Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Cerski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 5. 1944. Kod s. Ovčinje (blizu Rogačice) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ slomila otpor četničkog Cerskog korpusa, Grupe račanskih brigada i delova 4. puka SDK, a na Zaroškoj kosi dva bataljona 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, sprečili prodor delova nemačke borbene grupe -Holman- i jednog bataljona bugarske 24, pešadijske divizije od s. Leštanskog ka s. Vujetićima i s. Vardi.

⚔️ 1. 5. 1944. Na liniji Pašina ravan - Debelo brdo - Stubica (kod Valjeva) jedinice 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, posle nekoliko napada i protivnapada, slomile otpor četničkog Cerskog korpusa i 4. puka SDK i odbacile ih na Borovnjak. Zarobljena su 24 četnika, a zaplenjeni su 1 mitraljez, 1 p. mitraljez i 25 pušaka.

⚔️ 6. 5. 1944. Kod s. Varde (blizu Kosjerića) 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ napali četnički 2. ravnogorski, Oplenački, Zlatiborski, Cerski i Valjevski korpus, nedićevska borbena grupa -Tatalovič- i nemačke borbene grupe -Holman- i -Vajel-. Divizija se, uz gubitke od 8 mrtvih i 5 ranjenih, povukla na pl. Jelovu goru.

⚔️ 10. 5. 1944. Na Zaravni i Ljutom polju (na pl. Tari) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile šestočasovnu borbu protiv četničkog Cerskog korpusa. Neprijatelj je imao 17 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 14. 5. 1944. Kod s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad sedam četničkih brigada Cersko-majevičke grupe korpusa i 4. grupe jurišnih korpusa, koje su napale od s. Bijelog Brda i sa pravca s. Semegnjeva. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 16. 5. 1944. Na Borovoj glavi i kod s. Draglice (na pl. Zlatiboru) 2. proleterska udarna brigada i dva bataljona 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv snaga četničke Cersko-majevičke grupe korpusa. Pred nadmoćnijim i upornim neprijateljem, jedinice 2. divizije su se povlačile, pružajući četnicima vrlo jak otpor. Pred veče je neprijatelj zauzeo s. Senjišta. U borbi je poginulo i ranjeno oko 80 četnika, dok su gubici jedinica NOVJ iznosili: 1 poginuo i 1 ranjen borac.

⚔️ 6. 8. 1944. Kod Mramora 17. udarna divizija NOVJ odbila napad četničkog Cerskog i Valjevskog korpusa (oko 3000 četnika) koji su od Brusa pokušali da ovladaju dominantnim položajima na pl. Kopaoniku. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 45 ranjenih i 7 zarobljenih, a 17. divizija - 4 mrtva i 8 ranjenih.

⚔️ 8. 9. 1944. Na pl. Jelovoj gori (kod Titovog Užica) 1. proleterska udarna divizija i 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- odbile napad četničke 4. grupe jurisnih korpusa, Zlatiborskog korpusa, Cerskog korpusa i Korpusa Gorske garde.

⚔️ 18. 9. 1944. U Krupnju četnički Cerski korpus i delovi jednog bataljona SDS napali 5. krajišku (kozarsku) udarnu brigadu 11. udarne divizije i odbacili je prema s. Stolicama.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

2. proleterska divizija NOVJ Užice Saradnja četnika sa okupatorom Priboj Krupanj Cerska četnička brigada 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Sarajevska operacija Valjevski korpus JVuO 1. krajiška udarna brigada Bitka na Jelovoj gori Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 4. krajiška udarna brigada Zlatiborski korpus JVuO Pavle Đurišić 4. vojvođanska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Kozara u oslobodilačkom ratu Operativna grupa divizija 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Brus 1. ravnogorski korpus Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 6. lička proleterska divizija NOVJ 11. krajiška divizija NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Bugarska u drugom svetskom ratu Bitka na Lijevča polju Srpska državna straža (nedićevci) Valjevo Borbe u Srbiji 1944. 2. ravnogorski korpus Majevički korpus JVuO 1. proleterska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Korpus Gorske garde