Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Jugosloveni u svetu

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 8. 1941. U Buenos Airesu održana sednica Centralne uprave Jugoslovenske narodne odbrane, jedinstvene organizacije naših iseljenika u Južnoj Americi. Doneta je odluka da se podrži borba za oslobođenje naroda Jugoslavije.

⚔️ 18. 11. 1941. U Kujbiševu, ambasador V. Britanije tražio od vlade SSSR-a da se partizani Jugoslavije stave pod komandu komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini Draže Mihailovića.

⚔️ 24. 11. 1941. U Kujbiševu, britanska vojna misija podnela vladi SSSR-a memorandum, zahtevajući da se partizani Jugoslavije hitno potčine komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini Draži Mihailoviću, koga vlada V. Britanije smatra jedino mogućim vođom otpora u Jugoslaviji.

⚔️ 23. 8. 1942. U Buenos Airesu (u Argentini) na inicijativu naprednih iseljenika iz Jugoslavije, članova Jugoslovenske narodne odbrane, osnovan komitet za nacionalno oslobođenje Jugoslavije, u cilju pružanja podrške i pomoći NOP-u.

⚔️ 0. 1. 1943. U Cirihu (u Švajcarskoj) napredna grupa jugoslovenskih građana formirala Narodnooslobodilački odbor sa zadatkom da popularise liniju NOB-a i da prihvata i pomaže naše građane koji su bežali iz italijanskih i nemačkih zarobljeničkih i koncentracionih logora.

⚔️ 0. 8. 1943. U Bernu (Švajcarska), na konferenciji predstavnika NO odbora jugoslovenskih građana iz Berna i Ciriha, formiran Komitet narodnog oslobođenja Jugoslavije. On je razvio živu aktivnost na okupljanju jugoslovenskih građana u NOP.

⚔️ 23. 10. 1943. U Sidneju (u Australiji), na konferenciji jugoslovenskih iseljenika, osnovan Savez jugoslovenskih iseljenika u Australiji.

⚔️ 0. 6. 1944. Na konferenciji delegata NOP-a Jugoslavije u Francuskoj demokratskim putem izabran novi NO odbor oslobođenja Jugoslavije, od 16 članova (on je kasnije izdavao svoj list -Nova Jugoslavija-), Određeni su zadaci NO odbora: okupljanje jugoslovenskih iseljenika oko NOP-a u cilju pružanja aktivne pomoći narodima Jugoslavije u borbi za konačno oslobođenje; pružanje pomoći demokratskom pokretu Francuske; rad na propagandi s ciljem da se javnost Francuske što bolje upozna sa oslobodilačkim pokretom jugoslovenskih naroda. [U celoj Francuskoj je do kraja 1944. godine formirano 11 NO odbora, koji su obuhvatili oko 2.500 jugoslovenskih iseljenika, od kojih je većina aktivno sarađivalj sa pokretom otpora u Francuskoj.]

⚔️ 0. 6. 1944. U Švajcarskoj održana prva partijska konferencija jugoslovenskih iseljenika. Na konferenciji, kojoj je prisustvovalo oko 30 delegata, izabran je Komitet KPJ za Švajcarsku, koji je rukovodio radom 16 partijskih ćelija.

⚔️ 0. 9. 1944. Jugoslovenski antifašisti počeli se prebacivati iz Švajcarske preko Francuske i Italije, u Jugoslaviju.

⚔️ 5. 9. 1944. Udruženje jugoslovenskih iseljenika u Kini -Nova Jugoslavija- održalo konferenciju i donelo rezoluciju o odanosti NOP-u i njenom vođi maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu.

⚔️ 0. 10. 1944. Jugoslovenski građani u Švajcarskoj formirali NO odbor za Švajcarsku.

⚔️ 4. 10. 1944. U Melburnu (u Australiji) održan kongres Saveza jugoslovenskih iseljenika u Australiji. Na njemu je odato priznanje NOVJ i izražena je zahvalnost maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu; odlučeno je da se organizuje pomoć za NOV i POJ (tako je do kraja. maja 1945. sakupljeno: oprema za 4 bolnice opšteg i 3 bolnice specijalnog tipa, 40.000 kg sanitetskog materijala, 16 vagona konzervirane hrane, 9 vagona odeće i obuće, 120.000 dolara i dr.).

⚔️ 9. 10. 1944. U Santjagu (u Čileu) održana konferencija jugoslovenskih iseljeničkih organizacija. Na njoj je formiran Odbor za prikupljanje pomoći NOB-u. (Posle konferencije među iseljenicima se razvio živ politički rad na popularisaniu NOB-a. Do kraja decembra je za NOV i POJ prikupljena pomoć u vrednosti preko 160.000 dolara.)

⚔️ 25. 12. 1944. Odlukom Centralne međunarodne uprave Crvenog krsta, Centralni odbor Crvenog krsta NOP-a priznat za legitimnog jugoslovenskog predstavnika.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Jugoslovenski zarobljenici u Norveškoj Istočni front Vlada Velike Britanije Crvena armija Narodno oslobodilački odbori Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Partizanke Sanitet u ratu Britanska pomoć četnicima Saradnja četnika sa okupatorom Dragoljub Draža Mihailović Ranjenici u ratu Omladina u ratu Žene u ratu Zarobljenici u ratu Osijek Britanija i Jugoslavija Zagreb Završne operacije u Jugoslaviji Vlada Sovjetskog Saveza Bolnice u oslobodilačkom ratu Logor Aušvic Kapitulacija Italije SSSR i Jugoslavija Štampa u ratu Francuski pokret otpora Josip Broz Tito SAD i Jugoslavija