Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Pirzio Biroli

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 7. 1941. Po uputstvima italijanske vlade i Vrhovne komande, pod rukovodstvom komandanta 9. armije generala Pircija Birolija, otpočele ofanzivne operacije italijanskih jedinica na slobodnu teritoriju u Crnoj Gori radi ugušenja ustanka i uništenja ustaničkih snaga jačine oko 30.000 ljudi. U toj operaciji su učestvovale italijanske divizije -Mesina-, -Pusterija-, -Taro-, -Venecija-, -Kačatori dele Alpi- i -Pulje- i albansko-kvislinška grupa -Skenderber-, uz sadejstvo vazduhoplovnih i mornaričkih jedinica. Neprijatelj je prodro na slobodnu teritoriju i ponovo zauzeo oslobođene gradove i važnija mesta.

⚔️ 24. 7. 1941. Naredbom predsednika fašističke vlade Kraljevine Italije Benita Musolinija ukinut civilni komesarijat za Crnu Goru i smenjen civilni komesar Serafino Macolini a sva civilna vlast predata u ruke generalu Pirciju Biroliju, komandantu italijanske 9. armije.

⚔️ 8. 8. 1941. Komandant italijanske 9. armije general Pircio Biroli izdao naredbu Komandi italijanskog 14. armijskog korpusa da konfiskuje imovinu ustaničkih porodica, da bi se na taj način lakše i brže obračunali sa ustanicima.

⚔️ 31. 10. 1941. Vojni guverner Crne Gore uputio Crnogorcima - -odmetnicima- poziv da se predaju, obećavajući im opšti oproštaj izuzev za 26 ustanika, -najglavnijih podstrekača pobune od 13. jula o. g.-

⚔️ 31. 10. 1941. U duhu proglasa vojnog guvernera Crne Gore, grupa crnogorskih izdajnika uputila proglas crnogorskom narodu, u kome poziva ustanike da se predaju i budu lojalni prema okupatoru.

⚔️ 0. 11. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku odgovorio na proglas fašističkog generala Pircija Birolija: narod Crne Gore i Boke ne sluša poziv okupatora, niti se boji represalija kada je u pitanju sloboda.

⚔️ 12. 1. 1942. Guverner Crne Gore armijski general Pircio Biroli izdao naredbu o primeni represivnih mera u slučaju ubistva ili ranjavanja italijanskih oficira, podoficira ili vojnika. Naredbom je propisano da se za jednog ubijenog ili ranjenog italijanskog oficira strelja 50 civila a za jednog podoficira ili vojnika - 10 civila.

⚔️ 30. 1. 1942. U Rimu načelnik italijanske Vrhovne komande general Ugo Kavalero primio italijanskog guvernera Crne Gore Pircija Birolija i, razmotrivši vojno-političku situaciju u Crnoj Gori, obećao mu pojačanje okupacionih snaga.

⚔️ 0. 4. 1942. Guverner Crne Gore armijski general Pircio Biroli uputio apel i uputstvo italijanskim trupama u Crnoj Gori, tražeći od njih bespoštednu borbu protiv crnogorskog naroda, maksimalnu budnost, nepoverenje i mržnju prema tamošnjem stanovništvu, te ističući da je front u Crnoj Gori sastavni deo velikog rata sila Osovine protiv savezničkih armija.

⚔️ 20. 6. 1942. U Cetinju italijanski guverner Crne Gore, general Pircio Biroli, primio Novicu Kraljevića, vođu -zelenaša-, Krsta Popovića i komandanta nacionalnih trupa u Crnoj Gori, Boki i Sandžaku Blaža Đukanovića, koji su mu izrazili želju da sa svojim četničkim snagama učestvuju u napadu na partizanske snage u Hercegovini, pre nego se one spoje s partizanskim snagama u Bosni.

⚔️ 24. 7. 1942. U Cetinju potpisan sporazum između guvernera Crne Gore armijskog generala Pircija Birolija i predsednika crnogorskog nacionalnog pokreta generala Blaža Đukanovića o zajedničkoj borbi protiv NO pokreta. Obrazovan je poseban Odbor crnogorskih nacionalista, sa sedištem u Cetinju, formirana su tri tzv. leteća odreda.

⚔️ 22. 5. 1943. Predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini naredio guverneru Crne Gore Pirciju Biroliju da italijanske divizije uzmu učešća u operaciji -Švarc- (tzv. petoj neprijateljskoj ofanzivi), naglasivši da Italija ne može trpeti iza svojih leđa ustaničko područje u vreme kada se očekuje iskrcavanje anglo-američkih trupa u Grčkoj.

⚔️ 15. 7. 1943. Italijanski guverner Crne Gore general Pircio Biroli uputio stanovništvu proglas u kome ističe da nacionalističke oružane formacije, stvorene uz punu podršku italijanskih vlasti, nisu pokazale očekivane rezultate, nego velike slabosti u borbama protiv jedinica NOVJ, te je u vezi s tim naredio da se raspuste svi nacionalni odbori po selima i gradovima.

⚔️ 8. 9. 1943. GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku povodom kapitulacije Italije uputio pismeni poziv komandantima italijanskih garnizona: da predaju svu ratnu opremu, da se, ako žele, s vojnicima priključe Narodnooslobodilačkoj vojsci, da od guvernera Crne Gore i Boke traže da sve zarobljene pripadnike NOVJ, internice i uhapšene pusti na slobodu.

⚔️ 9. 9. 1943. Guverner Crne Gore Kurio Barbazeti, grof od Pruna, povodom kapitulacije Italije izdao proglas narodu Crne Gore u kome ističe da će italijanske trupe izvršiti svoju dužnost do kraja, te poziva narod na -spokojstvo, prisebnost duha, mir i jedinstvo-, obećavajući puštanje na slobodu političkih zatvorenika.

Dokumenti

📜 Obaveštenje generala Pircija Birolija od 23. maja 1941. Komandi 2. armije da divizija „Marke (Marche) i Baza Dubrovnik prelaze u nadležnost 2. armije

📜 Naređenje Aleksandra Pircija Birolija od 15 jula 1941 god. za preduzimanje hitnih mjera na teritoriji Crne Gore radi ugušivanja narodnog ustanka

📜 Izveštaj generala Pircija Birolija od 22. jula 1941. Vrhovnoj komandi o situaciji i dejstvu potčinjenih jedinica u Crnoj Gori

📜 Izveštaj generala Pircija Birolija od 23. jula 1941. načelniku Glavnog generalštaba o teškoćama u izvođenju operacija u Crnoj Gori

📜 Naređenje generala Pircija Birolija od 23. jula 1941. komandantu 14. armijskog korpusa o zadacima združenih jedinica u ope racijama za ugušivanje ustanka u Crnoj Gori

📜 Izveštaj generala Pircija Birolija od 2. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Naredba Pircija Birolija od 5 avgusta 1941 god. svim opštinskim i seoskim starješinama za predaju oružja i ratne opreme

📜 Naređenje Pircija Birolija ol 8 avgusta 1941 goc. komandi Četrnaestog armiskog korpusa za konfiskaciju imovine ustaničnih porodica

📜 Izveštaj generala Pircija Birolija od 12. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Poziv guvernera Crne Gore od 31 oktobra 1941 god. crnogorskom narodu da se vrati kući i preda oružje italijanskim vlastima

📜 Odgovor na proglas Pircia Birolia - članak iz Saopštenja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 godine

📜 Naredba guvernera Crne Gore od 4. decembra 1941. o kaznenim merama za dela ugrožavanja javnog poretka i sigurnosti

📜 Naređenje guvernera Crne Gore od 16 decembra 1941 god. Komandi trupa za preduzimanje hitnih mjera u cilju sprečavanja porasta partizanskog pokreta u okolini Lovćena

📜 Naređenje guvernera Crne Gore od 12 januara 1942 god. o represivnim mjerama za svakog ubijenog ili ranjenog italijanskog oficira

📜 Dopis guvernera Crne Gore Pircija Birolija od 14. januara 1942. komandantu 2. armije generalu Ambroziju o sadejstvu italijanskih jedinica u nemačkim operacijama u istočnoj Bosni

📜 Pismo kvislinga Novice Radovnća od 14 januara 1942 god. guverneru Crne Gore povodom otstupanja italijanskih vlasti od date obaveze

📜 Poziv guvernera Crne Gore od aprila 1942 god. italijanskim vojnicima u Crnoj Gori na veće represalije nad crnogorskim narodom

📜 Pismo Jakova Jovovića od 29. maja 1942. italijanskom guverneru Crne Gore o ličnom i opštem stavu četnika prema italijanskom okupatoru

📜 Sporazum četničkog odbora i guvernera Crne Gore od 24 jula 1942 god. o zajedničkoj borbi protiv komunizma i formiranju letećih odreda

📜 Pismo Jovana Kontića od 12. avgusta 1942. Draži Mihailoviću povodom sporazuma između četničke nacionalne Komande Crne Gore i italijanskog guvernera Crne Gore o saradnji u borbi protiv NOP-a

📜 Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 2. novembra 1942. Draži Mihailoviću o poseti italijanskom guverneru Crne Gore i stanju u Crnoj Gori

📜 Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 7. novembra 1942. Draži Mihailoviću o poseti italijanskog guvernera Crne Gore Kolašinu

📜 Zabeleška Vrhovne komande o razgovoru načelnika Glavnog generalštaba sa generalima Birolijem i Robotijem na dan 3. marta 1943. u Rimu

📜 Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 12 maja 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o rezultatima razgovora sa guvernerom Crne Gore po pitanju rasporeda italijanskih snaga na teritoriji Crne Gore i Hercegovine

📜 Zabeleška pukovnika Grinjola o razgovoru guvernera Crne Gore Pircija Birolija 2. juna 1943. u Solunu sa nemačkim komandantom Jugoistoka generalom Lerom povodom saradnje nemačkih i italijanskih jedinica u operaciji Švarc

📜 Telegram Operativnog odeljenja Komande 2. armije od 4. juna 1943. Generalštabu KoV o rezultatima razgovora u Solunu između nemačkog generala Lera i guvernera Crne Gore Pircija Birolija

📜 Izveštaj guvernera Crne Gore generala Pircija Birolija od 26. juna 1943. Musoliniju o dvogodišnjoj delatnosti jedinica, komandi civilnih funkcionera

📜 Izveštaj guvernera Crne Gore od 14. jula 1943. Vrhovnoj komandi o operacijama protiv jedinica NOV i POJ u Crnoj Gori u periodu od početka aprila do 16. juna 1943. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Crnoj Gori 1942. SAD i Jugoslavija 18. pešadijska divizija Messina 5. alpska divizija Pusteria 38. pešadijska divizija Puglie Ugo Cavallero Četnici u drugom svetskom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Pula 2. italijanska armija Borbe u Dalmaciji 1943. Komandant Jugoistoka Dragoljub Draža Mihailović Vittorio Ambrosio Alexander Löhr 6. italijanski armijski korpus Operacija Schwarz Ustanak u Crnoj Gori 1941. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Benito Mussolini Borbe u Crnoj Gori 1943. Italija u drugom svetskom ratu Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Jakov Jovović Pavle Đurišić Cetinje Kolašin Grčka u drugom svetskom ratu Glavni štab Crne Gore Avijacija u oslobodilačkom ratu Druga neprijateljska ofanziva 32. pešadijska divizija Marche 48. pešadijska divizija Taro 14. italijanski armijski korpus Zelenaši Mario Robotti Bajo Stanišić 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Đorđije Lašić Dubrovnik 19. pešadijska divizija Venecija Saradnja četnika sa okupatorom Krsto Popović Kapitulacija Italije Bitka na Sutjesci