Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Sisak u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 96 hronoloških zapisa, 142 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Žabnu (kod Siska), po odluci OK KPH za Sisak, formiran Sisački NOP odred. To je prvi NOP odred u Hrvatskoj.

⚔️ 22. 7. 1941. U Sisku ustaše streljale 6 članova MK SKOJ-a za Sisak.

⚔️ 22. 7. 1941. Oko 500 ustaša, kamionima prebačenih iz Zagreba u Sisak, napalo delove Sisačkog NOP odreda u obližnjoj šumi. Poginula su dva partizana.

⚔️ 13. 9. 1941. Sisački NOP odred upao u s. Topolovac (kod Siska), zaplenio 29 pušaka, 1.200 metaka, 1 pisaću mašinu i pokidao tt linije Sisak-Topolovac.

⚔️ 20. 9. 1941. Na prostoriji šuma Zalukinje, Brezovice i Bukovice (kod Siska) ustaško-domobranske snage opkolile Sisački NOP odred, ali je ovaj uspeo da se izvuče iz obruča (i da se sutradan u rejonu Šamarice spoji sa Banijskim NOP odredom).

⚔️ 19. 10. 1941. Između Capraga i Blinjskog Kuta (kod Siska) partizani porušili prugu na više mesta. Voz iskočio iz šina, oštećeni lokomotiva i 1 vagon.

⚔️ 0. 11. 1941. U s. Čuntiću (kod Petrinje), opkoljen od ustaša, poginuo član OK KPH za Sisak Jandro Čipor, narodni heroj.

⚔️ 19. 3. 1942. U s. Trnovcu (kod Gline) održano partijsko savetovanje OK KPH za Baniju, u prisustvu 34 delegata iz srezova: Sisak, Gradac, Glina i Petrinja. Raspravljalo se o političkoj i vojnoj situaciji u okrugu.

⚔️ 3. 7. 1942. U selima Farkašiću i Letovaniću (kod Siska) delovi 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda razoružali žandarmerijske posade. Zaplenjeno je 20 pušaka. 5 pištolja, 10 bombi, 2000 metaka, 1 radio-aparat i druga ratna oprema.

⚔️ 29. 7. 1942. U šumi Burdelju, u blizini V. Gorice (kod Zagreba), četa -Kljuka- Žumberačko-pokupskog NOP odreda zarobila 173 domobrana i 1 oficira. Pored toga, ona je u šumi Kljuki zapalila 6 kopa drvenog uglja i 20 vagona drva namenjenih za pogon pojedinih fabrika u Sisku i Capragu.

⚔️ 18. 8. 1942. Druga četa 6. bataljona Banijskog NOP odreda zapalila ž. st. u s. Peščenici i s. Mraclinu (na pruzi Zagreb-Sisak).

⚔️ 30. 8. 1942. Blizu Capraga (na pruzi Sisak-Sunja) delovi Banijskog NOP odreda digli u vazduh nemački oklopni voz. Ranjeno je 25 nemačkih vojnika, a jedan je poginuo. Saobraćaj je bio obustavljen 15 časova.

⚔️ 4. 11. 1942. Na mostu kod Strušca (na putu Popovača-Sisak) delovi 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda razoružali ustašku stražu.

⚔️ 18. 11. 1942. Treći bataljon Banijskog NOP odreda zauzeo domobransko uporište u s. Mošćenici (kod Siska), zarobio 11 domobrana i zaplenio 11 pušaka, 1 p. mitraljez, 40 bombi, oko 4000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 19. 11. 1942. U Blinjskom Kutu (kod Siska) jedinice 7 hrvatske NO brigade napale železničku stražu, nemačku posadu i žand. stanicu. Mesto nije zauzeto, ali je poginulo 16 nemačkih vojnika i zarobljeno 12 domobrana.

⚔️ 9. 12. 1942. Treći bataljon Banijskog NOP odreda zauzeo domobransko uporište u s. Mošćenici (kod Siska), zarobio 12 domobrana i zaplenio 9 pušaka, oko 2000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 17. 3. 1943. U s. Blinjskom Kutu (kod Siska) jedinice Banijskog NOP odreda napale i zarobile 37 domobrana.

⚔️ 25. 4. 1943. U s. Lekeniku (kod Siska) partizanska četa -Kljuka- razoružala 60 domobrana 1. radnog bataljona.

⚔️ 2. 5. 1943. U rejonu s. Blinjskog Kuta (kod Siska) jedinice 4. banijske brigade Unske operativne grupe minirale prugu i izbacile iz šina voz od 10 praznih vagona - cisterni.

⚔️ 5. 5. 1943. U rejonu s. Blinjskog Kuta (kod Siska) jedinice 4, banijske brigade Unske operativne grupe minirale prugu i uništile teretni voz od 47 vagona, među kojima 13 vagona - cisterni s naftom.

⚔️ 26. 5. 1943. U s. Lekeniku (kod Siska) jedinice Žumberačko-pokupskog NOP odreda napale domobransku posadu i zarobile 91 domobrana, a ranile 1 podoficira.

⚔️ 0. 7. 1943. U rejonu s. Brđana (kod Siska) jedinice 1. brigade Unske operativne grupe minirale prugu i napale italijanski transportni voz. Poginulo je 9, ranjeno 11 i zarobljeno 13 italijanskih vojnika. Brigada je imala 5 mrtvih i 30 ranjenih. Zapaljeno je 9 vagona s municijom i namirnicama.

