštim manevrom odredi su izbegli udare, napustili Jastrebac i usmerili dejstva na železničke pruge Niš-Stalać i Stalać-Kraljevo. Zbog neuspeha u uništenju partizanskih snaga bugarski vojnici su streljali oko 240 seljaka pohvatanih u selima oko pl. Jastrepca. Dejstva su trajala do početka. jula.

⚔️ 25. 7. 1942. U s. Pretrešnji (kod Prokuplja) Jastrebački i Rasinski NOP odred napali četnike Koste Pećanca i proterali ih iz sela, ubivši 4-5 njih.

⚔️ 12. 10. 1942. Jedinice 17. i 21. bugarske divizije iz Niša i Prokuplja preduzele napad na Jastrebački NOP odred na pl. M. Jastrepcu. Malojastrebačka četa se izvukla iz blokade i prebacila na pl. Pasjaču; isto je učinila i Velikojastrebačka četa. Pošto nisu naišle na partizane, bugarske jedinice su, za odmazdu, spalile sve partizanske kuće u s. Lepaji i s. Baličevcu, a pohvatano stanovništvo oterale u logor.

⚔️ 23. 10. 1942. U s. Statovcu (kod Prokuplja) delovi Jablaničko-pasjačkog NOP odreda napali seosku miliciju, ubili 1 oficira i ranili 2 milicionera.

⚔️ 0. 11. 1942. Otpočeo napad nedićevaca i delova 1. bugarskog okupacionog korpusa na Jastrebački i Jablaničko-pasjački NOP odred u Toplici i Jablanici. Posle oštrih borbi (vođenih do 20. novembra) kod s. Dedinca, s. Trnovog Laza i s. Tovrljana (blizu Prokuplja) neprijatelj se povukao u polazne garnizone

⚔️ 15. 11. 1942. U s. Tovrljanu (kod Prokuplja) Jastrebački i Jablaničko-pasjački NOP odred sukobio se sa delovima Niške čete SDS, te ubili 2, ranili 1 i zarobili 7 pripadnika SDS (ostali se spasli bekstvom).

⚔️ 19. 11. 1942. Kod s. Krajkovca (blizu Prokuplja) delovi Jastrebaćkog NOP odreda vodili jednočasovnu borbu protiv bugarskih vojnika, zatim se povukli ka M. Jastrepcu.

⚔️ 22. 11. 1942. Naredbom VŠ NOV i POJ, od 7. i 8. NO brigade i 13. hrvatske NOU brigade NOV i PO Hrvatske formirana 7. divizija NOVJ [Pošto je 13. hrvatska NOU brigada dejstvovala u Prokuplju i Žumberku, tj. teritorijalno daleko od drugih dveju brigada 7. divizije NOVJ, ona je samo formalno bila u sastavu ove divizije. Posle frormiranja 16. hrvatske NO brigade 26. decembra 1942, koja je ušla u sastav 7. divizije NOVJ, 13. NOU brigada je potpuno potpala pod komandu 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.].

⚔️ 12. 12. 1942. U s. Mrljaku (kod Prokuplja) delovi Jablaničko-pasjačkog NOP odreda sukobili se sa bugarskim jedinicama i jedinicama SDS. Posle kraće borbe partizani su se povukli ka s. Obrtincu, uz gubitke od 1 mrtvog.

⚔️ 23. 12. 1942. U selima Devči, Arbanascima, Az Bresnici, Krajkovcu, Rožini, Lepaji, Biljegu, Balajncu i drugim (kod Prokuplja) delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa pohvatali i streljali 68 meštana - saradnika narodnooslobodilačkog pokreta i popalili veći broj kuća.

⚔️ 12. 2. 1943. Između Prokuplja i s. Zitorađe delovi 2. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda razrušili prugu i otvorili vatru na putnički voz, koji se zbog toga vratio u s. Žitorađu.

⚔️ 0. 5. 1943. U s. Bajčincu (kod Prokuplja) formiran SK KPJ za dobrički srez.

⚔️ 1. 5. 1943. Drugi bataljon i okružni odred SDS iz Niša i sreski odredi SDS iz Prokuplja i Aleksinca napali 3. (jastrebački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda na pl. M. Jastrepcu. Bataljon je kod s. Devče razbio neprijatelja i prisilio ga na povlačenje ka Prokuplju, nanevši mu gubitke od 25 mrtvih i više ranjenih i zaplenivši 20 pušaka, mitraljez i veću količinu municije.

⚔️ 22. 5. 1943. U s. Zitorađi (kod Prokuplja) delovi 2. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda napali i razoružali odeljenje vojnika SDS.

⚔️ 17. 8. 1943. U s. Žitorađi (kod Prokuplja) delovi 1. južnomoravskog NOP odreda napali i rasterali odeljenje vojnika SDS koji su obezbeđivali rekvirirano žito, a potom odbacili ka Prokuplju nemačke i vojnike SDS koji su im pošli u pomoć. Poginula su 2 i ranjena 3 neprijateljska vojnika.

⚔️ 26. 9. 1943. U s. V. Plani (kod Prokuplja) 3. (jastrebački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda i Udarni bataljon Rasinskog NOP odreda napali bugarske vojnike i vojnike SDS, ali su se zbog snažnog otpora neprijatelja morali povući.

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Dešilovu (kod Prokuplja) obrazovan SNO odbor koji je obuhvatao deo teritorije dobričkog i prokupačkog sreza na levoj obali r. Toplice.

⚔️ 3. 10. 1943. U Blace (kod Prokuplja) upali delovi 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda i zapalili zgradu poreske uprave.

⚔️ 10. 10. 1943. U Blace (kod Prokuplja) upali delovi 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda i zapalili zgradu sreskog načelstva.

⚔️ 18. 10. 1943. U s. Kosmači (kod Kuršumlije) ojačan bataljon 122. puka bugarske 27. pešadijske divizije i delovi SDS napali 1. južnomoravsku NO brigadu i 4. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda. U šestočasovnoj borbi jedinice NOVJ su jurišem prinudile neprijatelja da se u neredu povuče ka Kuršumliji, nanevši mu gubitke od 23 poginula (među kojima su 1 pukovnik i 2 niža oficira). Gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 8 ranjenih. Kasnije pristigle bugarske jedinice iz Prokuplja, za omazdu, su spalile s. Kosmaču.

⚔️ 0. 11. 1943. U s. Grgurima (kod Prokuplja) 1. južnomoravska NO brigada razbila jednu četničku brigadu i nanela joj gubitke od 16 mrtvih i 4 zarobljena.

⚔️ 23. 11. 1943. U s. V. Plani (kod Prokuplja) 2. južnomoravska NO brigada napala bugarsku posadu jačine bataljona. U borbi, koja je vođena od 9 do 15 časova, bugarski vojnici su izbačeni iz sela, ali su se, pod zaštitom pristiglog pojačanja i uz podršku avijacije, izvukli ka Prokuplju. Gubici brigade: 2 poginula i 6 ranjenih.

⚔️ 0. 12. 1943. U s. Dešilovu (kod Prokuplja) obrazovan SNO odbor za srez dobrički.

⚔️ 0. 12. 1943. U s. V. Plani (kod Prokuplja) obrazovan SNO odbor za srez jastrebački.

⚔️ 8. 12. 1943. U s. Belom Kamenu (kod Prokuplja) obrazovan SNO odbor za srez pasjački.

⚔️ 0. 1. 1944. U s. V. Plani (blizu Prokuplja) formirana Komanda vojnog područja za toplički okrug sa 5 komandi mesta.

⚔️ 0. 1. 1944. Između Prokuplja i s. Doljevca Jastrebački NOP odred porušio železničku prugu na više mesta.

