Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

8. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 9. 1944. Kod s. Otiština (blizu Titovog Velesa),od Veleškog NOP odreda -Trajče Petkanov-ski- i novih boraca, formirana 8. makedonska NO brigada.

⚔️ 7. 9. 1944. U s. Lisicu (blizu Titovog Velesa), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3, 8. i 12. makedonske NO brigade formirana 42. divizija NOVJ.

⚔️ 1. 10. 1944. Između Skoplja i Velesa (sada: Titov Veles) delovi 8. makedonske brigade 42. divizije NOVJ porušili železnički most na Markovoj reci i prugu na više mesta.

⚔️ 2. 10. 1944. U s. Rakotincima (blizu Skoplja) delovi 8. makedonske brigade 42. divizije NOVJ napali nemačko obezbeđenje na osmatračnici i naneli mu gubitke od 5 mrtvih, a sami imali 3 ranjena i 2 nestala borca. Uništena su 4 kamiona i 1 motocikl. Istoga dana u rejonu s. Grčac - s. Krušopek - s. Nerezi dva bataljona 8. brigade vodila su borbu protiv balista.

⚔️ 3. 10. 1944. Na putu Skoplje-Veles (sada: Titov Veles) delovi 8. makedonske brigade 42. divizije NOVJ porušili most na Markovoj reci. Zatim su u borbi kod s. Nereza, s. Grčaca i s. Krušopeka zarobili 10 balista.

⚔️ 18. 10. 1944. U rejonu s. Zdunje, s. Grgurnice i s. Sedlareva (kod Tetova) 8. makedonska brigada 42. divizije NOVJ završila dvodnevnu žestoku borbu protiv balista, nanevši im gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 8 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 12. 1944. U rejonu s. Vručevaea i s. Ogušta (blizu Gn.jilana) iznenada napale jake snage balista dva bataljon i 8. makedonske NO brigade i dva bataljona 17. makedonske NO brigade. Posle teške noćne borbe bataljoni su se povukli za Gnjilane.

⚔️ 23. 12. 1944. Na jedinice 8. i 17. makedonske NO brigade i jedan bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade u Gnjilanu napale jake snage balista i manji broj četnika. Posle tročasovnih uličnih borbi balisti su proterani iz grada. Goneći neprijatelja jedinice NOVJ oslobodile su sela Mališevo i Silovce.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Bali Kombetar Borbe u Makedoniji 1944. 42. makedonska divizija NOVJ Glavni štab Makedonije Veles 17. makedonska brigada 5. kosovsko-metohijska brigada Skoplje Borbe na Kosovu i Metohiji Tetovo Diverzije u oslobodilačkom ratu Veleški partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu