Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Solin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. U zalivu Soline (na o. Krku), po naređenju komandanta Severnog sektora jugoslovenske Pomorske obalske komande, potopljeni obalski brodovi da ne bi pali u ruke neprijatelju.

⚔️ 10. 8. 1941. Kod Sv. Jurja (trig. 677), pod Kozjakom, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Solinski NOP odred.

⚔️ 12. 8. 1941. Kod s. Sušaca (blizu Sinja) ustaše i domobrani razbili Solinski NOP odred.

⚔️ 26. 8. 1941. U Sinju italijanski vojnici streljali 24 zarobljena partizana Splitskog i Solinskog NOP odreda.

⚔️ 0. 11. 1941. CK KPH, preko PK KPH za Dalmaciju, uputio članovima Partije u Dalmaciji otvoreno pismo, u kome govori o greškama pri formiranju prvih NOP odreda, o neuspehu Splitskog i Solinskog NOP odreda da se prebace na slobodnu teritoriju Like i o drugim nezdravim pojavama u partijskim redovima.

⚔️ 22. 11. 1941. Odlukom PK KPH za Dalmaciju formiran SK KPH za Solin.

⚔️ 0. 1. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o uspjesima Sinjskog, Solinskog i Livanjskog NOP odreda i o pogoršanoj situaciji u kninskom srezu.

⚔️ 18. 1. 1942. Partizani Solinskog NOP odreda bacili bombu u oficirsku menzu u Solinu, te ubili 2 i ranili 14 italijanskih oficira. Za odmazdu, italijanske vlasti su u Splitu ubile 12 talaca i uhapsile 200 lica.

⚔️ 0. 5. 1942. Po nalogu OK KPH za srednju Dalmaciju, u tvornici cementa -Sv. Kajo- u Solinu članovi partije i pripadnici NOP-a uništili nekoliko motora.

⚔️ 17. 5. 1942. Po nalogu OK KPH za srednju Dalmaciju, u tvornici cementa -Majdan- u Solinu članovi partije i pripadnici NOP-a zapalili 2 magacina. Između ostalog, izgorelo je 200 buradi nafte, 40 buradi mašinskog ulja i nekoliko stotina džakova od jute.

⚔️ 0. 6. 1942. Kod Kaštela, u borbi protiv italijanskih vojnika, poginuo terenski partijski radnik na području Kaštela, Trogira, Solina i Splita Ante Savin Manistra, narodni heroj.

⚔️ 1. 8. 1942. Italijanske snage iz Splita, Solina i Klisa napale Kaštelansko-trogirsku četu na Kozjaku i, posle petočasovne borbe, prinudile je na povlačenje u pravcu pl. Moseća. U toku borbe italijanski vojnici su palili i pljačkali sela.

⚔️ 6. 11. 1942. U fabrici cementa -Majdan- u Solinu delovi Mosorskog partizanskog bataljona eksplozivom uništili parnu turbinu.

⚔️ 30. 1. 1943. Održana sreska konferencija predstavnika NO odbora i izabran SNO odbor za Solin.

⚔️ 10. 7. 1943. Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

Dokumenti

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin

📜 Izvještaj komande kraljevskih karabinjera u Zadru od 26 kolovoza 1941 god. o strijeljanim i zarobljenim partizanima Splitskog i Solinskog partizanskog odreda

📜 Izjava boraca Solinskog partizanskog odreda od 4. rujna 1941. o formiranju i raspuštan ju Odreda

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za, Dalmaciju, br. 65 od 11. rujna 1941. o posjetu guvernera Bastianinia Splitu i Solinu

📜 Izvještaj karabinjera u Splitu od 22. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bačenoj petardi na karabinjersku stražarnicu u Solinu

📜 Izvještaj 64. mješovite sekcije karabinjera divizije »Cacciatori delle Alpi« od 27. listopada 1941. odvjetniku pri Ratnom sudu 2. armije o prekidu vojne telefonske linije Solin—Klis

📜 Izjava organizacionog sekretara Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. listopada 1941. Centralnom komitetu o svojoj odgovornosti za neuspjeh Splitskog i Solinskog partizanskog odreda

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Solin krajem studenog 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju partijske organizacije

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. studenog 1941. Guvernatoratu Dalmacije o sukobu karabinjera i Milišić Ivana u Solinu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 113 od 5. studenog 1941. o uklanjanju spomenika Grgura Ninskog, zabrani upotrebe struje u Splitu i vršenim pretresima od strane fašista u Solinu

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 26 studenog 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama u Solinskom bazenu od 1 do 15 studenog i akcijama u Splitu

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 26. studenog 1941. god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama u Solinskom bazenu od 1. do 15. studenog i akcijama u Splitu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 117 od 9. prosinca 1941. o akcijama Solinskog partizanskog odreda, formiranju odreda u Cetinskoj krajini i teroru okupatora u Splitu

📜 Izvještaj ravnateljstva ustaškog redarstva NDH od 13. prosinca 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o postupku talijanskih vlasti prema stanovništvu Splita, interniranju rodoljuba i akcijama udarnih grupa u Splitu, Solinu i Kaštel Sućurcu

📜 Izvještaj sekretara Kotarskog komiteta KPH Solin Drage Gizdića od 20. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o radu i akcijama u rajonu Klisa i Zagori

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o bačenoj bombi na oficirsku menzu u Solinu

📜 Obavještenje splitskog prefekta Zerbina od 17 svibnja o paljenju magazina u fabrici cementa kod Solina

📜 Obavještenje splitskog prefekta Zerbina od 17. svibnja 1942. o paljenju skladišta u tvornici cementa kod Solina

📜 Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 19. svibnja 1942. Guverneru Dalmacije o požaru u tvornici cementa »Majdan« u Solinu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 23. svibnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu komuniste kod Solina

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 28. srpnja 1942. Solinskoj letećoj grupi za rušenje ceste kod Rupotine

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 27. kolovoza 1942. partizanskim punktovima Moseć—Svilaja—Solin—Kaštela—Rogoznica da od svojih boraca formiraju četu odnosno bataljon

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. rujna 1942. Štabu Mosećkog bataljona za poduzimanje napada na neprijatelja u Solinu, Klisu i Kaštelima

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o napadu na parobrod Solin

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 15 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV i PO Jugoslavije o razoružanju talijanskih jedinica u Splitu, Solinu, Kaštelama, Trogiru, duž pruge Split - Metković i o prodoru Nijemaca u Dalmaciju

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o otporu na Pelješcu i bombardiranju Splita i Solina od strane savezničkih aviona

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i bombardiranju Šibenika, Solina i Kaštel Sućurca od strane savezničke avijacije

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o ponovnom zauzimanju Primoštena, iskrcavanju partizanskih jedinica s otoka u rajon Primoštena i bombardiranju Solina i Kaštel Sućurca od savezničkih aviona

📜 Izvještaj savezničkih snaga na otoku Visu od 23. veljače 1944. o zračnim napadima na Solin, Šibenik, Zadar i Zagreb

📜 Izvještaj Drage Gizdića, člana Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 29. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH o nedostacima u radu kotarskih komiteta KPH Trogir i Solin

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu savezničkih aviona na zaljev Solin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. oktobra 1944. o povlačenju sopstvenih i njemačkih jedinica u dolini Neretve, kod Trogira, sa otoka Ciova, Primoštena i Solina i o borbama kod Bribira, Đevrsaka, Smrdelja i Imotskog i o diverzijama na željezničkim prugama

📜 Pregled zračnih napada savezničkog zrakoplovstva u vremenu od 27. studenog 1943. do 11. siječnja 1944. na Zadar, Šibenik, Split, Trogir, Solin, Šoltu i dr.

Fotografije

Povezane odrednice

1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Centralni komitet KPJ 6. italijanski armijski korpus 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Kapitulacija Italije Diverzije u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Kaštela Imotski Narodno oslobodilački odbori Operacija Jesenji pljusak Aprilski rat Knin Metković Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Borbe na Jadranu 1943. Krk Bitka za Split 1943. Livanjski partizanski odred Očekivano iskrcavanje saveznika Solinski partizanski odred Pelješac Ustanak u Dalmaciji 1941. 264. pešadijska divizija Trogir Avijacija u oslobodilačkom ratu Vladimir Popović Štampa u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sinj Nemački zločini u Jugoslaviji Biokovski partizanski odred Šibenik Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Italijanski zločini u Jugoslaviji Split Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Vrgorac Borbe u Hrvatskoj 1942. Zadar Vis Pljačka u ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Luftwaffe u Jugoslaviji Makarska Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Operacija Landsturm Komunistička partija Hrvatske 15. brdski armijski korpus Zarobljenici u ratu 2. oklopna armija Ustanak u Hrvatskoj 1941. Omiš 2. italijanska armija