⚔️ 13. 7. 1943. U Gredi (kod Siska) 2. bataljon Žumberačko-pokupskog NOP odreda zarobio 1 oficira i 40 domobrana i zapalio ž. stanicu.

⚔️ 16. 7. 1943. U s. Lekeniku (kod Siska) 2. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i delovi Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali posadu domobranskog 6. železničko-stražarskog bataljona i žandarme. Zarobljeno je 108 domobrana i žandarma i 3 oficira, a zaplenjene su žand. i ž. st. i druge vojne zgrade.

⚔️ 19. 7. 1943. U s. Žažini (kod Siska) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Žumberačko-pokupskog NOP odreda napale i zarobile 30 domobrana i 8 ustaše.

⚔️ 2. 8. 1943. U s. Lekeniku i na ž. st. Greda (kod Siska) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Žumberačko-pokupskog NOP odreda napale posade domobranskog 2. pešadijskog puka i 4. železničko-stražarskog bataljona, te zarobile 113 domobrana i 1 oficira, a na ž. st. Lekenik uništile 21 teretni vagon.

⚔️ 16. 9. 1943. Kod s. Kinjačke (na pruzi Sisak-Sunja) jedinice 7. udarne divizije NOVJ napale nemački transportni voz, ubile 12 i ranile 34 nemačka vojnika, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 15 ranjenih, uništile 16 vagona, 15 kamiona, 45 motocikla i 70 bicikla i zaplenile veću količinu ratne opreme.

⚔️ 20. 9. 1943. Kod s. Kinjačke jedinice 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ minirale prugu Sisak

⚔️ 21. 9. 1943. Između s. Komareva i s. Novog Sela (kod Siska) 2. brigada 7. udarne divizije NOVJ napala nemačku auto-kolonu, te uništila 2 kamiona i ubila 2 a ranila 5 nemačkih vojnika.

⚔️ 9. 11. 1943. Na ž. st. Greda (kod Siska) jedinice Omladinske NO brigade -Joža Vlahović i Turopoljsko-posavskog NOP odreda napale nemački brzi voz i ranile 25 nemačtih vojnika.

⚔️ 7. 12. 1943. Iz rejona Zagreba otpočeo napad delova Pavelićeve gardijske brigade i čete nemačkih vojnika u cilju -čišćenja- prostorije jugozapadno od pruge Zagreb-Sisak. U rejonu s. M. Buna - s. V. Buna - s. Podvornica pružila je jak otpor neprijatelju 28. udarna divizija NOVJ, koja je toga dana stigla iz Moslavine u Turopolje. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj se povukao u Zagreb, uz gubitke od 25 mrtvih i 16 ranjenih ustaša i 12 nestalih nemačkih vojnika, a 28. divizija je takođe imala znatne gubitke.

⚔️ 1. 1. 1944. Između s. Turopolja i s. Pešćenice (na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem uništili lokomotivu i 3 vagona.

⚔️ 5. 1. 1944. Između s. Lekenika i s. Turopolja (na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog hataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i dva nemačka transportna voza: uništili 1 lokomotivu i 7 vagona, a oštetili 3 vagona i 1 lokomotivu.

⚔️ 8. 1. 1944. Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije u selima: Prekopi, Kihalcu, Novom Selu, Praćnu i Mošćenici (kod Gline), ali su se, posle petočasovne borbe, morale povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Petrinje, Siska i Gline.

⚔️ 13. 1. 1944. Između s. Lekenika i s. Grede (na prazi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona i oštetivši 5 vagona, u kojima je poginulo 20 i ranjeno 35 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 19. 1. 1944. Između s. Lekenika i s. Grede (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

⚔️ 4. 2. 1944. Između s. Turopolja i s. Mraclina (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili domobranski transportni voz i uništili lokomotivu i 4 vagona.

⚔️ 6. 2. 1944. Između s. Mraclina i s. Turopolja (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 2 vagona. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 14 ranjenih vojnika, a saobraćaj je obustavljen oko 40 časova.

⚔️ 13. 2. 1944. Između V. Gorice i s. Mraclina (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, zbog čega je saobraćaj obustavljen 20 časova.

⚔️ 18. 2. 1944. Između s. Odre i s. Sv. Klare delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 8 mesta, zbog čega je saobraćaj obustavljen 20 časova.

⚔️ 26. 2. 1944. Između s. Peščenice i s. Turopolja (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni vozf zbog čega je saobraćaj obustavljen 27 časova.

⚔️ 16. 3. 1944. Između s. V. Gorice i s. Mraclina (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili putnički voz koji je prevozio nemačke vojnike i ustaše i uništili lokomotivu i 3 vagona. Poginula su 24 nemačka vojnika i nekoliko ustaša, a veći broj je ranjen.

⚔️ 26. 3. 1944. Kod Sunje (na pruzi Sisak-Dubica) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i tri vagona.

⚔️ 26. 3. 1944. Treća i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsko uporište u s. Komarevu (kod Siska) koje su branili delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije (oko 500 vojnika). Posle četvoročasovne borbe brigade su se povukle.

