Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

2. lovačka eskadrila NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 108 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

📜 Sastav ljudstva i materijala sekcija za vezu 1. i 2. lovačke eskadrile NOVJ krajem 1944. godine

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Britanskoj vojnoj misiji kod NOVJ o potrebi za prenaoružanjem 2. lovačke eskadrile, o vraćanju jugoslovenskih vazduhoplovaca u sastav NOVJ i o prebacivanju boraca i bolničkog osoblja NOVJ iz sabirnog logora El Šata za Bari

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. oktobra 1944. o izviđanju i napadu na drumski saobraćaj kod Aržana

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 14. oktobra 1944. o napadu na đelove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 16. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije na Stonskoj Prevlaci

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. lovačke eskadrile NOVJ pri napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u selu Ošlje kod Stona

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. oktobra, 1944. o napadu na nemački štab u selu Ošlje kod Stona

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 20. oktobra 1944. o izviđanju pomorskog saobraćaja od Žirja do Raba i o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije na komunikaciji Slano-Rudine

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 21. oktobra 1944. o izviđanju obalskog područja severno od Žirja i o napadu na delove razbijene nemačke 369. legionarske divizije na komunikaciji Ošlje-Metković

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. oktobra 1944. o izviđanju obalskog područja severnog Jadrana

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. oktobra 1944. o napadu na nemačko-ustaške snage u Klisu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 30. oktobra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Drniš-Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 1. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Šibenik-Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 5. novembra 1944. o izviđanju puta Udbina-Slunj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 9. novembra 1944. o gubitku dva aviona pri pokušaju bombardovanja nemačkog uporišta u Risnu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. novembra 1944. o napadu na nemačko skladište u Tivtu i izviđanju obale Karlobag-Senj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić-Otočac-Slunj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 18. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 19. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i Velebitskog kanala i o napadu na nemačke plovne objekte u Malom Lošinju

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 20. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. novembra o izviđanju komunikacija Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać-Ostrožac i o napadu na nemačke snage u Danilovgradu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 23. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać i o napadu na nemačke snage u Danilovgradu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. novembra 1944. o bombardovanju mosta kod Danilovgrada

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 26. novembra 1944. o izviđanju Velebitskog kanala

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 30. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage u Danilovgradu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 1. decembra 1944. o napadu na nemačku radio-stanicu na otoku Susku

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. decembra 1944. o napadu na obalsku artiljeriju na otoku Lošinju

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 6. decembra 1944. o napadu na nemačke snage u Gračacu i izviđanju komunikacije Sarajevo-Mostar

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 11. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Donji Lapac - Bihać

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 19. decembra 1944. o napadu na nemačke snage u Nevesinju

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 20. decembra 1944. o napadu na nemačke snage u Nevesinju

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 24. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo-Busovača

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 27. decembra 1944. o napadu na nemačke položaje kod Nevesinja

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 28. decembra 1944. o napadu na nemačke snage kod Ličkog Osika, Sarajeva i Kiseljaka

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. januara 1945. o napadu na železničku stanicu u Podorašcu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o napadu na drumski saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o bombardovanju nemačkih snaga u selu Grepku kod Nevesinja

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 16. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja i o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 18. januara 1945. o napadu na železničku stanicu u Lisičićima

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 19. januara 1945. o napadu na luku u Jablancu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. januara 1945. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o napadu na brodove kod otoka Raba

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 23. januara 1945. o napadu na nemački brod kod otoka Raba

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 31. januara 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 2.. februara 1945. o izviđanju komunikacije Gospić.-Otočac-Senj i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ljubuškom, Čitluku i Humcu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 1. februara 1945. o izviđanju i napadu na nemačke plovne objekte u Lukovu i nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu i Humcu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. februara 1945. o izviđanju komunikacija Ljubuški-Sarajevo i Ljubuški - Mostar - Široki Brijeg i o napadu na plovne objekte kod otoka Paga

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. februara 1945. o napadu na plovne objekte kod Senja i otoka Paga

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 5. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u Crikveničkoj luci i na nemačko-ustaške snage u rejonu Širokog Brijega

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 7. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u Baškanovoj i o ometanju saobraćaja na komunikacijama Gospić-Bihać, Gospić-Brinje i Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 9. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte kod otoka Raba

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 10. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Donji Lapac - Bihać - Otočac - Gospić i Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 12. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u luci Selce i o izviđanju obalskog područja Zirje-Drvenik-Korhat

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke položaje na Krku i brodove kod Lošinja i Karlobaga

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Kiseljak-Busovača

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 15. februara 1945. o napadu na nemačke snage kod Sarajeva

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 18. februara 1945. o izviđanju i ometanju pomorskog saobraćaja u severnom Jadranu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 21. februara 1945. o napadu na nemačke snage u Aleksandrovu na otoku Krku

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 23. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u Malom Lošinju

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 24. februara 1945. o sadejstvu sa jedinicama Drugog pomorskog obalskog sektora u borbama na otoku Pagu i o napadu na nemačko-ustaške snage kod Ramljana i Senja

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. februara 1945. o napadu na nemačku osmatračku stanicu kod Novog Vinodola i obalsku artiljeriju kod Karlobaga i o. izviđanju pomorskog saobraćaja od Lošinja do Zadra

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 26. februara 1945. o napadu na luku u Pagu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 28. februara 1945. o napadu na nemačke položaje u Malinskoj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od marta 1945. o napadu na nemačke snage u Baškanovoj na ostrvu Krku

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 1. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Malinskoj na ostrvu Krku

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Baškanovoj na ostrvu Krku

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 5. marta 1945. o napadu na artiljerijske položaje na Malom Lošinju

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 6. marta 1945. o napadu na nemačke obalske topove na Malom Lošinju

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 7. marta 1945. o napadu na nemačke obalske topove i nemački štab u Karlobagu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 8. marta 1945. o napadu na nemačke artiljerijske položaje kod Karlobaga

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 10. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Udbini

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 13. marta 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u creskoj luci

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 14. marta 1945. o napadu na nemačku komoru kod Velikog Lošinja

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Gospiću

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 20. marta 1945. o napadu na nemačke i ustaške snage u Korenici ___________ __

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Gospiću i u Zavalju kod Bihaća

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 22. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Bihaća

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Slunju i Bihaću

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 28. marta 1945. o napadu na nemačke plovne objekte kod Senja

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 29. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Bihaća

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 30. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Bihaća

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od aprila 1945. o napadu na vojna skladišta kod Ogulina i na nemačko-ustaške snage u Vrhovinama

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Babinom Potoku i na ostrvu Pagu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 2. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Perušiću, Crnoj Vlasti i kod Čudinog klanca

📜 Izvod iz zapovesti Štaba 4. jugoslovenske armije od 2. aprila 1945. o zadacima 1. i 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije za vreme ofanzive za oslobođenje Like

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Vrhovina i Ramljana

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čudinog klanca, Vrhovina i Otočca

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 7. aprila 1945. o izviđanju i ometanju pomorskog saobraćaja u severnom Jadranu i o napadu na nemačko-ustaške snage kod Jablanca

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 9. aprila 1945. o izviđanju i ometanju pomorskog saobraćaja u severnom Jadranu i o napadu na nemačku auto-kolonu kod Bihaća

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 10. aprila 1945. o napadu na ustaške snage kod Ličkog Petrovog Sela - _

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 11. aprila 1945. o izviđanju pomorskog saobraćaja u Velebitskom kanalu i o napadu na nemačke snage na ostrvu Rabu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 13. aprila 1945. o napadu na nemački konvoj kod Bakra i o nalaženju mina u severnom Jadranu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 14. aprila 1945. o traganju za pomorskim minama kod Krka i o napadu na nemačke plovne objekte kod Malog Lošinja

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 15. aprila 1945. o izviđanju pomorskog saobraćaja u severnom Jadranu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 16. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Slunja i o pronađenom minskom polju kod ostrva Krka

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 18. aprila 1945. o otkrivanju mina kod ostrva Cresa i Lošinja i o napadu na nemačke položaje i plovne objekte u severnom Jadranu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. aprila 1945. o napadu na nemačke plovne objekte kod Pule

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Gospić Knin Nevesinje Borbe u Dalmaciji 1944. Kninska operacija Otočac Šibenik Borbe u Hercegovini 1944. Donji Lapac Borbe u Hercegovini 1945. Vrhovine Široki Brijeg Danilovgrad Vis Krk Bolnice u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Britanija i Jugoslavija Rovinj Borbe u Lici 1945. Korenica Pula Partizanska avijacija Kiseljak Senj Rijeka Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1944. Tivat Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Metković Bihać Ogulin Mostarska operacija Bakar 1. lovačka eskadrila NOVJ Drniš 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Lici 1944. Sarajevo Crikvenica Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Mostar Mali Lošinj Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Rab Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Istri 1945. Istra u oslobodilačkom ratu Gračac Karlobag Slunj Borbe na Jadranu 1944. Sarajevska operacija Borbe u Hrvatskoj 1945.