Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Rodoljub Čolaković

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 9 fotografija.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Ivan Ribar Vrhovni štab NOVJ Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Livno Arso Jovanović Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Glamoč Užice Edvard Kocbek Vis Josip Broz Tito Četnici u ustanku Borbe u Hrvatskoj 1944. Ustanak u NDH 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Savo Orović Marko Vujačić Todor Vujasinović Užička Požega Vladimir Bakarić Pašaga Mandžić Drvar Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Politički komesari u NOR-u Druga neprijateljska ofanziva Svetozar Vukmanović Tempo Randolph Churchill Vlado Zečević Aleksandar Ranković Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Tuzla Prva tuzlanska operacija NOVJ Vladimir Nazor Sulejman Filipović Car 6. lička proleterska divizija NOVJ USAOJ Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Ustanak u Srbiji 1941. Koča Popović Dušan Kveder Saradnja četnika sa okupatorom Moša Pijade Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Pavle Gregorić Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Saradnja partizana i četnika 1941. SSSR i Jugoslavija AVNOJ Četnici u drugom svetskom ratu Edvard Kardelj