Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Logor Jasenovac

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 8. 1941. Iz Tuzle ustaška policija počela deportaciju Srba i Jevreja u koncentracioni logor Jasenovac. U prvom transportu se nalazio i Mitar Trifunović Učo, narodni heroj, i jedna od vodećih ličnosti radničkog pokreta u Bosni između dva rata. U tom je logoru, neutvrđenog dana, streljan.

⚔️ 15. 1. 1942. Oko dva bataljona domobrana i ustaša iz Jasenovca potisnuli četu 2. krajiškog NOP odreda, upali u slobodna sela pod pl. Prosarom: Gradinu, Čuklinac i Draksenić i zaklali preko 150 lica, zapalili preko 100 kuća i opljačkali svu stoku

⚔️ 25. 5. 1942. Pet ustaških četa iz Jasenovca prešlo Savu i prodrlo do s. Draksenića (kod Bos. Dubice), odakle su ih, protivnapadom, delovi 2. krajiškog NOP odreda odbacili preko reke.

⚔️ 30. 5. 1942. Na Savi (nizvodno od Jasenovca) delovi 2. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zarobili jedan šlep sa posadom i zaplenili 10 tona kukuruza i drugog materijala.

⚔️ 1. 6. 1942. Ustaška Crna legija ojačana domobranskim delovima s tenkovima, otpočela napad iz Bos. Dubice i Jasenovca. Ona je do 3. juna izbila na severoistočne padine pl. Prosare i ostvarila mostobran dubine 15 km. Protivnapadom 2. bataljona i delova 3. i Udarnog bataljona 2. krajiškog NOP odreda, uz podršku jednog aviona, 4. juna neprijatelj je razbijen a zatim, u toku noći, odbačen preko r. Save. U tim borbama je poginuo vodnik voda u Udarnom bataljonu Mile Mećava, narodni heroj, a zaplenjena su dva tenka.

⚔️ 13. 10. 1942. Ovoga dana i sutradan ustaše iz Jasenovca opljačkale sela Crkveni Bok, Ivanjski Bok i Strmen (kod Sunje) i pobile oko 600 osoba.

⚔️ 21. 8. 1943. U s. Bukovcu (kod Petrovaradina) ustaše i nemački vojnici pohapsili 40 ljudi, žena i dece i oterali ih u logor Jasenovac (odakle se niko nije vratio).

⚔️ 26. 6. 1944. Na r. Savi (između s. Bistrice i s. Orahova) Gradiško-lijevčanski NOP odred vatrom iz protivtenkovske puške potopio ustaški brod koji je plovio od Bos. Gradiške za Jasenovac.

⚔️ 30. 4. 1945. Delovi 45. divizije JA oslobodili Jasenovac. U logoru su nemačke i ustaško-domobranske jedinice, pre povlačenja, masakrirali preostale zatvorenike.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Petrovaradin Borbe u Sremu 1943. Bosanska Gradiška Mostar Ustaški zločini 1941. Borbe u Hrvatskoj 1945. Hrvatsko domobranstvo Logor Stara Gradiška Ustanak u Hercegovini 1941. 45. srpska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Banja Luka Kozarska Dubica Tuzla Posleratna suđenja u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu Sveštenici u ratu Ljubo Miloš Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ustanak u NDH Pljačka u ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Crna legija Streljanja u oslobodilačkom ratu Žene u ratu Četnici u ustanku Avijacija u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu ZAVNOH Ustanak u Hrvatskoj 1941. Deca u ratu Narodno oslobodilački odbori Saradnja partizana i četnika 1941. Narodni heroji Jugoslavije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Holokaust u Jugoslaviji Završne operacije u Jugoslaviji 2. krajiški partizanski odred Sarajevo Borbe u Hrvatskoj 1942. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Bijeljina Genocid u NDH