Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Skoplje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 117 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

⚔️ 25. 3. 1941. U Beogradu, Ljubljani, Skoplju, Kragujevcu, Splitu, Nišu, Cetinju, Podgorici (sada Titograd), Leskovcu i drugim gradovima održane masovne demonstracije (koje su se nastavile i sledećih dana, obuhvatajući celu zemlju). Pod parolom -Bolje rat nego pakt-, -Bolje grob nego rob-, narodi Jugoslavije su odlučno i nedvosmisleno osudili pristupanje Trojnom paktu kao nacionalnu izdaju.

⚔️ 7. 4. 1941. Nemačka 9. oklopna divizija, podržana avijacijom, razbila Ibarsku diviziju i delove Moravske divizije i prodrla u Kumanovo. Zatim je glavnim snagama zauzela Skoplje, dok su njene pomoćne snage zadržane otporom 46. dopunskog puka Moravske divizije kod Preševa.

⚔️ 0. 5. 1941. CK KPJ uputio Lazara Koliševskog u Skoplje, kao člana PK KPJ za Makedoniju, sa uputstvima za rad i partijskim materijalima, među kojima su se nalazili proglas CK KPJ od 1. maja (koji je sekretar PK KPJ za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo odbio da rasturi) i zaključci sa Majskog savetovanja.

⚔️ 0. 6. 1941. JK KPJ za Makedoniju, na insistiranje Lazara Koliševskog i Mare Naceve, održao sastanak kome su prisustvovali i članovi MK KPJ za Skoplje. Na sastanku je Lazar Koliševski oštro osudio oportunističke i kontrarevolucionarne stavove Šatorova i zahtevao od PK da prihvati stavove i liniju CK KPJ: oružanu borbu protiv okupatora. Šatorov i još dva člana PK su se suprotstavili tome. Nekoliko dana kasnije inicijatori toga sastanka odlučili su da o tome izveste CK KPJ.

⚔️ 0. 6. 1941. Na proširenom sastanku PK KPJ za Makedoniju, na izričiti zahtev Lazara Koliševskog, Mare Naceve i članova MK KPJ za Skoplje, i pored otpora Šatorova i njegovih jednomišljenika, formirana Vojna komisija pri PK.

⚔️ 22. 6. 1941. MK KPJ za Skoplje održao partijsko savetovanje kome su prisustvovali članovi MK, svi sekretari partijskih ćelija i pojedini članovi KPJ. Pošto je izvršena analiza novonastale situacije, u vezi s napadom Nemačke na SSSR. zauzet je stav da je za komuniste nastao odlučan momenat u pogledu pripreme za oružanu borbu.

⚔️ 24. 6. 1941. Sekretar MK KPJ za Prilep izvestio, u Skoplju, Šatorova o stavovima Prilepske partijske organizacije i preduzetim merama u pogledu priprema za oružanu borbu. Šatorov se oštro suprotstavio tim merama, a u pogledu formiranja NOP odreda zauzeo stav da je to -isuviše oštra forma borbe-, već da se eventualno mogu formirati diverzantske grupe od 3-5 članova. Prilepska partijska organizacija ostala je pri svojim stavovima i odlukama.

⚔️ 0. 7. 1941. Skopska partijska organizacija formirala od komunista grupe (trojke) za izvođenje diverzantskih akcija u Skoplju i okolini.

⚔️ 0. 8. 1941. Diverzantska grupa, formirana od članova KPJ iz Skoplja, izvršila tri uspešne akcije na rudnik hroma -Raduša- kod Skoplja, gde je zaplenila dosta dinamita i drugog eksplozivnog materijala.

⚔️ 0. 8. 1941. Na inicijativu MK KPJ za Skoplje, u nekoliko privatnih bravarskih radionica otpočela izrada bombi i drugih sredstava za diverzantske akcije.

⚔️ 2. 8. 1941. Na bugarsko-italijanskoj demarkacionoj liniji karabinijeri uhapsili članove MK KPJ za Tetovo koji su se vraćali iz Skoplja. Zbog toga je došlo do vrlo teške situacije u partijskoj organizaciji u Tetovu.

⚔️ 3. 8. 1941. U Skoplju održan sastanak PK KPJ za Makedoniju (prisutna 4 člana PK) na kome je poverenik CK KPJ Dragan Pavlović Šilja pročitao pismo CK KPJ od 24. jula o slabostima i oportunističkim stavovima PK i o isključenju Šatorova iz KPJ. Sekretar i 2 člana PK se nisu složili sa stavovima i direktivama u pismu, te je Dragan Pavlović. u ime CK KPJ, suspendovao čitav PK. Međutim, PK je suspenziju odbio sa motivacijom da su za njega merodavne samo odluke CK BRP(k).

⚔️ 17. 8. 1941. U Skoplju održano partijsko savetovanje kome je prisustvovao i predstavnik BRP(k) Petar Bogdanov, a na koje nisu pozvani poverenik CK KPJ Dragan Pavlović i članovi PK koji su bili na liniji CK KPJ. Cilj savetovanja je bio da se učvrsti položaj Šatorova u partijskoj organizaciji Makedonije i poljulja vera članova u pravilnost linije KPJ u pogledu oružanog ustanka. Kritikovani su MK KPJ za Skoplje, što je otkazao poslušnost Pokrajinskom komitetu, i partijska organizacija Kumanova, što je dozvolila pristup Lazaru Koliševskom.

⚔️ 0. 9. 1941. U Skoplju, posle suspenzije Satorovljevog komiteta, formiran novi PK KPJ za Makedoniju, sa Lazarom Koliševskim kao sekretarom.

⚔️ 0. 9. 1941. Skojevska organizacija Druge muške gimnazije u Skoplju organizovala štrajk učenika svih gimnazija u Skoplju protiv školskih taksa, nošenja uniformi, terora školskih vlasti i dr., zbog čega je došlo i do sukoba sa bugarskom policijom.

⚔️ 0. 9. 1941. U Skoplju formiran Vojni štab i MK SKOJ-a.

⚔️ 9. 9. 1941. U šumi iznad s. Nerezi (kod Skoplja) izašla grupa partizana. Od nje i novih boraca kasnije je formiran Skopski NOP odred.

⚔️ 3. 10. 1941. U Skoplje stigao delegat CK BRP(k) Bojan Balgarjanov, On se nije povezao sa sekretarom PK KPJ za Makedoniju Lazarom Koliševskim, već sa Šatorovim i Banom Andreevim (čalnom PK KPJ za Makedoniju).

⚔️ 4. 10. 1941. U s. Čučeru (kod Skoplja) formiran NO odbor (od 4 člana).

⚔️ 0. 11. 1941. Kod Bel-Bunara (blizu Skoplja) bugarska policija otkrila Skopski NOP odred kada se ovaj prebacivao sa Skopske Crne gore preko Vardara za Vodno. Zbog nemogućnosti da uspostavi vezu sa MK KPJ za Skoplje i zbog svoje kolebljivosti, Štab odreda je odlučio da se ovaj odred privremeno rasformira. Međutim, većina boraca je bugarska policija pohvatala u Skoplju i okolini. Odred je na taj način rasturen.

⚔️ 8. 11. 1941. Između ž. stanica Đorđevo i Grdelica delovi Babičkog NOP odreda oštetili prugu, usled čega je nemački transportni voz iz Skoplja iskočio iz šina.

⚔️ 0. 12. 1941. Skopski vojni preki sud bugarske 5. armije izrekao u Skoplju i Bitolju 3 smrtne i 20 vremenskih kazni do 12 godina strogog zatvora uhapšenim pripadnicima NOP-a

⚔️ 0. 12. 1941. Iz Bugarske stigle nove jedinice da pojačaju osiguranje železničkih pruga Niš-Sofija i Niš-Leskovac-Skoplje. One su se razmestile ovako: 2. streljački puk: Niš (I. bataljon i 1. baterija). Leskovac (2, bataljon), Bela Palanka (3. bataljon); 1. bataljon 9. etapnog puka: Pirot, Bela Palanka, Sv, Petka, Niška Banja; bataljon 6. etapnog puka: Belotince, Doljevac, Pečenjevce-Grdelica (u svim tim mestima po jedna četa).

⚔️ 19. 12. 1941. Dva bataljona Hercegovačkog NOP odreda zauzeli ž. st. Jasenica-Lug, Dikliće i Poljice (zarobivši italijanske posade), a do 22. decembra i Uskoplje, Glavsku i Grmljane. Saobraćaj na prugama Dubrovnik-Trebinje, Uskoplje-Zelenika i Hum-Gabela obustavljen do 22. januara 1942. godine.

⚔️ 25. 12. 1941. U vezi sa odlukom PK KPJ za Makedoniju, rasformiran Prilepski NOP odred, a borci upućeni na partijsko-vojni rad u Prilepu, Bitolju, Skoplju i Kavadarcima.

⚔️ 0. 1. 1942. U Skoplju izašao prvi broj -Biltena-, organa Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju.

⚔️ 7. 1. 1942. U Skoplju sekretar PK KPJ za Makedoniju Bane Andreev, podržan od delegata CK BRP(k), održao partijsko savetovanje s ciljem da opravda svoj oportunistički stav prema oružanoj borbi u Makedoniji, da osudi formiranje NOP odreda u jesen 1941. i 11. oktobar kao -poraz Partije-. Na savetovanje nisu pozvani svi članovi PK i predstavnici svih partijskih organizacija Makedonije. Zaključci tog savetovanja nisu prihvaćeni od partijskih organizacija na terenu.

⚔️ 17. 4. 1942. Na Skopskoj Crnoj gori, od boraca iz rejona Skoplja, obnovljen Skopski NOP odred.

⚔️ 2. 5. 1942. U Skoplju otpočeo da izlazi list -Vesnik-, organ MK KPJ za Skoplje.

⚔️ 5. 5. 1942. MK KPJ za Skoplje uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju: kritikuje njegovu neaktivnost i greške; zahteva da se najhitnije sazove pokrajinsko savetovanje na kome bi se pretresao celokupni rad PK: ukoliko se utvrdi da je nesposoban da rukovodi partijskom organizacijom treba ga smeniti i izabrati nov.

⚔️ 9. 5. 1942. U Skoplju preki sud bugarske 5. armije osudio 18 pripadnika NOP-a na smrt, a 14 njih na vremenske kazne strogog zatvora od 7 do 15 godina. Jednom broju je suđeno u odsustvu.

⚔️ 20. 8. 1942. U Skopi ju, po odluci MK KPJ za Skoplje, grupa skojevaca, kao odmazdu za ubistvo člana biroa PK KPJ za Makedoniju Cvetana Dimova, ubila zloglasnog agenta bugarske policije Mana Mačkova.

⚔️ 21. 8. 1942. U Skoplju preki sud bugarske 5. armije osudio 2 pripadnika NOP-a na smrt, a 20 pripadnika na strogi zatvor od 10 do 15 godina.

⚔️ 6. 9. 1942. PK KPJ za Srbiju uputio pismo Dobrivoju Radosavljeviću, koji se kao instruktor CK KPJ nalazio u Skoplju. U pismu se daju smernice za rešavanje pojedinih pitanja u Makedoniji na opštejugoslovenskoj liniji. U to vreme CK KPJ nije imao direktnu vezu sa PK u Makedoniji, pa je direktive prenosio PK Srbije.

⚔️ 25. 9. 1942. Sreski inspektor za prosvetu iz Velesa (sada: Titov Veles) izvestio oblasnog školskog inspektora u Skoplju da su zbog pojačanog dejstva Veleškog NOP odreda učitelji zaplašeni i neće da odlaze u sela, pa se o prosveta om radu ne može ni misliti. Slične izveštaje dostavljao je i kasnije.

⚔️ 11. 10. 1942. Selo G. Količane (kod Skoplja) zauzela 1. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov-. Ona je tu zaplenila 20 pušaka i dosta municije i formirala seoski vojni štab.

⚔️ 0. 11. 1942. U Skoplju, Velesu (sada: Titov Veles), Prilepu i Bitolju preki sud bugarske 5. armije osudio 22 pripadnika NOP-a na smrt, 7 na doživotnu robiju i 32 na vremenske kazne od 10 do 15 godina strogog, zatvora.

⚔️ 0. 12. 1942. U Skoplju, Bitolju i Resnu preki sud bugarske 5. armije osudio 10 pripadnika NOP-a na smrt, 4 na doživotnu robiju i 10 na kazne od 10 do 15 godina strogog zatvora.

⚔️ 0. 1. 1943. U zatvoru bugarske oblasne policije u Skoplju, posle petnaestodnevnog zverskog mučenja, ubijen (bačen kroz prozor) član biroa PK KPJ za Makedoniju i GŠ NOP odreda Makedonije Mirče Acev, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1943. U zatvoru bugarske Oblasne policije u Skoplju posle višednevnog mučenja, ubijen je (podlegao mučenju) član GŠ NOP odreda Makedonije Strašo Pindžur, narodni heroj.

⚔️ 20. 2. 1943. U Skoplju, na ulici, u sukobu sa bugarskom policijom i agentima, poginuo Rade Jovčevski Korčagin, narodni heroj.

⚔️ 26. 2. 1943. U Skoplje stigao delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo.

⚔️ 28. 2. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo održao u Skoplju sastanak sa rukovodećim kadrom KPJ u Makedoniji: analizirani vojno-politička situacija i rad na organizovanju oružane borbe protiv okupatora i domaćih izdajnika na teritoriji Makedonije; doneti zaključci i sačinjen plan za dalji rad; saopštena odluka CK KPJ o formiranju CK KP Makedonije; doneta odluka o formiranju pet oblasnih komiteta KPM.

⚔️ 12. 7. 1943. U blizini s. Vratnice (kod Tetova) Šarplaninski NOP odred se prebacio preko gre bena Šar-planine i pristupio uspostavljanju veza s partijskom organizacijom Skoplja i radnicima rudnika kod sela Raduše i Orašja radi pridobijanja novih boraca.

⚔️ 0. 8. 1943. U Skoplju formiran 5. oblasni komitet KPM (za srezove: Skoplje, Kumanovo, Kriva Palanka, Kratovo i Sv. Nikola).

⚔️ 0. 8. 1943. Na kumanovskom terenu formiran Štab 5. operativne zone NOV i PO Makedonije. U ovu zonu su ušli srezovi: Skoplje, Kumanovo, Kriva Palanka, Kratovo i Sv. Nikola.

⚔️ 21. 8. 1943. Đevđelijski sreski upravitelj izvestio bugarsku oblasnu direkciju u Skoplju da su 34 lica iz njegovog sreza otišla u partizane i da je formirao kontračetu od plaćenika za borbu protiv partizana.

⚔️ 0. 9. 1943. Akcioni komitet NOF-a za Skoplje izdao proglas stanovništvu: ukazuje mu na svakodnevno nasilje, pljačku i teror okupatora i poziva ga. da sabotira odluke i mere okupatorske vlasti i učvršćuje redove NOF-a.

⚔️ 0. 9. 1943. U Skoplju formirani Inicijativni odbor za sazivanje ASNOM-a (Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije) i Akcioni komitet Narodnooslobodilačkog fronta Makedonije.

⚔️ 0. 10. 1943. Bugarska policija u Skoplju, zahvaljući provali, uhapsila ceo Mesni komitet i nekoliko članova 5. oblasnog komiteta KP Makedonije.

⚔️ 6. 10. 1943. Kuzman Josifovski Pitu, član Politbiroa CK KPM, koji se, po zadatku, nalazio u Skoplju, izvestio CK KP Makedonije u Debarcama da je uspostavio dobru vezu sa NO pokretima Srbije, Kosmeta i Bugarske.

⚔️ 5. 12. 1943. CK KPM, GŠ NOV i PO za Makedoniju i 1. makedonsko-kosovska NOU brigada preduzeli pokret iz Debarca, preko Prespe, Galičice, s. Bufa i Kajmakčalana, za Karadžou (u Grčkoj). Cilj im je bio: u jeku neprijateljskih ofanzivnih dejstava izvući jedinice i, prema ranije stvorenom planu, težište dejstava preneti na glavni komunikacijski pravac Solun-Skoplje, a odatle u centralni i istočni deo Makedonije.

⚔️ 25. 12. 1943. Kod s. Romanovca grupa boraca 1. kumanovskog partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- porušila prugu Kumanovo-Skoplje, zbog čega je saobraćaj bio prekinut oko 16 časova.

⚔️ 5. 1. 1944. Kod sela Notija, O.šina i Livada (na južnim padinama pl. Pajak, u Grčkoj) 2. makedonsku NOU brigadu napale nemačke snage koje su preduzele ofanzivna dejstva s ciljem da ovu teritoriju očiste od partizanskih jedinica i obezbede prugu Solun-Skoplje. Pod jakim pritiskom neprijatelja deo snaga 2. brigade se povukao ka s. Zborskom (u Meglenu, u Grčkoj) a drugi deo ka Kavadarcima.

⚔️ 17. 1. 1944. Nemačke jedinice iz Soluna i Vođena i bugarske snage (54. pešadijski puk 15. pešadijske divizije, 56. pešadijski puk 14. pešadijske divizije i jedan bataljon 48. pešadijskog puka 17. pešadijske divizije) otpočele ofanzivna dejstva protiv jedinica NOVJ i grčkih partizanskih snaga na području Karadžoa - pl. Pajak s ciljem da ih odbace sa ove prostorije, da onemoguće njihova dejstva na komunikacijskoj magistrali Solun-Skoplje i, po mogućstvu, da ih unište.

⚔️ 24. 1. 1944. Bugarska Sreska rekviziciona komisija iz Negotina dostavila Oblasnoj rekvizicionoj komisiji u Skoplju izveštaj o organizaciji komisije i o otporu seljaka, zbog čega se rekvizicija sprovodi uz pomoć policije.

⚔️ 25. 2. 1944. U Skoplju, pri pokušaju da se probije kroz blokadu bugarske policije i vojske, koja je otkrila njegovo mesto stanovanja i blokirala taj deo grada, poginuo član Politbiroa CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju Kuzman Josifovski Pitu, narodni heroj.

⚔️ 0. 5. 1944. U Skoplju bugarska policija pohapsila nekoliko stotina pripadnika NOP-a da bi otkrila veze između grada i slobodne teritorije na kumanovskom području. Preko Skoplja je na pomenutu teritoriju bio upućen veći broj delegata za I zasedanje ASNOM-a i priličan broj novih boraca.

⚔️ 8. 5. 1944. Jake nemačko-balističke snage iz Kičeva, Debra i Struge preduzele ofanzivna dejstva s ciljem da ovladaju slobodnom teritorijom Debaraca i Malesijom, unište Grupu makedonskih i Grupu kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makeđonsko-kosovsku NOU brigadu) i stave pod svoju kontrolu komunikacije koje izvode ka Skoplju. Posle četvorodnevnih borbi kod s. Mešeišta, s. Botuna i s. Izvora partizanski bataljoni su se iz Debaraca povukli u strušku Malesiju. Neprijatelj je imao 78 mrtvih a partizani 2 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 6. 1944. Između s. Klisure i Udova (na pruzi Đevđelija-Skoplje) delovi 2. makedonske NOU brigade razbili bugarske osiguravajuće delove i porušili prugu na dužini od 70 m. Saobraćaj je bio prekinut 12 časova. Zarobljeno je 5 vojnika a zaplenjeno 5 pušaka, 1 p. mitraljez, dosta municije i druge opreme.

