Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

704. pešadijska divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 12. 7. 1941. U rejonu s. Vladimirovca (kod Alibunara) nadmoćne jedinice iz sastava nemačke 704. i 714. pešadijske divizije okružile i uništile Južnobanatski NOP odred.

⚔️ 28. 7. 1941. U rejonu Petrovgrada (sada: Zrenjanin) poterne jedinice iz sastava nemačke 704. i 714. pešadijske divizije razbile Petrovgradsko-stajićevski NOP odred.

⚔️ 0. 9. 1941. U rejonu Kikinde poterne jedinice nemačke 704. i 714. pešadijske divizije razbile Kikindsko-mokrinski NOP odred.

⚔️ 21. 9. 1941. Slamajući mestimičan otpor Posavskog NOP odreda, nemački 125. samostalni pešadijski puk ušao u Valjevo i spojio se sa delovima nemačke 704. pešadijske divizije. Istog idana u Valjevu upućen i protivtenkovski divizion.

⚔️ 24. 10. 1941. Pod pritiskom delova nemačkog 699. pešadijskog puka, delovi Valjevskog NOP odreda napustili Pecku, u koju su ušli delovi nemačkog 699. pešadijskog puka i uveče se spojili sa nemačkom 704. pešadijskom divizijom u Valjevu.

⚔️ 25. 11. 1941. Otpočeo napad nemačke 342. i delova nemačke 704. pešadijske divizije, četnika, nedićevaca i ljotićevaca preko Ljubovije i Kosjerića u pravcu Užica (sada: Titovo Užice). Istovremeno su delovi nemačke 113. pešadijske divizije iz Kraljeva odbacili Kraljevački NOP odred ka Čačku.

⚔️ 25. 12. 1942. Jedinice nemačke 704. divizije, za odmazdu zbog ubistva jednog nemačkog oficira, streljale u Mladenovcu 50 talaca.

⚔️ 0. 4. 1943. Nemačke pešadijske divizije u Jugoslaviji: 704, 714, 117. i 718. preformirane i preimenovane u 104, 114, 117. i 118. lovačku diviziju.

Dokumenti

📜 Naređenje Više komande 65 za naročitu upotrebu od 31. decembra 1941. Komandi 704. pešadijske divizije o novim divizijskim granicama, bugarskoj posadnoj zoni, smeni 113. i 342. pešadijske divizije i organizaciji komandovanja u Srbiji

📜 Operaciski dnevnik 704 p. divizije od 11 X 1941 do 31 XII 1941 god.

📜 Izveštaj 704. pešadijske divizije od 26. januara 1942. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o aktivnosti partizana, i o zadacima, iskustvima i nameri ove divizije na području Beograda i istočne Srbije

📜 Pregled dislokacije komandi i jedinica 704. pešadijske divizije od 1. maja 1942. godine

📜 Naređenje 704. pešadijske divizije od 24. juna 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje Borbene grupe Borovski i angažovanje protiv partizana u zapadnoj Bosni

📜 Dislokacija potčinjenih jedinica 704. pešadijske divizije od 31. jula 1942. godine

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 15. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za angažovanje 704, 714, 717. i 718. pešadijske divizije i SS divizije Princ Eugen nakon rasforrriiranja Borbene grupe Zapadna Bosna

📜 Izvod iz izveštaja nemačke 704 pešadiske divizije od 31 decembra 1942 god. Komandujućem generalu i zapovedniku Srbije o izvedenim akcijama

📜 Dnevni izveštaj 704 lovačke divizije od 16 februara 1943 god.

📜 Uputstvo komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 24. marta 1943. godine 704. pešadijskoj diviziji o načinu vođenja borbe protiv partizanskih snaga u Srbiji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Vermaht u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Ljubo Novaković Jezdimir Dangić 718. pešadijska divizija Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Mladenovac Južnobanatski partizanski odred Valjevo Borbe za Gornji Milanovac 1941. Kraljevo Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Opsada Kraljeva 1941. Franz Böhme Borbe u Srbiji 1942. Nemački zločini u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1943. Srpska državna straža (nedićevci) Saradnja četnika sa okupatorom Nemački zločini u Jugoslaviji Operacija Mačva Edmund Glaise-Horstenau Valjevski partizanski odred Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Četnici u ustanku Četnici u drugom svetskom ratu Užice Kosta Pećanac Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Kikinda Saradnja partizana i četnika 1941. 117. lovačka divizija Kikindski partizanski odred Bugarska u drugom svetskom ratu Harald Turner Beograd Borbe za Čačak 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 118. lovačka divizija Bitka na Kozari 7. SS divizija Prinz Eugen Operacija Užice Paul Bader Dragoljub Draža Mihailović 717. pešadijska divizija Walter Kuntze Milan Nedić Zrenjanin Dragoslav Račić Kraljevački partizanski odred 714. pešadijska divizija Ustanak u Srbiji 1941. Holokaust u Jugoslaviji Partizanska taktika Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Wilhelm List 342. pešadijska divizija Adolf Hitler