⚔️ 3. 4. 1944. Na pruzi Zagreb-Sisak delovi 2, diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva putnička voza koja su prevozila domobrane i ustaše. Uništene su 2 lokomotive i 11 vagona, a 3 vagona su oštećena. Poginulo je preko 50 a ranjeno 100 domobrana i ustaša.

⚔️ 5. 4. 1944. Između s. Sv. Klare i s. Odre (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz i uništili lokomotivu i 7 vagona.

⚔️ 6. 4. 1944. Vš NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da glavninu 4. korpusa NOVJ usmeri ka Bihaću, Bos. Novom i Sisku, sa zadatkom: rušiti komunikacije u dolini Une.

⚔️ 7. 4. 1944. Između s. Sv. Klare i s. Odre (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz. Poginulo je 16 a ranjeno 30 vojnika.

⚔️ 9. 4. 1944. Između s. Turopolja i s. Lekenika brigada -Franjo Ogulinac Seljo- i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 8 mesta.

⚔️ 12. 4. 1944. Između s. Grede i s. Lekenika brigada -Franjo Ogulinac Seljo- i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 5 mesta.

⚔️ 16. 4. 1944. Kod s. Blinjskog Kuta (na pruzi Sisak-Sunja) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz. Poginula su 4 a ranjeno je 11 nemačkih vojnika.

⚔️ 0. 5. 1944. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije povučeni sa obezbeđenja komunikacija Zagreb-Karlovac i Zagreb-Sisak i upućeni u Moslavinu i Slavoniju, Tada su potpuno napuštena uporišta u selima: Lomnici, V. Mlaki, Brezovici i Hrašću.

⚔️ 1. 5. 1944. Između s. Odre i s. Sv. Klare (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz. Uništene su 2 lokomotive i 20 vagona, a 20 vagona je oštećeno. Poginulo je i ranjeno 220 nemačkih vojnika a saobraćaj je obustavljen 20 časova.

⚔️ 14. 5. 1944. Između V. Gorice i s. Odre (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4 korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, a 3 vagona oštetili.

⚔️ 18. 5. 1944. Između s. Lekenika i s. Grede (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški voz, uništivši lokomotivu i 2 vagona i oštetivši 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 14 časova.

⚔️ 3. 6. 1944. Između s. Šaša i s. Staze (na pruzi Sisak-Novska) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transoortni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona. Poginulo je 19 ustaša, 6 nemačkih vojnika, 5 domobrana i 1 četnik, a 69 ih je ranjeno. Saobraćaj je prekinut 16 časova.

⚔️ 6. 6. 1944. Treća i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ i Omladinska brigada -Joža Vlahović- napale s. Komarevo (blizu Siska) koje su branili delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Posle petočasovne borbe zauzet je veći deo sela, ali se neprijatelj utvrdio u nekoliko zgrada, pa je jedinicama NOVJ naređeno da se povuku. Zaplenjeno je: minobacač sa 20 mina, mitraljez, p. mitraljez, 27 pušaka, 4 automata, 25.000 metaka, 9 telefona, 2 telefonske centrale, 122 konja, 148 ćebadi i druga oprema. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 39 ranjenih vojnika i oficira.

⚔️ 10. 6. 1944. Između s. Lekenika i s. Peščenice (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili 2 neprijateljska transportna voza, te uništili lokomotivu, 4 kamiona i 7 vagona i oštetili 3 vagona.

⚔️ 23. 6. 1944. Između s. Lekenika i s. Grede (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili 2 neprijateljska transportna voza, uništivši lokomotivu i vagon.

⚔️ 25. 6. 1944. Kod s. Grede i V. Gorice (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili oklopni nemački voz i putnički voz koji je vozio domobrane i ustaše. Uništena je lokomotiva i 5 vagona, a 2 vagona su oštećena.

⚔️ 27. 6. 1944. Kod V. Gorice (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz. Lokomotiva je oštećena, a 4 vagona su uništena. U uništenim vagonima su se nalazili tenkovi i vojnici.

⚔️ 11. 7. 1944. Kod s. Kinjačke (pored pruge Sisak-Sunja) 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i delovi Banijskog NOP odreda 7. udarne divizije NOVJ napali neprijateljske posade u bunkerima. Pošto su posadu jednog bunkera savladale a bunker porušile, jedinice NOVJ su se povukle, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz s. Blinjskog Kuta.

⚔️ 14. 7. 1944. Na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak delovi 2, diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva neprijateljska transportna i jedan oklopni voz, te uništili 12 vagona i 3 lokomotive a 1 lokomotivu oštetili.

⚔️ 16. 7. 1944. Na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak (između V. Gorice i s. Mraclina) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz, te oštetili lokomotivu i 7 vagona.

⚔️ 22. 7. 1944. U s. Brđanima (kod Sunje) 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i delovi 2. udarne i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ napali ustaše i domobrane. Posle dvočasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle prema s. M. i V. Gradusima i s. Starom Selu. Uništena su 2 bunkera i 1 je oštećen. Porušena je pruga Sunja-Sisak na 10 mesta i 1 most na toj pruzi. Zaplenjeno je 20 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 minobacač, 20.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 31. 7. 1944. Na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak između s. Mraclina i V. Gorice delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz, te uništili lokomotivu i 4 vagona i oštetili 6 vagona.

