Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Henry Maitland Wilson

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1943. Komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Srednji istok britanski general Vilson obavestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita da će oko 15. septembra u VŠ NOV i POJ stići anglo-američka vojna misija sa britanskim generalom Maklinom na čelu.

⚔️ 20. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio generala Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Srednji istok, da će jedinice NOV i POJ uskoro pristupiti širim operacijama radi oslobođenja jednog dela jadranske obale, kako bi omogućile da ih saveznici brže snabdevaju. U tom cilju on je tražio podršku i sadejstvo savezničke avijacije, mornarice i tenkova.

⚔️ 0. 12. 1943. U Aleksandriji, pod rukovodstvom britanskog generala Vilsona, održan sastanak Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, kome su prisustvovali maršal vazduhoplovstva V. Britanije Daglas i admiral Vilis. Zaključeno je da se NOVJ pomogne školovanjem letačkog i tehničkog osoblja, opremom vazduhoplovnih eskadrila, obukom i kompletiranjem tenkovske brigade; da se Mornarici NOVJ stavi na raspolaganje nekoliko lakih ratnih jedinica i da joj se dodeli artiljerija.

⚔️ 0. 4. 1944. Komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, general Vilson, uputio poziv vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da pošalje svoju vojnu misiju radi vođenja razgovora o pomoći NOVJ i o drugim nerešenim pitanjima.

⚔️ 28. 4. 1944. Komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje general Henri Vilson uputio vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu telegram u vezi sa uspehom jedinica NOV i POJ na o. Mljetu i o. Korčuli: ističe da mnogo ceni rad jedinica NOVJ na razbijanju nemačkih snaga na o. Korčuli i o. Mljetu i moli maršala Tita da borcima i starešinama isporuči čestitke za uspešnu borbu.

⚔️ 0. 5. 1944. U Alžir, u štab generala Henri Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, stigla vojna misija VŠ NOV i POJ, sa general-majorom Vladimirom Velebitom na čelu. Ona je sa generalom Vilsonom održala nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o zahtevima VŠ da se poveća materijalno snabdevanje NOVJ i da se vazduhoplovne i mornaričke jedinice Kraljevine Jugoslavije koje su se nalazile na Bliskom istoku i Malti stave pod komandu VŠ NOV i POJ. Razgovor nije doneo očekivane rezultate, jer su savezničke vojne vlasti pitanje pomoći u oružju i odeći, kao i pitanje mornarice i vazduhoplovstva, uslovIjavale sporazumom NKOJ-a i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije. VŠ je odbacio zahteve savezničke komande o upotrebi komandosa u operacijama na dalmatinskoj obali, jer je smatrao da nije potrebno slati savezničke trupe tamo gde su jedinice NOVJ toliko jake da su sposobne izvoditi i složene vojne operacije, ukoliko ih saveznici pomognu oružjem i tehnikom.

⚔️ 0. 7. 1944. Vlada V. Britanije uputila instrukcije komandantu Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje generalu Henri Vilsonu da u njeno ime ponovo uruči poziv vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu da poseti Italiju.

⚔️ 15. 7. 1944. Komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje general Henri Vilson uputio vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu poziv da poseti Italiju, jer je nameravao da organizuje iznenadan sastanak s kraljem Petrom II Karađorđevićem i tako izvrši pritisak na NKOJ oko obrazovanja jedinstvene vlade od predstavnika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i NKOJ-a.

⚔️ 18. 7. 1944. Komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje general Henri Vilson uputio VŠ NOV i POJ telegram u kome se, pored ostalog, kaže: -Zadivio sam se saznavši o poslednjim uspesima. Ti su uspesi, naročito oni u Sloveniji, bili od velike važnosti, jer su prekinuli delovanje životno važnih neprijateljskih saobraćajnih arterija-.

⚔️ 20. 7. 1944. Na o. Visu održana sednica CK KPJ na kojoj je razmotren međunarodni položaj NOP-a. U vezi s tim razmotren je i poziv koji je komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje general Henri Vilson uputio predsedniku NKOJ-a da poseti Italiju. Doneta je odluka da maršal Jugoslavije Josip Broz Tito ne putuje u Italiju. CK KPJ je smatrao da su pregovori između izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i NKOJ-a unutrašnja stvar jugoslovenskih naroda i da saveznici nemaju pravo da se u to mešaju. Naglašeno je da vrhovni komandant NOV i POJ i predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito ne može ići u posetu komandantu savezničkog sektora pre nego što bude zvanično pozvat od državnog rukovodstva dotične savezničke zemlje.