⚔️ 0. 8. 1944. Komanda nemačke Grupe armija -E- uputila u Skoplje generala Sojerlena da, u slučaju kapitulacije Carevine Bugarske, preuzme vlast u Makedoniji, zaposedne važnije komunikacijske čvorove, onesposobi bugarsku 5. armiju za akciju protiv nemačkih jedinica i rukovodi izvlačenjem Grupe armija -E- kroz Makedoniju na sever.

⚔️ 22. 8. 1944. Vrhovni štab NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju direktivu: da jedinice NOVJ u Makedoniji, uz sadejstvo savezničke avijacije, od 1. do 7. septembra ruše komunikacije Veles (sada: Titov Veles) - Skoplje, Skoplje-Kičevo i Prilep-Veles, ometajući prebacivanje nemačkih snaga iz Grčke na sever.

⚔️ 22. 8. 1944. U smislu direktive VŠ NOV i POJ GŠ NOV i PO za Makedoniju postavio zadatke potčinjenim jedinicama da u vremenu od 1. do 7. septembra poj,ačaju dejstva na komunikacijama: Veles - (sada: Titov Veles) - Skoplje, Skoplje - Kičevo i Prilep-Veles, jer će u to vreme, po već utvrđenom planu, po tim komunikacijama dejstvovati i saveznička avijacija.

⚔️ 29. 8. 1944. Treća makedonska NOU brigada, u dogovoru s partijskom organizacijom u zatvoru, napala zatvor u s. Idrizovu (kod Skoplja) i oslobodila oko 200 jugoslovenskih i oko 80 bugarskih političkih zatvorenika, te ih primila u svoje jedinice.

⚔️ 30. 8. 1944. U rejonu s. Morana (blizu Skoplja) 3. makedonska NOU brigada, sa 280 bivših političkih zatvorenika, oslobođenih iz zatvora u s. Idrizovu (kod Skoplja), naišla na zasedu bugarskih artiljerijskih delova. Posle kraće borbe probila se ka s. Ramni Gaber. Imala je 2 poginula i 2 ranjena borca. Zaplenila je mitraljez i oko 10 konja i uništila 3 topa.

⚔️ 0. 9. 1944. U Skoplje došao Vančo Mihajlov, vođa VMRO-a, s namerom da preuzme vlast od bugarskog okupatora. Upoznavši se sa situacijom u Makedoniji, u kojoj je NOB uzeo snažan zamah, procenio je da tamo ne može opstati, pa je, i pored nastojanja nemačke vlasti, odustao od svoje namere i napustio Skoplje.

⚔️ 0. 9. 1944. U rejonu Preševa, od bugarskih političkih zatvorenika koje je 3. makedonska NOU brigada oslobodila iz zatvora Idrizovo (kod Skoplja) i od bugarskih vojnika koji su se nalazili u jedinicama NOVJ, formiran Bugarski partizanski bataljon -Vasil Kolarov-, jačine oko 300 boraca.

⚔️ 1. 9. 1944. Treća makedonska NOU brigada porušila prugu Skoplje - Veles (sada: Titov Veles) na 4 mesta, tunel kod s. Kožlje, ž. st. Vlahčane i most južno od ove stanice. Saobraćaj je bio obustavljen nekoliko dana.

⚔️ 10. 9. 1944. U s. Bulačanima (blizu Skoplja) formiran Skopski NOP odred.

⚔️ 28. 9. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju uputio pismo Mesnom komitetu SKOJ-a za Skoplje, u kome postavlja zadatke: organizacijom šire obuhvatiti tursku i žensku omladinu; popuniti rukovodstvo skojevskih i omladinskih organizacija, koje je proređeno zbog čestih provala i hapšenja u Skoplju; u gradu formirati udarne grupe za izvođenje sabotažnih i diverzantskih akcija na nemačke transporte, jedinice, skladišta i ustanove; što više omladinaca upućivati u jedinice NOVJ i pripremiti se za održavanje II kongresa omladine Makedonije.

⚔️ 30. 9. 1944. Između s. Bašinog Sela i s. Novačana (na pruzi Skoplje - Titov Veles) dva bataljona 3. makedonske NOU brigade miniranjem pruge oštetili lokomotivu s nemačkim transportom i zatim otvorili iznenadnu jaku vatru iz celokupnog naoružanja. To je dezorganizovalo nemačke jedinice i prinudilo ih da gaze nabujali Vardar. Tom prilikom je uništeno 6 vagona i 1 lokomotiva a dosta vagona je oštećeno. Mnogo neprijateljskih vojnika je poginulo ili se utopilo u Vardaru.

⚔️ 30. 9. 1944. Dvanaesta makedonska brigada 42. divizije NOVJ napala i razbila nemačku posadu na ž. st. Dračevo (na pruzi Skoplje - Titov Veles) i na 32 mesta minirala prugu severno i južno od nje.

⚔️ 0. 10. 1944. U Skoplju formiran Gradski odbor NOF-a.

⚔️ 1. 10. 1944. Između Skoplja i Velesa (sada: Titov Veles) delovi 8. makedonske brigade 42. divizije NOVJ porušili železnički most na Markovoj reci i prugu na više mesta.

⚔️ 2. 10. 1944. U s. Rakotincima (blizu Skoplja) delovi 8. makedonske brigade 42. divizije NOVJ napali nemačko obezbeđenje na osmatračnici i naneli mu gubitke od 5 mrtvih, a sami imali 3 ranjena i 2 nestala borca. Uništena su 4 kamiona i 1 motocikl. Istoga dana u rejonu s. Grčac - s. Krušopek - s. Nerezi dva bataljona 8. brigade vodila su borbu protiv balista.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod s. Zelenikova (na pruzi Skoplje - Titov Veles) 12, makedonska brigada 42. divizije NOVJ razrušila ponovo popravljeni deo železničkog mosta i na nekoliko mesta porušila nasip.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod s. Zelenikova (na pruzi Skoplje - Titov Veles) 1. bataljon 3. makedonske NOU brigade na nekoliko mesta porušio prugu i železnički most na Kadinoj reci.

⚔️ 4. 10. 1944. U s. Sinđelićevu (kod Skoplja) 8. preševska NO brigada, posle tročasovne borbe, razbila nemačku posadu od oko 70 vojnika. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca, dok je neprijatelj imao 22 zarobljena i 5 poginulih vojnika i 1 oficira. Uništeno: 1 tenk, 4 kamiona i 1 motocikl. Zaplenjeno: 1 minobacač, 2 mitraljeza, 12 pušaka, municija i druga oprema.

⚔️ 6. 10. 1944. U rejonu s. Dračeva (blizu Skoplja) 1. bataljon 12. makedonske NO brigade napao nemačko obezbeđenje na pruzi i porušio prugu na nekoliko mesta.

⚔️ 7. 10. 1944. U rejonu s. Govrljeva, manastira Sv. Petke i s. Barova Čiflika (blizu Skoplja) 8, makedonska brigada 42. divizije NOVJ napala baliste i posle šestočasovne borbe ovladala tim selima i izbila na r. Tresku. Pošto su baliste dobile pojačanja, kao i podršku nemačke artiljerije iz rejona s. G. Vodna, 8. brigada se povukla na polazne položaje: s. Jabolci, s. Osinčani. Poginulo je 5 i zarobljeno 5 balista.

⚔️ 9. 10. 1944. U Kačaničkoj klisuri 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ srušila 3 mosta i vodila borbu protiv nemačkih kolona koje su se iz Skoplja probijale za Kačanik.

⚔️ 12. 10. 1944. Kod s. Zelenikova (na pruzi Skoplje - Titov Veles) delovi 12. makedonske brigade 42. divizije NOVJ porušili železnički most.

⚔️ 13. 10. 1944. U rejonu s. G. Solno - s. Govrlevo (kod Skoplja) oko 500-600 balista iznenada napalo 12. makedonsku brigadu 42. divizije NOVJ. Posle petočasovne borbe ona ih je odbacila, nanevši im gubitke od 3 mrtva i 3 ranjena, i održala posednute položaje uz gubitke od 3 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 15. 10. 1944. U rejonu ž. st. Zelenikovo (na pruzi Titov Veles - Skoplje) 3. makedonska udarna brigada 42. divizije NOVJ miniranjem pruge srušila nemački transportni voz.

⚔️ 17. 10. 1944. SK SKOJ-a za Skoplje dostavio PK SKOJ-a za Makedoniju izveštaj o broju i stanju omladinskih odbora formiranih na teritoriji sreza i MK SKOJ-a za Skoplje i o aktuelnim zadacima tih odbora.

⚔️ 20. 10. 1944. U rejonu s. Količana (na pruzi Skoplje - Titov Veles) delovi 3. makedonske NOU brigade porušili prugu na 15 mesta.

⚔️ 23. 10. 1944. Na komunikaciji Skoplje-Kačanik 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napala nemačku kolonu i prinudila je da se vrati u Skoplje. Brigada je uništila 6 kamiona.

⚔️ 30. 10. 1944. U rejonu s. Brazde, Stanišora, Poliševine (blizu Skoplja) 1. bataljon 16. makedonske NO brigade protivnapadom odbio nemačke delove koji su pokušali da ga zbace s položaja i da oslobode komunikaciju Skoplje-Kačanik za nesmetan saobraćaj onih snaga koje su se izvlačile iz Skoplja.

