Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Kukavički (leskovački) partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 47 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 7. 1941. Na sastanku OK KPJ za Leskovac doneta odluka o formiranju Kukavičkog (Leskovačkog) NOP odreda.

⚔️ 12. 7. 1941. Okružni komitet KPJ za Leskovac izdao proglas: poziva narod na ustanak protiv okupatora i njegovih slugu, a radnike i napredne intelektualce da napuste grad i priključe se Kukavičkom NOP odredu.

⚔️ 10. 8. 1941. Na Liscu (pl. Kukavica) OK KPJ za Leskovac formirao Kukavički (Leskovački) NOP odred.

⚔️ 16. 8. 1941. Na pruzi Leskovac-Grdelica Kukavički NOP odred prekinuo tt liniju.

⚔️ 25. 8. 1941. U s. Čukljeniku (na pl. Kukavici) Kukavički NOP odred napao i razoružao 20 finansa, a zaplenio 43 puške, 1000 metaka, ćebad, odeću i hranu.

⚔️ 4. 9. 1941. U rudnik Lece (kod Lebana) upala grupa boraca Kukavičkog NOP odreda i zaplenila 300 kg ekrazita i nekoliko stotina metara štapina.

⚔️ 11. 9. 1941. Između Leskovca i ž. st. Pečenjevca delovi Kukavičkog NOP odreda pokidali tt linije.

⚔️ 15. 9. 1941. U s. Vučju (kod Leskovca) Kukavički NOP odred napao žand. st. i razoružao 15 žandarma.

⚔️ 20. 9. 1941. Na inicijativu OK KPJ za leskovački okrug, jedna desetina Leskovačkog NOP odreda upućena je na Babičku goru sa ciljem da preraste u Babički NOP odred.

⚔️ 24. 9. 1941. U s. Vučju (kod Leskovca) Kukavički NOP odred napao i razoružao posadu žand. st. i spalio arhivu Opštine.

⚔️ 27. 9. 1941. Kukavički NOP odred napao na Vučje (kod Leskovca) razoružao 20 finansa, zaplenio 20 pušaka i oštetio fabriku štofa, koja je radila za okupatora.

⚔️ 1. 10. 1941. Kukavički NOP odred napao Vlasotince i, posle dvočasovne borbe, razoružao 30-40 žandarma, spalio arhive Opštine, Sreza, Poreske uprave i Pošte i zaplenio 500.000 dinara.

⚔️ 9. 10. 1941. Toplički NOP odred i delovi Kukavičkog NOP odreda napali Prokuplje: razoružali i zarobili oko 100 četnika Koste Pećanca i žandarma, spalili arhive seoskog načelstva i opštine, zaplenili 1 mitraljez, 80 pušaka i milion dinara, iz zatvora oslobodili 28 zatvorenika, među kojima 8 aktivnih partizana, i u zoru se povukli na Pasjaču pl.

⚔️ 12. 10. 1941. Otpočeo koncentrični napad oko 3.000 četnika Koste Pećanca na Toplički i deo Kukavičkog NOP odreda na pl. Pasjači. U trodnevnim borbama kod s. Đurevca, s. Jovine Livade, s. Pasjače, s. Belog Kamena, na Pasjačkom visu i kod s. Kožinca, četnici su potpuno razbijeni. Zarobljeno je preko 150 četnika i zadobijen je veliki ratni materijal.

⚔️ 21. 10. 1941. U s. Sponcu (kod Lebana) od dela Kukavičkog NOP odreda i novodošlih boraca formiran Jablanički NOP odred.

⚔️ 23. 10. 1941. Između ž. stanica Leskovac i Grdelica delovi Kukavičkog NOP odreda porušili prugu.

⚔️ 0. 11. 1941. Na pl. Kukavici formirana bolnica Leskovačkog (Kukavičkog) NOP odreda, kapaciteta 30 postelja.

⚔️ 2. 11. 1941. Na pruzi između Leskovca i Grdelice delovi Kukavičkog NOP odreda srušili voz sa nemačkim vojnicima koji je dolazio iz Skoplja.

⚔️ 2. 11. 1941. Između ž. stanica Grdelica i Đorđevo Kukavički NOP odred porušio železničku prugu, usled čega je iskliznu voz (a dva vagona se prevrnula). Razoružao stražu na grdeličkom mostu.

⚔️ 5. 11. 1941. Kod s. Tulova (blizu Vlasotinaca) poginuo politički komesar Kukavičkog NOP odreda Vladimir Đorđević, narodni heroj.

⚔️ 17. 11. 1941. Kod ž. st. Đorđeva (blizu Leskovca) delovi Kukavičkog NOP odreda oštetili prugu.

⚔️ 26. 11. 1941. Kod Grdelice (blizu Leskovca) delovi Kukavičkog NOP odreda izbacili iz šina nemački blindirani voz.

⚔️ 27. 11. 1941. Delovi bugarskog 2. motorizovanog puka i nemačke 717. pešadijske divizije napali Kukavički NOP odred kod s. Vučja (blizu Leskovca) i prisilili ga na povlačenje. Odred se posle tri dana ponovo vratio u Vučje.

⚔️ 28. 11. 1941. Između ž. stanica Leskovac i Đorđevo delovi Kukavičkog NOP odreda oštetili prugu, usled čega je iskočio iz šina voz sa nemačkim transportom.

⚔️ 3. 12. 1941. Delovi nemačke 717. pešadijske divizije i dobrovoljačkih i četničkih odreda Niške grupe otpočeli napad iz Leskovca ka Lebanu, protiv Jablaničkog i Kukavičkog NOP odreda. U borbi, vođenoj do noći, neprijatelj je prisiljen da se, u neredu, povuče za Leskovac, pretrpevši gubitke od 30 mrtvih i 17 zarobljenih. Naši gubici: 6 mrtvih. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, desetina hiljada metaka i drugo oružje i oprema.

⚔️ 4. 12. 1941. Na putu Leskovac-Vučje delovi Jablaničkog i Kukavičkog NOP odreda srušili dva betonska mosta na reci Veternici i na putu Leskovac-Miroševce zapalili drveni most.

⚔️ 1. 1. 1942. Kod s. Vučja (blizu Leskovca) četnici i nedićevci napali Leskovački NOP odred. Oni su zauzeli Vučje i prinudili Leskovački NOP odred da se povuče ka pl. Kukavici.

⚔️ 0. 2. 1942. Kukavički NOP odred raspustio oko 450 boraca, (tako da je u niemu ostalo svega oko 150 boraca) a zatim se prebacio (25. II) na teren Jablaničkog NOP odreda.

⚔️ 2. 2. 1942. Kukavički NOP odred izvršio napad na Kozjački četnički odred Koste Pećanca u s. D. Oruglici (kod Lebana), zatim se, posle dvadesetčetvoročasovne borbe, preko r. Veternice prebacio na prostoriju Crcavac-Kaluđerica-Koprive.

⚔️ 6. 2. 1942. Kod s. Bučumeta (blizu Lebana) Jablanički NOP odred i delovi Leskovačkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca i nedićevaca i u protivnapadu zauzeli Lebane, nanevši neprijatelju gubitke od 20 mrtvih i zarobljenih.

⚔️ 18. 2. 1942. U s. Oruglici (kod Lebana) Kukavički NOP odred izvršio napad na četnički odred Koste Pećanca. Pošto nije jednovremeno izvršen, napad nije u potpunosti uspeo, pa su se partizani povukli ka s. Barju.

⚔️ 3. 3. 1942. Otpočeo napad bugarskih i nedićevskih jedinica i četnika Koste Pećanca na Toplički, Rasinski, Jablanički i Leskovački NOP odred u cilju zauzimanja slobodne teritorije u Toplici i Jablanici.

⚔️ 7. 3. 1942. Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa, u sadejstvu sa nedićevcima, ljotićevcima i četnicima (ukupne jačine oko 10-15.000 ljudi), napali Jablanički i Leskovački NOP odred i delove Topličkog NOP odreda. Posle četvorodnevnih borbi Jablanički i Leskovački NOP odred su se iz rejona s. Dobre Vode na pl. Rađanu probili na pl. Pasjaču. Prvog dana borbe kod s. Gazdara (blizu Medvede) poginuo je Zejnel Ajdini, narodni heroj.

⚔️ 11. 3. 1942. Kod s. Dobre Vode (na pl. Rađanu) Jablanički i Leskovački NOP odred probili obruč bugarskih, četničkih i nedićevskih jedinica i preko s. Dragog Dela i s. Žitnog Potoka izbili na pl. Pasjaču, gde su se spojili sa delovima Topličkog NOP odreda.

⚔️ 12. 3. 1942. U s. Belom Kamenu (na pl. Pasjači) formiran Privremeni operativni štab za Jablanički i Kukavički NOP odred i delove Topličkog NOP odreda.

⚔️ 12. 3. 1942. Privremeni operativni štab za Jablanički i Kukavički NOP odred i delove Topličkog NOP odreda doneo odluku da ove jedinice otpočnu prodor sa pl. Pasjače ka Jablanici i Pustoj reci, gde su naišli na jake neprijateljske snage koje su im nanele znatne gubitke.

⚔️ 19. 3. 1942. Kod s. Tulara (blizu Lebana) jedna četa Kukavičkog NOP odreda naišla na zasedu četnika Koste Pećanca i skoro potpuno izginula: od 63 borca spasio se samo 16. Četnici su ranjene i zarobljene partizane pobili, a neke predali Nemcima.

