Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Napad NOVJ na Travnik 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 10. 1944. Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih nemačkih i ustaških snaga iz Zenice, Travnika i Busovače prema s. Grapku i s. Topolovićima, nanevši im gubitke od 24 mrtva i 51 ranjenog vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 8. 10. 1944. Delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali kolonu od 200 ustaša, koja se od Travnika kretala ka s. Gučoj Gori, i naneli joj gubitke od 7 mrtvih i 37 ranjenih, a sami imali 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da poruši komunikacije: Derventa-Doboj-Sarajevo, Mostar-Konjic-Sarajevo, Jablanica - Prozor - G. Vakuf, Sarajevo-Kiseljak-Travnik; da prati pokrete neprijateljskih jedinica i da im, u slučaju njihovog povlačenja, odbranom po dubini usporava prodor.

⚔️ 12. 10. 1944. Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbila ispad ustaša iz Travnika ka s. Rankovićima, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici 9. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 18. 10. 1944. Po naredbi Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, spajanjem dotadašnjeg Jajačkog i Travničkog NOP odreda formiran Jajačko-travnički NOP odred.

⚔️ 20. 10. 1944. Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, obezbeđujući napad na Travnik s pravca Zenice, napale neprijateljska uporišta na liniji Zenica-Visoko.

⚔️ 22. 10. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzele Travnik, koji su branili 29. bataljon 1. ustaške brigade, bataljon iz 5. ustaške brigade, jedan bataljon domobrana, ustaška milicija i žandarmerija (jačine posade preko 2.600 vojnika). Neprijateljski gubici: 900 mrtvih i 501 zarobljen. Gubici jedinica NOVJ: 94 mrtva i veći broj ranjenih; među poginulima su se nalazili: načelnik operativnog odeljenja 5. udarnog korpusa NOVJ Josip Mažar Soša, zamenik komandanta 4. udarne divizije Petar Mećava i komandir tenkovske čete Lazar Marin, narodni heroji.

⚔️ 24. 10. 1944. Posle oštre borbe 8. krajiška udarna i 11. krajiška udarna brigada i delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 1700 ustaša koji su iz Zenice nastupali ka Travniku radi prodora u ovaj grad.

⚔️ 29. 10. 1944. U Travniku, na gradskoj omladinskoj konferenciji, izabran je Gradski odbor USAOBiH za Travnik.

Dokumenti

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od od 4. oktobra 1944. o borbama na području Banje Luke, Travnika, Imotskog i Trebinja

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. oktobra 1944. o borbama kod Banje Luke, Bijeljine i Travnika

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. oktobra 1944. o borbama oko Banje Luke, Travnika, Tuzle i Bijeljine

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 7. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u septembru na prostoriji Konjic - Kiseljak - Travnik - Bugojno

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 7. oktobra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima kod Travnika

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 12. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu na Travnik

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 13. oktobra 1944. Štabu 10. divizije za rasformiranje Jajačkog i Travničkog NOP odreda i formiranje Jajačko-travničkog NOP odreda

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. oktobra 1944. o situaciji oko Banje Luke i Travnika i o borbama na Majevici i oko Livna

📜 Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 17. oktobra 1944. štabovima 4. i 10. divizije da pripreme jedinice za napad na Travnik

📜 Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 18. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Travnik

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. oktobra 1944. o borbama na sektoru Travnika

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. oktobra 1944. o borbama na sektoru Travnik - Zenica - Rogatica - Sarajevo

📜 Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 25. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dalja dejstva poslije oslobođenja Travnika

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. oktobra 1944. o borbama na području Travnika i Metkovića

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. oktobra 1944. o borbama na sektoru Travnika i Višegrada

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 28. oktobra 1944, Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama za Travnik

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 30. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama za Travnik

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 30. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama za Travnik

Fotografije

Povezane odrednice

Derventa 5. ustaška brigada Trebinje Travnički partizanski odred 11. krajiška udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Deca u ratu Omladina u ratu Imotski Livno Jajce 1. ustaška brigada Metković ZAVNOBiH SKOJ 4. krajiška divizija NOVJ Visoko 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Beogradska operacija Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Prozor 7. krajiška udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ Doboj Zenica Tuzla Bijeljina Konjic Kiseljak 6. krajiška udarna brigada Sarajevo Gornji Vakuf Banja Luka 8. krajiška brigada Travnik