⚔️ 0. 11. 1944. U Skoplju, po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formirane Inžinjerijska i Auto-brigada.

⚔️ 5. 11. 1944. Kod s. Brazde (blizu Skoplja) 1. bataljon 16. makedonske NO brigade napao nemačke obezbeđujuće delove i posle višečasovne borbe oslobodio selo, zaplenivši dosta municije.

⚔️ 6. 11. 1944. U rejonu s. Creševa (kod Skoplja) 2. i 4. bataljon 16. makedonske NO brigade, odbivši napad, odbacili ka s. Sinđelićevu (sada: Asanbegovo) nemačke delove koji su pokušali da se probiju za Kačanik. Neprijatelj je imao 15 mrtvih, 6 ranjenih i 6 zarobljenih. Zaplenjeno: 15 pušaka, 2 automata, 2 p. mitraljeza, 1 minobacač i druga ratna oprema. Gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 5 ranjenih.

⚔️ 8. 11. 1944. Kod manastira Blagoveštenja i kod Belog kamena (blizu Skoplja) 3. bataljon 16. makedonske NO brigade vodio borbu protiv nemačkih delova koji su težili da ga odbace od komunikacije Skoplje-Kačanik. Bataljon je održao položaje uz gubitke od 5 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 11. 1944. U rejonu manastira Blagoveštenja i Belog kamena (blizu Skoplja) 3. bataljon 16. makedonske NO brigade vodio tešku borbu protiv jačih nemačkih snaga koje su se povlačile Iz Skoplja za Kačanik. Neprijatelj je, uz podršku artiljerije, odbacio bataljon i zaposeo njegove položaje (zadržavši ih sve dok se, u toku nekoliko narednih dana nisu izvukle nemačke snage iz Skoplja). Bataljon je imao 12 mrtvih i 30 ranjenih boraca. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 12. 11. 1944. Nemačke snage koje su se izvlačile iz Skoplja za Kačanik celog su dana artiljerijskom vatrom iz s. Sinđelićeva i s. Bardovca obasipale položaje 16. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ na liniji s. Brazda - s. Mirkovci - s. Kučevište - s. Bulačane - s. Viniče - s. Creševo, da bi sprečile njenu intervenciju dok se sve nemačke snage ne izvuku iz Skoplja. U tome je neprijatelj i uspeo.

⚔️ 12. 11. 1944. Izvršujući zadatak u vezi sa oslobođenjem Skoplja, 12. makedonska brigada 42. divizije NOVJ ovladala bunkerom kod Krstovara, a delom snaga izvršila napad na s. Grčec i s. Krušopek. Potom je produžila napad u pravcu bolnice i železničke stanice u Skoplju, a delom snaga se kod Grčeca i Krušopeka obezbeđivala sa pravca Tetova.

⚔️ 13. 11. 1944. Četrdeset druga divizija NOVJ, uz sadejstvo 16 makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ i uz pomoć naoružanog stanovništva u gradu, oslobodila Skoplje i brzim dejstvom sprečila rušenje mostova na Vardaru i hidrocentrale na Metki. Nemačke jedinice (47. puk 22. pešadijske divizije i drugi delovi) izvukle su se u pravcu Kačanika.

⚔️ 26. 11. 1944. U Skoplju, na prvoj konferenciji NOF-a Makedonije, izabran Glavni odbor NOF-a Makedonije.

⚔️ 0. 12. 1944. U Skoplju, po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, od dotadašnjeg 1. konjičkog diviziona i ljudstva koje je ranije služilo u konjičkim jedinicama, formirana 1. makedonska konjička brigada.

⚔️ 1. 12. 1944. U Skoplju, pod rukovodstvom GŠ NOV i PO za Makedoniju, otpočeo oficirski kurs za vojne rukovodioce (komandante i zamenike komandanata bataljona i brigada).

⚔️ 1. 12. 1944. U Skoplju, pri GŠ NOV i PO za Makedoniju, formirana Artiljerijska baza br. 8 radi obuke boračkog i starešinskog kadra artiljerijskih jedinica 15. udarnog korpusa NOVJ.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Naređenje Adolfa Hitlera od 31 marta 1941 god. vrhovnim komandama nemačkih suvozemnih snaga i vazduhoplovstva da koncentrični napadi na Jugoslaviju uslede 5, 8 i 12 aprila i da se izvrše ojačanja udarnih grupa na pravcima za Skoplje i Niš

📜 Izveštaj Nemačkog generalnog konzulata u Skoplju od 27. novembra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o italijanskoj propagandi za pripajanje delova Makedonije velikoj Albaniji

📜 Proglas Akcionog komiteta Narodnooslobodilačkog fronta Makedonije za Skoplje od septembra 1943. godine

📜 Direktiva Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. god. Ljubču Arsovu o preuzimanju svih poslova u Skoplju koje je dotada vršio Kuzman Josifovski-Pitu

