Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Logor Lepoglava

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 6 fotografija.

Dokumenti

📜 Ravnateljstvo kaznenog zavoda Lepoglava šalje Velikom županu župe Zagorje popis lica koja su internirana u kaznionu poslije 11. travnja 1941. godine

📜 Iz izvještaja Anke Butorac Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o stanju u logorima Lepoglava, Jastrebarsko i Koprivnica

📜 Naredba Operativnog štaba XII divizije NOV Hrvatske i Kalničkog NOP odreda podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

📜 Naredba Štaba XII udarne brigade NOV Hrvatske podređenim jedinicama za napad na kaznionicu u Lepoglavi

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o napadu XII NOU brigade na Lepoglavu i završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo-gori

📜 Zapovijest Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog NOP odreda od 11 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 12 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 srpnja 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Lepoglavu, o završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo Gori i o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovu

📜 Iz Izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o napadu Dvanaeste NOU brigade na Lepoglavu, te o završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo-goru

📜 Proglas Tehnike AGITPROP-a Okružnoga komiteta KPH Varaždin o zauzeću kaznionice u Lepoglavi i oslobađanju političkih zatvorenika

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 29 srpnja 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Jalkovec i Lepoglavu i o drugim akcijama

📜 Izvještaj operativnog oficira Kalničkog NOP odreda od 30 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o predaji garnizona u Jalkovcu, napadu na Lepoglavu i drugim akcijama

📜 Izvještaj operativnoga oficira Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji garnizona u Jalkovcu, napadu na Lepoglavu i drugim akcijama

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Centralnome komitetu KP Hrvatske u kojem iznose razlog njihova neprisustvovanja savjetovanju održanom 20. srpnja 1943. godine na teritoriju Okružnoga komiteta KPH Čazma, te izvještavaju o održanom partijskom savjetovanju članova Partije Kalničkoga NOP odreda i vojnim akcijama na divizion u Jalkovcu te kaznionicu u Lepoglavi

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 listopada 1943 god. o napadu brigade Braće Radića na Ivanec i Lepoglavu i stanju na području Knina

📜 Zapovijest Štaba Druge operativne zone i Desete divizije od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivanec i Lepoglavu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 listopada 1943 god. o napadu brigade Braće Radića na Ivanec i Lepoglavu

📜 Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 20 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Ivanec i Lepoglavu

📜 Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec i Lepoglavu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Lepoglave, Vinkovaca, Siska, Gračaca i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Badljevinu i Oklaj i o borbama na Ivanšćici, kod Lepoglave, Križa, Sunje, Karlovca, Vrbovskog, Knina i Drniša

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na komunikacije i o borbama kod Lepoglave, Karlovca, Gračaca, Ličkog Osika i na otoku Pašmanu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o razgovoru s dr Markom Zužićem i puštanju HSS-ovaca iz Lepoglave

Fotografije

Povezane odrednice

Jastrebarsko Lepoglava Borbe u Hrvatskoj 1944. Ivanec Kalnički partizanski odred Hrvatska seljačka stranka Čazma Pavelićeva gardijska brigada Drniš Ustaški zločini 1941. 12. slavonska proleterska udarna brigada Deca u ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Udarna brigada Braća Radić Vinkovci Krapina Varaždin 1. vojvođanska udarna brigada Komunistička partija Hrvatske 10. krajiška divizija NOVJ Gospić 12. slavonska divizija NOVJ Karlovac Italija u drugom svetskom ratu Zagreb Aprilski rat Narodni heroji Jugoslavije Gračac Koprivnica Pljačka u ratu Hrvatsko domobranstvo Sisak Knin Borbe u Lici 1944. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1943. Genocid u NDH Zagorski partizanski odred