Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kosta Pećanac

Za ovaj pojam je pronađeno 76 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. U s.Pločniku (kod Prokuplja) potpisan sporazum između predstavnika nemačkog zapovjednika Srbije i četničkog vojvode Koste Pećanca o zajedničkoj borbi protiv NOP-a u Srbiji.

⚔️ 23. 8. 1941. Na sastanku između predstavnika NOP-a i četničkih vojvoda iz Toplice koji nisu odobravali izdajnički rad Koste Pećanca odlučeno da u budućim akcijama učestvuju zajednički. Međutim, do realizacije te odluke nije došlo.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Saraorcima između Smedereva i V. Plane 2. šumadijski NOP odred razoružao 90 četnika Koste Pećanca, među kojima 20 oficira i 10 podoficira.

⚔️ 8. 9. 1941. Pomoravski NOP odred napao Varvarin i posle kraće borbe razoružao žandarme i Četnike Koste Pećanca, zaplenio 60 pušaka i spalio sve arhive.

⚔️ 18. 9. 1941. Kod s. Draguše (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca.

⚔️ 23. 9. 1941. Rasinski NOP odred sa Rasinskim četničkim odredom otpočeo trodnevni napad na delove 749. i 737. puka nemačke 717. pešadijske divizije u Kruševcu. Napad je obustavljen, jer je nemačkoj posadi stigao u pomoć Kosta Pećanac sa svojim četnicima. Nemački vojnici su imali oko 120 mrtvih vojnika i oficira i veći broj ranjenih.

⚔️ 25. 9. 1941. Kod s. Štrpca (blizu Knjaževca) četnici Koste Pećanca napali Zaglavski NOP odred i naneli mu gubitke od 6 mrtvih.

⚔️ 26. 9. 1941. U s. Mrzenici (kod Kruševca) Rasinski NOP odred porušio most, srušio dve kompozicije, a zatim sačekao jednu kolonu nemačkih vojnika, naneo joj gubitke od 10 mrtvih, ali je, zbog intervencije četnika Koste Pećanca, nije mogao uništiti.

⚔️ 27. 9. 1941. Kod s. Mikulovca (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca.

⚔️ 29. 9. 1941. Kod s. Štitarca (blizu Knjaževca) četnici Koste Pećanea, uz pomoć žandarma i nemačkih vojnika, napali i razbili Zaglavski NOP odred.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Lomnici (kod Kruševca) Rasinski NOP odred napao i većim delom zarobio jedan četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 0. 10. 1941. Štab Topličkog NOP odreda izdao proglas narodu Toplice o izdajničkom radu četničkog komandanta Koste Pećanca.

⚔️ 7. 10. 1941. U s. Bublici (kod Prokuplja) Pasjačka četa Topličkog NOP odreda razoružala četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 9. 10. 1941. Toplički NOP odred i delovi Kukavičkog NOP odreda napali Prokuplje: razoružali i zarobili oko 100 četnika Koste Pećanca i žandarma, spalili arhive seoskog načelstva i opštine, zaplenili 1 mitraljez, 80 pušaka i milion dinara, iz zatvora oslobodili 28 zatvorenika, među kojima 8 aktivnih partizana, i u zoru se povukli na Pasjaču pl.

⚔️ 10. 10. 1941. U s. Drčevcu kod Vlasotinaca Babički NOP odred razoružao 15 četnika Koste Pećanca.

⚔️ 12. 10. 1941. Otpočeo koncentrični napad oko 3.000 četnika Koste Pećanca na Toplički i deo Kukavičkog NOP odreda na pl. Pasjači. U trodnevnim borbama kod s. Đurevca, s. Jovine Livade, s. Pasjače, s. Belog Kamena, na Pasjačkom visu i kod s. Kožinca, četnici su potpuno razbijeni. Zarobljeno je preko 150 četnika i zadobijen je veliki ratni materijal.

⚔️ 17. 10. 1941. Četnici Koste Pećanca ušli u Rašku i blokirali oko 30 boraca Kopaoničkog NOP odreda. Po dolasku glavnine Kopaoničkog NOP odreda četnici su pristali na sporazum: u gradu su ostali samo predstavnici oba štaba i time se izbegao sukob.

⚔️ 23. 10. 1941. U s. Džigolju (kod Prokuplja) Jastrebačka četa Topličkog NOP odreda razbila četnike Koste Pećanca.

⚔️ 30. 10. 1941. U s. Ribaru (kod Svrljiga) Nišavski (Svrljiški) NOP odred razoružao Svrljiški četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 2. 11. 1941. U s. Sićevu (kod Niša) Nišavsko (Svrljiški) NOP odred sa delovima Ozrenskog NOP odreda napao i posle kraće borbe razoružao Sićevački četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 7. 11. 1941. Jablanički, Toplički i deo Babičkog NOP odreda napali Lebane, Medveđu i Lece, koje su branili četnici Koste Pećanca i žandarmi. Posle kraće borbe posada se predala i ta mesta su oslobođena.

⚔️ 7. 11. 1941. U s. Sićevu i na ž. st. Sv. Petka (na pruzi Niš-Pirot) Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao na Sićevački četnički odred Koste Pećanca i na bugarsku posadu, razoružao ih, zarobivši oko 80 četnika i odeljenje bugarskih vojnika, i oštetio električnu centralu.

⚔️ 8. 11. 1941. Četnici Koste Pećanca i nedićevci iz Leskovca pokušali da zauzmu Lebane. Istočno od Lebana Jablanički NOP odred razbio četnike i prisilio ih na povlačenje ka Leskovcu.

⚔️ 9. 11. 1941. Četnici Koste Pećanca upali u Rašku te 18 boraca Kopaoničkog NOP odreda razoružali i uhapsili i 1 borca ubili.

⚔️ 11. 11. 1941. U Raškoj glavnina Kopaoničkog NOP odreda napala četnike Koste Pećanca i oslobodila zatvorene partizane. U toku borbe četnicima su pristigla pojačanja, ali ih je Kopaonički NOP odred odbacio ka s. Beocu. Partizani su imali 29 mrtvih i 5 ranjenih.

⚔️ 12. 11. 1941. Četnici Koste Pećanca napali Kopaonički NOP odred. Ovaj se posle dvodnevnih borbi u s. Beocu i s. Boljevcu. povukao u Ušće.

⚔️ 21. 11. 1941. U s. V. Šiljegovcu (kod Kruševca) Rasinski i deo Topličkog NOP odreda napali četnike Koste Pećanca, nanevši im gubitke od 5 mrtvili i 4 ranjena, ali nisu uspeli da ih izbace iz utvrđene školske zgrade.

⚔️ 29. 11. 1941. Kod s. Zdravinja (na pl. Jastrepcu) četnici Koste Pećanca napali Jastrebačku četu Topličkog NOP odreda i zarobili mu jednu desetinu boraca.

⚔️ 0. 12. 1941. U s. Gagincu (kod Lebana) četnici Koste Pećanca napali Jablanički NOP odred. Odred je razbio četnike, koji su pobegli za Lebane.

⚔️ 4. 12. 1941. U s. Grkinjama (kod Niša) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda napali četnike Koste Pećanca i zarobili 14 njih.

⚔️ 5. 12. 1941. Toplički i Rasinski NOP odred napali četnike Koste Pećanca u Blacu i naneli im gubitke od 40 mrtvih, 20 ranjenih i 60 zarobljenih. Tom prilikom su oslobodili desetak partizana zarobljenih 29. novembra kod s. Zdravinja (blizu Prokuplja). Zaplenili su 100 pušaka, 2 p. mitraljeza i 1 mitraljez. Partizani su imali 4 poginula i 6 ranjenih.

⚔️ 11. 12. 1941. U selima Zaplanja Bobićki NOP odred u sedmodnevnoj akciji razoružao 160 četnika Koste Pećanca i zaplenio 160 pušaka i 4 p. mitraljeza.

⚔️ 13. 12. 1941. Kod s. Krente (blizu Knjaževca) oko 80 nemačkih vojnika i 300 četnika Koste Pećanca napali Knjaževačko-boljevački NOP odred, U borbi poginulo 10 partizana među kojima i Milenko Hadžić, naredni heroj, a ostatak se po grupama probio.

⚔️ 17. 12. 1941. Oko 700 nemačkih vojnika i 3000-4000 četnika Koste Pećanca i žandarma preduzeli koncentričan napad ka Lebanu, odbacili Jablanički NOP odred i ušli u Lebane.

