Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Jablanički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 37 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 10. 1941. U s. Sponcu (kod Lebana) od dela Kukavičkog NOP odreda i novodošlih boraca formiran Jablanički NOP odred.

⚔️ 8. 11. 1941. Četnici Koste Pećanca i nedićevci iz Leskovca pokušali da zauzmu Lebane. Istočno od Lebana Jablanički NOP odred razbio četnike i prisilio ih na povlačenje ka Leskovcu.

⚔️ 10. 11. 1941. Jablanički NOP odred odbio još jedan napad dva nemačka bataljona koji su, podržavani tenkovima i artiljerijom, nastojali da iz Leskovca prodru u Lebane. Potpuno razbijen neprijatelj je u neredu odstupio ka Leskovcu. Među poginulim je i komandant tih nemačkih snaga.

⚔️ 21. 11. 1941. Delovi Kukavičkog, Babičkog i Jablaničkog NOP odreda napali neprijateljsku posadu u Vlasotincu i prodrli u ovo mesto,ali, zbog slabe koordinacije i rukovođenja, posadu nisu razoružali.

⚔️ 22. 11. 1941. Na r. Jablanici (kod s. G. Stopanje) delovi Jablaničkog NOP odreda srušili most.

⚔️ 27. 11. 1941. Između ž. stanica Brestovac i Pečenjevci delovi Jablaničkog NOP odreda oštetili prugu, usleđ čega je iskliznuo nemački blindirani voz.

⚔️ 0. 12. 1941. U s. Gagincu (kod Lebana) četnici Koste Pećanca napali Jablanički NOP odred. Odred je razbio četnike, koji su pobegli za Lebane.

⚔️ 4. 12. 1941. U sastavu Jablaničkog NOP odreda formirane tri čete (Jablanička, Pustorečka i Gornjojablanička).

⚔️ 5. 12. 1941. U s. Lapotincu (kod Leskovca) održan zbor na kome je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi iz Puste reke. Na zboru su govorili partijski rukovodioci Jablaničkog NOP odreda i članovi OK KPJ za leskovački okrug.

⚔️ 17. 12. 1941. Oko 700 nemačkih vojnika i 3000-4000 četnika Koste Pećanca i žandarma preduzeli koncentričan napad ka Lebanu, odbacili Jablanički NOP odred i ušli u Lebane.

⚔️ 3. 1. 1942. Kod s. Bučumeta (blizu Lebana) jedna četa Jablaničkog NOP odreda, posle kraće borbe, odbila napad 2. čete 1. srpskog dobrovoljačkog odreda.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod s. Silova, s. Geglje i s. Stulca (blizu Lebana) oko 550 nedićevaca i četnika napalo jednu četu Jablaničkog NOP odreda. Borba je vođena ceo dan. Posle pristizanja 2. čete Jablaničkog NOP odreda i mesnih desetina neprijatelj je nateran u bekstvo ka Lebanu uz gubitke od 2 mrtva, 5 zarobljenih i 20 ranjenih.

⚔️ 12. 1. 1942. U s. Pečenjevcu (kod Leskovca) delovi Jablaničkog NOP odreda razoružali žand. st. i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 14. 1. 1942. Kod s. Bučumeta i s. Prekopčelice (blizu Lebana) Jablanički NOP odred odbio ponovljeni pokušaj nedićevaca i četnika Koste Pećanca da prodru na slobodnu teritoriju Jablanice i proterao ih ka Lebanu.

⚔️ 0. 2. 1942. Kukavički NOP odred raspustio oko 450 boraca, (tako da je u niemu ostalo svega oko 150 boraca) a zatim se prebacio (25. II) na teren Jablaničkog NOP odreda.

⚔️ 2. 2. 1942. Delovi Jablaničkog NOP odreda zauzeli Medvedu koju su branili četnici i nedićevci. Uveče su četnici i nedićevci uspeli da povrate Medveđu i nanesu partizanima gubitke od 4 mrtva i 3 nestala borca. Neprijateljski gubici: 3 poginula, 4 ranjena i 20 zarobljenih vojnika.

⚔️ 6. 2. 1942. Kod s. Bučumeta (blizu Lebana) Jablanički NOP odred i delovi Leskovačkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca i nedićevaca i u protivnapadu zauzeli Lebane, nanevši neprijatelju gubitke od 20 mrtvih i zarobljenih.

⚔️ 13. 2. 1942. U s. Bojniku (kod Lebana) delovi Jablaničkog NOP odreda napali bugarski bataljon i naneli mu gubitke od oko 70 mrtvih i ranjenih. Sutradan u zoru oni su se povukli uz gubitke od 12 mrtvih.

⚔️ 26. 2. 1942. Delovi Jablaničkog NOP odreda porušili most na putu Brestovac-Kosančić.

⚔️ 3. 3. 1942. Otpočeo napad bugarskih i nedićevskih jedinica i četnika Koste Pećanca na Toplički, Rasinski, Jablanički i Leskovački NOP odred u cilju zauzimanja slobodne teritorije u Toplici i Jablanici.

⚔️ 7. 3. 1942. Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa, u sadejstvu sa nedićevcima, ljotićevcima i četnicima (ukupne jačine oko 10-15.000 ljudi), napali Jablanički i Leskovački NOP odred i delove Topličkog NOP odreda. Posle četvorodnevnih borbi Jablanički i Leskovački NOP odred su se iz rejona s. Dobre Vode na pl. Rađanu probili na pl. Pasjaču. Prvog dana borbe kod s. Gazdara (blizu Medvede) poginuo je Zejnel Ajdini, narodni heroj.

⚔️ 11. 3. 1942. Kod s. Dobre Vode (na pl. Rađanu) Jablanički i Leskovački NOP odred probili obruč bugarskih, četničkih i nedićevskih jedinica i preko s. Dragog Dela i s. Žitnog Potoka izbili na pl. Pasjaču, gde su se spojili sa delovima Topličkog NOP odreda.

⚔️ 12. 3. 1942. U s. Belom Kamenu (na pl. Pasjači) formiran Privremeni operativni štab za Jablanički i Kukavički NOP odred i delove Topličkog NOP odreda.

⚔️ 12. 3. 1942. Privremeni operativni štab za Jablanički i Kukavički NOP odred i delove Topličkog NOP odreda doneo odluku da ove jedinice otpočnu prodor sa pl. Pasjače ka Jablanici i Pustoj reci, gde su naišli na jake neprijateljske snage koje su im nanele znatne gubitke.

⚔️ 15. 3. 1942. Kod s. Brestovca (blizu Leskovca) delovi Jablaničkog NOP odreda u borbi ubili 14 nedićevaca, dok su sami imali 6 mrtvih i 8 zarobljenih.

⚔️ 16. 3. 1942. Kod s. Magaša (blizu Lebana) oko 600 četnika, nedićevaca i bugarskih vojnika napalo delove Jablaničkog NOP odreda. Neprijatelj je odbačen uz gubitke od 15 mrtvih. Gubici odreda: 5 mrtvih i 7 zarobljenih (koje su četnici streljali).

⚔️ 27. 3. 1942. Štab Jablaničkog NOP odreda doneo odluku da, zbog teške situacije ovaj odred podeli u desetine. Time je omogućio neprijatelju da borce pojedinačno i po grupama zarobljava. To je bilo u suprotnosti sa direktivom CK KPJ o formiranju manjih, lako pokretljivih jedinica.

⚔️ 0. 8. 1942. Od Pasjačke čete Topličkog NOP odreda i preživelih boraca Jablaničkog NOP odreda formiran Jablaničko-pasjački NOP odred -Stanimir Veljković Zele-.

⚔️ 2. 9. 1942. Na demarkacionoj liniji između Srbije i Makedonije Jablaničko-pasjački NOP odred napao i potpuno uništio granično odeljenje br. 7 i zarobio 13 četnika.

⚔️ 20. 9. 1942. U selima Lalincu, Tumbi i Studeni (na pl. Kukavici) Leskovački i Jablaničko-pasjački NOP odred napali četnike Koste Pećanca, razbili ih i 19 njih zarobili.

⚔️ 8. 10. 1942. U s. Magašu i s. Dragom Delu (kod Lebana) Jablaničko-pasjački NOP odred razoružao četnike i seosku miliciju i zaplenio 50 pušaka i 2 puškomitraljeza.

⚔️ 9. 10. 1942. Delovi Jablaničko-pasjačkog NOP odreda spalili opštinsku arhivu u s. Oranu i s. Bučumetu aus. Slišanu (blizu Lebana), pored toga razoružali i seosku stražu.

