Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

USAOH

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 58 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1942. UD. Lapcu (u Lici) izašao prvi broj lista -Pionir-. Izdavao ga je Glavni odbor USAOH-a.

⚔️ 28. 6. 1943. U Otočcu otpočela dvodnevna Prva pokrajinska konferencija antifašističke omladine Hrvatske, na kojoj je izabran Glavni odbor USAOH-a od 26 članova.

⚔️ 5. 9. 1943. Održana prva konferencija USAOH-a za okrug Makarska, kojoj je prisustvovao oko 200 omladinaca i omladinki.

⚔️ 14. 11. 1943. Na konferenciji USAOH-a za srez Vrginmost, kojoj je prisustvovalo preko 160 delegata, izabran Sreski odbor USAOH-a.

⚔️ 14. 12. 1943. Na o. Braču otpočela Prva oblasna konferencija USAOH-a za Dalmaciju, na kojoj su, u trodnevnom radu, izneti rezultati NOB-a i date smernice budućeg rada. Izabran je Oblasni odbor USAOH-a.

⚔️ 0. 3. 1944. Održana prva okružna konferencija USAOH-a za Buzet (u Istri), na kojoj je izabran Okružni odbor.

⚔️ 1. 4. 1944. Na pl. Učki održana I oblasna konferencija USAOH-a za Istru, kojoj je prisustvovalo oko 800 delegata iz svih krajeva Istre.

⚔️ 12. 4. 1944. U Glini otpočela dvodnevna okružna konferencija USAOH-a za Baniju.

⚔️ 0. 5. 1944. Kod ž. st. Lepa Bukva (blizu Krapine) održana okružna konferencija USAOH-a za okrug Krapinu. Na konferenciji je analiziran dotadašnji rad i određene su smernice za budući rad.

⚔️ 1. 7. 1944. U Istri je izašao prvi broj lista -Jedinstvo mladih- (izdavao ga Oblasni odbor USAOH-a za Istru).

⚔️ 10. 7. 1944. Održana I sreska konferencija USAOH-a za srez Pulu, Prisustvovalo je oko 60 omladinaca i omladinki.

⚔️ 29. 8. 1944. U udbinskom srezu održana II okružna konferencija USAOH-a za Liku. Izabran je nov Okružni odbor USAOH-a.

⚔️ 24. 9. 1944. Otpočela I okružna konferencija USAOH-a za Zadar. Ona je trajala tri dana.

⚔️ 7. 10. 1944. U s. Kutjevu (kod Slav. Požege) otpočeo dvodnevni rad II oblasne konferencije USAOH-a za Slavoniju. Prisustvovalo je preko 3500 omladinaca.

⚔️ 0. 12. 1944. Odlukom Pedsedništva ZAVNOH-a obrazovan Zemaljski fiskultumi odbor u Hrvatskoj, u koji su ušli predstavnici NOVJ, USAOH-a, Odeljenja narodne prosvete ZAVNOH-a i AFŽ-a.

⚔️ 20. 12. 1944. U Splitu održana I konferencija Antifašističke omladine grada Splita. Pored delegata, prisustvovali su predstavnici Gradskog odbora NOF-a, USAOH-a i omladine Dubrovnika, Šibenika, Biokova i Zadra.

Dokumenti

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji na terenu i radu organizacija KPH i SKOJ-a, te masovnih antifašističkih organizacija NOO, AFŽ i USAOH

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkom i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH te njihovom radu u svibnju 1943. godine

📜 Obavijest Okružnoga odbora USAOH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o rezultatima predkonferencijskog natjecanja u kotarima okruga

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije i SKOJ-a te masovnih organizacija NOO, AFŽ i USAOH u Zagrebu i na području zagrebačkoga, čazmanskoga, bjelovarskoga i krapinskog okruga

📜 Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkome i organizacijskom stanju te radu Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a u svibnju 1943. godine

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH-a i Agitpropa u svibnju 1943. godine

📜 Iz diskusije delegata sjeverozapadne Hrvatske na Prvoj konferenciji USAOH-a, u Otočcu, 28. i 29. lipnja 1943. godine

