Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Sveštenici u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 28 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 4. 1941. Nadbiskup Katoličke crkve u Zagrebu Alojzije Stepinac uputio okružnicu katoličkom sveštenstvu pozivajući ga da svim svojim snagama podrži kvislinšku tvorevinu, ustašku NDH. Sveštenstvo je ovu okružnicu prenelo stanovništvu katoličke vere, pozivajući ga da podrži ustašku vlast.

⚔️ 16. 6. 1942. U s. Tjentištu (kod Foče) sveštenici Crne Gore i Boke, pristalice NOP-a, održali skupštinu s koje su uputili poslanicu sveštenstvu i čitavom narodu Crne Gore i Boke, pozivajući ih na borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 15. 11. 1942. U Jasenicama (kod Bos. Krupe) pravoslavni sveštenici i bogoslovi održali skupštinu s koje su srpskom narodu uputili poslanicu pozivajući ga da stupa u narodnooslobodilačku borbu.

⚔️ 1. 2. 1943. Između s. Rastavice i s. Prilepa (kod Đakovice) grupa boraca NOP odreda -Emin Duraku- isekla tt stubove i zaustavila autobus. Poginuli su 1 milicioner, koji je pružio otpor, i 1 katolički sveštenik, neprijateljski špijun. Autobus je oštećen. Zaplenjeno je 12,000 napoleona.

⚔️ 17. 2. 1944. U Kolašinu održana konferencija pravoslavnih sveštenika (bogoslova, teologa i drugih) sa oslobođene teritorije Crne Gore i Boke. Na konferenciji se diskutovalo o ulozi narodnog sveštenstva i crkve u NOB-u. Upućen je proglas narodu s pozivom da stupa u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 14. 5. 1945. U Nikšiću otpočela dvodnevna skupština pravoslavnog sveštenstva Crne Gore i Boke. Skupština je izrazila spremnost za saradnju sa organima narodne vlasti.

Dokumenti

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Bihać Beograd Srpska državna straža (nedićevci) Sisak Priprema ustanka u Makedoniji 1941. 13. SS divizija Handžar Logor Sajmište Dragoljub Draža Mihailović Deca u ratu Partizanski odred Emin Duraku Zagreb Borbe u Makedoniji 1944. Vermaht u Jugoslaviji Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Ante Pavelić Ustaški zločini 1941. Vlado Zečević Kutina Žene u ratu 1. proleterska divizija NOVJ Nikšić Donji Vakuf Ivan Gošnjak Skoplje Napad NOVJ na Bugojno 1943. Kosta Mušicki Mađarski zločini u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Logor Stara Gradiška Prilep Ruski zaštitni korpus Završne operacije u Jugoslaviji Crne trojke Ustanak u Slavoniji 1941. Saradnja četnika sa NDH Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Pula Topusko Saradnja četnika sa okupatorom Aleksinac AVNOJ Genocid u NDH Ustanak u Srbiji 1941. Borbe na Kosovu i Metohiji Alojzije Stepinac Logor Jasenovac Prvo zasedanje AVNOJ-a Aprilski rat Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Borbe u Srbiji 1944. Partizanke Zaharije Ostojić Bugojno Drugo zasedanje AVNOJ-a Borbe u Crnoj Gori 1944. Pokatoličavanje Srba Pljevlja Borbe u Crnoj Gori 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Foča Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Mađarska u drugom svetskom ratu ZAVNO Sandžaka Sarajevo Kolašin Đakovica Bugarska u drugom svetskom ratu Maglaj Borbe u Hrvatskoj 1943. Četnici u drugom svetskom ratu 15. makedonska brigada