Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Donja Stubica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 5. 1942. U blizini Tišljarovog brijega (kod D. Stubice), odlukom Povereništva CK KPH za zagrebačku oblast, osnovana Zagorska partijska tehnika.

⚔️ 23. 9. 1943. Delovi Zagrebačkog NOP odreda uništili ž. st. G. Stubica (kod Zagreba) i zarobili 10 domobrana.

⚔️ 6. 1. 1944. Otpočeo napad jedinica 32, divizije NOVJ na Zlatar, u kome je bila 7. četa Zagrebačkog ustaškog pripremnog bataljona. U borbama do 9. januara mesto nije zauzeto zbog pristiglih jakih ustaško-domobranskih i nemačkih pojačanja iz Zagreba, s. Marije Bistrice i D. Stubice.

⚔️ 30. 3. 1944. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

⚔️ 13. 7. 1944. U rejonu D. Stubica - s. Pušča, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formiran Omladinski bataljon Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 8. 5. 1945. Na putu Zagreb - s. Sesvete - Varaždin jedinice 1. proleterske uda.ne divizije JA, posle jednodnevne borbe protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga, oslobodile Sv. Ivana Zelinu i s. Biškupec i prinudile neprijatelja na povlačenje prema D. Stubici. Zaplenjeno je više motornih vozila i raznog oružja, 30 minobacača, 1 radio-stanica i 2 magacina sa raznim materijalom.

Dokumenti

📜 Tjeralica Velike župe Prigorje za napadačima na oružničku postaju Donja Stubica

📜 Dopis Kotarske oblasti Donja Stubica Kotarskoj oblasti Krapina o raspisivanju potrage za Josipom Šćitnikom, partizanom iz Mokrica, koji je 11/12. V 1942. godine pobjegao iz zatvora Kotarske oblasti u Donjoj Stubici

📜 Veliki župan župe Prigorje obavještava Prvi domobranski zbor ? kretanju partizana na području Donje Stubice i nasiljima domobrana u selu Oborovo

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o organizacijskom i političkom stanju u kotaru Donja Stubica

📜 Pismo s terena Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica upućeno Kotarskome komitetu KPH Donja Stubica o događajima na terenu, o mobilizaciji, te podacima o prikupljenom oružju na području općina Donja Stubica, Bistra i Oroslavje

📜 Izvještaj Pavla Beluhana, člana Okružnoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb s partijskog savjetovanja Kotarskoga komiteta KPH Stubica na kojemu je razmotrena politička situacija na kotaru Stubica te utvrđeni budući zadaci

📜 Izvještaj Pavla Beluhana, člana Okružnoga komiteta KPH Zagreb sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica na kojemu su utvrđeni zadaci i podijeljena zaduženja članovima komiteta

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o brojnom stanju i socijalnom sastavu organizacija KP, SKOJ-a, NOO, AFŽ-a i USAOH-a

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva Ministarstvu domobranstva NDH o akcijama partizana na rudnik Dubovec kraj Donje Stubice, protuavionsku bateriju pokraj Zagreba i na vlak u blizini Dugoga Sela

📜 Izvještaj Pavla Beluhana Okružnome komitetu KPH Zagreb o akcijama izvršenim na području kotara Gornja Stubica

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji, djelovanju narodnih neprijatelja, mobilizaciji i akcijama partizana u kotaru

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o reorganizaciji komiteta, kursu i štampi, te o dolasku Nijemaca na područje kotara i represalijama nad stanovništvom

📜 Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 4 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na željezničke stanice Gornja Stubica i Zlatar-Bistrica

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica od 10 listopada 1943 god. o napadu Zagrebačkog NOP odreda na Mariju Bistricu

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji na području kotara

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o teroru Nijemaca i ustaša u kotaru D. Stubica

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica Ministarstvu unutarnjih poslova - Uredu ministra NDH o strijeljanju stanovništva sela Bistrički Laz od strane Nijemaca

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji na njihovu terenu

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji u kotaru

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o brojnom stanju partijske i vanpartijskih organizacija na dugoselskom kotaru

📜 Donja Stubica Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica Velikoj župi Prigorje o strijeljanju i hapšenju stanovništva u općinama Gornja Stubica i Zelina.

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji u kotaru i organizacijskom stanju partijske organizacije .

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb sa sjednice komiteta

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o poboljšanju političke situacije nakon odlaska neprijateljske vojske, planu provođenja mobilizacije te organizacijskom stanju

📜 Donja Stubica: Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica Velikoj župi Prigorje o izvršenoj raciji njemačke policije na području Bistre s popisom dvadesetorice uhapšenih i proslijeđenih Ministarstvu unutrašnjih poslova

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Stubice Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i teroru neprijatelja, organizacijskom stanju te o radu Partije, SKOJ-a, JNOF, NOO, AFŽ i USAOH-a

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Zagreb 6. slavonski korpus NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 32. zagorska divizija NOVJ USAOH Borbe u Hrvatskoj 1942. 10. zagrebački korpus NOVJ Hrvatsko domobranstvo Zagrebački partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. Daruvar Oroslavje AFŽ Omladina u ratu Virovitica Varaždin Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Komunistička partija Hrvatske Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji 33. hrvatska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Krapina Narodno oslobodilački odbori Avijacija u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Štampa u ratu SKOJ Borbe u Hrvatskoj 1944.