Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Ruski zaštitni korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 7. 1943. Prva proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije i 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ zauzele Zvornik, prisilivši jedan bataljon nemačke 369. legionarske divizije i delove razbijene ustaške 1. brigade i domobranskog 15. pešadijskog puka da se, uz prihvat delova nemačke 104. lovačke divizije i Ruskog zaštitnog korpusa, povuku preko Drine u Srbiju. U borbi su poginuli politički komesar 1. proleterske udarne divizije NOVJ Filip Kljajić Fića i politički komesar čete u 1. bataljonu 1. proleterske NOU brigade Radovan Gardašević, narodni heroji. Neprijatelj je svoje gubitke procenio na 400-500 izbačenih iz stroja.

⚔️ 10. 12. 1943. Kod s. Brnjičana (blizu Gračanice) 5. vojvođanska brigada 16. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 500 vojnika Ruskog zaštitnog korpusa i 300 zelenokadrovaca i odbacila ih u Gračanicu, uz gubitke od 40 mrtvih. Brigada je imala 1 mrtvog i 10 ranjenih.

⚔️ 12. 2. 1945. Na prostoriji s. Hrastovci - s. Zaselje - s. Čakići - s. Brdani (kod Travnika) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 1. bataljonom 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, odbila napad 5. puka ruskog zaštitnog korpusa.

⚔️ 5. 3. 1945. U rejonu pl. Primož - s. Lešča (kod Žužemberka) 2. bataljon 4. puka ROA [-Ruska oslobodilačka armija- (pod komandom ruskog generala Andreja Vlasova koji je 1942. god. pobegao i predao se nemačkim oružanim snagama).] napao 15. slovenačku (Belokranjsku) brigadu 15. divizije JA. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 40 poginulih, odbačen u pravcu s. Dvora.

⚔️ 7. 4. 1945. U Suhoj krajini nemački 17, 19. i 25. SS policijski puk, četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i više bataljona ROA (jedinica generala Vlasova) otpočeli napade na jedinice 7. korpusa JA s ciljem da zaposedanjem Suhe krajine obrazuju neprekidan front od Postojne do Brežice. U oštrim devetodnevnim borbama u blizini s. Starog Loga, s. Smuke, s. Tople Reberi, s. Podhoste, s. Podturena, s. Toplice i s. Starih Žaga jedinice 7. korpusa su odbile sve neprijateljske napade, sačuvale slobodnu teritoriju i time obezbadile desni bok jedinica 4. armije JA koje su prodirale u pravcu Rijeke. Poginulo je preko 560 neprijateljskih vojnika i zaplenjena je velika količina oružja i opreme, dok su jedinice 7. korpusa JA imale 52 poginula i 175 ranjenih.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Paul Bader Zvornik Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 7. krajiška udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ Rijeka Vrhovni štab NOVJ 1. proleterska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 2. vojvođanska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Sloveniji 1942. Narodni heroji Jugoslavije 10. krajiška divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Ustanak u Srbiji 1941. 15. slovenska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Slovensko domobranstvo Borbe u Srbiji 1943. Komandant Jugoistoka 369. legionarska divizija (vražja) Vermaht u Jugoslaviji 104. lovačka divizija Zarobljenici u ratu Alexander Löhr 5. vojvođanska udarna brigada Napad NOVJ na Zvornik 1943. Sveštenici u ratu Brežice 8. krajiška brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ Travnik Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Gračanica 7. slovenski korpus NOVJ