Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Črnomelj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 30 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1941. Oko Črnomelja, Metlike, s. Semiča i s. Gradaca otpočelo formiranje partizanskih grupa.

⚔️ 6. 9. 1941. Na putu Črnomelj - s. Griblje Belokranjska partizanska četa napala iz zasede grupu graničara i finansa i nanela joj gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 9. 8. 1942. Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi- stigla preko Kočevja na sektor Črnomelj - r. Semič. Tu je trebalo da joj bude polazni položaj za okruženje Kočevskog roga, da bi u njemu uništila glavninu partizanskih jedinica i GŠ NOP odreda za Sloveniju.

⚔️ 22. 9. 1942. Kod s. Tanče Gore i s. Dragatuša (blizu Črnomelja) jedinice 4. hrvatske NOU brigade napale italijansku kolonu i nanele joj gubitke od oko 120 mrtvih i ranjenih vojnika. Zaplenjeno je 5 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 68 pušaka i 1 minobacač, a uništeno 7 kamiona i 20 cisterni nafte.

⚔️ 4. 3. 1943. U Metlici 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napale italijansko-belogardističku posadu. Zbog snažnog otpora iz jakih fortifikacijskih objekata napad je obustavljen sutradan u zoru. Istovremeno su 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- porušile prugu Metlika-Črnomelj na više mesta i uništile posadu ž. st. Rosalnice.

⚔️ 8. 4. 1943. Kod s. Uršnih Sela (blizu Novog Mesta) jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- porušile na više mesta prugu Novo Mesto - Črnomelj i uništile teretni voz iz koga su zaplenile veću količinu životnih namirnica i razne opreme.

⚔️ 15. 4. 1943. Kod s. Tuševog Dola (blizu Črnomelja) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- sukobila se sa kolonom iz sastava 23. pešadijskog puka italijanske divizije -Izonco- i posle oštre borbe prinudila je da se uz osetne gubitke povuče u Črnomelj.

⚔️ 16. 4. 1943. Između ž. st. Gradac i ž. st. Dobravice jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog NOP odreda i Primorsko-goranskog odreda porušile na više mesta prugu Metlika-Črnomelj i uništile nekoliko bunkera s posadom za obezbeđenje pruge.

⚔️ 24. 7. 1943. Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

⚔️ 9. 9. 1943. U Črnomelju delovi Istočnodolenjskog NOP odreda pristupili razoružavanju italijanskih jedinica, zaposeli sve javne zgrade i uspostavili narodnu vlast.

⚔️ 29. 11. 1943. Delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ sprečili pokušaj prodora nemačko-belogardističkih snaga iz blokiranog Novog Mesta prema Črnomelju i posle višečasovnih oštrih borbi kod s. Stranske Vasi, s. Rakovnika i s. G. i D. Lakovnice odbacili ih u polazni garnizon.

⚔️ 15. 1. 1944. U Črnomelju održana skupština aktivistkinja OF: rezimirani dotadašnji uspesi i doneti zadaci za budući rad.

⚔️ 19. 2. 1944. U Črnomelju otpočelo I zasedanje SNOS-a. Donete su sledeće značajnije odluke: preimenovanje SNOO-a u SNOS; osnivanje zakonodavnog odbora SNOS-a; raspisivanje izbora za NO odbore; priključenje Slovenačkog primorja Sloveniji; formiranje komisije za utvrđivanje zločina okupatora i domaćih izdajnika; određivanje narodnog poreza. Zasedanje je završeno 20. februara.

⚔️ 3. 9. 1944. U Črnomelju, po odluci Izvršnog odbora OF, održano savetovanje aktivista OF: analizirani dotadašnji rad i postignuti uspesi i date smernice za budući rad.

⚔️ 7. 11. 1944. Kod Črnomelja nesrečnim slučajem, poginuo komandant Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju Franc Rozman Stane, narodni heroj.

⚔️ 5. 4. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju naredio da se, u cilju uspešnije odbrane oslobođene teritorije 7. korpusa JA, formiraju: Novomeški, Metliški, Črnomeljski i Kočevski odbrambeni sektor.

⚔️ 20. 4. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu o formiranju Ljubljanskog vojnog područja, s komandama mesta: Novo Mesto, Črnomelj, Vinica, Stari Trg na Kupi, Stari Trg pri Ložu i Kočevje.

Dokumenti

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Britanija i Jugoslavija Prvi maj u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Deca u ratu Ivan Ribar Drežnica 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi 57. pešadijska divizija Lombardia 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Borbe u Hrvatskoj 1943. 15. slovenska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1943. 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Žene u ratu SKOJ Ranjenici u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Kočevje Završne operacije u Jugoslaviji Zasede u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Franc Rozman Borbe u Sloveniji 1945. 7. slovenski korpus NOVJ Narodno oslobodilački odbori Primorsko-goranski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1944. Ilegala u ratu Borbe u Sloveniji 1942. Štampa u ratu Osvobodilna fronta Ni zrno žita okupatoru! Žumberački partizanski odred Samobor Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ustanak u Sloveniji 1941. Slovenski poročevalec Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bela garda Moša Pijade 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Radne akcije u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Operacija Početak proleća Narodni heroji Jugoslavije Operacija Ljubljanska pokrajina Slovenska udarna brigada Matija Gubec Glavni štab Slovenije 14. pešadijska divizija Isonzo Novo Mesto Semič Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Metlika 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Jastrebarsko