Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Rodoljub Čolaković

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 9 fotografija.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Vladimir Nazor Ustanak u Srbiji 1941. Ivan Ribar Užička Požega Livno USAOJ AVNOJ Politički komesari u NOR-u Pašaga Mandžić Koča Popović Užice Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Druga neprijateljska ofanziva Ustanak u NDH Saradnja partizana i četnika 1941. Aleksandar Ranković Savo Orović Arso Jovanović Glamoč Vis Saradnja četnika sa okupatorom Josip Broz Tito Todor Vujasinović Sulejman Filipović Car Edvard Kardelj Četnici u drugom svetskom ratu Vladimir Bakarić Centralni komitet KPJ Tuzla Svetozar Vukmanović Tempo Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Vlado Zečević Pavle Gregorić SSSR i Jugoslavija Četnici u ustanku Edvard Kocbek Marko Vujačić Dušan Kveder Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 6. lička proleterska divizija NOVJ Prva tuzlanska operacija NOVJ Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Randolph Churchill Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Moša Pijade Borbe u Hrvatskoj 1944. Drvar