Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Joachim von Ribbentrop

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 34 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 2. 1941. U Berlinu ministar inostranih poslova Trećeg Rajha Joakim fon Ribentrop vodio razgovore s tajnim izaslanikom vlade Kraljevine Jugoslavije Danilom Gregorićem. Ribentrop je izneo zahtev da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu i da, u tu svrhu, u Nemačku dođu predstavnici vlade Kraljevine Jugoslavije.

⚔️ 14. 2. 1941. U Salcburgu i Berhtesgadenu (u Nemačkoj) vođeni razgovori između vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera i njegovog ministra inostranih poslova Joakima fon Ribentropa, sa predsednikom vlade Kraljevine Jugoslavije Dragišom Cvetkovićem i ministrom inostranih poslova Aleksandrom Cincar-Markovićem. Adolf Hitler je tražio da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. Dragiša Cvetković je obećao da će pokušati kod vlade V. Britanije da Grčka, Turska i Jugoslavija ostanu neutralne, a ako u tome ne uspe, vlada Kraljevine Jugoslavije će pristupiti Trojnom paktu. Zaključeno je da knez-namesnik Pavle Karađorđević dođe u posetu Hitleru.

⚔️ 3. 3. 1941. U Berhtesgadenu (u Nemačkoj) knez-namesnik Pavle Karađorđević vodio tajne razgovore s vođom Trećeg Rajha Adolfom Hitlerom i njegovim ministrom inostranih poslova Joakimom fon Ribentropom o pristupanju vlade Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu.

⚔️ 5. 4. 1941. Izaslanik vođe Trećeg Rajha, Edmund Vesenmajer, iz Zagreba poslao u Berlin ministru inostranih poslova Joakimu fon Ribentropu rezoluciju koju su istaknuti funkcionari HSS-a doneli na sastanku u Zagrebu 31. marta.

⚔️ 27. 2. 1942. U Rimu, na sastanku načelnika italijanske Vrhovne komande Uga Kavalera, načelnika štaba Vrhovne komande oružanih snaga Nemačke (OKW) feldmaršala Vilhelma Kajtela i nemačkog ministra inostranih poslova Joakima fon Ribentropa, razmotrena situacija u Jugoslaviji i odlučeno da se preduzmu zajedničke operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u Bosni i Hercegovini, dejstvujući protiv ustanka s najvećom energijom.

⚔️ 10. 11. 1942. U Minhenu održan sastanak Adolfa Hitlera. Hermana Geringa, Joakima fon Ribentropa i Galeaca Ćana na kome je odlučeno da se izvrši okupacija neokupiranog dela Francuske i njenih severnoafričkih poseda.

⚔️ 18. 12. 1942. U Glavnom stanu nemačke Vrhovne komande kod Gerlica (u Ist. Pruskoj) otpočela dvodnevna konferencija vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera s načelnicima generalštabova i ministrima spoljnih poslova Nemačke i Italije, na kojoj ie, pored ostalog, zaključeno da se osiguraju južne obale Evrope i u toku zime preduzmu zajedničke operacije protiv NOV i PO Jugoslavije i -Titove države-.

⚔️ 21. 2. 1943. Ministar spoljnih poslova Nemačke Joakim fon Ribentrop saopštio italijanskom ambasadoru u Nemačkoj: da je zabrinut zbog držanja italijanske vojske u NDH; da zbog mogućnosti engleskog iskrcavanja na Balkan treba likvidirati -bande- i uništiti muškarce, žene i decu; da će on o svim tim i drugim pitanjima razgovarati sa predsednikom italijanske vlade Benitom Musolinijem tokom skore posete Italiji.

⚔️ 25. 2. 1943. U Rimu održan sastanak italijanske Vrhovne komande s nemačkim ministrom spoljnih poslova Joakimom fon Ribentropom i generalom Varlimotom, na kome je postignut sporazum da se uporedo sa operacijom -Vajs-2- izvodi i koncentrična operacija -Vajs-Mostar- ka Neretvi, s tim da komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj geneial Rudolf Liters komanduje trupama u operaciji -Vajs-2-, a komandant italijanskog 6. armijskog korpusa trupama na Neretvi.

⚔️ 24. 6. 1944. U Helsinkiju (u Finskoj) otpočeo trodnevni sastanak ministra spoljnih poslova Nemačke Joakima fon Ribentropa i predstavnika finske vlade. Fon Ribentrop je obećao nemačku pomoć, pod ličnom obavezom predsednika Finske Rutija da odbije svaki separatni mir.

Dokumenti

📜 Berlin, 17. april 1941. Telegram Weizsackera, državnog sekretara u nemačkom Ministarstvu inostranih poslova, ministru spoljnih poslova Ribentropu u vezi sa zahtevima Mađarske oko Banata i Međimurja

📜 Izveštaj predstavnika Vrhovne komande Vermahta od 19. aprila 1941. Upravi za vojnu privredu i naoružanje o sastanku predstavnika Vermahta i nemačkog Ministarstva spoljnih poslova u Beču povodom podele Jugoslavije

📜 Obaveštenje nemačkog Ministarstva spoljnih poslova od 21. aprila 1941. nemačkom poslaniku u Rumuniji o pitanju dodeljivanja Banata Rumuniji

📜 Izveštaj referenta nemačkog Ministarstva spoljnih poslova s konferencije u Beču od 21. aprila 1941. o statusu folksdojčera u okupiranoj Jugoslaviji

📜 Izvod iz brzojavne informacije njemačkog ministra vanjskih poslova Joachima Ribbentropa njemačkom poslaniku u Budimpešti o državnoj pripadnosti Međimurja

📜 Specijalni voz, 23. april 1941. Telegram ministra inostranih poslova Ribbentropa nemačkom poslaniku u Budimpešti Erdmannsdorffu u vezi sa zlostavljanjima pripadnika nemačke narodnosti i o pripajanju tri opštine Nemačkoj

📜 Obaveštenje nemačkog poslanika u Zagrebu od 24. aprila 1941. ministru spoljnih poslova Rajha o sastanku koji će se održati u Ljubljani između Ćana i Pavelića

📜 Izveštaj savetnika nemačkog poslanstva u Beogradu od 27. aprila 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o nameri vojnoupravnog komandanta u Srbiji da uspostavi srpsku administraciju i postavi Savet komesara pod njegovu komandu

📜 Obaveštenje nemačkog državnog sekretara od 5. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova da nemački vojni komandant u Negotinu nije dozvolio bugarskim jedinicama da posednu taj rejon

📜 Obaveštenje opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Benclera od 6. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o preseljavanju Slovenaca iz južne štajerske i Kranjske u Srbiju 

📜 Obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova Rajha od 21. maja 1941. nemačkim ambasadama, poslanstvima i opunomoćenicima o podeli teritorije Kraljevine Jugoslavije

📜 Izveštaj Feliksa Benclera od 14. avgusta 1941. ministru spoljnih poslova Rajha o vojno-političkoj situaciji i njegovoj delatnosti na teritoriji Srbije

📜 Izveštaj Feliksa Benclera od 29. avgusta 1941 Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o ograničenoj ekspolataciji rudnika zbog učestalih napada partizana i diverzija na železničkim prugama u Srbiji

📜 Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 8. septembra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o razvoju ustanka u NDH i o tretiranju srpskog pitanja

📜 Izveštaj opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Feliksa Benclera od 30. oktobra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o vojno-političkoj situaciji na području Kosovske Mitrovice i Novog Pazara

📜 Izveštaj Nemačkog generalnog konzulata u Skoplju od 27. novembra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o italijanskoj propagandi za pripajanje delova Makedonije velikoj Albaniji

📜 Izveštaj Zigfrida Kašea od 28. februara 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha sa savetovanja u Zagrebu o predstojećoj operaciji u zapadnoj Bosni i odnosima ustaša s Nedićem i Italijanima

📜 Izveštaj nemačkog obaveštajca od 7 marta 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o pokoljima koje su Mađari izvršili u Čurugu i Novom Sadu

