Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Požeški korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 4. 1. 1944. Kod s. Bele Reke, s. G. Trudova i s. Močila ca (blizu Kokinog Broda) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile dužu borbu protiv četničkog Zlatiborskog, Požeškog i 2. mileševskog korpusa i oko 200 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao 5 mrtvih, 6 ranjenih i 4 zarobljena, a 2. divizija - 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 23. 3. 1944. Kod s. Kokinog Broda (blizu Nove Varoši) jedinice 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv Leteće brigade četničkog Požeškog korpusa. Neprijatelj je, uz gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena, odbačen ka s. Amzićima.

⚔️ 12. 4. 1944. Kod s. Katića i s. Štitkova (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali na četnički Požeški i Zlatiborski korpus i odbacili ih prema s. Bjeluši, s. Visokoj, s. Klekovima i s. Jasenovu. Zarobljeno je 6 četnika.

⚔️ 16. 4. 1944. Kod s. Katića (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četnički Požeški korpus, Zlatiborsku brigadu četničkog Zlatiborskog korpusa i jedan bataljon SDK. Borba je vođena sve do uveče, kada je neprijatelj odbačen prema Okruglici, s. Visokoj, s. Ljubišu i s. Prilikama. Samo Požeški korpus je imao 6 mrtvih i 4 ranjena četnika.

⚔️ 25. 4. 1944. Na Volujaku, Ornici i Metaljki (kod Arilja) 1. i 2. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv delova četničkog Požeškog korpusa i odbacili ih prema Arilju.

⚔️ 25. 4. 1944. Kod s. Nebeske i s. D. Kruščice (blizu Arilja) jedinice 2. proleterske udarne i 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova četničkog Požeškog korpusa i odbacile ih u pravcu s. Roga i s. Svračkova. Neprijatelj je imao 12 poginulih, ranjenih i nestalih vojnika.

⚔️ 4. 5. 1944. Na prostoriji s. Skakavci - s. Tometino Polje (kod Kosjerića) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbila napad jedinica četničkog Požeškog, 2. ravnogorskog i Korpusa Gorske garde.

⚔️ 11. 5. 1944. Kod s. Sirogojna, s. Trnave, s. Rožanstva i s. Ljubiša (na komunikaciji Titovo Užice - s. Ljubiš - Kokin Brod) jedinice 5. udarne divizije NOVJ vodile petnaestočasovnu borbu protiv četničkog 2. ravnogorskog, Valjevskog i Požeškog korpusa i delova četničkog Korpusa Gorske garde, podržavanih artiljerijom i tenkovima nemačkih jedinica. Neprijatelj je imao 21 mrtvog, 46 ranjenih i 57 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 60 pušaka, 20.000 metaka, 1 radio-stanica, arhiva četničkog Požeškog korpusa i dosta drugog materijala. Gubici jedinica 5. divizije: 5 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 5. 1944. Kod s. Ljubiša, s. Đedovca, s. Čičkova i s. Brekova (blizu Titovog Užica) jedinice 5. udarne divizije NOVJ napale četnički Oplenački korpus i delove četničkog Požeškog i Valjevskog korpusa. Posle oštre borbe napad je odbijen. Neprijatelj je imao osetne gubitke u mrtvima i ranjenima. Zarobljeno je 12 četnika, a zaplenjeni su 1 mitraljez, 3 p. mitraljeza i nekoliko pušaka. Jedinice 5. divizije su imale 6 ranjenih boraca. 

⚔️ 14. 5. 1944. Kod s. Visoke (blizu Kokinog Broda) 5. udarnu diviziju NOVJ napali četnički VaIjevski, Požeški i Korpus Gorske garde. Posle oštre borbe neprijatelj je zadržan na liniji s. Močioci - s. Bela Reka - leva obala r. Rzava - r. Katušnica.

⚔️ 16. 12. 1944. Iz Kalinovika 11. i 14. hercegovačka udarna brigada i Kalinovički i Konjički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ izvršili napad na četnike. Idućih dana je angažovana i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i 3 (hercegovačka) brigada narodne odbrane (bez 1. i 5. bataljona), pa su četnički 1. i 2. šumadijski i Požeški korpus odbačeni preko r. Drine, na greben Jahorine i u Sarajevsko polje.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Nevesinje Ivanjica Četnici u drugom svetskom ratu 29. hercegovačka divizija NOVJ 10. krajiška udarna brigada Kalinovik 5. krajiška udarna divizija NOVJ Ozrenski korpus JVuO Nova Varoš Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Romanijski korpus JVuO Dragoslav Račić Borbe u Hercegovini 1944. Mustafa Mulalić Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Pavle Đurišić Dragoljub Draža Mihailović Užice Nevesinjski korpus JVuO Zlatiborski korpus JVuO Saradnja četnika sa okupatorom Nikola Kalabić Miroslav Trifunović Borbe u Srbiji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu Korpus Gorske garde Valjevski korpus JVuO 2. ravnogorski korpus Završne operacije u Jugoslaviji Bitka za Ivanjicu januara 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Trebavski korpus JVuO Jevrem Simić Italijanski partizani Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Stevan Moljević Mirko Lalatović Petar Baćović Bitka za Srbiju Italija u drugom svetskom ratu Četnička golgota 3. srpska udarna brigada Zaharije Ostojić 2. proleterska divizija NOVJ 2. mileševski korpus JVuO Majevički korpus JVuO Divizija Garibaldi Valjevo Gojko Borota