Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Drugo zasedanje AVNOJ-a

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 37 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 11. 1943. U Jajcu otpočelo Drugo zasedanje AVNOJ-a, kome su prisustvovali delegati iz svih krajeva Jugoslavije sem delegata iz Makedonije i Sandžaka koji nisu mogli stići. Na ovom istorijskom zasedanju, pošto je data politička ocena razvoja NOR-a, doneta je Deklaracija, a na osnovu nje niz vrlo važnih odluka ustavnog karaktera, opštejugoslovenskog značaja, kao što su: 1. - Da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organ vrhovne narodne vlasti za vreme NOR-a; 2. - Da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda; 3. - Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovensk.oj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću; 4. - Da se svi međunarodni ugovori i obaveze koje su u inostranstvu sklopile izbegličke -vlade- pregledaju u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenja, kao i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduće u inostranstvu eventualno sklopila izbeglička vlada; 5. - Odluka o zahvalnosti jedinicama NOV i POJ, kao i Vrhovnom štabu za izgradnju i organizaciju NOV i za uspešno rukovođenje operacijama; 6. - Da se u NOVJ uvede naziv -maršal Jugoslavije- (koji je tada dodeljen vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu); 7. - Da se odobri rad Izvršnog odbora AVNOJ-a između dva zasedanja; 8. - Da se potvrde sve odluke, naredbe i izjave koje je dotada objavio VŠ NOV i POJ; 9. - Da se obrazuju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. Zasedanje je potvrdilo odluke Osvobodilne fronte Slovenije i ZAVNOH-a: da se Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji priključe Slovenačko primorje, Istra, Rijeka, Zadar i ostali anektirani delovi. Na završetku zasedanja, 30. novembra u 5 časova, izdat je proglas narodima Jugoslavije.

Dokumenti

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

ZAVNOH Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Pavle Gregorić Jajce Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Ivo Lola Ribar Centralni komitet KPJ Žene u ratu Edvard Kardelj Osvobodilna fronta Boris Kidrič Vrhovni štab NOVJ ZAVNO Sandžaka AVNOJ Mitra Mitrović Bratstvo i jedinstvo u ratu Moša Pijade Josip Broz Tito Božidar Jakac Ivan Ribar William Deakin Britanija i Jugoslavija Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Partizanke Livno Petar II Karađorđević Edvard Kocbek Sveštenici u ratu Kazalište narodnog oslobođenja