📜 Iz Rezolucije Glavnog odbora USAOH-a usvojene na Prvoj konferenciji USAOH-a, u Otočcu, 28. i 29. lipnja 1943. godine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ, SKOJ-a i USAOH-a na području Komiteta

📜 Letak Tajništva Glavnoga odbora Ujedinjenoga saveza antifašističke omladine Hrvatske omladinskim organizacijama kojim pozivaju omladinu na natjecanje u borbi za žetvu

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Josipu Tomcu, članu Okružnoga komiteta SKOJ-a u kojem šalje upute u vezi s omasovljenjem i radom organizacija SKOJ-a i USAOH-a na terenu okruga te traži objašnjenje o naoružanju u Pisarovini i Velikoj Gorici

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ i USAOH-a na području Kotarskoga komiteta

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH te o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb sa sastanka komiteta na kojemu je razmotrena politička situacija, organizacijsko stanje i rad Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH

📜 Izvještaj Franje Črnile Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji te radu Partije, NOO, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ

📜 Tabelarni pregled Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske za organizacije Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH-a za područje Povjerenstva

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o brojnom stanju i socijalnom sastavu organizacija KP, SKOJ-a, NOO, AFŽ-a i USAOH-a

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta SKOJ-a Slav. Požega Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na terenu, organizacionom stanju i radu SKOJ-a i USAOH a, o prosvjetnom i agitacionom radu, te o akciji omladine na sakupljanju hrane za NOV

📜 Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o radu SKOJ-a i USAOH-a na okrugu Virovitica, političkim prilikama, organizacionom stanju SKOJ-a i USAOH-a, agitaciji i propagandi te zaduženjima omladinaca, ali se kritikuju i propusti u radu omladinskih organizacija

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta SKOJ-a Pakrac o političkom stanju na kotaru, organizacionom stanju SKOJ-a i USAOH a, mobilizaciji, kulturno prosvjetnom radu i radu pionira te o rezultatu kampanje za sakupljanje hrane za bolnicu i druge ustanove NOV

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFZ na području okruga

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organiza cijskom stanju Partije SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a te o akcijama izvedenim na području kotara

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkoj i ekonomskoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te radu Agitpropa i mobilizaciji za oktobar 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim i ekonomskim prilikama na području KK, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te o mobilizaciji i radu s narodom na terenu u oktobru 1943. godine

📜 Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji u okrugu, organizacionom stanju SKO-a, USAOH-a, radu s vojskom i o Agitpropu

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o djelovanju KP i SKOJ-a u Osijeku. Navode se poimenično članovi SKOJ-a i USAOH-a na Gimnaziji i Trgovačkoj akademiji u Osijeku

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a, NOO-a i o radu s vojskom i vojnom pozadinom na području ovog OK

📜 Izvještaj Okružnoga odbora USAOH-a Čazma Glavnome odboru USAOH-a o političkoj situaciji i raspoloženju naroda prema NOB, organizacijskom stanju i kulturno-prosvjetnom radu organizacija USAOH-a

📜 Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji i organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a

📜 Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a za Knin od 16. studenog 1943. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju SKOJ-a i USAOH-a

📜 Izvještaj Okružnoga odbora USAOH-a Čazma Glavnome odboru USAOH-a o mobilizaciji, radu pročetničkih i haesesovačkih simpatizera te o organizacijskom stanju

📜 Zapisnik sa Prve oblasne konferencije USAOH-a za Dalmaciju održane 14. prosinca 1943. u Bolu na otoku Braču

📜 Izvještaj Oblasnog komiteta SKOJ-a za Slavoniju Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o općepolitičkoj situaciji, organizacionom i brojnom stanju SKOJ-a i USAOH-a u Slavoniji, radu i disciplini okružnih, kotarskih i općinskih rukovodstava, političko-ideološkoj izgrađenosti i radu skojevske organizacije u vojsci te o pionirima i kultumo-prosvjetnoj djelatnosti

📜 Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji i organizacijskom stanju organizacije SKOJ-a i USAOH-a na području oblasti.

