Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Glavni štab Kosova i Metohije

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 11. 1943. Na Šar-planini otpočelo trodnevno partijsko savetovanje kome su prisustvovali članovi Oblasnog komiteta i delegati sreskih komiteta KPJ s Kosova i Metohije. Na savetovanju su formirana dva oblasna komiteta KPJ: jedan ža Kosovo, drugi za Metohiju; dotadašnji Oblasni komitet je dobio naziv: Pokrajinski komitet a Privremeni GŠ NOP odreda i dobrovoljačke vojske za Kosovo i Metohiju preimenovan u Glavni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju [Po drugom izvoru preimenovanje je izvršeno u aprilu.]. Odlučeno je da se PK KPJ i Glavni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju prebace sa Šare u albansku Malesiju radi organizovanja i održavanja oblasne konferencije i izbora Oblasnog NO odbora.

⚔️ 12. 12. 1943. Na r. Belom Drimu (blizu Orahovca), u borbi protiv balista, ranjen, uhvaćen i odmah, posle mučenja, streljan kurir Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju Peko Tepavčević, član KPJ i narodni heroj.

⚔️ 2. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju direktivu: GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju preimenovan u Operativni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju; pošto područje Kosova i Metohije postaje važno za razvoj situacije ne samo u južnim krajevima Srbije nego i u severnoj Albaniji i susednim krajevima Crne Gore, nipošto se ne sme dozvoliti da se na njemu ugnezdi reakcija; VŠ NOV i POJ obaveštava ga da je naredio Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju da Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju stavi na raspolaganje sve jedinice s Kosova i Metohije, a predložio je Vrhovnom štabu NOV i PO Albanije da izvesne snage uputi na odsek severno od r. Drima.

Dokumenti

📜 Saopštenje privremenog Glavnog štaba NOP i DV za Kosovo i Metohiju od 1. novembra 1942. narodima ove oblasti o svom formiranju, o vojno-političkoj situaciji i o dejstvima partizanskih jedinica i grupa

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju od 22. maja 1943. Štabu 1. operativne zone Makedonije o mogućnostima saradnje

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 18. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju da uspostavi stalne veze s Glavnim štabom Makedonije i da obaveštava o situaciji na svom području

📜 Naređenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 15. septembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije da formira operativne zone i da vojnički i politički izgrađuje partizanske jedinice i organizuje stručne službe u njima

📜 Pismo Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo n Metohiju o potrebi što bolje međusobne saradnje i o razvoju situacije na teritoriji Crne Gore

📜 Izveštaj Milana Zečara, člana Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju, od novembra 1943. tome štabu o mogućnostima stvaranja uporišta na Karadagu

📜 Izveštaj Štaba Kosovskog NOP odreda od 15. aprila 1944. Glavnom štabu za Kosovo i Metohiju o formiranju odreda i o njegovim dejstvima u jugoistočnoj Srbiji i Makedoniji

📜 Proglas Glavnog štaba NOV i PO Srbije od avgusta 1944. Šiptarima Kosova i Metohije

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ i opunomoćenika Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 7. avgusta 1944. Štabu 1. kosovsko-metohijske NOU brigade da se smeni sa dužnosti politički komesar brigade, a komandant da s brigadom odmah izvrši postavljeni zadatak u Porečju i Azotu i obaveštenje da je ukinut Glavni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za slanje svih kosovsko-metohijskih jedinica Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za upućivanje 1. kosovsko-metohijske brigade Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. septembra, 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije za dejstva na Kosmetu i stavljanje pod neposrednu komandu Glavnog štaba NOV i PO Srbije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije za hvatanje veze s 1. kosovsko-metohijskom brigadom i privremeno stavljanje Gnjilanske brigade pod komandu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije da se direktno poveže s Glavnim štabom NOV i PO Srbije i Vrhovnim štabom

📜 Izveštaj Operativnog štaba za Kosovo i Metohiju od 25 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na Kosovu i Metohiji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 26 septembra 1944 god. Operativnom štabu za Kosovo i Metohiju da pojača političku i vojnu aktivnost u ovoj Oblasti

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za stvaranje novog korpusa i pružanje pomoći Operativnom štabu Kosova i Metohije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za pomoć u kadrovima Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije i obezbeđenje teritorije

📜 Izveštaj Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju od 17 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na Kosmetu i o rasporedu jedinica

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o upućivanju rukovodilaca iz makedonskih jedinica Oblaskom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju i uspostavljanje privremene uprave u rudnicima kompanije Alatini majns limitid

📜 Naređenje ministra Narodne odbrane i Vrhovnog komandanta JA od 30. aprila 1945. glavnim štabovima Srbije i Makedonije, Operativnom štabu Kosova i Metohije i Štabu 3. korpusa za čišćenje oslobođene teritorije od preostalih četničkih, balističkih i ustaških bandi

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Srbiji 1944. Kosovski partizanski odred Borbe na Kosovu i Metohiji Glavni štab Srbije 1. kosovsko-metohijska brigada Glavni štab Makedonije Centralni komitet KPJ Bitka za Srbiju Bali Kombetar Albanski partizani Fadil Hodža Glavni štab Crne Gore Albanija u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Završne operacije u Jugoslaviji 2. udarni korpus NOVJ Josip Broz Tito Gnjilanska brigada Streljanja u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Četnička golgota Borbe u Srbiji 1945. Priština 5. kosovsko-metohijska brigada Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Svetozar Vukmanović Tempo Politički komesari u NOR-u Vrhovni štab NOVJ Bitka na Zelengori Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kurirska služba u ratu Borbe u Makedoniji 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski)