Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Mitar Bakić

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 9 fotografija.

Dokumenti

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Mitra Bakića od decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o akcijama i rasporedu jedinica Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku i o okupatorskim snagama i njihovim pokretima

📜 Pismo Ivana Milutinovića od 20 aprila 1942 god. Mitru Bakiću povodom otvorenog pisma CK KPJ i poraza četnika u Župi Nikšićkoj

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 24 aprila 1942 god. Mitru Bakiću za upućivanje partijaca i partizana iz Zete, Lješkopolja i Lješanske Nahije na raspored Glavnom štabu

📜 Izvještaj Mitra Bakića od 30 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji i formiranju udarnih bataljona na teritoriji Grahovske i Banjske opštine

📜 Pismo Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Milovanu Đilasu, Ivanu Milutinoviću i Mitru Bakiću

📜 Pismo Blaža Jovanovpća od 21 maja 1942 god. Peku Dapčeviću i Mitru Bakiću o potrebi upućivanja Proleterske brigade na teren Nikšićke Županije

📜 Izvještaj Mitra Bakića od prve polovine juna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore i Boke o izvršenoj reorganizaciji u Lovćenskom NOP odredu

📜 Pismo Save Kovačevnća od 12 juna 1942 god. Mitru Bakiću povodom puštanja iznemoglih drugova na rad u pozadini

📜 Pismo Mitra Bakića, političkog komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku, povodom popune brigada političkim kadrom sa terena

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da dotadašnji politički komesar toga korpusa Mitar Bakić odmah dođe u sedište Vrhovnog štaba na novu dužnost

📜 Obaveštenje šefa Kabineta predsednika NKOJ-a Mitra Bakića od 7. avgusta 1944. povereniku za spoljne poslove NKOJ-a dr Josipu Smodlaki da je maršal Jugoslavije Josip Broz Tito 6. avgusta 1944. avionom otputovao u Kazertu na sastanak s vrhovnim komandantom savezničkih snaga za Sredozemlje Henrijem Vilsonom

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. septembra 1944. general-lajtnantu Aleksandru Rankoviću da pošalje Mitra Bakića u Krajovu sa arhivom

Fotografije

Povezane odrednice

Crnogorski partizanski odred Radoje Dakić Crvena armija 2. udarni korpus NOVJ Pljevlja Milovan Đilas Operacija Trio Borbe u Crnoj Gori 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Lovćenski partizanski odred Nikšić Savo Orović Komski partizanski odred 2. proleterska divizija NOVJ Bugojno Đoko Pavićević Centralni komitet KPJ Henry Maitland Wilson Moša Pijade Bitka na Neretvi Bitka na Sutjesci Aleksandar Ranković Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Sava Kovačević Borbe u Crnoj Gori 1944. Ivan Milutinović Politički komesari u NOR-u Vicko Krstulović Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Arso Jovanović Svetislav Stefanović Duvno Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Vrhovni štab NOVJ Zarobljenici u ratu 7. banijska divizija NOVJ Josip Broz Tito Glavni štab Crne Gore Peko Dapčević SSSR i Jugoslavija Vlada Sovjetskog Saveza