📜 Izveštaj nemačkog otpravnika poslova u NDH od 24. aprila 1942.ministru spoljnih poslova Nemačkog Rajha o italijanskimstavovima prema Srbiji, NDH i borbi protiv NOP i DVJugoslavije

📜 Obaveštenje Zigfrida Kašea od 13. maja 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha o četničko-nemačkim pregovorima u Dubrovniku

📜 Obaveštenje Opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Feliksa Benclera od 28. maja 1942. Ministarstvu spoljnih poslova nemačkog Rajha o položaju Albanaca i italijanskim pretenzijama na Kosovu

📜 Berlin, 17. jul 1942. Telegram zamenika načelnika odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Klodijusa ministru spoljnih poslova Ribentropu o mađarskim isporukama žitarica i o zahtevima ratnog materijala

📜 Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 11 septembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

📜 Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 22 septembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

📜 Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 21 novembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

📜 Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 11 januara 1943 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o pokolju Srba u Sremu

📜 Predlog Nemačkog poslanstva u Zagrebu od 2. avgusta 1943. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha za delatnost na vojno-političkom planu u saradnji s ustašama na područjima pod italijanskom okupacijom posle kapitulacije Italije

📜 Budimpešta, 11. septembar 1943. Telegram Jagova, nemačkog poslanika u Budimpešti, Ministarstvu spoljnih poslova o situaciji u Mađarskoj

📜 Obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova Rajha od 4. septembra 1943. Nemačkom poslanstvu u Zagrebu o reorganizaciji komandovanja, vojno-upravnih odnosa i snabdevanja na Jugoistoku

📜 Obaveštenje poslanika u NDH od 3. novembra 1943. ministru spoljnih poslova Rajha o organizaciji uprave u operacijskoj zoni Jadranska obala i razgovoru s Pavelićem po tom pitanju

📜 Beč, 20. mart 1944. Telegram zamenika načelnika odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Klodiusa ministru inostranih poslova Ribentropu o novom privrednom sporazumu sklopljenom sa Mađarima

📜 Izveštaj Odeljenja za unutrašnjost II ministarstva spoljnih poslova Trećeg Rajha od 1. aprila 1944. rajhsfireru SS i šefu nemačke policije Hajnrihu Himleru o evakuaciji folksdoj-čera sa ugroženih područja u Hrvatskoj

📜 Budimpešta, 15. jun 1944. Telegram Vezenmajera, poverenika Rajha, ministru spoljnih poslova Ribentropu o mađarskim rezervama u radnoj snazi

📜 Izvještaj njemačkog poslanika u Zagrebu od 28. oktobra 1944. ministru spoljnih poslova Trećeg Rajha o stanju u 13. SS diviziji Handžar

Fotografije

Povezane odrednice

Grčka u drugom svetskom ratu Ljubljana Heinrich Himmler Aleksandar Cincar-Marković Ugo Cavallero Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1943. Hermann Göring Ni zrno žita okupatoru! Genocid u NDH Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe na Kosovu i Metohiji Siegfried Kasche 6. italijanski armijski korpus Rudolf Lüters 13. SS divizija Handžar Vrhovna komanda Vermahta Saradnja četnika sa okupatorom Bitka na Neretvi Hrvatska seljačka stranka Borbe u Hrvatskoj 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Vlada Velike Britanije Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Dubrovnik Skoplje Vermaht u Jugoslaviji Kapitulacija Italije Operacija Weiss Italija u drugom svetskom ratu Novi Sad Novi Pazar Adolf Hitler Albanija u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Beograd Mađarska u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Pavle Karađorđević Deportacije Slovenaca Borbe u Sremu 1942. Galeazzo Ciano Mostar Nemački zločini u Sloveniji 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Felix Benzler Borbe u Hrvatskoj 1944. Wilhelm Keitel Ante Pavelić Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Rumunija u drugom svetskom ratu Ustanak u Sloveniji 1941. Vojni puč 27. marta Benito Mussolini Operacija Trio Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hercegovini 1943. Aprilski rat Žene u ratu Kranj Zagreb Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Negotin Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1943. Britanija i Jugoslavija