Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

5. kosovsko-metohijska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 9. 1944. U s. Tularima (kod Medveđe), od dobrovoljaca s Kosova i Metohije i iz srezova jablaničkog i kosaoničkog, formirana 5. kosovsko-metohijska NO brigada.

⚔️ 0. 10. 1944. Partizanski bataljon -Meto Barjaktari* ušao u sastav 5. kosovsko-metohijske NO brigade.

⚔️ 1. 10. 1944. U s. Tularima (kod Lebana) formiran 3. bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade.

⚔️ 15. 10. 1944. Između s. Merdara i zaseoka Mačje Stene jedinice 5. kosovsko-metohijske NO brigade napale grupu četnika i zarobile šestoricu.

⚔️ 20. 10. 1944. Kod s. Velike Braine (blizu Medvede) 5. kosovsko-metohijska NO brigada vodila borbu protiv nemačkih jedinica. Zarobljeno je 9 nemačkih vojnika a zaplenjena su 2 mitraljeza sa 9.000 metaka.

⚔️ 25. 10. 1944. Na Dražnoj čuki (kod Podujeva) 5. kosovsko-metohijska NO brigada napala nemačke jedinice i baliste i nanela im gubitke.

⚔️ 23. 12. 1944. Na jedinice 8. i 17. makedonske NO brigade i jedan bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade u Gnjilanu napale jake snage balista i manji broj četnika. Posle tročasovnih uličnih borbi balisti su proterani iz grada. Goneći neprijatelja jedinice NOVJ oslobodile su sela Mališevo i Silovce.

⚔️ 27. 12. 1944. U rejonu Gnjilana jedinice 5. kosovsko-metohijske NO brigade vodile borbu protiv balista, razbile ih i nanele im gubitke od 35 poginulih.

⚔️ 30. 1. 1945. Kod s. Dašinovaca (blizu Peći) oko 1000 balista napalo 3. bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade, ali su posle oštre šestočasovne borbe odbijeni. Brigada je pretrpela gubitke od 7 mrtvih i 24 ranjena.

⚔️ 31. 1. 1945. U rejonu Srbice, posle oštre borbe, 1. kosovsko-metohijska NOU brigada i 3. bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade odbili napad balističkih snaga, nanevši im osetne gubitke.

⚔️ 1. 2. 1945. Po naređenju Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju formiran Štab operativne grupe brigada pod čiju su komandu stavljene: 3. i 5. kosovsko-metohijska NO brigada, 1. bokeljska NOU brigada i 6. crnogorska NOU brigada.

⚔️ 2. 2. 1945. Između Kos. Mitrovice i Vučitrna dva bataljona 5. kosovsko-metohijske NO brigade vodili borbu protiv grupe od oko 800 balista i naneli im gubitke od 8 poginulih i 6 ranjenih.

⚔️ 9. 2. 1945. Kod s. Poljanca i s. Poluže (blizu Srbice) 1. bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade otpočeo čišćenje terena. (U trodnevnim borbama protiv veće grupe balista, ubijeno je 18, ranjeno 25 i zarobljeno 6 balista.)

⚔️ 11. 2. 1945. Jedinice 5. kosovsko-metohijske NO brigade, posle oštrih osmočasovnih borbi, odbile pokušaje jakih balističkih snaga da se preko pl. Čičavice prebace u Stari Kolašin. Neprijatelj je imao oko 100 poginulih i ranjenih.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe na Kosovu i Metohiji Bitka za Srbiju Četnici u drugom svetskom ratu 6. crnogorska udarna brigada Bali Kombetar Borbe u Makedoniji 1944. Lebane Josip Broz Tito 8. makedonska brigada 1. kosovsko-metohijska brigada 17. makedonska brigada 1. bokeljska udarna brigada Kolašin Podujevo Glavni štab Makedonije Glavni štab Kosova i Metohije