Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

704. pešadijska divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 12. 7. 1941. U rejonu s. Vladimirovca (kod Alibunara) nadmoćne jedinice iz sastava nemačke 704. i 714. pešadijske divizije okružile i uništile Južnobanatski NOP odred.

⚔️ 28. 7. 1941. U rejonu Petrovgrada (sada: Zrenjanin) poterne jedinice iz sastava nemačke 704. i 714. pešadijske divizije razbile Petrovgradsko-stajićevski NOP odred.

⚔️ 0. 9. 1941. U rejonu Kikinde poterne jedinice nemačke 704. i 714. pešadijske divizije razbile Kikindsko-mokrinski NOP odred.

⚔️ 21. 9. 1941. Slamajući mestimičan otpor Posavskog NOP odreda, nemački 125. samostalni pešadijski puk ušao u Valjevo i spojio se sa delovima nemačke 704. pešadijske divizije. Istog idana u Valjevu upućen i protivtenkovski divizion.

⚔️ 24. 10. 1941. Pod pritiskom delova nemačkog 699. pešadijskog puka, delovi Valjevskog NOP odreda napustili Pecku, u koju su ušli delovi nemačkog 699. pešadijskog puka i uveče se spojili sa nemačkom 704. pešadijskom divizijom u Valjevu.

⚔️ 25. 11. 1941. Otpočeo napad nemačke 342. i delova nemačke 704. pešadijske divizije, četnika, nedićevaca i ljotićevaca preko Ljubovije i Kosjerića u pravcu Užica (sada: Titovo Užice). Istovremeno su delovi nemačke 113. pešadijske divizije iz Kraljeva odbacili Kraljevački NOP odred ka Čačku.

⚔️ 25. 12. 1942. Jedinice nemačke 704. divizije, za odmazdu zbog ubistva jednog nemačkog oficira, streljale u Mladenovcu 50 talaca.

⚔️ 0. 4. 1943. Nemačke pešadijske divizije u Jugoslaviji: 704, 714, 117. i 718. preformirane i preimenovane u 104, 114, 117. i 118. lovačku diviziju.

Dokumenti

📜 Naređenje Više komande 65 za naročitu upotrebu od 31. decembra 1941. Komandi 704. pešadijske divizije o novim divizijskim granicama, bugarskoj posadnoj zoni, smeni 113. i 342. pešadijske divizije i organizaciji komandovanja u Srbiji

📜 Operaciski dnevnik 704 p. divizije od 11 X 1941 do 31 XII 1941 god.

📜 Izveštaj 704. pešadijske divizije od 26. januara 1942. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o aktivnosti partizana, i o zadacima, iskustvima i nameri ove divizije na području Beograda i istočne Srbije

📜 Pregled dislokacije komandi i jedinica 704. pešadijske divizije od 1. maja 1942. godine

📜 Naređenje 704. pešadijske divizije od 24. juna 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje Borbene grupe Borovski i angažovanje protiv partizana u zapadnoj Bosni

📜 Dislokacija potčinjenih jedinica 704. pešadijske divizije od 31. jula 1942. godine

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 15. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za angažovanje 704, 714, 717. i 718. pešadijske divizije i SS divizije Princ Eugen nakon rasforrriiranja Borbene grupe Zapadna Bosna

📜 Izvod iz izveštaja nemačke 704 pešadiske divizije od 31 decembra 1942 god. Komandujućem generalu i zapovedniku Srbije o izvedenim akcijama

📜 Dnevni izveštaj 704 lovačke divizije od 16 februara 1943 god.

📜 Uputstvo komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 24. marta 1943. godine 704. pešadijskoj diviziji o načinu vođenja borbe protiv partizanskih snaga u Srbiji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Dragoslav Račić Holokaust u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu Ljubo Novaković Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Užice Harald Turner Bugarska u drugom svetskom ratu Walter Kuntze Borbe za Čačak 1941. 717. pešadijska divizija Adolf Hitler Saradnja četnika sa okupatorom Kraljevački partizanski odred Partizanska taktika 718. pešadijska divizija Opsada Kraljeva 1941. Borbe u Srbiji 1943. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Kosta Pećanac Kikinda Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 342. pešadijska divizija Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Edmund Glaise-Horstenau Beograd Južnobanatski partizanski odred Borbe za Gornji Milanovac 1941. Franz Böhme Operacija Mačva Bitka na Kozari Saradnja partizana i četnika 1941. Zrenjanin Jezdimir Dangić 714. pešadijska divizija Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Milan Nedić Kraljevo 118. lovačka divizija Kikindski partizanski odred Ustanak u Srbiji 1941. Valjevski partizanski odred Operacija Užice 117. lovačka divizija Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Valjevo Vermaht u Jugoslaviji Četnici u ustanku Nemački zločini u Srbiji 1941. Mladenovac Dragoljub Draža Mihailović Wilhelm List Paul Bader