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i zadacima represalijama neprijatelja, organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a.

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a, o vojsci i Agitpropu.

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji na okrugu i organizacijskom stanju partije, SKOJ-a USAOH-a, NOO, AFŽ za siječanj 1944. godine.

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFZ te o vojsci, akcijama i agitpropu.

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Varaždin Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o političkoj situaciji među omladinom, organizacijskome stanju SKOJ-a i USAOH-a, te o vojsci i radu agitpropa.

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 3. veljače 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFŽ-a

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji radu i organizacijskom stanju partijske organizacije SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFZ u kotarima, u Komandi područja i u Kalničkome partizanskom odredu.

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Velika Gorica Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a, političkoj situaciji u kotaru radu agitpropa i mobilizaciji.

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, o radu i organizacijskom stanju partijske organizacije SKOJ-a, USAOH, NOO, AFZ, o vojsci, Agitpropu te zaključcima plenuma Okružnoga komiteta.

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 1. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji, organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFŽ-a

📜 Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji i organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a te o agitaciji i propagandi .

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žabno Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji u kotaru i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a, N00, AFŽ

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a, N00, AFŽ, ? Agitpropu i vojsci

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, o radu i organizacijskom stanju partijske organizacije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFŽ, vojsci, Agitpropu, te blagajnički izvještaj

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Dubrava Kotarskome komitetu KPH Dubrava o političkoj situaciji i organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskome stanju u kotarevima, radu skojevskih grupa, USAOH-a i Agitpropa

📜 Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o mobilizaciji, te o održavanju okružnih konferencija AFŽ, NOF i USAOH-a u čazmanskome okrugu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o političkoj i vojnoj situaciji u okrugu, o radu i organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, USAOH, NOO, AFŽ, o vojsci i Agitpropu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o politčkoj situaciji, teroru neprijatelja u Čazmi i okolnim mjestima, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, JNOF, AFŽ, o vojsci i Agitpropu, s blagajničkim izvještajem i pregledom brojnoga i nacionalno-socijalnog stanja

📜 Zapisnik Druge okružne konferencije USAOH-a Čazma na kojoj je uz razmatranje političke situacije i rada USAOH-a na okrugu izabran i Okružni odbor USAOH-a

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Stubice Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i teroru neprijatelja, organizacijskom stanju te o radu Partije, SKOJ-a, JNOF, NOO, AFŽ i USAOH-a

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb o koncentraciji neprijatelja, teroru i pljački nad stanovništvom, stradanju članova Partije, akcijama Zagrebačkoga NOP odreda i organizacijskomu stanju i radu Kotarskoga komiteta, organizacija SKOJ-a, USAOH-a, NOO, NOF, uz priloženi blagaj nički izvještaj

📜 Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji i teroru neprijatelja, organizacijskome i kadrovskome stanju unutar organizacija SKOJ-a iUSAOH-a u okruzima, kotarevima i u vojsci u srpnju 1944. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Krapina Čazma Borbe u Dalmaciji 1943. Osijek Disciplina u oslobodilačkom ratu Pula Bolnice u oslobodilačkom ratu Virovitica Žene u ratu Buzet Nova Gradiška Pioniri u oslobodilačkom ratu Pakrac Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Slavoniji 1943. Zagrebački partizanski odred Vis Šibenik Varaždin AFŽ ZAVNOH Bjelovar Donja Stubica Narodno oslobodilački odbori Split Operacija Jesenji pljusak Samobor Knin Slavonska Požega Donji Miholjac Kapitulacija Italije Borbe u Hrvatskoj 1944. Kutjevo Štampa u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) USAOJ Pljačka u ratu Kalnički partizanski odred Vrginmost Zadar Zagreb Donji Lapac Ni zrno žita okupatoru! Glina Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Velika Gorica Otočac Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Trogir Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Istri 1944. SKOJ Četnici u drugom svetskom ratu Deca u ratu Borbe u Lici 1943. Borbe u Lici 1942. Makarska Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Lici 1944. Brač Dubrovnik Hvar Borbe u Dalmaciji 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu