Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 30.07.2023: 8 novih knjiga ****
ustanak

Svetislav Stefanović

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

📜 Pismo Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije od 14. ožujka 1943. Svetislavu Stefanoviću-Ćeći o situaciji u Dalmaciji

📜 Izvještaj instruktora CK KPJ Svetislava Stefanovića od 26. ožujka 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji nakon povlačenja Devete divizije iz Dalmacije

📜 Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 10. februara 1944. političkom sekretaru Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicku Krstuloviću i instruktoru Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislavu Stefanoviću da izveste šta su preduzeli u cilju svog prebacivanja sa ostrva Visa u sedištu Štaba 8. korpusa

📜 Zajednički izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Dalmaciju Svetislava Stefanovića i instruktora Centralnog komiteta KPJ Milentija Popovića od marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o potrebi da se pod jednim rukovodstvom objedine predstavništva, ustanove i jedinice NOV i POJ na teritoriji južne Italije

📜 Zajednički izveštaj člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislava Stefanovića od 2. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o dobijenim informacijama da je naučnik Nikola Tesla od početka bio na strani NOP-a

📜 Zajedničko obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. ožujka 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata biroa Oblasnog komiteta na otoku Visu

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. marta 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspešnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na ostrvu Hvaru

📜 Obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. ožujka 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspješnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na otoku Hvaru

📜 Pismo Svetislava Stefanovića od 25. ožujka 1944. Misiji NOVJ u Bariju o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Pismo Svetislava Stefanovića od 26. ožujka 1944. dr Josipu Smodlaki, povjereniku za vanjske poslove o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Zajednički zahtev člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića od 2. aprila 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta pri 8. korpusu NOVJ da se ponovo uspostavi šibenska komanda područja

Fotografije

Povezane odrednice

8. dalmatinski korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Milovan Đilas Koča Popović Borbe u Hrvatskoj 1943. Centralni komitet KPJ Borbe u Dalmaciji 1943. Duvno Borbe na Jadranu 1944. Mijalko Todorović Plavi Ivo Lola Ribar Vis Borbe u Crnoj Gori 1942. Split Borbe u Dalmaciji 1944. Mitar Bakić Bitka za Split 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Hvar Vrhovni štab NOVJ Italija u drugom svetskom ratu 9. dalmatinska divizija NOVJ Vicko Krstulović Komunistička partija Hrvatske