Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Vicko Krstulović

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

📜 Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 10. februara 1944. političkom sekretaru Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicku Krstuloviću i instruktoru Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislavu Stefanoviću da izveste šta su preduzeli u cilju svog prebacivanja sa ostrva Visa u sedištu Štaba 8. korpusa

📜 Zajednički izveštaj člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislava Stefanovića od 2. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o dobijenim informacijama da je naučnik Nikola Tesla od početka bio na strani NOP-a

📜 Zajedničko obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefamovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. marta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata Biroa Oblasnog komiteta na ostrvu Visu

📜 Zajedničko obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. ožujka 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata biroa Oblasnog komiteta na otoku Visu

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. marta 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspešnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na ostrvu Hvaru

📜 Obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. ožujka 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspješnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na otoku Hvaru

📜 Zajednički zahtev člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića od 2. aprila 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta pri 8. korpusu NOVJ da se ponovo uspostavi šibenska komanda područja

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 22. decembra 1944. Vicku Krstuloviću o upućivanju hrane Dalmaciji i teškoćama koje prave saveznici

Fotografije

Povezane odrednice

Bataljon Starac Vujadin Koča Popović 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Operacija Dinara Dinarski partizanski odred Vojin Zirojević Borbe u Dalmaciji 1942. Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Pero Ćetković 12. slavonska proleterska udarna brigada 8. dalmatinski korpus NOVJ Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Završne operacije u Jugoslaviji Velimir Terzić Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Vis Mijalko Todorović Plavi 1. tenkovska brigada NOVJ Vice Buljan Split Politički komesari u NOR-u Borbe u Dalmaciji 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Boško Šiljegović Ivan Šubašić Operacija Beta Svetislav Stefanović Borbe u Hrvatskoj 1944. Livno Bitka za Split 1943. Borbe u Dalmaciji 1943. Maks Baće Petar Drapšin Centralni komitet KPJ Borbe za Livno 1942. Žene u ratu Široki Brijeg Mitar Bakić Duvno Borbe na Jadranu 1944. Komunistička partija Hrvatske Hvar 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Ivo Lola Ribar