⚔️ 9. 8. 1944. Između V. Gorice i s. Mraclina (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz, uništivši lokomotivu i 2 vagona.

⚔️ 9. 8. 1944. Jedinice NOU brigade -Franjo Ogulinao Seljo- napale ustaško uporište u s. Martinskoj Vesi (kod Siska), pa se posle četvoročasovne borbe povukle.

⚔️ 24. 8. 1944. Između s. Brđana i s. Blinjskog Kuta jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ porušile železničku prugu Sisak-Sunja i uništile lokomotivu i 12 vagona. Poginulo je 35 neprijateljskih vojnika i oficira, dok ih je 46 zarobljeno.

⚔️ 31. 8. 1944. Jedinice Operativnog štaba za Baniju (1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7, udarne divizije NOVJ i 1. i 2. banijski NOP odred) otpočele osmodnevna dejstva na komunikacije u Baniji. (Pruga Sisak-Dubica porušena je na 346 mesta a pruga Sunja-Kostajnica-Dvor na 73 mesta; srušeno je 18 mostova i 1 propust.)

⚔️ 31. 8. 1944. Turopoljsko-posavski NOP odred i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu Zagreb-Sisak na 50 mesta, zatim srušili 3 mosta i 3 propusta na putu između ta dva grada.

⚔️ 1. 9. 1944. Turopoljsko-posavski NOP odred i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Sisak na 100 mesta i srušili 1 most.

⚔️ 3. 9. 1944. Delovi Turopoljsko-posavskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 10 mesta i srušili 2 mosta.

⚔️ 6. 9. 1944. Između s. V. Gorice i s. Mraclina jedinice Turopoljsko-posavskog NOP odreda i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu Zagreb-Sisak na 18 mesta i srušili 1 most.

⚔️ 8. 9. 1944. Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzela nemačko i domobransko uporište u s. Brđanima (na pruzi Sisak-Sunja), zaplenivši 2 minobacača sa 350 mina, 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 25 pušaka, 52 bombe, 125.200 metaka i drugu opremu.

⚔️ 9. 9. 1944. Jake nemačke i ustaške snage (delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 8. ustaške brigade) iz Petrinje i Siska otpočele dvodnevni napad na jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2. udarne brigade i 1. banijskog NOP odreda 7. udarne divizije NOVJ na prostoriji s. Luščani - s. Šušnjar - s. Jabukovac i u rejonu D. Velešnje (kod Gline). Jedinice 7. udarne divizije NOVJ uspele su da odbiju napad i prinude neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 13. 9. 1944. Između s. Odre i V. Gorice (na pruz: Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz: uništili 9 vagona i oštetili lokomotivu.

⚔️ 14. 9. 1944. Posle osmočasovne borbe Karlovačka brigada 34. divizije NOVJ obustavila napad na s. Žažinu (kod Siska), gde su se branili delovi 3. bataljona domobranske 4. posadne brigade.

⚔️ 26. 9. 1944. Otpočeo napad delova 4. korpusa NOVJ na Sunju, okolna uporišta i bunkere na pruzi Kostajnica-Sunja-Dubica, koje su branili nemački vojnici, ustaše i domobrani. Borbe su obustavljene 30. septembra, jer su neprijatelju došla pojačanja iz Siska, Dubice, s. Đ. Hrastovca i Kostajnica. Porušeno: 20 km železničke pruge i sva postrojenja i bunkeri u železničkim stanicama Majur, Stubljani, G. Hrastovac, Staza i Saš; zaplenjeno 1 protivoklopni top, 3 minobacača sa 200 mina, 4 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, 80 pušaka, 60.000 metaka; uništeno. 2 lokomotive i 70 vagona.

⚔️ 27. 9. 1944. Kod s. Lekenika (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili želenzičku prugu i železnički most.

⚔️ 13. 10. 1944. Jedinice 8. udarne i 34. divizije NOVJ napale ustaška i domobranska uporišta u s. M. Mlaki i s. Sv. Klari (kod Zagreba) i u s. žažini (kod Siska). Posle petočasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog žilavog otpora neprijateljskih posada i zbog dolaska jakih pojačanja. Neprijatelj je imao 77 mrtvih, 79 ranjenih i 59 zarobljenih vojnika, a jedinice NOVJ - 12 mrtvih i 55 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 9 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, 122 puške, 75.900 metaka, 1 kamion i druga oprema, uništeni su 4 kamiona i 1 top, zapaljene su ž. st. Sv. Klara i rafinerija nafte, a pruga je porušena na 200 mesta.

⚔️ 22. 11. 1944. Jedinice Karlovačke udarne brigade i udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ zauzele s. Peščenicu i s. Lekenik (na komunikaciji Zagreb-Sisak), prinudivši delove 2. bataljona domobranske 4. posadne brigade na povlačenje prema železničkim stanicama. Pošto napad na te stanice nije uspeo, jedinice NOVJ su se povukle. One su zarobile 48 neprijateljskih vojnika i oficira i zaplenile 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 41 pušku, 36.000 metaka i dragu opremu.

⚔️ 0. 12. 1944. Kod s. Ruče (blizu Siska), u borbi protiv ustaša i nemačkih vojnika, poginuo član OK KPH za Novu Gradišku Milan Tomić Slobodan, narodni heroj.

⚔️ 4. 12. 1944. Druga udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napala ustaško-domobransko uporište u s. Mošćenici (kod Siska). Iako je veći deo uporišta bila zauzela, ujutro se morala povući zbog snažnog pritiska ustaško-domobranskih pojačanja iz Petrinje i Siska.

⚔️ 10. 12. 1944. Održana konferencija NOF-a za srez Sisak.

⚔️ 28. 12. 1944. Kod s. Grede (blizu Siska) delovi Turopoljsko-posavskog NOP odreda odbili napad nemačkih i ustaških snaga, sprečivši time pljačku i teror nad stanovništvom.

⚔️ 11. 1. 1945. Između s. Komareva i s. Novog Sela (blizu Siska) delovi 2, udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ napali iz zasede delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i sprečili ih da opljačkaju ova sela.

⚔️ 28. 1. 1945. Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, zauzela ustaško-domobransko i nemačko uporište u s. Žažini (kod Siska). Neprijatelj je imao 60 mrtvih i ranjenih, a Brigada 44 mrtva i 41 ranjenog.

⚔️ 5. 2. 1945. Kod s. Petrovca, s. Jazvenika i s. Grede jedinice Karlovačke udarne brigade 34. udarne divizije NOVJ odbile napad delova 20. ustaške brigade iz Siska. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i 1 zarobljenog, a Karlovačka udarna brigada 2 mrtva i 4 ranjena.

⚔️ 11. 2. 1945. Kod s. Pračne, s. Crnca, s. Capraske Poljane, s. Mošćenice i s. Češkog Sela 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ, posle osmočasovne borbe, odbile napad nemačkih, ustaških i domobranskih snaga iz Siska i s. Capraga. Neprijatelj je imao 125 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 1 mrtvog i 16 ranjenih.

⚔️ 25. 2. 1945. U s. Odri (kod Zagreba) udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije NOVJ, posle sedmočasovne borbe, slomila otpor delova 6. bataljona 20. ustaške brigade. Zaplenjeno je: minobacač, mitraljez, 3 p. mitraljeza, 25 pušaka i 25.000 metaka. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 14 ranjenih i 9 zarobljenih, a udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 2 mrtva i 24 ranjena. Istovremeno su ostale jedinice te divizije porušile prugu Zagreb-Sisak na 32 mesta.

⚔️ 16. 4. 1945. Jedinice Banijskog NOP odreda, posle kratke ali žestoke borbe protiv domobranskih snaga, zauzele s. Pračno (kod Siska), zarobivši 4 oficira, 4 podoficira i 53 domobrana i zaplenivši 57 pušaka i 5500 metaka.

⚔️ 5. 5. 1945. Jedinice 45. divizije 2. armije JA, posle jednodnevne borbe, oslobodile Sunju i produžile gonjenje nemačkih i ustaško-domobranskih snaga u pravcu Siska.

⚔️ 5. 5. 1945. Jedinice 28. udarne divizije 2. armije JA, posle jednodnevne borbe, oslobodile Petrinju i produžile gonjenje nemačko i ustaško-domobranskih snaga prema Sisku i Zagrebu.

⚔️ 5. 5. 1945. Jedinice 45. divizije 2. armije JA posle dvanaestočasovne borbe oslobodile Sisak i nastavile gonjenje ustaško-domobranskih i nemačkih jedinica u pravcu Zagreba.

⚔️ 10. 5. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 2. armije JA koje su u teškim borbama od 28. aprila do 8. maja 1945. slomile otpor jakih nemačkih snaga i oslobodile Bos. Novi, Kostajnicu, Dubicu, Sisak, Petrinju, Karlovac i niz drugih mesta.

Dokumenti

📜 Odredba predstojništva gradskog redarstva u Sisku o ograničenosti kretanja stanovnika Srba u gradu Sisku

📜 Izvještaj zapovjedništva Posade Sisak od 11 srpnja 1941 god. o rasturanju antifašističkih letaka u Sisku i Capragu

📜 Desetodnevni izveštaj Kotarske oblasti Maglaj od 11. jula 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o opštoj političkoj situaciji, hapšenju i otpremanju pravoslavnih sveštenika u logor Sisak

📜 Izvještaj Zapovjedništva posade Sisak zapovjedniku vrbaskog divizijskog područja o nalazu komunističkih letaka u Sisku i Capragu

📜 Otpremnica Ureda za iseljavanje i useljavanje Rogatica od 14. jula 1941. sa podacima o uhapšenim licima koja se upućuju u logor Sisak

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Vlasenica od 14. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o radu na iseljavanju Srba, hapšenju i upućivanju u logor Sisak

📜 Obavijest u sisačkim Hrvatskim novinama o strijeljanju šest skojevaca u Sisku

📜 Okružnica Državnog ravnateljstva za ponovu od 9. avgusta 1941. sa uputstvima za hapšenje pravoslavnih sveštenika i njihovih porodica i otpremanje u logor Sisak

📜 Spisak pravoslavnih sveštenika iz kotara Sarajevo koji su otpremljeni u logor Caprag kraj Siska 12. avgusta 1941. godine

📜 Izvještaj vodnog oružničkog zapovjedništva u Sisku o opkoljavanju šuma Zalukinje, Brezovice i Bukovice od 19 do 21 rujna 1941 god. radi uništenja partizana

📜 Izveštaj Vodnog oružničkog zapovjedništva u Sisku od 24. septembra 1941. o akciji čišćenja na ovom području sa podacima o broju uhapšenih u Sisku

📜 Članak iz Biltena Glavnog štaba NOPO Jugoslavije 0 borbama partizana na Žumberku, u okolici Siska i Bjelovara te o akcijama u Zagrebu i Podsusedu

📜 Tjeralica Župske redarstvene oblasti Petrinja upućena velikim župama i podređenim vlastima za Ivanom Gobcem iz Siska

📜 Iz pisma Vladimira Popovića upućenog Radi Končaru o akciji na pruzi Caprag-Sisak i situaciji u Zagrebu

📜 Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku od 14 prosinca 1941 god. o akcijama partizana na pruzi Petrinja - Glina

📜 Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku o borbama i akcijama izvršenim od 6 do 31 prosinca 1941 godine

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku Ministarstvu domobranstva NDH o borbama s partizanima u prosincu 1941. godine

📜 Iz dnevnog izvješća br. 20 Ministarstva domobranstva NDH o napadima partizana na oružničke, domobranske i ustaške posade između Siska i Sunje a prema telefonskom izvještaju Prvog domobranskog zbora

📜 Glavni stožer ustaške vojnice dostavlja Ministarstvu domobranstva NDH prijavu Ustaškog logora Sisak protiv Josipa Ogulinca osumnjičenog kao komunista

📜 Popratni list Predstojništva Gradskog redarstva Sisak Ustaškom redarstvu Zagreb o dopraćenju i predaji Tome Benaka, Mije Goričkog i Krešimira Salingera

📜 Dopis Župske redarstvene oblasti kod Velike župe Gora župskim redarstvenim i kotarskim oblastima kojim prosljeđuje potjernicu Predstojništva gradskog redarstva Sisak za komunistima iz Siska Ivanom Baćunom, Rudolfom Prevarekom i Ivanom Šišinačkim

📜 Iz pisma Kotarskog komiteta KPH Kostajnica upućenog Okružnom komitetu KPH za Baniju o vezama između Zagreba i Petrove gore preko Kostajnice te o hapšenjima u Sisku

📜 Operativni dnevnik Prvog domobranskog zbora u Sisku za mjesec siječanj 1942 godine

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Sisak Centralnom komitetu KPH o teškoj političkoj situaciji u gradu i hapšenju komunista

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku u vremenu od 18 do 31 siječnja 1942 godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku o borbama i akcijama od 6 do 31 ožujka 1942 godine

📜 Naređenje Centralnog komiteta KP Hrvatske Kotarskom komitetu KPH Sisak o formiranju partizanskog odreda i zadacima na terenu

📜 Iz izvještaja Ive Marinkovića, delegata CKKPH, upućenog Centralnom komitetu KP Hrvatske o narednim zadacima Okružnog komiteta KPH za Baniju i Kotarskog komiteta KPH Sisak te radu Partije na području karlovačkog kotara

📜 Pismo Kotarskog komiteta KPH Kostajnica upućeno Okružnom komitetu KPH za Baniju u kojem ih obavještava da šalje drugarice koje su pobjegle ispred ustaškog terora a uputio ih je KK KPH Sisak

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Baniju Centralnom komitetu KP Hrvatske o vezi za prebacivanje iz Zagreba u partizane preko Siska i punkta na željezničkoj stanici Šaš, o okružnoj konferenciji, situaciji i zadacima Partije na sisačkom kotaru

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve oružničke pykovnije u Sisku od 15 lipnja 1942 god. o akcijama partizana na teritoriju pukovnije

📜 Iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji i partizanskim akcijama u okolici Siska

📜 Iz pisma Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Banija o jedinicama koje se nalaze u Pokuplju i Žumberku te o formiranju Žumberačko-pokupskoga NOP odreda u koji treba da uđe jedan banijski partizanski vod koji operira u Pokuplju i okolici Siska

📜 Iz izvještaja Prve oružničke pukovnije Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana na području Siska, Bjelovara i Zagreba u prvoj polovici srpnja 1942, godine

📜 Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH za Baniju Centralnom komitetu KP Hrvatske o neprijateljskoj ofenzivi na VI bataljon koji se nalazi na sisačkom sektoru, broju vojnih bjegunaca na području velikogoričkoga i dugoselskog kotara, strijeljanjima domobrana u Sisku i diverzantskim akcijama na željezničkim prugama

📜 Zapovest Borbene grupe Zapadna Bosna od 3. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za zauzimanje i čišćenje od partizana rejona Sisak - Glina - Vrnograč - Otoka - tok r. Une do Kostajnica - Sunja

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banija o stanju Partije, SKOJ-a, AFŽ i NOO te reorganizaciji u vojsci

📜 Obavijest Kotarskoga komiteta KPH Sisak Kotarskome komitetu KPH Velika Gorica o skorom potpadanju dvaju komiteta pod isti Okružni komitet i potrebi održavanja redovnih veza

📜 Pismo Anke Berus, člana Biroa CK KPH, Dragutinu Sailiu, rukovodiocu Povjerenstva CK KPH u Zagrebu, da se rezervira kanal preko Kotarskog komiteta KPH Sisak i Okružnog komiteta KPH Banija samo za poštu CK, obavještavajući ga da su doputovali Ivo Lola Ribar, Ivan Krajačić i Marko Belinić, te da i Saili, sada kada je stigao Ivo Marinković, treba da dođe na oslobođeni teritorij

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banija o političkoj situaciji i stanju partijske organizacije u kotaru

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banije o promjenama koje su nastale na terenu i održavanju veza s ostalim susjednim komitetima KP Hrvatske

📜 Izvještaj Ivana Hariša od 21. oktobra 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim diverzijama u septembru 1942. na pruzi Zagreb - Sisak

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Sisak Okružnom komitetu SKOJ-a Banija o upućenoj članarini

📜 Naređenje Centralnoga komiteta KPH Okružnome komitetu KPH Banija da kontroliraju redovito funkcioniranje ilegalnih partijskih veza koje idu preko Kotarskoga komiteta KPH Sisak

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banija o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH i SKOJ-a

📜 Izvještaj Hrvatskoga ustaškog logora Sisak Glavnnome ustaškom stanu o kretanju partizana na području sisačkog kotara od 30. listopada do 6. studenog 1942. godine

📜 Izvještaj Prve željezničke stražirske bojne od 20 studenog 1942 god. o napadu partizana na posadu u Blinjskom Kutu i o diverzijama na pruzi Sunja - Sisak

📜 Izvještaj Prve željezničke stražarske bojne Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na posadu u Blinjskom Kutu i o diverzijama na pruzi Sunja-Sisak

📜 Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Zagreb da KK Sisak potpada pod OKKPH Čazma

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog, zbora od 21. decembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o diverziji na pruzi Sisak - Sunja

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije od 26. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o formiranju 16. brigade i o akciji 8. brigade na putnički vlak na pruzi Sisak - Sunja

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije od 31. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o dolasku 369. legionarske divizije na prostoriju Sunja - Kostajnica i Sisak - Sunja - Dubica

📜 Poziv Kotarskoga komiteta KPH Sisak upućen narodu sisačkog kotara ta borbu protiv okupatora i pristupanje narodnooslobodilačkoj vojsci

📜 Izvještaj Štaba Sedme divizije od 1 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijateljskih jedinica duž komunikacija Sisak - Sunja - Dubica i Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji 369 legionarske divizije na sektoru Sisak - Sunja - Dubica

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 14 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o koncentraciji neprijateljskih jedinica na sektoru Sisak - Sunja - Kostajnica

📜 Zabeleška komisije nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 16. januara 1943. o razvrstavanju talaca i pohapšenog stanovništva na grupe i upućivanju na rad u Nemačku ili nemačke specijalne logore u Osijeku, Zemunu i Sisku

📜 Popis djece koju su njemačke vlasti dopremile u Sabirni logor Sisak, 8. veljače 1943. godine

📜 Izvještaj Oružničke postaje Nova Rača Zapovjedništvu Prve oružničke pukovnije Sisak i drugim vlastima NDH o napadu partizana na općinsku zgradu u mjestu Severin

📜 Transportna lista Sabirnog logora Sisak s imenima, prezimenima i ostalim podacima radnica upućenih na rad u Njemačku

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o akciji partizana u Farkašiću te nekim događajima u gradu Sisku

📜 Izvještaj Državne realne gimnazije u Sisku Ministarstvu narodne prosvjete NDH o radu škole u prvome polugodištu školske 1942/1943. godine

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 17 travnja 1943 god. o akciji na području: Sisak - Vel. Svinjičko - Sunja - Kukuruzari - Jošavica - Sisak

📜 Popis djece koju Kotarska oblast Daruvar upućuje Sabirnome logoru Sisak

📜 Iz izvještaja Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama pripadajućih jedinica protiv partizana na području Pisarovine, Kalnika, Bilo-gore i Siska od 1. do 3. svibnja 1943. godine

📜 Iz izvještaja Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama pripadajućih jedinica protiv partizana na području Kalnika, Bilo-gore i Siska

📜 Izvještaj Štaba Četvrte Banijske NO brigade od 7 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlakove na pruzi Sisak - Sunja

📜 Spisak osoba koji Pokretni prijeki sud upućuje Predstojništvu kotarskog suda u Sisku, a koje su osuđene na smrt strijeljanjem

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 29 svibnja 1943 god. o ugroženosti pruge Sisak - Zagreb i o napadu dijelova Banijskog NOP odreda na pratnju zapovjednika Prvog domobranskog zbora generala Brozovića

📜 Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV i PO Hrvatske od 14 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na . komunikaciju Sisak - Sunja

📜 Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 16 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak na komunikaciji Sisak - Sunja

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 26 smnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak na komunikaciji Sisak - Sunja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 srpnja 1943 god. o akciji na Zumberku i na području Siska i Velike Gorice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 kolovoza 1943 god. o akciji Grün II i o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Varaždinske Toplice, Daruvar i Sisak

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o paljenju mostova na cesti Sisak - Dugo Selo i Posavski Bregi - Božjakovina od strane partizana

