Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Edmund Glaise-Horstenau

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

📜 Zahtev nemačkog generala Glaise u Zagrebu od 3. decembra 1941. Ministarstvu domobranstva da mu se dostave podaci o ubistvu 800 muškaraca, žena i dece i paljenju sela u rejonu Petrinje od strane ustaša

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Zapisnik o referisanju potčinjenih komandanata s teritorije NDH i Srbije kod komandanta oružanih snaga na Jugoistoku 31. oktobra 1942. o vojno-političkoj situaciji u NDH i Srbiji i o nadležnosti generala Gleza i Litersa

📜 Bilješka s konferencije Edmunda Glaise von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, i Rudolfa Lütersa, zapovjednika njemačkih trupa u Hrvatskoj, o tretmanu očekivanih zarobljenika u vezi s tzv. Četvrtom ofenzivom na oslobođenu teritoriju

📜 Zapovijest Edmunda Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, trupama podređenim generalu, koja je poslana i Rukovodstvu Njemačke narodne grupe u Hrvatskoj o akcijama protiv snaga NOP-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

📜 Direktiva Edmunda Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, Vodstvu njemačke narodne grupe u Hrvatskoj o propagandnoj aktivnosti protiv NOP-a

📜 Bilješka sa sastanka Alexandra Löhra, komandanta njemačkih trupa Jugoistoka i Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u NDH o vojno-političkoj situaciji i usavršavanju okupacijske uprave u NDH

📜 Prijedlog njemačkog opunomoćenog generala u NDH Glaise von Horstenaua za eliminiranje NOP-a u Hrvatskoj. Za stalno pogoršavanje situacije u Hrvatskoj on okrivljuje isključivo ustaški režim za koji kaže da je totalno podbacio, a njegova nasilja da su uzrokom narastanja partizanskog pokreta. Traži da se u nekim dijelovima NDH zavede njemačka vojna uprava

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Srbiji 1941. Nemački zločini u Srbiji 1941. 117. lovačka divizija Opsada Kraljeva 1941. Slavko Kvaternik Žene u ratu Operacija Mačva Siegfried Kasche Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Adolf Hitler Harald Turner Franz Böhme Walter Kuntze Vrhovna komanda Vermahta Dragoslav Račić Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Druga neprijateljska ofanziva Rudolf Lüters Ustanak u Hrvatskoj 1941. Užice Operacija Weiss Vermaht u Jugoslaviji Dragoljub Draža Mihailović 718. pešadijska divizija Beograd 118. lovačka divizija Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Partizanska taktika Srpska državna straža (nedićevci) Petrinja Holokaust u Jugoslaviji Kosta Pećanac Wilhelm List Borbe za Gornji Milanovac 1941. 342. pešadijska divizija Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Četnici u ustanku Jezdimir Dangić Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Paul Bader Ante Pavelić Zagreb 704. pešadijska divizija Genocid u NDH Milan Nedić Hrvatsko domobranstvo Saradnja partizana i četnika 1941. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Ljubo Novaković Deca u ratu Zarobljenici u ratu Aprilski rat Ustaški zločini 1941.