Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

1. ravnogorski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 4. 1944. Kod s. Propljenice, s. Osonice i s. G. Dupca (blizu Ivanjice) 2. i 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napale četnički 1. ravnogorski korpus i odbacile ga prema s. Kaoni. Neprijatelj je imao 1 poginulog i 24 zarobljena.

⚔️ 8. 4. 1944. Kod s. Kaone (blizu Kraljeva) 2. i 4 proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napale četnički 1. i 2. ravnogorski korpus i, posle oštre borbe, odbacile ih prema s. Ročevićima i pl. Jelici. Neprijatelj je imao preko 70 mrtvih, oko 150 ranjenih i 30 zarobljenih. Zaplenjeno je 10 p. mitraljeza, 1 minobacač, više pušaka i mnogo drugog materijala. Druga proleterska brigada je imala 3 mrtva i 20 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 4. 1944. U blizini s. Kaone (kod Kraljeva) 2. i 4. proletersku udarnu brigadu 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali četnički 1. i 2. ravnogorski korpus i nemačko-bugarsko-nedićevske snags. Neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen u Guču i s. Roćeviće. Zaplenjeni su 2 mitraljeza, nekoliko pušaka i ručnih bombi i dosta druge ratne opreme. Jedinice NOVJ su imale 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 4. 1944. Posle šestodnevnog boravka u s. Dragačevu (kod Čačka), gde je vodila česte borbe protiv četničkog 1. i 2. ravnogorskog korpusa, nemačkih i bugarskih vojnika i nedićevaca, pri čemu je ubila 97 i zarobila 98 neprijateljskih vojnika, a zaplenila 1 minobacač, 10 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i dosta druge vojničke opreme, uz sopstvene gubitke od 10 mrtvih i 31 ranjenog borca, 2. proleterska udarna divizija NOVJ se povratila u dolinu r. Studenice.

⚔️ 28. 4. 1944. Kod s. Lelića i na Crnokosi (blizu Kosjerića) četnički 1. ravnogorski korpus (ojačan sa 20 kamiona nemačke pešadije i nekoliko tenkova), Valjevski korpus, četnička Crnogorska brigada i Sreski odred SDS sreza crnogorskog napali od Požege, s. Miljakovine, Kosjerića i s. Karana na 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ (bez 4. proleterske brigade). Odbivši napad, 2. divizija se probila preko komunikacije Užice (sada: Titovo Užice) - Valjevo i uputila prema s. Vardi.

⚔️ 0. 7. 1944. U s. Banjanima (kod G. Milanovca) grupa boraca Čačanskog NOP odreda zauzela radionicu za popravku oružja četničkog 1. ravnogorskog korpusa i zaplenila nekoliko pušaka, manju količinu municije i oko 2.000 kama.

⚔️ 7. 8. 1944. Na prostoriji Bećirovac - Ledenica - s. D. i G. Leviči - s. Vlajkovci (na pl. Kopaoniku) jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija) napale četnički 1. ravnogorski i Valjevski korpus. U oštrim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od 404 mrtva, više ranjenih i 347 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 20 mrtvih i 45 ranjenih. Zaplenjeno je 2 topa, 185 pušaka, 8 kola artiljerijske i minobacačke municije, 10.000 puščanih metaka i veća količina drugog materijala i opreme. Goneći četnike, 2 proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, zauzela je varošicu Brus.

⚔️ 26. 9. 1944. Kod s. Vujetinaca i s. Borče (blizu G. Milanovca) jedinice 4. srpske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četnika 1. ravnogorskog korpusa, te ubile dva, ranile tri i zarobile nekoliko četnika.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operativna grupa divizija Borbe u Srbiji 1944. Crnogorska četnička brigada Operacija Schwarz Dragačevo Saradnja četnika sa okupatorom 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Drinski korpus JVuO 1. južnomoravska brigada Ivanjica Cerski korpus JVuO 2. ravnogorski korpus 17. istočnobosanska divizija NOVJ Užice Bugarska u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Kraljevo 2. proleterska divizija NOVJ Užička Požega Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Gornji Milanovac Četnici u drugom svetskom ratu Jevrem Simić Pljevlja Borbe u Srbiji 1943. Srpska državna straža (nedićevci) 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Brus Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Rudnički korpus JVuO Valjevo Valjevski korpus JVuO