📜 Izvještaj Gustava Frangeša Andriji Hebrangu, sekretaru Centralnoga komiteta KP Hrvatske, o zatečenom stanju na terenu Kotarskoga komiteta KPH Sisak i počecima stvaranja vojnih komiteta u neprijateljskim jedinicama na području Zagreba, Velike Gorice i Siska

📜 Obavijest Oružničke postaje Sesvete Zapovjedništvu oružničke pukovnije Sisak o napadu partizana na njemačko redarstvo u Sesvetama

📜 Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o diverzijama na prugama oko Bjelovara, Siska, Varaždina i Zagreba

📜 Izvještaj Oružničke postaje Šestine Zapovjedništvu Prve oružničke pukovnije Sisak i ostalim vlastima o napadu partizana na radnike vojnog zrakoplovstva u šumi Markuševačke gore

📜 Obavijest Oružničke postaje Sesvete Zapovjedništvu Prve oružničke pukovnije Sisak i ostalim vlastima o pismu koje je Kotarski Narodnooslobodilački odbor Zagreb uputio Općinskom poglavarstvu Sesvete u kojemu ih poziva na suradnju

📜 Izvještaj Oružničke postaje Hrvatski Leskovac Zapov jedništvu Prve oružničke pukovnije Sisak i ostalim vlastima o napadu partizana na domobrane u Ježdovcu

📜 Izvještaj Oružničke postaje Sesvete Zapovjedništvu Prve oružničke pukovnije Sisak i ostalim vlastima o ubojstvu njemačkog feldžandarma Jure Rukavine

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 13 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama na prugama Sunja - Kostajnica, Sisak - Sunja i napadu na Otoku

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Siska i diverzijama na prugama Zagreb - Sisak i Zagreb - Varaždin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 listopada 1943 god. o stanju na području Siska, Križevaca i napadu Jedanaeste dalmatinske NO brigade na Slivno

📜 Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu i diverzijama na pruge Zagreb-Sisak i Zagreb-Karlovac

📜 Izvještaj Dragutina Sailia, člana Centralnoga Komiteta KP Hrvatske Centralnom komitetu o političkom stanju na području kotara Sisak, Kutina, Garešnica i Čazma, izvještaju Lepe Perović o radu NOO u Zagrebu te o oslobođenju Koprivnice

📜 Proglas đaka sisačke gimnazije svim đacima i ostaloj omladini Siska da napuste škole i stupe u NOVJ...

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da 28 (slavonsku) diviziju sa rejona Petrinja - Sisak ne prebacuje na pravac Knin - Bihać - Gornji i Donji Lapac

📜 Obavijest jednog od ustaških obavještajaca Odsjeku B II/IV Gravsigur-a o postupku Čerkeza i Kozaka prema stanovništvu na području Siska i Petrinje

📜 Izvještaj Zapovjedništva petrinjskog otsjeka od 9. prosinca 1943. god. Podhvatnom zapovjedništvu — Sisak o pljačci dijelova Prve kozačke divizije u Hrastovici

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o borbi protiv partizana kod Štefanja i diverzije na pruzi Zagreb - Sisak

📜 Izvještaj Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KP Hrvatske o akcijama Dvadesetosme divizije i Turopoljsko-posavskoga NOP odreda na aerodrome u Sopnici i Kurilovcu, te o diverzijama na prugama Zagreb - Sisak i Zagreb - Karlovac

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akcijama partizana oko Zagreba, Varaždina, Siska i Kutine

📜 Naređenje Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 4 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Zagreb-Karlovac i Zagreb-Sisak

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara i Siska i o borbama kod Varaždinbrega, Gospića, Donjeg Lapca, Zlobina i Šibenika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Sveti Ivan Zabno i borbama kod Čazme, Daruvara, Siska, Drežnice i Hvara

📜 Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Žabno i o borbama kod Čazme i Siska .

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 23 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Zagreba i o diverziji na željezničkoj pruzi Zagreb - Sisak

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i o radu partijske organizacije.

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

20. ustaška brigada 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Sisački partizanski odred Dugo Selo 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Koprivnica 4. krajiška divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Banijski partizanski odred Ustaški zločini 1941. Borbe u Hrvatskoj 1945. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Bjelovar Josip Broz Tito Avijacija u oslobodilačkom ratu 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 2. diverzantski bataljon NOVH Narodni heroji Jugoslavije Glavni štab Hrvatske Dečji logor u Sisku Vrhovni štab NOVJ Genocid u NDH Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Deca u ratu Operacija Weiss 369. legionarska divizija (vražja) Hrvatska Kostajnica Ustanak u Hrvatskoj 1941. Daruvar Ogulin Velika Gorica 34. hrvatska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Hvar Karlovac Varaždin 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Komunistička partija Hrvatske 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Karlovačka udarna brigada Kutina Omladina u ratu Zagreb Bosanska Kostajnica Donji Lapac Čazma Knin SKOJ Hrvatsko domobranstvo Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1942. Kozarska Dubica Križevci Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 28. slavonska divizija NOVJ Brigada Franjo Ogulinac Seljo Brač Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Podravska Slatina Glina Narodno oslobodilački odbori Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Sveštenici u ratu Pljačka u ratu Dečiji domovi u oslobodilačkom ratu 1. kozačka divizija Vermahta Bihać Petrinja Bosanski Novi Krapina 45. srpska divizija NOVJ Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944.