⚔️ 8. 1. 1944. U s. Belom Kamenu (kod prokuplja), na konferenciji predstavnika mesnih i opštinskih NO odbora, izabran SNO odbor za srez pasjački.

⚔️ 14. 1. 1944. Kod s. V. Plane (blizu Prokuplja), po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, formirana 3. južnomoravska NO brigada, sastava tri bataljona, U sastav te brigade su ušli dva bataljona i jedna četa Jastrebačkog NOP odreda i dve čete Rasinskog NOP odreda. Istovremeno je reorganizovan i Jastrebački NOP odred.

⚔️ 14. 1. 1944. U s. V. Plani (kod Prokuplja) obrazovan ONO odbor za okrug toplički.

⚔️ 16. 1. 1944. Na Umcu (na putu Prokuplje-Kuršumlija) 3. južnomoravska NO brigada iz zasede napala 12 kamiona sa bugarskim vojnicima. Poginulo je preko 30 vojnika a zapaljena su 3 kamiona. Ostali vojnici su se spasli bekstvom za Prokuplje. Oboren je jedan bugarski izviđački avion.

⚔️ 16. 1. 1944. U s. Dobrotiću (kod Prokuplja) 4. južnomoravska NO brigada iz pokreta napala ojačani bugarski bataljon. Zbog otpora neprijatelja, kome su pristigla pojačanja iz Prokuplja, ona se, vodeći zaštitničke borbe kod s. Belog Kamena i s. Obrtinca, prebacila na pl. Radan

⚔️ 19. 1. 1944. Između s. Jasenice i s. Šainovca (blizu Prokuplja) 4. južnomoravska NO brigada posekla tt stubove u dužini od 2 km a tt žice ponela sa sobom.

⚔️ 20. 1. 1944. U s. Vlahovu (blizu Prokuplja) 2. južnomoravska NO brigada napala bugarsku posadu od 120 vojnika. Pošto u tročasovno.j borbi nije uspela da likvidira neprijatelja zbog otpora iz utvrđenih zgrada i zbog pojačanja iz Prokuplja, ona se povukla ka pl. Pasjaci. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 8 ranjenih vojnika. Brigada je imala 3 poginula i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 1. 1944. Kod s. G. Toponice (blizu Prokuplja) 2. južnomoravska NO brigada sukobila se s četničkim Topličkim korpusom (oko 800 četnika), te u borbi vođenoj od 11 časova do mraka odbacila četnike ka s. G. Konjuši. Poginulo je 13 a ranjeno 20 četnika. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 28. 1. 1944. Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa (jačine do jedne divizije) i odredi SDS iz Leskovca, Lebana, Kuršumlije i Prokuplja preduzeli koncentričan napad na 4. južnomoravsku NO brigadu, jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda, Komandu leskovačkog vojnog područja i komande mesta na oslobođenoj teritoriji Puste reke, Jablanice i dela Toplice. U borbama kod s. Turjana, s. Savinca i s. Ivanja jedinice NOV i PO su bile prinuđene da se prebace na pl. Kukavicu, pa se neprijatelj, 2. februara, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 28. 1. 1944. Između s. Draguše i s. Međuhane (blizu Prokuplja) 2. i 3. južnomoravska NO brigada napale četnički Toplički korpus i odred SDS iz Blaca, koji su se tu prikupljali radi napada na jedinice NOVJ u Toplici. Posle oštre višečasovne borbe neprijatelj je proteban ka Blacu uz gubitke od preko 30 mrtvih i 70 ranjenih. Gubici brigada: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 2. 1944. Kod s. Bajčinca (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada odbila napad 2. bataljona bugarskog 123. pešadijskog puka, ojačanog artiljerijom i minobacačima, i jedne čete SDS. Napad je podržavala bugarska avijacija. Brigada je imala 6 mrtvih i 6 ranjenih, dok neprijateljski gubici nisu ustanovljeni. Oboren je jedan bugarski avion.

⚔️ 13. 2. 1944. Kod ž. st. Bresničić (na pruzi Prokuplje-Kuršumlija) delovi 4. južnomoravske NO brigade razrušili prugu. Usled toga je iz koloseka iskočio putnički voz, te su se prevrnula 3 vagona.

⚔️ 15. 2. 1944. Blizu Prokuplja (na pruzi Prokuplje-Kuršumlija) delovi 4. južnomoravske NO brigade porušili prugu, usled čega se srušio nemački oklopni voz.

⚔️ 16. 2. 1944. U s. Devči (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki i Jastrebački NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali delove četničkog Rasinskog korpusa. Borba je vođena celu noć. Četnici, razbijeni, u neredu su se povukli preko s. Klisurice ka s. V. Plani. Poginulo je 58 i ranjen je veći broj četnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 mrtvih i ranjeniii. Zaplenjeno: mitraljez, automat i 25 pušaka.

⚔️ 19. 2. 1944. U s. V. Plani (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali četnički Rasinski korpus i delove četničkog Topličkog korpusa. Ne uspevši da odbace četnike, u zoru su se jedinice NOV i POJ povukle na južne padine pl. Jastrepca. U borbi je poginulo 20 četnika, a zaplenjeni su p. mitraljez, automat i 6 pušaka. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 19. 2. 1944. Kod s. G. Jošanice (blizu Prokuplja) u susretnoj borbi 4. južnomoravska NO brigada razbila četnički Toplički korpus i odbacila ga ka Biacu. Poginulo je i zarobljeno oko 150 četnika. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, automat, protivtenkovska puška, 60 pušaka i drugo. Gubici NO brigade: 4 poginula, 4 ranjena i 6 zarobljenih boraca (koje su četnici streljali).

⚔️ 23. 2. 1944. Kod s. Džigolja (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon vodili ceo dan borbu protiv delova bugarske 27. pešadijske divizije, podržanih avtijacijom, koji su pošli u pomoć četnicima u s. V. Plani. Jedinice NOVJ su se uveče povukle ka pl. M. Jastrepcu uz gubitke od 6 mrtvih i 10 ranjenih, dok je više neprijateljskih vojnika poginulo i ranjeno. Zaplenjeni su 4 mitraljeza i radio-stanica a oboren je jedan bugarski avion. Za vreme borbe četnici su iskoristili odsutnost jedinica NOV i POJ i neometano se povuki iz s. V. Plane ka Blacu i r. Rasini. Sutradan su se i bugarske jedinice povratile u Prokuplje.

⚔️ 29. 2. 1944. U s. Beloljinu (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali ojačani bataljon bugarskog 123. pešadijskog puka. Posle borbe vođene celu noć, zbog snažnog otpora neprijatelja, jedinice NOV i POJ su odustale od daljeg napada i povukle se ka pl. Jastrepcu i pl. Vidojevici. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 5 zarobljenih. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca. Zaplenjeni su 2 minobacača, mitraljez, 4 p. mitraljeza i 17 pušaka.

⚔️ 17. 3. 1944. Kod s. Arbanaške (blizu Prokuplja), u borbi protiv delova četničkog Rasinskog korpusa, 2. i 4. južnomoravska NO brigada ubile 60 i zarobile 28 četnika.

⚔️ 19. 3. 1944. Na položajima Arbanaška pl. - s. Rgaje - s. Đurevac (kod Prokuplja), u oštroj borbi, jedinice Operativnog štaba južnomoravskih brigada (2. i 4. NO južnomoravska, 9. srpska NO brigada i 1. južnomoravski NOP odred) slomile napade četničkog Rasinskog i Topličkog korpusa i u protivnapadu - ovog i narednog dana - proterale ih preko r. Toplice ka pl. Kopaoniku. Poginulo je 25 i ranjeno 50 boraca NOVJ. Među poginulima bio je i komandant 2. južnomoravske NO brigade Savo Eraković, narodni heroj. Četnici su imali preko 200 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 28. 3. 1944. U s. Belom Kamenu (kod Prokuplja) 2. južnomoravska NO brigada napala bataljon RZK, ali se posle četvoročasovne borbe, zbog snažnog otpora neprijatelja, povukla. Poginulo je 8 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva borca.