⚔️ 23. 10. 1942. U s. Statovcu (kod Prokuplja) delovi Jablaničko-pasjačkog NOP odreda napali seosku miliciju, ubili 1 oficira i ranili 2 milicionera.

⚔️ 0. 11. 1942. Otpočeo napad nedićevaca i delova 1. bugarskog okupacionog korpusa na Jastrebački i Jablaničko-pasjački NOP odred u Toplici i Jablanici. Posle oštrih borbi (vođenih do 20. novembra) kod s. Dedinca, s. Trnovog Laza i s. Tovrljana (blizu Prokuplja) neprijatelj se povukao u polazne garnizone

⚔️ 15. 11. 1942. U s. Tovrljanu (kod Prokuplja) Jastrebački i Jablaničko-pasjački NOP odred sukobio se sa delovima Niške čete SDS, te ubili 2, ranili 1 i zarobili 7 pripadnika SDS (ostali se spasli bekstvom).

⚔️ 10. 12. 1942. Kod s. Obražde (blizu Lebana) delovi Jablaničko pasjačkog NOP odreda napali jednu četu bugarskih vojnika te je razbili i gonili oko 15 km. Pri povratku su razbili i nedićevce koji su išli u pomoć bugarskim vojnicima (poginulo je preko 20 nedićevaca). U borbi je, na strani partizana poginuo Dragoljub Radosavljević -Toplica-, narodni heroj, a jedan partizan je ranjen.

⚔️ 12. 12. 1942. U s. Mrljaku (kod Prokuplja) delovi Jablaničko-pasjačkog NOP odreda sukobili se sa bugarskim jedinicama i jedinicama SDS. Posle kraće borbe partizani su se povukli ka s. Obrtincu, uz gubitke od 1 mrtvog.

Dokumenti

📜 Depeša. komandira žandarmeriske stanice od 12 januara 1942 god. o napadu partizana Jablaničkog odreda na žandarme u selu Pečenjevcu

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o partiskom radu i stanju Leskovačkog, Jablaničkog i Babičkog NOP odreda

📜 Pismo člana OK KPJ za Leskovac od 2 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o borbama Babičkog i Jablaničkog NOP odreda

📜 Izveštaj zamenika komeeara Jablaničkog NOP odreda od 3 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o akcijama Jablaničkog NOP odreda

📜 Izveštaj komesara Jablaničkog NOP odreda od 9 novembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o razbijanju Jablaničkog NOP odreda u martu 1942 godine

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 15 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o ponovnom formiranju Jablaničkog NOP odreda i taktici prema četnicima

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 3 oktobra 1942 god. o akcijama Leskovačkog i Pasjačko-jablaničkog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 4 oktobra 1942 god. o akcijama partizana Jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 11 oktobra 1942 god. o akcijama Leskovačkog, Jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštagj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 20 oktobra 1942 god. o akcijama Jablaničkog i Valjevskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 30 oktobra 1942 god. o akcijama partizana Ozrenskog, Jastrebačkog, Pasjačko-jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 5. novembra 1942. partijskim organizacijama Kukavičkog i Jablaničko-pasjačkog NOP odreda o pravilnom sprovođenju linije narodnooslobodilačke borbe

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 18 novembra 1942 god. o akcijama Čačanskog, Prvog šumadiskog, Rasinskog i Jablaničkog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 12 decembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog, Pasjačko-jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 14 decembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog, Prvog šumadiskog i Pasjačko-jablaničkog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 25 decembra 1942 god. o akcijama Rasinskog i Pasjačko-jablaničkog NOP odreda

Fotografije

Povezane odrednice

Lebane Narodni heroji Jugoslavije Srpska državna straža (nedićevci) Leskovac Četnici u drugom svetskom ratu Četnici u ustanku 1. bugarski okupacioni korpus Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Borbe u Srbiji 1943. 2. južnomoravski partizanski odred Rasinski partizanski odred Bugarska u drugom svetskom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Jastrebački partizanski odred Pusta Reka Vlasotince Saradnja četnika sa okupatorom Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Požarevac Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Kukavički (leskovački) partizanski odred Borbe u Srbiji 1942. Kosta Pećanac Toplički partizanski odred Centralni komitet KPJ Babički partizanski odred Valjevski partizanski odred Partizanski odred Zejnel Ajdini Prokuplje Valjevo Toplica u oslobodilačkom ratu Niš