Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Kutjevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 19 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 25 ožujka 1943 god. o napadu na Kloštar Ivanić, Vetovo i Kutjevo

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo

📜 Zapovijest Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske svim podređenim jedinicama za napad na uporište Kutjevo

📜 Zapovijest Štaba IV divizije I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima XII i XVIII NO brigade za napad na uporište Kutjevo

📜 Zapovijest štaba X divizije I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima XVII i XXI NO brigade za napad na Kutjevo

📜 Brzojav Župske redarstvene oblasti iz Nove Gradiške Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o napadu partizana na Kutjevo

📜 Zapovijest Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo

📜 Zapovijest Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo

📜 Pismo Štaba Prvog Slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 svibnja 1943 god. Štabu Desete divizije o toku borbe za Kutjevo

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 30 svibnja 1943 god. o napadu Osamnaeste NO brigade na Kutjevo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 30 svibnja 1943 god. o napadu Osamnaeste NO brigade na Kutjevo

📜 Izvještaj Štaba IV divizije NOVH Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na sela: Kutjevo, Ferovac, Kulu, Ljeskovicu i Darkovac

📜 Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama na Kutjevo, Ljeskovicu i Našice

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 1 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 1 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Kutjeva, Kule, Ljeskovice i Darkovca

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 2 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ferovac Majur i Ljeskovicu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 2 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ferovac i Kulu

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 3 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo i Čaglin

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 8 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ljeskovicu i Našice

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 8 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Čaglin, Donju Motičinu i Našice

📜 Izvještaj Štaba XII NOU brigade štabu XII divizije NOVH o borbi za Kutjevo

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 1 listopada 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Hrvatske o borbi u Kutjevu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 listopada 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Stojdragu, Kutjevo, D. Stative i Oštarije

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 7 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na Dilju i kod Kutjeva

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. 10. krajiška divizija NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. Omladina u ratu Borbe u Slavoniji 1943. 17. slavonska udarna brigada 12. slavonska proleterska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1944. Prvi maj u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1944. Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1945. Nova Gradiška 12. slavonska divizija NOVJ Slavonska Požega Našice 18. slavonska udarna brigada USAOH