⚔️ 1. 1. 1942. Kod sela Pardika (blizu Ražnja) Ozrenski NOP odred napao i naterao u bekstvo poterno odeljenje nedićevaca i četnika Koste Pećanca i zaplenio puškomitraljez.

⚔️ 4. 1. 1942. Na pl. Beljevini (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred razbio jedan četnički odred Koste Pećanca i žandarme i naneo im gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 14. 1. 1942. Kod s. Bučumeta i s. Prekopčelice (blizu Lebana) Jablanički NOP odred odbio ponovljeni pokušaj nedićevaca i četnika Koste Pećanca da prodru na slobodnu teritoriju Jablanice i proterao ih ka Lebanu.

⚔️ 20. 1. 1942. U s. Svodu (kod Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali desetak finansa, zapalili opštinsku arhivu i ubili 2 i zarobili 1 četnika Koste Pećanca.

⚔️ 25. 1. 1942. U s. Lomnici (kod Kruševca) delovi Basinskog NOP odreda razoružali jednu desetinu četnika Koste Pećanca.

⚔️ 1. 2. 1942. OK KPJ za Valjevo izdao proglas o izdajničkom radu Nedića, Ljotića, Pećanca i Draže Mihailovića, pozivajući narod da stupa u NOP odrede.

⚔️ 2. 2. 1942. Kukavički NOP odred izvršio napad na Kozjački četnički odred Koste Pećanca u s. D. Oruglici (kod Lebana), zatim se, posle dvadesetčetvoročasovne borbe, preko r. Veternice prebacio na prostoriju Crcavac-Kaluđerica-Koprive.

⚔️ 6. 2. 1942. Kod s. Bučumeta (blizu Lebana) Jablanički NOP odred i delovi Leskovačkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca i nedićevaca i u protivnapadu zauzeli Lebane, nanevši neprijatelju gubitke od 20 mrtvih i zarobljenih.

⚔️ 9. 2. 1942. U s. Pukovcu (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda napali Pukovački četnički odred Koste Pećanca, naneli mu gubitke i razbili ga.

⚔️ 12. 2. 1942. U Ribarskoj Banji Rasinski NOP odred i delovi Topličkog NOP odreda napali i delimično razoružali Ribarski četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 14. 2. 1942. Iz Prokuplja 14. pešadi.iski puk bugarske 17. divizije i iz s. Širokih Njiva četa žandarma i četnici Koste Pećanca preduzeli napad na đelove Topličkog NOP odreda na Pasiači i Belom Kamenu. U borbama kod Pasjačkog visa bugarski vojnici su pretrpeli gubitke od preko 35 mrtvih i ranionih. Partizanske jedinice su se povukle ka s. Statovcu i izbegle udar nadmoćnog nenriiatelia. Za odmazdu, bugarske jedinice spalile sela na pl. Pasjači, te streljali oko 100 i internirali preko 300 ljudi.

⚔️ 15. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda napali Kuršumliju koju su branili četnici Koste Pećanca i posle tročasovne borbe je zauzeli. Ubijeno je 14 i zaroblieno 38 četnika. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 4. p. mitraljeza, 60 pušaka i veća količina municije i opreme.

⚔️ 16. 2. 1942. Kod sela Breježđa, Krčmara, Bačevaca i Leskovice (blizu Valjeva), završene petodnevne borbe delova, nemačke 714. divizije, dobrovoljaca i četnika Koste Pećanca protiv Valjevskog i Suvoborskog NOP odreda u kojima su partizani imali 72 mrtva i veći broj ranjenih boraca.

⚔️ 18. 2. 1942. U s. Oruglici (kod Lebana) Kukavički NOP odred izvršio napad na četnički odred Koste Pećanca. Pošto nije jednovremeno izvršen, napad nije u potpunosti uspeo, pa su se partizani povukli ka s. Barju.

⚔️ 22. 2. 1942. Četnici Koste Pećanca odbacili delove Topličkog NOP odreda i zauzeli Kuršumliju, ubivši 24, ranivši 4 i zarobivši 16 partizana (koje su četnici streljali).

⚔️ 23. 2. 1942. Kod Kuršumlije, u borbama protiv četnika Koste Pećanca, poginuo komandant Rasinskog NOP odreda Miloje Zakić, narodni heroj.

⚔️ 28. 2. 1942. U s. Svarču (kod Prokuplja) četnici Koste Pećanca napali jednu četu Topličkog NOP odreda i naneli joj gubitke od 18 mrtvih. Po pristizanju glavnine Topličkog i Rasinskog NOP odreda izvršen je napad na četničke snage, te su ove razbijene i prisiljene na povlačenje u Blace. Četnici su pretrpeli gubitke od 45 mrtvih i 22 zarobljena.

⚔️ 0. 3. 1942. Delovi Babičkog NOP odreda koji su dejstvovali u rejonu Suve planine potpuno su uništeni posle nekoliko uzastopnih borbi protiv četnika Koste Pećanca.

⚔️ 2. 3. 1942. Kod s. Čubure i s. Krajkovca (blizu Prokuplja) Malojastrebačka četa Topličkog NOP odreda, u borbi vođenoj ceo dan, razbila jedan četnički odred Koste Pećanca i četu nedićevaca i nanela im gubitke od oko 50 mrtvih i 30 zarobljenih, dok je sama imala 2 ranjena.

⚔️ 3. 3. 1942. Otpočeo napad bugarskih i nedićevskih jedinica i četnika Koste Pećanca na Toplički, Rasinski, Jablanički i Leskovački NOP odred u cilju zauzimanja slobodne teritorije u Toplici i Jablanici.

⚔️ 3. 3. 1942. Pod pritiskom četnika Koste Pećanca Malojastrebačka četa Topličkog NOP odreda se iz okoline s. Čubure prebacila na Crni vrh (M. Jastrebac). Po naređenju Koste Pećanca četnici su, zbog pretrpljenih gubitaka (2. marta), spalili s. Čuburu.

⚔️ 7. 3. 1942. U s. Gubetinu (kod Prokulja) četnici Koste Pećanca blokirali Vidovačku četu Topličkog NOP odreda. U kratkoj, ali oštroj borbi četa se iz obruča probila prema Vi dojevačkom kršu, uz gubitke od 15 poginulih i nestalih boraca.

⚔️ 15. 3. 1942. Kod s. Pirkovca (blizu Svrljiga) Svrljiški (Nišavski) i Ozrenski NOP odred iz zasede napali četnički odred Koste Pećanca iz Svrljiga i u dvočasovnoj borbi ubili 30 četnika, dok su ostali pobegli. Naši gubici: 1 mrtav i 3 ranjena.

⚔️ 17. 3. 1942. U Kuršumliji četnici Koste Pećanca streljali politkomesara Knjaževačkog NOP odreda Dimitrija Todorovića Kaplara, narodnog heroja.

⚔️ 18. 3. 1942. Na položaju s. Džigolj - s. Mikulovac (kod Prokuplja) delovi Topličkog i Rasinskog NOP odreda odbili napad Humskog i Džigoljskog četničkog odreda Koste Pećanca i protivnapadom naterali ih u panično bekstvo ka Prokuplju, uz osetne gubitke u mrtvim i ranjenim. Gubici odreda: 3 poginula i nekoliko ranjenih boraca.

⚔️ 19. 3. 1942. Kod s. Kostenice (blizu Prokuplja) oko 1500 bugarskih vojnika i četnika Koste Pećanca napalo delove Topličkog NOP odreda. Borba je vođena ceo dan, a uveče su se partizani povukli ka grebenu pl. Jastrepca, uz gubitke od 4 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 19. 3. 1942. Kod s. Tulara (blizu Lebana) jedna četa Kukavičkog NOP odreda naišla na zasedu četnika Koste Pećanca i skoro potpuno izginula: od 63 borca spasio se samo 16. Četnici su ranjene i zarobljene partizane pobili, a neke predali Nemcima.

⚔️ 21. 3. 1942. U s. V. Plani (kod Prokuplja) dve čete Topličkog NOP odreda vodile borbu sa oko 200 četnika Koste Pećanca i razbile ih, nanevši im gubitke od 10 mrtvih.

⚔️ 23. 3. 1942. U s. Bucu (kod Kruševca) Rasinski NOP odred i delovi Topličkog NOP odreda napali oko 150 četnika Koste Pećanca, ubili 6 i zarobili 8 četnika. Zbog nailaska bugarskih vojnika i nedićevaca partizani su se povukli ka pl. Jastrepcu.

⚔️ 26. 3. 1942. Kod s. Igrišta (blizu Lebana) četnički Veternički odred Koste Pećanca i 11. oružani odred SDS napali 2. četu Leskovačkog NOP odreda. Četa je pretrpela teške gubitke: od 80 boraca uspelo je da se ka s. Šilovu povuče samo oko 30 boraca. U toj borbi, našavši se opkoljen, izvršio je samoubistvo član CK KPJ Kosta Stamenković, narodni heroj.

⚔️ 8. 4. 1942. Kod s. Vitanovca i s. Periša (blizu Svrljiga) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razbio četnički odred Koste Pećanca i zarobio 10 četnika.

⚔️ 12. 4. 1942. U s. Kozji (kod Bele Palanke) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razbio četnike Koste Pećanca koji su došli da vrše rekviziciju i oduzeo im skupljene namirnice.

⚔️ 23. 4. 1942. U s. Belom Potoku (kod Knjaževca) Knjaževačko-boljevački NOP odred i delovi Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda napali četnički odred Koste Pećanca (40 četnika) i vod SDS (20 ljudi). U borbi je ubijeno 15 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno 40 pušaka. Partizani su imali 3 lakše ranjena.

⚔️ 25. 4. 1942. Otpočeo bugarsko-četnički napad na deiove Topličkog i Rasinskog NOP odreda na Jastrepcu, koji je trajao do 30. aprila. Pod pritiskom delova 17. bugarske divizije i nekoliko Pećančevih odreda Toplički (tada preimenovan u Jastrebački NOP odred) i Rasinski NOP odred uspeli su da se probiju ka Kopaoniku, odakle su se, po završetku napada, vratili na Jastrebac.

⚔️ 5. 5. 1942. Kod s. Bravskog (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 1. i 5. krajiškog NOP odreda razbili 7. fašistički bataljon italijanske divizije -Sasari-. U borbi je poginuo pomoćnik političkog komesara Vođeničke čete 5. krajiškog NOP odreda Đuro Pećanac, narodni heroj.

⚔️ 0. 7. 1942. U s. Seremetovici (na pl. Goliji) Kopaonički NOP odred napao oko 100 četnika Koste Pećanca, ubio 2, zarobio 9 i ranio veći broj (ostatak se razbežao ka Novom Pazaru i Raški); a u pokretu ka Jankovom Kamenu razoružao 8 nedićevaca i 2 četnika.

⚔️ 8. 7. 1942. Na položaju s. Obli Kamen (k. 1040) - Ćelavica (na pi. Kopaoniku) Kopaonički NOP odred odbio koncentričan napad četnika Koste Pećanca i u protivnapadu ih razbio.

⚔️ 23. 7. 1942. Na mestu zvanom Tri sestrice (na pl. Jastrepcu) četnički odred Koste Pećanca iz Ribarske Banje napao jednu četu Jastrebačkog NOP odreda i naneo joj gubitke od 3 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 25. 7. 1942. U s. Pretrešnji (kod Prokuplja) Jastrebački i Rasinski NOP odred napali četnike Koste Pećanca i proterali ih iz sela, ubivši 4-5 njih.

⚔️ 20. 9. 1942. U selima Lalincu, Tumbi i Studeni (na pl. Kukavici) Leskovački i Jablaničko-pasjački NOP odred napali četnike Koste Pećanca, razbili ih i 19 njih zarobili.

⚔️ 24. 11. 1942. CK KPJ uputio Okružnom komitetu KPJ za Srem direktivno pismo u kome naglašava: da se stanovništvu i borcima objasni izdajnička uloga izdajničke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu i Draže Mihailovića; da se uništi u korenu svaki pokušaj razbijanja NOB-a i stvaranja bratoubilačke borbe od strane nedićevaca, Pećančevih i Dražinih četnika i njihovih agenata; da se jedinice 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i pristalice narodnooslobodilačkog pokreta prebace u istočnu Bosnu, na oslobođenu teritoriju, ako to prilike zahtevaju, s tim da se deo snaga ostavi u Sremu radi čuvanja naroda, čišćenja terena i snabdevanja jedinica i zbega.

⚔️ 0. 12. 1942. Između Milana Nedića i Koste Pećanca postignut sporazum o rasformiranju četničkih odreda Koste Pećanca. Ljudstvo tih odreda je do kraja godine ušlo u sastav SDS, SDK i četničkih jedinica Draže Mihailovića.

