Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Partizanke

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 81 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 8. 1941. Skojevska grupa iz s. Bešenovačkog Prnjavora (kod Iriga) oslobodila iz manastira dva uhapšena druga i jednu drugaricu, zarobila jednog ustašu i zaplenila pušku.

⚔️ 5. 3. 1942. U s. Suljmu (kod Rume) grupa boraca iz Fruškogorskog NOP odreda i mesne desetine napali ustaški zatvor u opštinskoj zgradi, oslobodili jednu drugaricu i zaplenili 6 pušaka.

⚔️ 1. 6. 1942. U Gorskom kotaru izašao prvi broj lista -Drugarica-. Izdavao ga je Antifašistički odbor žena za Gorski kotar.

⚔️ 25. 8. 1942. U s. Trnavcu (kod Titove Korenice), po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, formirana 1. ženska omladinska četa od 75 najborbenijih seljanki, radnica i učenica iz Like. Posle vojno-političkog kursa četa je rasformirana, a drugarice su raspoređene po bataljonima 2. hrvatske NOU brigade.

⚔️ 6. 12. 1942. U Bos. Petrovcu otpočela trodnevna I zemaljska konferencija AFŽ-a za Jugoslaviju, koja je organizaciono uobličila AFŽ i postavila sledeće zadatke: pružanje što veće pomoći jedinicama NOV i PO Jugoslavije; mobilizacija žena za učešće u oružanim i diverzantskim akcijama; svestrana pomoć organima narodne vlasti u organizovanju pozadine; briga o deci; jačanje bratstva i jedinstva među ženama Jugoslavije i pojačan rad na kulturno-prosvetnom uzdizanju žena u selu. Na konferenciji je izabran Centralni odbor AFŽ-a za Jugoslaviju, od 20 drugarica. Prvog dana konferencije vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao je govor u kome je ženama Jugoslavije odao visoko priznanje za njihov rad u narodnooslobodilačkoj borbi.

⚔️ 24. 12. 1942. U Mladenovcu, na železničkoj stanici, partizanka Živka Damjanović ubila nemačkog oficira i četničkog vojvodu, a ranila jednog nemačkog oficira, pa zatim, da ne bi živa pala u ruke neprijatelju, izvršila samoubistvo.

⚔️ 1. 2. 1943. U s. Starom Gradskom (kod Lipljana) italijanski vojnici i milicija opkolili u jednoj kući grupu od 9 boraca Karadačkog (Skopskocrnogorskog) NOP odreda. U borbi su poginuli član Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju i komesar Karadačkog NOP odreda Vojislav Lakčević Baro i komandant istog odreda Aleksandar Urdarevski Stanko, narodni heroji, kao i svi borci grupe, osim jedne drugarice koja je zarobljena.

Dokumenti

📜 Pismo Kotarskog komiteta KPH Kostajnica upućeno Okružnom komitetu KPH za Baniju u kojem ih obavještava da šalje drugarice koje su pobjegle ispred ustaškog terora a uputio ih je KK KPH Sisak

📜 Popis drugarica i drugova koji su listopada 1942. godine prešli iz Zagreba u partizane te iz bataljona Kljuka upućeni OK KPH Karlovac na dalji raspored

📜 Obavijest Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Politbirou Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o upućivanju 19 drugarica i drugova iz Hrvatskog zagorja u brigadu

📜 Izvještaj partijskog sekretara XVI brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u Brigadi, o političkoj obaviještenosti boraca, organizacionom stanju KP, kulturno-prosvjetnom radu, vojnim uspjesima, organizaciji SKOJ-a, odnosima prema drugaricama i radu s narodom u pozadini. Pored toga u izvještaju se ukazuje na neke subjektivne slabosti i objektivne teškoće u radu, te se daju prijedlozi da se situacija popravi

📜 Izvještaj partijskog sekretara XVI brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KPH o političkom radu u Brigadi, organizacionom stanju KP, kulturno-prosvjetnom radu, o radu SKOJ-a, disciplini i moralu boraca, ističući rad drugarica-boraca, i o radu s narodom u pozadini

📜 Izvještaj Štaba 12. slavonske brigade 12. NOU divizije od 25. aprila 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o drugaricama koje su se istakle u borbama

📜 Pisarovina: Izvještaj Borisa Bakrača Centralnome komitetu KP Hrvatske o razmjeni drugova i drugarica iz ustaških logora za zarobljene Nijemce, domobrane i ustaše

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Centralnome komitetu KP Hrvatske o prilikama na terenu Slavonije i zagrebačke oblasti, o organizaciji POC-a, kadrovskim pitanjima, a u prilogu je i popis drugarica i drugova za zamjenu

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Crnoj Gori 1944. Stana Tomašević Pljevlja Lidija Jovanović Korčula Logor Banjica Kazalište narodnog oslobođenja Anđa Ranković Štampa u ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Darinka Dragišić Beogradska operacija Ranjenici u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Borbe u Sremu 1942. Milica Mušikić Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Kolašin 2. kosovsko-metohijska brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Jajce Borbe u Sloveniji 1944. Borbe na Kosovu i Metohiji Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. SKOJ Bitka za Srbiju Komunistička partija Hrvatske Sanitet u ratu Vis 17. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 USAOJ Žene u ratu Borbe u Srbiji 1942. Narodni heroji Jugoslavije Beograd 17. slavonska udarna brigada Ivan Milutinović Niš 1. proleterska udarna brigada Fruškogorski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. 2. krajiška udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Jugosloveni u svetu 2. proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1945. Slobodna Dalmacija Bugarska u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Podgorica Borbe u Makedoniji 1942. Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO) Borbe u Hrvatskoj 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Split Radne akcije u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1942. Omladina u ratu Borbe u Srbiji 1944. Čačak Drugo zasedanje AVNOJ-a Glavni štab Hrvatske Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" AVNOJ Irig