Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Logor Jasenovac

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 8. 1941. Iz Tuzle ustaška policija počela deportaciju Srba i Jevreja u koncentracioni logor Jasenovac. U prvom transportu se nalazio i Mitar Trifunović Učo, narodni heroj, i jedna od vodećih ličnosti radničkog pokreta u Bosni između dva rata. U tom je logoru, neutvrđenog dana, streljan.

⚔️ 15. 1. 1942. Oko dva bataljona domobrana i ustaša iz Jasenovca potisnuli četu 2. krajiškog NOP odreda, upali u slobodna sela pod pl. Prosarom: Gradinu, Čuklinac i Draksenić i zaklali preko 150 lica, zapalili preko 100 kuća i opljačkali svu stoku

⚔️ 25. 5. 1942. Pet ustaških četa iz Jasenovca prešlo Savu i prodrlo do s. Draksenića (kod Bos. Dubice), odakle su ih, protivnapadom, delovi 2. krajiškog NOP odreda odbacili preko reke.

⚔️ 30. 5. 1942. Na Savi (nizvodno od Jasenovca) delovi 2. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zarobili jedan šlep sa posadom i zaplenili 10 tona kukuruza i drugog materijala.

⚔️ 1. 6. 1942. Ustaška Crna legija ojačana domobranskim delovima s tenkovima, otpočela napad iz Bos. Dubice i Jasenovca. Ona je do 3. juna izbila na severoistočne padine pl. Prosare i ostvarila mostobran dubine 15 km. Protivnapadom 2. bataljona i delova 3. i Udarnog bataljona 2. krajiškog NOP odreda, uz podršku jednog aviona, 4. juna neprijatelj je razbijen a zatim, u toku noći, odbačen preko r. Save. U tim borbama je poginuo vodnik voda u Udarnom bataljonu Mile Mećava, narodni heroj, a zaplenjena su dva tenka.

⚔️ 13. 10. 1942. Ovoga dana i sutradan ustaše iz Jasenovca opljačkale sela Crkveni Bok, Ivanjski Bok i Strmen (kod Sunje) i pobile oko 600 osoba.

⚔️ 21. 8. 1943. U s. Bukovcu (kod Petrovaradina) ustaše i nemački vojnici pohapsili 40 ljudi, žena i dece i oterali ih u logor Jasenovac (odakle se niko nije vratio).

⚔️ 26. 6. 1944. Na r. Savi (između s. Bistrice i s. Orahova) Gradiško-lijevčanski NOP odred vatrom iz protivtenkovske puške potopio ustaški brod koji je plovio od Bos. Gradiške za Jasenovac.

⚔️ 30. 4. 1945. Delovi 45. divizije JA oslobodili Jasenovac. U logoru su nemačke i ustaško-domobranske jedinice, pre povlačenja, masakrirali preostale zatvorenike.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1942. Streljanja u oslobodilačkom ratu Mostar Ustanak u NDH Četnici u ustanku Crna legija Ustanak u Hercegovini 1941. Borbe u Sremu 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu 45. srpska divizija NOVJ Ustaški zločini 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Petrovaradin Narodni heroji Jugoslavije Posleratna suđenja u Jugoslaviji Bosanska Gradiška Žene u ratu Hrvatsko domobranstvo Deca u ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Zarobljenici u ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ljubo Miloš Saradnja partizana i četnika 1941. Genocid u NDH Narodno oslobodilački odbori Sveštenici u ratu 2. krajiški partizanski odred ZAVNOH Banja Luka Logor Stara Gradiška Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Kozarska Dubica Četnici u drugom svetskom ratu Holokaust u Jugoslaviji Završne operacije u Jugoslaviji Sarajevo Tuzla Bijeljina