⚔️ 30. 3. 1944. U s. Belom Kamenu (kod Prokuplja) 2. i 4. južnomoravska NO brigada napale bataljon RZK. U borbi vođenoj celo po podne neprijatelj je pretrpeo gubitke od 20 mrtvih i izbačen je iz sela ka Prokuplju. Gubici brigada bili su osetni; pored ostalih, poginuo je komandant 2. južnomoravske NO brigade Vladimir Bukilić, narodni heroj.

⚔️ 0. 4. 1944. U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana okružna konferencija omladine za Toplicu. Prisustvovao je sekretar PK SKOJ-a za Srbiju. Odlučeno je: dalje obuhvatanje omladine u omladinsku organizaciju, mobilizacija omladine u NOV, razvijanje kulturno-prosvetnog rada i dr. Izabran je okružni odbor USAOJ-a.

⚔️ 7. 5. 1944. U s. Bublici (kod Prokuplja) otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje. Učestvovali su predstavnici okružnih komiteta KPJ za Leskovac, Toplicu, Kruševac i Zaječar, kao i članovi KPJ iz vojnih jedinica. Savetovanju je prisustvovao komandant GŠ NOV i PO za Srbiju Petar Stambolić, kao predstavnik PK KPJ za Srbiju. Izvršena je analiza vojno-političke situacije u zemlji i ukazano je na potrebu da se pripremaju mase za optšu mobilizaciju u NOB.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod s. V. Plane (blizu Prokuplja) saveznički avioni spustili jedinicama NOVJ 200 pari odela, 150 košulja, 100 pari cipela, 11 p. mitraljeza, 14 automata, 80 pušaka i 5 sanduka municije. To je bila prva pošiljka Saveznika na toj teritoriji.

⚔️ 17. 5. 1944. U s. Čuburama (kod Prokuplja) 3. srpska NOU brigada odbila napad jednog bataljona RZK i protivnapadom ga gonila sve do blizu Niša. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i više ranjenih.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 28 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Topličkog NOP odreda na pruzi Niš-Prokuplje i zverstvima bugarskih fašističkih okupatora u Toplici

📜 Izveštaj Štaba nedićevih oružanih odreda od 31 marta 1942 god. o borbama protiv NOP odreda na pravcu Niš-Prokuplje-Kuršumlija

📜 Izveštaj komandira odreda Srpske državne straže Sreza dobričkog od 15 juna 1942 god. komandi Niške oblasti Srpske državne straže o akciji partizana Jastrebačkog NOP odreda na putu Niš-Prokuplje

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 18. januara 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima jedinica NOV i POJ na teritoriji Leskovca i Prokuplja

📜 Izveštaj štaba Četvrte južnomoravske NO brigade od 21 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o diverzantskoj akciji Brigade na drumu Doljevac - Prokuplje

📜 Izveštaj štaba Četvrte južnomoravske NO brigade od 17 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o diverzantskim akcijama na pruzi Prokuplje - Kuršumlija

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 jula 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za napad na bugarske jedinice duž komunikacije Prokuplje - Kuršumlija

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 17 jula 1044 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Kosmača - Tovrljane - Široke NJive i ispitivanje neprijateljskih snaga na sektoru Kuršumlija - Prokuplje

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 14 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za zatvaranje komunikacija Prokuplje - Kuršumlija i Podujevo - Kuršumlija u cilju sprečavanja prodora neprijateljskih snaga iz Prokuplja i Podujeva u pravcu Kuršumlije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 15 avgusta 1944 god. načelniku Štaba divizije i Štabu Šeste srpske NOU brigade za rušenje pruge Prokuplje - Kuršumlija

