Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Podujevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1941. Nemački okupator podelio oblast Kosova i Metohije na tri dela: najveći deo priključio tzv. Velikoj Albaniji (pod okupacijom Italije); srezovi kosovsko-mitrovački. vučitrnski i podujevski [Pre rata se kosovsko-mitrovački srez zvao zvečanskim, a podujevski srez se zvao lapskim.] pripali Nedićevoj Srbiji (nedićevci su došli u Kos. Mitrovicu i Vučitrn tek. marta 1942. godine, a dotle je bila šiptarska kvislinška vlast; posle dolaska nedićevaca Šiptari su takođe imali učešća u kvislinškoj vlasti), a deo gnjilanskog i uroševačkog sreza i Kačanik okupirale bugarske okupacione vlasti.

⚔️ 10. 7. 1944. U južnoj Srbiji neprijatelj (četiri nemačka policijska bataljona, bugarska 27. i 29. pešadijska divizija, delovi SDK i RZK, oko 5000 pripadnika šiptarske milicije, 4 grupa četničkih jurišnih korpusa, četnička Rasinsko-toplička grupa i četnički 2. kosovski korpus) otpočeo topličko-jablaničku operaciju protiv 21. udarne 24. i 25. divizije NOVJ, s ciljem da ih nabaci na planine Petrovac, Radan i Majdan, ili da ih potisne na liniju Orlova čuka - Kitka - Lisica - Golak - Prepolac (između Vranja i Podujeva) koju su posele jake balističke snage, i tu okruži i uništi. Jedinice NOVJ (21. udarna 24. i 25. divizija, NOP odredi i jedinice komandi vojnih područja) vodeći ođbrambene borbe (do 4. avgusta) povukle su se do linije Kitka - s. Velja Glava - Orlova čuka, odakle su prešle u protivnapad i za kratko vreme proterale neprijatelja sa slobodne teritorije Jablanice, Puste reke i Toplice. U tim borbama su obostrani gubici bili veliki.

⚔️ 25. 10. 1944. Na Dražnoj čuki (kod Podujeva) 5. kosovsko-metohijska NO brigada napala nemačke jedinice i baliste i nanela im gubitke.

⚔️ 27. 10. 1944. Nadirući ka Kos. Mitrovici, jedinice 24. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv balista na liniji s. Žitinja - s. Siljevica - s. D. Repa i izbile na liniju s. Kačandol - s. Pakaštica (kod Podujeva), nanevši neprijatelju velike gubitke. Divizija je imala 20 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 10. 1944. Delovi 24. divizije NOVJ izbili u s. Bajgoru i time neposredno ugrozili Kos. Mitrovicu. Usled toga, nemačka pojačanja pristigla iz Podujeva i Kos. Mitrovice preduzela su snažan protivnapad i u dvodnevnim borbama prinudili 24. diviziju NOVJ da se, uz gubitke od 118 mrtvih i 209 ranjenih, povuče na liniju Ugljarski krš - Krtinjak - s. Tačevac (kod Kuršumlije).

⚔️ 4. 11. 1944. Posle borbe kod s. Merdara bugarska 4. pešadijska divizija zauzela Podujevo, zbog čega su nemačke jedinice prinuđene da se povuku na liniji s. Baraina - s. Šajkovac - s. Glavnik - Kodra golma.

⚔️ 8. 11. 1944. Na prostoriji s. Siljevica - Otrg - s. Pakaštica - s. Krpimej - s. Metohija (blizu Podujeva) otpočelo smenjivanje jedinica 24. divizije NOVJ od strane jedinica 22. divizije NOVJ. Smenjivanje je završeno sledećeg dana, a zatim je 24. divizija upućena ka Nišu, a 22. divizija preduzela je dejstva prema Kosovu polju.

⚔️ 17. 11. 1944. Radi sadejstva sa bugarskim snagama koje su napadale u pravcu Vučitrna, 8. srpska brigada 22. divizije NOVJ prebačena iz rejona Kuršumlije na prostoriju s. Bradaša - s. Perane (kod Podujeva).

⚔️ 20. 11. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica i balista na levoj i na desnoj obali Kočandolske reke (blizu Podujeva, na pl. Kopaoniku). 8. srpska brigada 22. divizije NOVJ i delovi bugarske 4. pešadijske divizije oslobodili Vučitrn. Brigada je imala 3 poginula i 71 ranjenog borca.

⚔️ 23. 3. 1945. Blizu Podujeva iz nemačkog aviona spustilo se 14 padobranaca - pripadnika SDK. U borbi s mesnim partizanskim stražama i organima Ozne dva padobranca su poginula, jedan je zarobljen, a ostali su se povukli ka pl. Kopaoniku, gde su kasnije pohvatani.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Peć 2. proleterska divizija NOVJ Albanija u drugom svetskom ratu Đakovica Kuršumlija Bali Kombetar Borbe u Makedoniji 1944. 4. pešadijska divizija (Bugarska) Bitka za Srbiju Uroševac Italija u drugom svetskom ratu Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 25. srpska divizija NOVJ Aprilski rat Borbe na Kosovu i Metohiji 21. srpska divizija NOVJ 5. kosovsko-metohijska brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Niš Prokuplje 2. kosovski korpus JVuO Vranje Priština Toplica u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu 22. srpska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Kosta Pećanac 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 24. srpska divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Rasinski korpus JVuO Pusta Reka Albanski partizani Topličko-jablanička operacija Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Srbiji 1945. Operativna grupa divizija