Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Operacija Alfa

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 9. 1942. Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

⚔️ 5. 10. 1942. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Jajce Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Duvno Borbe za Jajce 1942. Sinj Rade Hamović Aleksandar Ranković Kupres Borbe u Hercegovini 1942. Romanijski korpus JVuO 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Ključ Josip Broz Tito Trebinjski korpus JVuO Deca u ratu Mostar 6. italijanski armijski korpus Bitka na Neretvi Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Bitka za Kupres 1942. Bugojno Gornji Vakuf Hrvatsko domobranstvo Borbe u Dalmaciji 1942. Bosansko Grahovo Avijacija u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Vaso Miskin Crni Luftwaffe u Jugoslaviji Vrhovni štab NOVJ Operacija Dinara Operacija Beta Trebinje Puniša Perović 10. hercegovačka udarna brigada Petar Baćović Knin Nevesinjski korpus JVuO Žene u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Prozor Dragoljub Draža Mihailović Livno Italijanski zločini u Jugoslaviji Nevesinje Travnik Milan Aćimović Borbe za Livno 1942. Operacija Albia Bitka za Prozor 1943.