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 avgusta 1944 god. štabovima Pete i Šeste srpske NOU brigade za rušenje komunikacije Kuršumlija - Prokuplje

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Konjuvce - Magaš - Statovac - Kruševica - Tovrljane i izviđanje u pravcu komunikacije Prokuplje - Kuršumlija

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije za uspostavljanje veze s bugarskim garnizonom u Prokuplju u cilju njegove predaje jedinicama NOV Jugoslavije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije u vezi sa zadržavanjem Treće srpske NOU brigade na položajima prema Prokuplju i Kuršumliji

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 29 avgusta 1944 god. Štabu Treće NOU brigade za prihvatanje Bugara iz Prokuplja i Kuršumlije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za napad na železničke pruge Niš - Skoplje i Doljevac - Prokuplje

📜 Naređenje komandanta Jugoistoka od 3. septembra 1944. Prvoj brdskoj diviziji za razoružanje 1. bugarskog okupacionog korpusa i pritvaranje Štaba, kao i blokiranje bugarskih intendantskih skladišta u Doljevcu, Kraljevu, Nišu, Niskoj Banji i Prokuplju

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 5 septembra 1944 god. Štabu Divizije o rasporedu Brigade i povlačenju Bugara iz Prokuplja

📜 Zapovest Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za napad na železničku prugu Grdelica - Leskovac - Brestovac i Doljevac - Prokuplje

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za pokret u pravcu Prokuplja

📜 Zahtev Vazduhoplovnog odeljenja Glavnog štaba-NOV i PO Srbije od 9. oktobra 1944. šefu Sovjetske vojne misije pri Glavnom štabu Srbije da sovjetska avijacija, patrolira u rejonu Priština-Leskovac-Niš-Prokuplje i bombarduje nemačke aerodrome kod Prištine i Niša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske brigade za marš u pravcu Prokuplja

📜 Izveštaj Trinaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rezultatima borbe sa Nemcima na komunikaciji Niš-Prokuplje

📜 Izveštaj komandanta 7. SS-divizije »Princ Eugen« od 3. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o borbama divizije u rejonu Zaječara, Niša, Kragujevca i Prokuplja i gubicima od 25. septembra do 25. oktobra 1944. godine

Fotografije

Povezane odrednice

15. srpska brigada Zaječar Bitka za Srbiju Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Priština Lebane Kruševac Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Kuršumlija Borbe u Srbiji 1943. 21. srpska divizija NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 23. srpska brigada Jastrebački partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu 24. srpska divizija NOVJ Toplica u oslobodilačkom ratu Komandant Jugoistoka 1. južnomoravski partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 1. južnomoravska brigada Jablanički partizanski odred 25. srpska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1942. 19. srpska brigada Glavni štab Srbije Sanitet u ratu Ilegala u ratu Narodni heroji Jugoslavije Niš Velika Plana Diverzije u oslobodilačkom ratu 4. srpska brigada (2. južnomoravska) 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Topličko-jablanička operacija Kosta Pećanac 3. srpska udarna brigada 1. bugarski okupacioni korpus Pusta Reka Zaječarsko-timočki partizanski odred SSSR i Jugoslavija Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Rasinski korpus JVuO Četnici u ustanku Narodno oslobodilački odbori Bugarski zločini u Jugoslaviji Saradnja četnika sa okupatorom Aleksinac Blace Toplički korpus JVuO SKOJ 7. SS divizija Prinz Eugen Rasinski partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 5. krajiška udarna divizija NOVJ 13. srpska brigada 9. srpska brigada (ozrenska) Leskovac Podujevo Bugarska u drugom svetskom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Luftwaffe u Jugoslaviji Omladina u ratu Ustanak u Srbiji 1941. Srpska državna straža (nedićevci) Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 47. srpska divizija NOVJ Toplički partizanski odred 17. srpska brigada USAOJ