Dokumenti

📜 Naređenje Feldkomandanture 809 od 11. septembra 1941. potčinjenim krajskomandanturama za regulisanje odnosa između pripadnika Vermahta i četničkih odreda Koste Pećanca

📜 Proglas štaba Topličkog NOP odreda od oktobra 1941 god. narodu Toplice o izdajničkom radu Koste Pećanca

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 14 oktobra 1941 god. Okružnom komitetu Aranđelovac za pojačan partiski rad na terenu i za razobličavanje Nedića, Pećanca i LJotića pred narodom

📜 Izveštaj Novog vremena od 24 oktobra 1941 god. o borbi na Pasjači između četnika Koste Pećanca i delova Topličkog NOP odreda

📜 Izveštaj 342. pešadijske divizije od 1. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji kod partizanskih snaga i kod četnika Draže Mihailovića u rejonu Valjevo — Loznica, saradnji sa četnicima Koste Pećanca i zarobljenim nemačkim vojnicima

📜 Izveštaj načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. novembra 1941. o narodnooslobodilačkom pokretu i o četništvu Draže Mihailovića u Srbiji, njihovom naoružanju, opremi, taktici ratovanja i raspoloženju stanovništva

📜 Izveštaj Borbe od 22 XI 1941 god. o uništenju odreda Pećančevih četnika

📜 Naredba četničkog vojvode Koste Pećanca od 23 februara 1942 god. za čišćenje Toplice od partizana

📜 Zabeleška o razgovoru komandujućeg generala i komandanta u Srbiji s Kostom Pećancem 18. marta 1942. u Beogradu o međusobnoj saradnji u borbi protiv partizanskih jedinica u Srbiji i Crnoj Gori

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 aprila 1942 god. delegatu Pokrajinskog komiteta KPJ za Požarevac o očuvanju NOP odreda i stavu prema naoružanim grupama četnika Draže Mihailovića i Koste Pećanca

📜 Izvod iz knjige primljenih i poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 14. maja 1942. godine

📜 Izveštaj delegata Štaba Draže Mihailovića za istočni sektor od 19. maja 1942. Draži Mihailoviću o radu na organizaciji četničkih jedinica i saradnji sa jedinicama Koste Pećanca

📜 Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 12. do 27. maja 1942. godine

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 29. juna do 5. avgusta 1942. godine

📜 Izveštaj generala Đuzepa Pijeka od 15. februara 1943. Ministarstvu inostranih poslova o situaciji na Kosovu

Fotografije

Povezane odrednice

117. lovačka divizija Opsada Kraljeva 1941. Narodni heroji Jugoslavije Kukavički (leskovački) partizanski odred Harald Turner Jastrebački partizanski odred Saradnja partizana i četnika 1941. Rasinski partizanski odred Borbe u Sremu 1942. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Dragoljub Draža Mihailović 342. pešadijska divizija Podujevo 12. pešadijska divizija Sassari 714. pešadijska divizija Užice Bugarska u drugom svetskom ratu Valjevo Dimitrije Ljotić Velika Plana Zarobljenici u ratu Nišavski (svrljiški) partizanski odred Borbe u Srbiji 1942. Wilhelm List Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Albanija u drugom svetskom ratu Lebane Saradnja četnika sa okupatorom Franz Böhme Beograd Kruševac Walter Kuntze Kopaonički partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Jablanički partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Knjaževac Vlasotince Valjevski partizanski odred Milan Nedić Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Suvoborski partizanski odred 2. šumadijski partizanski odred Četnici u ustanku Toplica u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Operacija Mačva Vermaht u Jugoslaviji Jezdimir Dangić Edmund Glaise-Horstenau Aranđelovac Ozrenski partizanski odred (Srbija) 118. lovačka divizija Adolf Hitler Četnici u drugom svetskom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Babički partizanski odred Paul Bader Partizanska taktika Ustanak u Srbiji 1941. Niš Kuršumlija Politički komesari u NOR-u Blace Ključ Knjaževačko-boljevački partizanski odred Dragoslav Račić Toplički partizanski odred Ljubo Novaković Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe za Gornji Milanovac 1941. Italija u drugom svetskom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Prokuplje 704. pešadijska divizija