Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Ivan Ribar

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 11. 1943. U Jajcu otpočelo Drugo zasedanje AVNOJ-a, kome su prisustvovali delegati iz svih krajeva Jugoslavije sem delegata iz Makedonije i Sandžaka koji nisu mogli stići. Na ovom istorijskom zasedanju, pošto je data politička ocena razvoja NOR-a, doneta je Deklaracija, a na osnovu nje niz vrlo važnih odluka ustavnog karaktera, opštejugoslovenskog značaja, kao što su: 1. - Da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organ vrhovne narodne vlasti za vreme NOR-a; 2. - Da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda; 3. - Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovensk.oj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću; 4. - Da se svi međunarodni ugovori i obaveze koje su u inostranstvu sklopile izbegličke -vlade- pregledaju u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenja, kao i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduće u inostranstvu eventualno sklopila izbeglička vlada; 5. - Odluka o zahvalnosti jedinicama NOV i POJ, kao i Vrhovnom štabu za izgradnju i organizaciju NOV i za uspešno rukovođenje operacijama; 6. - Da se u NOVJ uvede naziv -maršal Jugoslavije- (koji je tada dodeljen vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu); 7. - Da se odobri rad Izvršnog odbora AVNOJ-a između dva zasedanja; 8. - Da se potvrde sve odluke, naredbe i izjave koje je dotada objavio VŠ NOV i POJ; 9. - Da se obrazuju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. Zasedanje je potvrdilo odluke Osvobodilne fronte Slovenije i ZAVNOH-a: da se Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji priključe Slovenačko primorje, Istra, Rijeka, Zadar i ostali anektirani delovi. Na završetku zasedanja, 30. novembra u 5 časova, izdat je proglas narodima Jugoslavije.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Jajce ZAVNO Sandžaka Petar II Karađorđević Narodni heroji Jugoslavije Osvobodilna fronta Operacija Weiss Savo Orović Vladimir Bakarić ZAVNOH Vrhovni štab NOVJ Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) 1. proleterska divizija NOVJ SAD i Jugoslavija Vladimir Nazor Prvi maj u oslobodilačkom ratu Đuro Vučinić Mrkonjić Grad Narodno oslobodilački odbori Vis Operacija Schwarz Drugo zasedanje AVNOJ-a Moša Pijade ZAVNOBiH 4. krajiška divizija NOVJ Dušan Kveder Pavle Gregorić Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Marko Vujačić Rodoljub Čolaković Borbe u Sloveniji 1944. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Srbiji 1945. Danilo Jauković AVNOJ Vlado Zečević Beograd Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Črnomelj Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Josip Broz Tito Kosta Nađ