Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

14. pešadijska divizija Isonzo

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 57 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 11. 1941. U s. Gorenjim Lažima (kod Semiča) delovi 24. puka italijanske divizije -Izonco- okružili i gotovo potpuno uništili Belokranjsku partizansku četu.

⚔️ 13. 1. 1942. Komandant italijanske divizije -Izonco- izdao naredbu o učestvovanju njegove divizije u ofanzivi protiv partizana, kojom je trebalo sprečiti eventualni prelaz partizanskih jedinica iz Hrvatske, na zapad.

⚔️ 31. 5. 1942. U Novom Mestu belogardisti i komandant italijanske divizije -Izonco- sklopili sporazum o zajedničkoj borbi protiv slovenačkih partizana.

⚔️ 30. 1. 1943. Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

⚔️ 10. 4. 1943. Kod s. Čateža i s. Cirnika (blizu Trebnja) 98. bataljon crnih košulja, 1. speciialni bataljon, 1. četa 117. bataljona crnih košulja italijanske divizije -Izonco- i formacije bele garde iz Trebnja i s. Rakovnika napali jedinice 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- i Zapadnodolenjskog NOP odreda. Brigada je, u dvodnevnim borbama, uspešno zadržavala neprijatelja, a potom so preko pruge Trebnje-Sevnica prebacila u rejon s. Trebelno.

⚔️ 15. 4. 1943. Kod s. Tuševog Dola (blizu Črnomelja) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- sukobila se sa kolonom iz sastava 23. pešadijskog puka italijanske divizije -Izonco- i posle oštre borbe prinudila je da se uz osetne gubitke povuče u Črnomelj.

⚔️ 18. 4. 1943. Delovi italijanske divizije -Izonco- iz Novog Mesta i Metlike otpočeli koncentričan napad na jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Posle višednevnih borbi u rejonima Jugorje - Mišino brdo - Ugljarica - Strmec (kod Metlike) i Oklinak-Lipovec-Gaj (kod Novog Mesta) jedinice NOVJ su se, zbog opasnosti da budu okružene, 21. aprila uveče povukle preko Sv. gore i r. Krke u rejon s. Škocijana (kod Novog Mesta).

⚔️ 25. 5. 1943. Na Tolstom vrhu (kod Novog Mesta) 3. bataljon 23. pešadijskog puka italijanske divizije -Izonco- iz Rateža i formacije Bele garde iz s. Št. Jerneja i s. Stopiča napali 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar- i posle oštre borbe zauzeli Tolsti vrh, ali su se sutradan sami povukli.

⚔️ 0. 8. 1943. U blizini Dolenjskih Toplica, na inicijativu komandanta italijanske divizije -Izonco-, održana dva sastanka sa predstavnicima GŠ NOV i PO za Sloveniju, na kojima se raspravljalo o razmeni zarobljenika, ali sporazum nije postignut.

⚔️ 8. 9. 1943. Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 11. 9. 1943. U blizini s. Kočevske Reke (kod Kočevja) delovi Zapadnodolenjskog NOP odreda razoružali 24. pešadijski i 6. artiljerijski puk italijanske divizije -Izonco- (oko 7.000 vojnika), koji su se iz Crnomelja povlačili u Italiju. Istovremeno su druge snage tog odreda u blizini Kočevja razoružavale delove italijanske divizije -Izonco-.

⚔️ 12. 9. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio Vrhovni štab da je cela Ljubljanska pokrajina, sem Ljubljane, u rukama Narodnooslobodilačke vojske; da su jedinice NOVJ razoružale glavninu italijanske divizije -Izonco- i zaplenile veliku količinu ratnog materijala; da su Bela i Plava garda razbijene i da je uspostavljena vlast Osvobodilne fronte.

Dokumenti

📜 Naredjenje komande italijanske divizije Isonzo podredjenim jedinicama od 11 jula 1941 god. o merama predostrožnosti povodom vesti o mogućnosti ustanka u Sloveniji

📜 Naredjenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandama divizija Granatieri di Sardegna i Isonzo od 6 avgusta 1941 god. o postavljanju noćnih zaseda u cilju sprečavanja diverzija na željezniškim linijama

📜 Izveštaj komande italijanske divizije Isonzo od sredine novembra 1941 god. o partizanskoj delatnosti u mesecu oktobru i početkom novembra 1941 godine

📜 Izveštaj obaveštajnog otseka komande italijanske divizije Isonzo od 30 novembra 1941 god. o političkoj situaciji na teritoriji divizije

📜 Izveštaj komande italijanske divizije Isonzo od 5 januara 1942 god. o partizanskom napadu kod Kamnog Potoka

📜 Naređenje komandanta italijanske pešadiske divizije Isonzo od 13 januara 1942 god. za saradnju divizije u Drugoj neprijateljskoj ofanzivi protiv NOV

📜 Izveštaj komande karabinjera divizije Isonzo od 19 maja 1942 god. komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa o situaciji u jedinacama divizije

📜 Izveštaj Komande karabinijera divizije Isonzo od 3 oktobra 1942 god. o borbi kod Tanče Gore i o raspoloženju stanovništva

📜 Izveštaj Komande italijanske divizije Isonzo od 27 novembra 1942 god. o napadu na Suhor