⚔️ 21. 3. 1942. Pod pritiskom neprijatelja Leskovački NOP odred se podelio na dve grupe; jedna se prebacila u Crnu travu, a druga ostala na pl. Kukavici.

⚔️ 26. 3. 1942. Kod s. Igrišta (blizu Lebana) četnički Veternički odred Koste Pećanca i 11. oružani odred SDS napali 2. četu Leskovačkog NOP odreda. Četa je pretrpela teške gubitke: od 80 boraca uspelo je da se ka s. Šilovu povuče samo oko 30 boraca. U toj borbi, našavši se opkoljen, izvršio je samoubistvo član CK KPJ Kosta Stamenković, narodni heroj.

⚔️ 1. 8. 1942. U s. Bunuškom Čitluku (kod Leskovca) Leskovački NOP odred razoružao mesne četnike i 4 dobrovoljca.

⚔️ 3. 8. 1942. U s. V. Trnjanu i s. Presečini (kod Leskovca) Leskovački NOP odred razoružao mesne četnike i zaplenio oko 60 pušaka.

⚔️ 31. 8. 1942. U s. Rudaru (kod Leskovca) Leskovački NOP odred razoružao grupu stražara SDS, zatim 2 nedićevca i 1 četnika, a u s. V. Trnjanu 1 nemačkog vojnika.

⚔️ 2. 10. 1942. Jedna desetina Leskovačkog NOP odreda razmontirala deo pruge Leskovac-Vranje, usled čega se srušio nemački transportni voz, te u njemu poginulo više nemačkih vojnika.

⚔️ 9. 10. 1942. Kod s. Čukljenika (blizu Leskovca) delovi Leskovačkog NOP odreda napali patrolu graničnog odeljenja, te ubili 1, ranili i i zarobili 3 graničara.

⚔️ 0. 11. 1942. Štabovi Jastrebačkog, Jablaničko-pasjačkog i Leskovačkog NOP odreda posebnim naređenjem, pozvali okupatorske opštinske uprave da daju ostavke, kako bi se sprečila rekvizicija žita.

⚔️ 1. 11. 1942. Nedićevci, četnici i bugarski vojnici okružili i napali Leskovački (Kukavički) NOP odred na pl. Kukavici. Posle dvodnevnih borbi, da bi izbegao uništenje, jedan deo tog odreda se probio u Crnu travu, a drugi deo se zadržao na pl. Kukavici. Neprijatelj se povukao u svoje garnizone.

⚔️ 22. 9. 1944. Leskovački NOP odred, posle oštre borbe protiv balista, zauzeo Bujanovac. Gubici neprijatelja: 50 mrtvih i više ranjenih. Odred je imao 6 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

Dokumenti

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 16 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom stanju partiske i vojne organizacije i akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 23 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 27 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Leskovačkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj sekretara partiske organizacije Leskovačkog NOP odreda početkom februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o partisko-političkom radu i akcijama odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 28 marta 1942 god. o borbi protiv partizana Leskovačkog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Leskovačkog NOP odreda od 3 jula 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o brojnom stanju i naoružanju odreda i vojnoj situaciji na terenu

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 2 oktobra 1942 god. o akcijama Požarevačkog, Krajinskog i Leskovačkog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Kukavičkog (Leskovačkog) NOP odreda od 12 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o akcijama odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 2 novembra 1942 god. o akcijama Ozrenskog, Crnotravskog i Leskovačkog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Kukavičkog NOP odreda od 19. novembra 1942. o neprijateljskoj ofanzivi na Kukavicu

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 26 novembra 1942 god. članu Pokrajinskog povereništva povodom stvaranja operativnog rukovodstva za Jastrebački, Pasjačko-jablanički, Rasinski i Kukavički NOP odred

Fotografije

Povezane odrednice

Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Srbiji 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Jastrebački partizanski odred Niš 1. bugarski okupacioni korpus Četnici u ustanku Toplički partizanski odred Toplica u oslobodilačkom ratu Požarevac Prokuplje Ni zrno žita okupatoru! Zasede u oslobodilačkom ratu Rekvizicija u ratu Kosta Pećanac Crna Trava 717. pešadijska divizija Bali Kombetar Saradnja četnika sa okupatorom Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Ustanak u Srbiji 1941. Krajinski partizanski odred Jablanički partizanski odred Vlasotince Partizanski odred Zejnel Ajdini Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Bitka za Srbiju Babički partizanski odred Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Srpska državna straža (nedićevci) Lebane Vranje Bujanovac Crnotravski partizanski odred Centralni komitet KPJ Leskovac Politički komesari u NOR-u Bugarska u drugom svetskom ratu