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića-Tempa od 17. marta 1944. god. Ljubču Arsovu za rad u Skoplju i za slanje delegata za Antifašističko sobranje narodnog oslobođenja Makedonije

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o masovnim hapšenjima u Skoplju od strane bugarskog okupatora

📜 Predlog Glavne direkcije pošta, telegrafa i telefona od 27. maja 1944. god. oblasnom direktoru u Skoplju da opravku prekinutih veza izvrše lokalne vlasti

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 27 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prelazak komunikacije Skoplje - Niš i izbijanje na prostoriju Nesvrta - Kriva Feja

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 28 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prelazak komunikacije Skoplje - Niš i razmeštaj na prostoriji Nesvrta - Kriva Feja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za čišćenje veterana od četničkih jedinica u Jablanici i Pustoj Reci i rušenje komunikacija Niš - Skoplje i Leskovac - Lebane

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za rušenje železničke pruge Skoplje - Niš na sektoru Ristovai - Priboj i napad na bugarsku posadu u Vranjskoj Banji

📜 Naređenje komandanta Jugoistoka od 23. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za prebacivanje jedinica u rejon Beograda, Niša i Skoplja u vezi razvoja situacije u Rumuniji

📜 Naređenje komandanta Jugoistoka od 26. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za prebacivanje 1. brdske divizije u pravcu Skoplja i Niša, te preduzimanje mera, pod šifrom »Judas«, za razoružanje 1. bugarskog okupacionog korpusa i angažovanje četnika u Crnoj Gori i Srbiji za borbu protiv NOVJ

📜 Direktiva komandanta Jugoistoka od 26. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za preduzimanje mera, pod šifrom »Trojbruh«, u slučaju nepovoljnog razvoja situacije u Bugarskoj i za čvrsto držanje saobraćajnog čvora u Skoplju do pristizanja pojačanja

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za napad na železničke pruge Niš - Skoplje i Doljevac - Prokuplje

📜 Zapovest Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 29 septembra 1944 god. štabovima brigada za čišćenje terena oko Vranja i Bujanovca od nemačkih i šiptarskih jedinica i sprečavanje prodora nemačkih jedinica iz Skoplja u pravcu Leskovca

📜 Izveštaj štaba Grupe brigada od 5. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Osme preševske brigade protiv Nemaca na putu Skoplje–Kačanik, likvidiranju nemačkog obezbeđenja u s. Sinđelićevo i rasporedu nemačkih snaga u Skoplju i oko Skoplja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. oktobra 1944. Vrhovnom štabu o nesaglasnosti s predlogom Britanske vojne misije da se bombarduju Skoplje, Priština, Kraljevo, Kosovska Mitrovica i zahtev da se iz Bosanske krajine pošalje grupa sposobnih vojnih rukovodilaca u Vojvodinu

📜 Telegram štaba Prvog korpusa NOV i PO Makedonije od 14. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije sa zahtevom da se demantuje vest Radio Sofije da su Veles i Skoplje oslobodile bugarske jedinice

📜 Zahvalnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. novembra 1944. 42. i 50 NOU diviziji za oslobođenje Skoplja, glavnog grada Makedonije

Fotografije

Povezane odrednice

Kavadarci 15. makedonski korpus NOVJ Bitka za Srbiju SKOJ 42. makedonska divizija NOVJ Omladina u ratu Ljupčo Arsov Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Vranje Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bugarska radnička partija (komunista) Avijacija u oslobodilačkom ratu Glavni štab Makedonije Borbe u Makedoniji 1943. Bitola Italija u drugom svetskom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu USAOJ Aprilski rat 8. makedonska brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Komandant Jugoistoka Bane Andreev Kumanovo Komunistička partija Makedonije Vrhovni štab NOVJ Priprema ustanka u Makedoniji 1941. AFŽ Kriva Palanka Pirot Borbe u Srbiji 1944. Maximilian von Weichs Kuzman Josifovski Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Metodije Šatorov Dobrivoje Radosavljević Borbe u Makedoniji 1942. Bali Kombetar 24. srpska divizija NOVJ Veles 19. srpska brigada Narodni heroji Jugoslavije SSSR i Jugoslavija Lazar Koliševski Prilep 12. makedonska brigada (skopska) Leskovac Svetozar Vukmanović Tempo Britanija i Jugoslavija 25. srpska divizija NOVJ Gevgelija 5. bugarska armija Diverzije u oslobodilačkom ratu Tetovo 3. makedonska udarna brigada Preševo Kičevo Bugarska u drugom svetskom ratu 16. makedonska brigada Josip Broz Tito Niš Beograd Centralni komitet KPJ Grčki partizani 8. preševska brigada Mara Naceva Grčka u drugom svetskom ratu Kragujevac Skopski partizanski odred ASNOM 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. 2. oklopna armija Kumanovska divizija NOVJ