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 2 decembra 1942 godine

📜 Izveštaj Komande Rešadiske divizije Isonzo od 2 decembra 1942 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 29 decembra 1942 god. o napadu na Krmelj, Tržišče i Dob

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 5 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Dob

📜 Naređenje Komande talijanskog Jedanaestog armijskog korpusa od 31 siječnja 1943 god. za napad dijelova divizije Lombardia u cilju pružanja pomoći opkoljenim dijelovima divizije Isonzo na području Vivodine

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 10 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Catež

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 12 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Catež

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 2 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizanskih brigada na garnizone Mokronog, St. Rupert i Rakovnik

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 3 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u dolini Mirne

📜 Izveštaj pešadiske divizije Isonzo od 5 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o završenom čišćenju doline Mirne

📜 Izveštaj pešadiske divizije Isonzo od 6 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima u zoni Pribanjci

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 9 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Pribanaca

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 12 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Ajdovec

📜 Operativni izveštaj Konjande pešadiske divizije Isonzo od 13 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Zagorica-Dobrnič

📜 Operativni izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 15 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Catež - Tihaboj - Sv. Križ

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 16 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog korpusa o završetku akcije u zoni Catež - Tihaboj - Sv. Križ

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 19 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na voz kod Uršnih sela i rušenju pruge u dolini Mirne

📜 Izveštaj komande pešadiske divizije Isonzo od 21 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Trebelno

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 25 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbi na Tolstom Vrhu i napadu partizana na patrolu kod Birčne Vasi

📜 Izveštaj pešadiske divizije Isonzo od 26 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima na Tolstom Vrhu

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 29 maja 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Ornuške Vasi

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 5 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Čatež

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 6 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbi u zoni Trebnje-Mirna-Čatež

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 8 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Čatež

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 9 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Dobrnič-Dobrava-Vrbovec

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 10 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Ajdovec-Žužemberk-Dobrnič

📜 Naređenje Komande pešadiske divizije Isonzo od 15 jula 1943 god. za čišćenje zone Smuka - Topla Reber - Pečka

📜 Izveštaj Komande vojnog sektora Ribnica od 19 jula 1943 god. Komandi pešadiske divizije Isonzo o toku i rezultatima čišćenja zone Smuka - Topla Reber - Pečka

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 20 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Toplice

📜 Izveštaj Specijalnog bataljona br. 2 divizije Cacciatori delle Alpi od 20 jula 1943 god. Komandi pešadiske divizije Isonzo o borbi kod Brusnica

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 22 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbi kod Drganjih Sela

📜 Izveštaj Komande specijalnog bataljona crnih košulja br. 3 od 22 jula 1943 god. Komandi pešadiske divizije Isonzo o borbi kod Donje Sušice

📜 Operativna zapovest Komande pešadiske divizije Isonzo od 23 jula 1943 god. za ofanzivu na Gorjance

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 26 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Žužemberk i Dobrnič

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 27 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama kod Žužemberka

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 28 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama na Gorjancima i kod Žužemberka

📜 Zapovest Komande pešadiske divizije Isonzo od 28 jula 1943 god. za akciju u zoni Ajdovec

📜 Izveštaj Karabinijerske stanice Trebnje od 2 avgusta 1943 god. Komandi pešadiske divizije Isonzo o napadu partizana na garnizon Sela pri Šumberku

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 2 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Sela pri Šumberku

📜 Zapovest Komande pešadiske divizije Isonzo od 3 avgusta 1943 god. za akciju u zoni Ajdovec

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 10 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Belu Cerkev

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 11 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji čišćenja u zoni Bela Cerkev

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 19 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Moravče - Sv. Križ i napadu partizana na jedinice za zaštitu pruge kod Velike Loke

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 20 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Sv. Križ - Moravče

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 21 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Tihaboj - Sv. Križ - Moravče

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 22 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na prugu Trebnja - Novo Mesto

📜 Izveštaj Komande specijalnog bataljona br. 1 od 27 avgusta 1943 god. Komandi pešadiske divizije Isonzo o akciji u zoni Sentjurje - Dolenje Kamnje

📜 Naređenje Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 6 septembra 1943 god. komandama pešadiskih divizija Isonzo i Lombardia za predislokaciju 8

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Razmena zarobljenika u oslobodilačkom ratu 38. pešadijska divizija Puglie Pula Ustanak u Sloveniji 1941. Primorsko-goranski partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Borbe u Hrvatskoj 1943. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 2. udarni korpus NOVJ Edvard Kardelj 57. pešadijska divizija Lombardia Druga neprijateljska ofanziva Divizija Garibaldi 11. italijanski armijski korpus Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Zarobljenici u ratu 18. pešadijska divizija Messina 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Sloveniji 1943. 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Italijanski partizani Italija u drugom svetskom ratu Novo Mesto Diverzije u oslobodilačkom ratu 153. pešadijska divizija Macerata 19. pešadijska divizija Venecija Hrvatsko domobranstvo 23. pešadijska divizija Ferrara Vrbovec Osvobodilna fronta Ljubljana Borbe u Sloveniji 1942. 1. alpska divizija Taurinense 158. pešadijska divizija Zara Slovenska udarna brigada Matija Gubec 154. pešadijska divizija Murge Jastrebarsko 15. pešadijska divizija Bergamo 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Kapitulacija Italije Semič Karlovac Metlika 8. kordunaška divizija NOVJ Bela garda Kočevje Črnomelj