Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Majevički korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 5. 1944. Kod s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad sedam četničkih brigada Cersko-majevičke grupe korpusa i 4. grupe jurišnih korpusa, koje su napale od s. Bijelog Brda i sa pravca s. Semegnjeva. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 16. 5. 1944. Na Borovoj glavi i kod s. Draglice (na pl. Zlatiboru) 2. proleterska udarna brigada i dva bataljona 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv snaga četničke Cersko-majevičke grupe korpusa. Pred nadmoćnijim i upornim neprijateljem, jedinice 2. divizije su se povlačile, pružajući četnicima vrlo jak otpor. Pred veče je neprijatelj zauzeo s. Senjišta. U borbi je poginulo i ranjeno oko 80 četnika, dok su gubici jedinica NOVJ iznosili: 1 poginuo i 1 ranjen borac.

⚔️ 17. 7. 1944. Iz Tuzle, Zvornika i Kladnja otpočeo koncentričan napad nemačke 7. SS -Princ Eugen- i 13 SS divizije -Handžar-, 12. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Majevičkog i Ozrenskog korpusa ka Sekovićima u cilju razbijanja 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ, zauzimanja slobodne teritorije u istočnoj Bosni i sprečavanja prodora glavnih snaga NOVJ u Srbiju. Posle desetodnevnih borbi neprijatelj je imao oko 1170 izbačenih iz stroja. Gubici delova 3. udarnog korpusa: 51 mrtav i 101 ranjen borac, a 12. udarni korpus je imao osetne gubitke. Zaplenjeno: 3 topa, 7 p. mitraljeza, 50 pušaka, 3 radio-stanice i 35 konja s komorom.

⚔️ 21. 9. 1944. Posle jednodnevne borbe protiv oko 1.000 četnika 4. grupe jurišnih korpusa i Majevičkog četničkog korpusa, jedinice 16. udarne divizije NOVJ oslobodile Krupanj. Neprijatelj se u neredu povukao prema Loznici, pl. Gučevu i pl. Ceru, uz gubitke od blizu 100 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 25. 9. 1944. Na položaju s. G. Dobrić - Četenište - Golo brdo (kod Šapca) 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ slomila otpor četničkog Majevičkog korpusa i odbacila ga prema Šapcu.

⚔️ 26. 9. 1944. Na putu preko istočne Bosne za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ zauzela s. Lopare i Janju. Do 3. oktobra razbila je četnički Majevički korpus.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Lopare Trebavski korpus JVuO Cerski korpus JVuO Pavle Đurišić Saradnja četnika sa okupatorom Požeški korpus JVuO Dragoslav Račić Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 13. SS divizija Handžar Loznica 2. vojvođanska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ozrenski korpus JVuO Miroslav Trifunović Stevan Leko Damjanović 2. proleterska divizija NOVJ Mustafa Mulalić Gojko Borota Zaharije Ostojić Stevan Moljević Dragoljub Draža Mihailović Četnici u drugom svetskom ratu Priboj Tuzla Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Završne operacije u Jugoslaviji Cerska četnička brigada Gradačac Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Zvornik Borbe u Srbiji 1944. 16. vojvođanska divizija NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 2. ustaška brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Četnička golgota Mirko Lalatović Bitka za Srbiju 28. slavonska divizija NOVJ Šabac Krupanj Zarobljenici u ratu Nikola Kalabić