⚔️ 6. 8. 1944. U Kazerti (u Italiji) vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito sastao se s komandantom Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje generalom Henrijem Vilsonom. Na sastanku su rešena mnoga važna pitanja: materijalno snabdevanje NOVJ, sadejstvo savezničkog vazduhoplovstva s jedinicama NOVJ, formiranje vazduhoplovstva NOVJ uz pomoć saveznika, bolnička nega ranjenika NOVJ, formiranje materijalno-tehničke baze u Italiji, itd. Takođe je postignut sporazum o povratku jugoslovenske mornarice, koja je dotada plovila u sastavu savezničke sredozemne flote.

⚔️ 10. 8. 1944. U Kazerti (u Italiji), u razgovorima s vrhovnim komandantom NOV i POJ Josipom Brozom Titom, komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje general Henri Vilson postavio pitanje desanta na Istru, opravdavajući to potrebama da se što pre ovlada Trstom i kompromituje nemačka odbrana u Italiji, Maršal Tito je zahtevao da, prilikom eventualne operacije u Istri, savezničke vojne jedinice sarađuju sa NOVJ i poštuju jugoslovenske organe vlasti.

⚔️ 5. 9. 1944. NKOJ uputio zahtev komandantu Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje generalu Vilsonu: traži da SAD obustave slanje pomoći Draži Mihailoviću i da iz Mihailovićeva štaba povuku svoga predstavnika. General Vilson je s tim zahtevom upoznao predsednika vlade V. Britanije Vinstona Čerčila.

Dokumenti

📜 Poruka ser Vilsona borcima u Jugoslaviji - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Telegrafske agencije nove Jugoslavije od 10. novembra 1943. godine

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20. novembra 1943. generalu Vilsonu o planiranim operacijama duž primorskog pojasa uz sadejstvo savezničkog vazduhoplovstva, mornarice i tenkova

📜 Predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od aprila 1944. vrhovnom komandantu savezničkih snaga za Sredozemlje Henriju Mejtlendu Vilsonu za razmenu gledišta o glavnim problemima u vezi sa savezničkom pomoći u ratnom materijalu i o međusobnom sadejstvu pri izvođenju operacija na jugoslovenskom i italijanskom ratištu

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. maja 1944. vrhovnom komandantu savezničkih snaga za Sredozemlje generalu Henriju Majtlandu Vilsonu da je udovoljio njegovoj poruci o razaranju rudnika hroma u Makedoniji i zahvalnost na Vilsonovoj čestitki jedinici NOVJ za uspešno razbijanje nemačkih garnizona na ostrvima Mljetu i Korčuli

📜 Izveštaj člana Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje Mate Jakšića od 14. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o zajedničkom sastanku Vojne misije i Štaba generala Henrija Vilsona u vezi sa zbegom iz Jugoslavije i obaveštenje o smeštaju, samoupravi i moralno-političkom stanju toga zbega

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. jula 1944. članu Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandru Rankoviću da će početkom avgusta 1944. poći na sastanak s vrhovnim komandantom savezničkih snaga za Sredozemlje Henrijem Majtlandom Vilsonom

📜 Obaveštenje šefa Kabineta predsednika NKOJ-a Mitra Bakića od 7. avgusta 1944. povereniku za spoljne poslove NKOJ-a dr Josipu Smodlaki da je maršal Jugoslavije Josip Broz Tito 6. avgusta 1944. avionom otputovao u Kazertu na sastanak s vrhovnim komandantom savezničkih snaga za Sredozemlje Henrijem Vilsonom

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 9. avgusta 1944. Aleksandru Rankoviću i Edvardu Kardelju o opštim utiscima u vezi s dotadašnjim tokom zvanične posete vrhovnom komandantu savezničkih snaga za Sredozemlje generalu Henriju Majtlandu Vilsonu

📜 Izveštaj delegata NKOJ-a od 5. oktobra 1944. o razgovorima s predstavnicima Američke počasne legije u vezi pomoći UNRRE

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 24. decembra 1943. do 22. januara 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Dragoljub Draža Mihailović Britanija i Jugoslavija Josip Broz Tito Avijacija u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Edvard Kardelj Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Petar II Karađorđević Mitar Bakić Britanska pomoć četnicima Aleksandar Ranković Korčula Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Ranjenici u ratu Borbe na Jadranu 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Istri 1944. Desant NOVJ na Korčulu 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Centralni komitet KPJ SAD i Jugoslavija Borbe u Srbiji 1943. Vojislav Lukačević Vis Bolnice u oslobodilačkom ratu Trst Mornarica NOVJ Partizanska avijacija Dragutin Keserović Vladimir Velebit Istra u oslobodilačkom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Uprava Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA) Fitzroy MacLean Borbe na Jadranu 1943. Borbe u Srbiji 1944. Vrhovni štab NOVJ Moša Pijade Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Winston Churchill Diverzije u oslobodilačkom ratu Vlada Velike Britanije