Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Velika Gorica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu o cijepanju slika poglavnika NDH dra Ante Pavelića na području Velike Gorice

📜 Iz izvještaja Općinskog poglavarstva Dubranec Kotarskoj oblasti Velika Gorica o općim političkim prilikama na području općine

📜 Iz izvještaja Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na općinsku zgradu u selu Vukovini

📜 Obavijest Kotarskoga komiteta KPH Sisak Kotarskome komitetu KPH Velika Gorica o skorom potpadanju dvaju komiteta pod isti Okružni komitet i potrebi održavanja redovnih veza

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KPH o situaciji na području kotara Samobor, Pisarovina, Velika Gorica, Jastrebarsko i Žumberak

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ i NOO na području velikogoričkoga kotara

📜 Izvještaj Ignaca Pipića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i partijskom radu na području samoborskoga kotara te prekinutim vezama s kotarskim komitetima KPH Velika Gorica i Pisarovina

📜 Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o aktivnosti HSS, o prebacivanju ljudi na oslobođeni teritorij, o organizacijskom stanju Partije i ostalih masovnih antifašističkih organizacija na terenu KK KPH Velika Gorica

📜 Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na vojničku stražu kod reflektora u Sv. Klari

📜 Zapisnik Kotarske oblasti Velika Gorica upućen Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na selo Odru

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Redarstvenoj oblasti za grad Zagreb o diverziji na pruzi kod željezničke stanice Turopolje

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ, SKOJ-a i USAOH-a na području Komiteta

📜 Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o stanju i radu NOO, AFŽ, mobilizaciji u NOV, djelovanju HSS na terenu KK KPH Samobor, Velika Gorica i Pisarovina te o akciji u Turopolju noću ođ 1—2. srpnja 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka na kojemu su razmatrani politička situacija na terenu, organizacijska pitanja te problemi mobilizacije

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o akcijama udarne grupe iz Bukevja

📜 Pismo Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o potrebi formiranja vojnih jedinica u kotaru

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama u Zagorju i Kalniku i o napadu dijelova Zumberačko-pokupskoga NOP odreda na Veliku Goricu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 srpnja 1943 god. o akciji na Zumberku i na području Siska i Velike Gorice

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o djelovanju bivšeg vodstva HSS na terenu Karlovca, Velike Gorice, Jaske i Samobora

📜 Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o situaciji na području kotarskih komiteta KPH Velika Gorica i Pisarovina

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o teroru ustaša u selima kotara Velika Gorica, te o pripremama za formiranje Turopoljsko-posavskoga odreda

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, te o mobilizaciji na području kotara

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o napadu partizana na općinu Odra

📜 Pismo Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkom radu i o potrebi da kroz kotar prokrstari partizanska jedinica

📜 Izvještaj Gustava Frangeša Andriji Hebrangu, sekretaru Centralnoga komiteta KP Hrvatske, o zatečenom stanju na terenu Kotarskoga komiteta KPH Sisak i počecima stvaranja vojnih komiteta u neprijateljskim jedinicama na području Zagreba, Velike Gorice i Siska

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o zarobljavanju i pogubljenju nekih pripadnika ustaškog pokreta na području općine Orle od strane partizana

📜 Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o diverziji na njemački oklopni vlak između Velike Gorice i Mraclina

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o rušenju mosta na putu Velika Gorica-Kravarsko od strane partizana

📜 Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na aerodrom Pleso

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Kotarskoj oblasti Zagreb o diverziji na njemački vojni vlak

📜 Upute Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Kotarskome komitetu KPH Velika Gorica o načinu proslave dvadesetšestgodišnjice Oktobarske revolucije

📜 Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskoga sektora Štabu Četvrtoga korpusa NOV Jugoslavije o jačini neprijateljskih posada oko Velike Gorice te neuspjelom napadu na Lekenin i Gredu

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akciji partizana na Vinicu i uzletište kod Velike Gorice te o diverzijama na pruzi kod Prečeca

📜 Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na njemačko uzletište Pleso

📜 Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na selo Vukovina

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akciji partizana na Veliku Goricu i Čazmu te diverziji na prugama

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Vel. Goricu, Čazmu i Vrbovsko

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske kod Oborova, Luga, Vel. Gorice, Ivaneca, Vrbovskog i Kistanja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zdenčinu, Vel. Goricu, Šandrovac i o borbama na Kordunu i oko Zadra

📜 Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o diverziji na pruzi kod željezničke stanice Odra i napadu partizana na aerodrom Kurilovec

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske, o mobilizaciji u kotarevima Pisarovina i Velika Gorica i o ofanzivi neprijatelja na području Žumberka .

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji organizacijskom stanju te radu NOO.

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Velika Gorica Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a, političkoj situaciji u kotaru radu agitpropa i mobilizaciji.

📜 Pismo Duke Vasića Stjepanu Korenu o obavezi formiranja bataljona PPK i o političkome stanju u kotarevima Pisarovina, Velika Gorica i Sisak

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Velika Gorica Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o političkoj situaciji te radu skojevskih organizacija u vezi s mobilizacijom, dezerterstvom, radnim četama, udarnim grupama i sakupljanju hrane

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Brezovicu i Mače i o borbama kod Velike Gorice, Komina, Hercegovca, Bučkog Kamenskog, Karlovca i Aržana

📜 Zapisnik sa sastanka Okružnoga komiteta KPH Pokuplje na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje po kotarima, problemi rekvizicije i konfiskacije, te pripreme za savjetovanje partijskih organizacija za kotare Pisarovina, Sisak i Velika Gorica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Velike Gorice, Slavonske Požege, na Kalniku i u Žumberku i Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Veliku Goricu i o borbama kod Sunje, Kostajnice, Benkovca, Zadra, Drniša i na otoku Veliki Drvenik

📜 Zapovijest Štaba 34. divizije NOVJ od 11. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Svetu Klaru i Malu Mlaku i diverziju na željezničkoj pruzi Zagreb - Velika Gorica i Zagreb - Leskovac

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Drniš USAOH 34. hrvatska divizija NOVJ Jastrebarsko Benkovac Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu SKOJ Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Ante Pavelić Dugo Selo Borbe u Hrvatskoj 1944. Narodno oslobodilački odbori Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Hrvatska seljačka stranka Ustanak u NDH Diverzije u oslobodilačkom ratu Karlovac Komunistička partija Hrvatske Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Radne akcije u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Slavonska Požega Dezerteri u ratu Hrvatsko domobranstvo Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1945. Andrija Hebrang Rekvizicija u ratu Čazma AFŽ Samobor Sisak 20. ustaška brigada Zagreb Ogulin Ivanec Borbe u Lici 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Vladimir Bakarić