Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

2. primorsko-goranski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 5. 1942. Po naređenju Štaba 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 3. i 5. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda formiran 2. primorsko-goranski NOP odred a od 1, 2. i 4. bataljona 1. primorsko-goranski NOP odred (1. i 2. NOP odred 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske).

⚔️ 31. 5. 1942. Između s. Liča i Fužina delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijanski transportni voz. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i oko 30 ranjenih vojnika.

⚔️ 7. 6. 1942. Kod s. Grobnika (blizu Sušaka) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku zasedu, ali posle osmočasovne borbe bili prisiljeni da se povuku u pravcu Jelenja. U toku borbe neprijatelj je imao 32 mrtva i ranjena vojnika, a naše jedinice 1 ranjenog.

⚔️ 11. 6. 1942. Između Delnica - s. Kupjaka (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda uništili italijanski železnički transport - lokomotivu i 8 vagona. Neprijatelj je imao 60 ranjenih i mnogo mrtvih. Saobraćaj je bio prekinut 4 dana.

⚔️ 12. 6. 1942. Kod Delnica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 5 mrtvih i 17 ranjenih vojnika i oficira.

⚔️ 16. 6. 1942. Između s. Zlobina i s. Brda (kod Kraljevice) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i u kratkoj, ali žestokoj borbi naneli joj gubitke od 10 mrtvih i 20 ranjenih vojnika.

⚔️ 20. 6. 1942. Između s. Gerova i s. Crnog Luga (kod Delnica) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i naneli joj velike gubitke.

⚔️ 21. 6. 1942. Delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda i jedna četa Kočevskog NOP odredf napali italijansko uporište s. Banju Loku (kod Kočevja), ali ga, zbog dolaska neprijateljskih pojačanja, nisu zauzeli. U toj borbi je poginuo komandir Omladinske partizanske čete 2. primorsko-goranskog NOP odreda Zdenko Petranović Jastreb, narodni heroj.

⚔️ 24. 6. 1942. Između Kamenjaka i Kikovice (kod Rijeke) delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede uništili italijanski kamion, ubili 9 italijanskih vojnika i jednog oficira i zaplenili 9 pušaka i jedan p. mitraljez.

⚔️ 3. 7. 1942. Između Brod Moravica i Srpskih Moravica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda porušili železničku prugu Ogulin-Rijeka. Usled toga je na tom mestu iskočio iz šina teretni voz, pa je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

⚔️ 5. 7. 1942. Između s. Grobnika i Kamenjaka (Rijeke) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu. U toj borbi neprijatelj je imao 9 mrtvih vojnika. Tom prilikom je poginuo Nikola Car Crni, komandant 2. primorsko-goranskog NOP odreda i učesnik španskog građanskog rata, narodni heroj.

⚔️ 12. 7. 1942. Delovi italijanskog 5. armijskog korpusa preduzeli napad na 2. primorsko-goranski NOP odred. U borbama do kraja. jula italijanske jedinice su uspele da unište žetvu, spaie oko 1000 kuća i streljaju oko 200 ljudi.

⚔️ 2. 8. 1942. Između s. Gerova i s. Crnog Luga (kod Delnica) 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda oslobodili oko 400 ljudi, žena i dece koje su italijanski vojnici sprovodili u internaciju. Zapaljeno je 5 autobusa i 10 kamiona, a ubijeno je 11 italijanskih vojnika.

⚔️ 11. 8. 1942. Između s. Mrzle Vodice i s. Jelenja (kod Delnica) 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 15 mrtvih i 12 ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je 20 pušaka, 2 mitraljeza i mnogo municije. Uništena su 2 kamiona i 2 putnička automobila.

⚔️ 23. 8. 1942. Između Čabra i Tršća 2. bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda napao italijanske vojnike i naneo im gubitke od 25 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 2. 9. 1942. Između Tršća i Čabra delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu. Poginulo 15 italijanskih vojnika i 1 oficir.

⚔️ 11. 9. 1942. U s. Zelenom Viru (kod Delnica) Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda digao u vazduh hidrocentralu koja je davala električnu energiju za ceo Gorski kotar. Tom prilikom je zarobljeno 20 domobrana a zaplenjeno 25 pušaka i 2 p. mitraljeza.

⚔️ 16. 9. 1942. Jedinice 2. primorsko-goranskog NOP odreda napale žandarme i finanse u Brodu Moravicama, ali su se posle dvočasovne borbe morale povući, jer je neprijatelju stiglo jako ojačanje iz Srp. Moravica i Delnica. U toku borbe partizanske jedinice su imale 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 24. 9. 1942. Kod Srpskih Moravica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i više vagona, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen nekoliko dana.

⚔️ 29. 9. 1942. Između Delnica i Broda na Kupi jedinice 2. primorsko-goranskog NOP odreda napale iz zasede italijansku kolonu i nanele joj gubitke od oko 150 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je 50 pušaka, 5 p. mitraljeza, oko 4000 metaka i 60 bombi.

⚔️ 2. 10. 1942. Na mestu zvanom Natkrivac (kod Delnica) tri bataljona 2. primorsko-goranskog NOP odreda napala 3. bataljon 122. pešadijskog puka italijanske divizije -Mačerata- koji se kretao od Delnica ka Brodu na Kupi. Poginula su 72 a ranjeno je oko 100 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i 50 pušaka.

⚔️ 24. 10. 1942. Delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Ertiću (kod Severina na Kupi). Domobranska posada se povukla u pravcu Severina na Kupi.

⚔️ 26. 11. 1942. U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od jedinica 1. i 2. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 14. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 0. 6. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran 2. primorsko-goranski NOP odred.

⚔️ 21. 10. 1943. Iz Ogulina, Vrbovskog, Delnica i Mrzle Vodice jake snage nemačke 71, pešadijske divizije otpočele nastupanje ka slobodnoj teritoriji Slovenije. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj je probio odbranu 1. udarne brigade i 2. NOP odreda 13. divizije NOVJ i 2. udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ na položajima Risnjak

⚔️ 10. 6. 1944. Oko 400 vojnika nemačkog 3. puka -Brandenburg- otpočelo napad iz Kraljevice ka Delnicama. Savladavši otpor jedinica 2. primorsko-goranskog NOP odreda kod s. Fužina i Kamenjaka, oni su prodrli u s. Lokve, a 12. juna u Delnice. Prva udarna brigada 13. divizije NOVJ napala ih je 13. juna u Delnicama i prinudila na povlačenje ka Sušaku.

⚔️ 0. 12. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku rasformirani Štab grupe primorsko-goranskih NOP odreda i 2. primorsko-goranski NOP odred.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Sušak Italija u drugom svetskom ratu Primorsko-goranski partizanski odred 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Ogulin Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Žene u ratu 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Operacija Velika Kapela Kočevski partizanski odred Divizija Brandenburg 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Diverzije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Rijeka Španski borci u oslobodilačkom ratu 5. italijanski armijski korpus 1. proleterski bataljon Hrvatske 14. slovenska divizija NOVJ Italijanski zločini u Jugoslaviji Ni zrno žita okupatoru! Narodni heroji Jugoslavije 153. pešadijska divizija Macerata Banijski partizanski odred Kočevje Brod na Kupi 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Delnice Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Deca u ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Drežnica Omladina u ratu