Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Dragačevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. U selima dragačevskog sreza: Kotraži, Goračićima i Zeokama obrazovani MNO odbori.

⚔️ 0. 9. 1941. Za sela Grab i Rogaču (srez dragačevski) izabran MNO odbor.

⚔️ 0. 9. 1941. U sastavu Čačanskog NOP odreda formirani Trnavski, Ljubićki, Takovski i Dragačevski bataljon.

⚔️ 15. 9. 1941. U Ovčar Banji delovi Požeške čete Užičkog NOP odreda i Dragačevske čete Čačanskog NOP odreda, posle kraće borbe, razoružali nekoliko odeljenja žandarma.

⚔️ 22. 9. 1941. Kod ž. st. Kratovske Stene (blizu Požege) Ariljska, Požeška i Moravička četa Užičkog NOP odreda i Dragačevska četa Čačanskog NOP odreda napale delove nemačkog 724. pešadijskog puka koji su se izvlačili iz Požege ka Čačku. Pod zaštitom avijacije, koja je u nekoliko navrata bombardovala naše položaje, ova nemačka jedinica se. uz gubitke, probila ka Čačku.

⚔️ 3. 11. 1941. Po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, delovi Užičkog i Čačanskog NOP odreda napali četnike i posle oštre borbe koja je trajala čitav dan, zauzeli Požegu. Među poginulim je i komandant Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda Bogdan Kapelan, narodni heroj.

⚔️ 12. 4. 1944. Posle šestodnevnog boravka u s. Dragačevu (kod Čačka), gde je vodila česte borbe protiv četničkog 1. i 2. ravnogorskog korpusa, nemačkih i bugarskih vojnika i nedićevaca, pri čemu je ubila 97 i zarobila 98 neprijateljskih vojnika, a zaplenila 1 minobacač, 10 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i dosta druge vojničke opreme, uz sopstvene gubitke od 10 mrtvih i 31 ranjenog borca, 2. proleterska udarna divizija NOVJ se povratila u dolinu r. Studenice.

⚔️ 1. 12. 1944. Na liniji Veliko brdo - Gradina - Titma (kod Guče) jedinice 16. srpske brigade 25. divizije NOVJ napale četničku Dragačevsku brigadu i, posle oštre borbe, odbacile je ka Ivanjici. Poginulo je 28 a zarobljeno 6 četnika. Zaplenjeno: minobacač, automobil, kola sa hranom i nekoliko pušaka. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

17. istočnobosanska divizija NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Četnici u drugom svetskom ratu Logor Banjica Narodni heroji Jugoslavije Užice Ivanjica Četnički zločini Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Srbiji 1944. Srpska državna straža (nedićevci) Avijacija u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Streljanja u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ 16. srpska brigada Nemački zločini u Jugoslaviji Sanitet u ratu Josip Broz Tito 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 1. ravnogorski korpus 2. ravnogorski korpus Bugarska u drugom svetskom ratu Užička Požega Politički komesari u NOR-u 2. proleterska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Čačak Četnici u ustanku Bitka za Srbiju 2. proleterska udarna brigada 15. majevička udarna brigada Borbe za Čačak 1941. Ustanak u Srbiji 1941. Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović"