Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO)

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 11. 1943. U Kolašinu, u prisustvu 544 delegata, održano I zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke. Obrazovano je ZAVNO Crne Gore i Boke, kao najviši organ narodne vlasti, i postavljeni su čvrsti temelji slobodne zajednice naroda Crne Gore i Boke u okviru nove Jugoslavije.

⚔️ 3. 1. 1944. Izvršni odbor ZAVNO-a Crne Gore i Boke uputio narodu proglas kojim ga poziva da još čvršće zbije redove u zajedničkoj borbi protiv fašističkih porobljivača i domaćih izdajnika.

⚔️ 12. 2. 1944. Predsednik NKOJ-a maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu izvršnim odborima ZAVNO Crne Gore i Boke i ASNO Sandžaka u kojoj traži podatke: o stanju stoke i stočnih stanica, o pripremama za ovogodišnju setvu i stanju poljoprivrednog alata, o broju izbeglog stanovništva, o zaraznim bolestima, javnim zdravstvenim službama i mogućnosti izolacije zaraznih bolesnika.

⚔️ 16. 2. 1944. U Kolašinu održano IT zasedanje ZAVNO-a Crne Gore i Boke, na kome je podnet referat o političkoj situaciji i analizira rad Izvršnog odbora ZAVNO-a. Sa zasedanja su upućeni pozdravni telegrami NKOJ-u i AVNOJ-u.

⚔️ 3. 3. 1944. Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito depešom zatražio od Izvršnog odbora ZAVNO Crne Gore i Boke da prikupi podatke o broju poginulog stanovništva, broju popaljenih kuća i opljačkane stoke od strane okupatora, ustaša i četnika, površinama neobrađene zemlje i stanju poljoprivrednog inventara stanju preduzeća i rudnika, dotadašnjim naporima naroda pri snabdevanju NOV i POJ. Ujedno zatražio da se izvrši popis stanovništva.

⚔️ 11. 3. 1944. Prosvetni odsek Izvršnog odbora ZAVNO-a Crne Gore i Boke izdao svim sreskim NO odborima uputstvo o radu škola, domova kulture biblioteka i kulturno-umetničkih grupa.

⚔️ 12. 4. 1944. Na sednici Izvršnog odbora ZAVNO Crne Gore i Boke osnovana komisija za utvrđivanje ratnih zločina na teritoriji Crne Gore i Boke.

⚔️ 13. 7. 1944. U Kolašinu otpočelo III zasedanje ZAVNO-a Crne Gore i Boke. Na ovom zasedanju, koje je trajalo tri dana, ZAVNO je pretvoren u Crnogorsku antifašističku skupštinu narodnog oslobođenja (CASNO), koja je donela odluku da Crna Gora, kao ravnopravna federalna jedinica, uđe u Demokratsku Federativnu Jugoslaviju. Izabrano je Predsedništvo CASNO-a.

⚔️ 13. 7. 1944. Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio telegram ZAVNO Crne Gore i Boke povodom treće godišnjice ustanka crnogorskog naroda.

⚔️ 16. 7. 1944. U Kolašinu, na sastanku građana predstavnika CASNO-a i jedinica NOVJ, osnovan NO front Crne Gore i Boke. Tada je izabran i Glavni odbor NO fronta.

⚔️ 5. 9. 1944. NKOJ zatražio od izvršnih odbora ZAVNO Sandžaka i CASNO da, pored ostalog, dostave podatke o licima na oslobođenom i okupiranom području kojima je potrebna pomoć u hrani, odeći i obući i da izvrše procenu žetve i stočnog fonda u odnosu na stanje pre rata.

⚔️ 26. 9. 1944. NKOJ uputio direktivu CASNO-u. Glavnom narodnom odboru za Sandžak i Glavnom NO odboru za Hercegovinu u vezi sa proglašenjem ratnih zločinaca: pravo proglašenja ratnih zločinaca pripada Centralnoj državnoj komisiji, koja istupa pred inostranstvom; zadatak je ostalih komisija da što brže i solidnije pripreme sav dokazni materijal i podnesu Centralnoj državnoj komisiji konkretne predloge.

⚔️ 3. 1. 1945. Predsedništvo CASNO-a donelo odluku da se otvore gimnazije u oslobođenom Cetinju, Nikšiću, Podgorici (sada: Titograd), Beranama (sada: Ivangrad), Baru, Herceg-Novom i Kotoru.

⚔️ 1. 3. 1945. Povereništvo za poljoprivredu CASNO-a odršalo zemaljsku zadružnu konferenciju na kojoj je formiran Glavni zadružni poslovni odbor za Crnu Goru i Boku. (Ubrzo su u 64 opštine osnovane zadruge sa ukupno 21.020 članova.)

⚔️ 0. 4. 1945. Predsedništvo CASNO-a donelo rešenje da se ustanovi Sud za zaštitu narodne časti, sa sedištem u Cetinju.

⚔️ 15. 4. 1945. U Cetinju, u prisustvu 117 većnika, otpočelo četvrto zasedanje CASNO-a. Na zasedanju, koje je trajalo tri dana, doneta je odluka o priključenju bjelopoljskog i pljevaljskog sreza federalnoj Crnoj Gori i primanju većnika iz ovih srezova. CASNO je tada preimenovan u Crnogorsku narodnu skupštinu, a seoski, opštinski i sreski NO odbori u narodne odbore.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Stana Tomašević Blažo Jovanović Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Kotor Podgorica Nikšić Peko Dapčević Borbe u Hercegovini 1944. Ni zrno žita okupatoru! Partizanke Josip Broz Tito Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu AVNOJ Pljačka u ratu Lidija Jovanović Glavni štab Crne Gore Ljubo Vučković Herceg Novi Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Borbe u Crnoj Gori 1943. Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Sandžaka Završne operacije u Jugoslaviji ZAVNO Sandžaka Kolašin Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Pljevlja Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ)