Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Pirzio Biroli

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 7. 1941. Po uputstvima italijanske vlade i Vrhovne komande, pod rukovodstvom komandanta 9. armije generala Pircija Birolija, otpočele ofanzivne operacije italijanskih jedinica na slobodnu teritoriju u Crnoj Gori radi ugušenja ustanka i uništenja ustaničkih snaga jačine oko 30.000 ljudi. U toj operaciji su učestvovale italijanske divizije -Mesina-, -Pusterija-, -Taro-, -Venecija-, -Kačatori dele Alpi- i -Pulje- i albansko-kvislinška grupa -Skenderber-, uz sadejstvo vazduhoplovnih i mornaričkih jedinica. Neprijatelj je prodro na slobodnu teritoriju i ponovo zauzeo oslobođene gradove i važnija mesta.

⚔️ 24. 7. 1941. Naredbom predsednika fašističke vlade Kraljevine Italije Benita Musolinija ukinut civilni komesarijat za Crnu Goru i smenjen civilni komesar Serafino Macolini a sva civilna vlast predata u ruke generalu Pirciju Biroliju, komandantu italijanske 9. armije.

⚔️ 8. 8. 1941. Komandant italijanske 9. armije general Pircio Biroli izdao naredbu Komandi italijanskog 14. armijskog korpusa da konfiskuje imovinu ustaničkih porodica, da bi se na taj način lakše i brže obračunali sa ustanicima.

⚔️ 31. 10. 1941. Vojni guverner Crne Gore uputio Crnogorcima - -odmetnicima- poziv da se predaju, obećavajući im opšti oproštaj izuzev za 26 ustanika, -najglavnijih podstrekača pobune od 13. jula o. g.-

⚔️ 31. 10. 1941. U duhu proglasa vojnog guvernera Crne Gore, grupa crnogorskih izdajnika uputila proglas crnogorskom narodu, u kome poziva ustanike da se predaju i budu lojalni prema okupatoru.

⚔️ 0. 11. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku odgovorio na proglas fašističkog generala Pircija Birolija: narod Crne Gore i Boke ne sluša poziv okupatora, niti se boji represalija kada je u pitanju sloboda.

⚔️ 12. 1. 1942. Guverner Crne Gore armijski general Pircio Biroli izdao naredbu o primeni represivnih mera u slučaju ubistva ili ranjavanja italijanskih oficira, podoficira ili vojnika. Naredbom je propisano da se za jednog ubijenog ili ranjenog italijanskog oficira strelja 50 civila a za jednog podoficira ili vojnika - 10 civila.

⚔️ 30. 1. 1942. U Rimu načelnik italijanske Vrhovne komande general Ugo Kavalero primio italijanskog guvernera Crne Gore Pircija Birolija i, razmotrivši vojno-političku situaciju u Crnoj Gori, obećao mu pojačanje okupacionih snaga.

⚔️ 0. 4. 1942. Guverner Crne Gore armijski general Pircio Biroli uputio apel i uputstvo italijanskim trupama u Crnoj Gori, tražeći od njih bespoštednu borbu protiv crnogorskog naroda, maksimalnu budnost, nepoverenje i mržnju prema tamošnjem stanovništvu, te ističući da je front u Crnoj Gori sastavni deo velikog rata sila Osovine protiv savezničkih armija.

⚔️ 20. 6. 1942. U Cetinju italijanski guverner Crne Gore, general Pircio Biroli, primio Novicu Kraljevića, vođu -zelenaša-, Krsta Popovića i komandanta nacionalnih trupa u Crnoj Gori, Boki i Sandžaku Blaža Đukanovića, koji su mu izrazili želju da sa svojim četničkim snagama učestvuju u napadu na partizanske snage u Hercegovini, pre nego se one spoje s partizanskim snagama u Bosni.

⚔️ 24. 7. 1942. U Cetinju potpisan sporazum između guvernera Crne Gore armijskog generala Pircija Birolija i predsednika crnogorskog nacionalnog pokreta generala Blaža Đukanovića o zajedničkoj borbi protiv NO pokreta. Obrazovan je poseban Odbor crnogorskih nacionalista, sa sedištem u Cetinju, formirana su tri tzv. leteća odreda.

⚔️ 22. 5. 1943. Predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini naredio guverneru Crne Gore Pirciju Biroliju da italijanske divizije uzmu učešća u operaciji -Švarc- (tzv. petoj neprijateljskoj ofanzivi), naglasivši da Italija ne može trpeti iza svojih leđa ustaničko područje u vreme kada se očekuje iskrcavanje anglo-američkih trupa u Grčkoj.

⚔️ 15. 7. 1943. Italijanski guverner Crne Gore general Pircio Biroli uputio stanovništvu proglas u kome ističe da nacionalističke oružane formacije, stvorene uz punu podršku italijanskih vlasti, nisu pokazale očekivane rezultate, nego velike slabosti u borbama protiv jedinica NOVJ, te je u vezi s tim naredio da se raspuste svi nacionalni odbori po selima i gradovima.

⚔️ 8. 9. 1943. GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku povodom kapitulacije Italije uputio pismeni poziv komandantima italijanskih garnizona: da predaju svu ratnu opremu, da se, ako žele, s vojnicima priključe Narodnooslobodilačkoj vojsci, da od guvernera Crne Gore i Boke traže da sve zarobljene pripadnike NOVJ, internice i uhapšene pusti na slobodu.

⚔️ 9. 9. 1943. Guverner Crne Gore Kurio Barbazeti, grof od Pruna, povodom kapitulacije Italije izdao proglas narodu Crne Gore u kome ističe da će italijanske trupe izvršiti svoju dužnost do kraja, te poziva narod na -spokojstvo, prisebnost duha, mir i jedinstvo-, obećavajući puštanje na slobodu političkih zatvorenika.

Dokumenti

📜 Obaveštenje generala Pircija Birolija od 23. maja 1941. Komandi 2. armije da divizija „Marke (Marche) i Baza Dubrovnik prelaze u nadležnost 2. armije

📜 Naređenje Aleksandra Pircija Birolija od 15 jula 1941 god. za preduzimanje hitnih mjera na teritoriji Crne Gore radi ugušivanja narodnog ustanka

📜 Izveštaj generala Pircija Birolija od 22. jula 1941. Vrhovnoj komandi o situaciji i dejstvu potčinjenih jedinica u Crnoj Gori

📜 Izveštaj generala Pircija Birolija od 23. jula 1941. načelniku Glavnog generalštaba o teškoćama u izvođenju operacija u Crnoj Gori

📜 Naređenje generala Pircija Birolija od 23. jula 1941. komandantu 14. armijskog korpusa o zadacima združenih jedinica u ope racijama za ugušivanje ustanka u Crnoj Gori

📜 Izveštaj generala Pircija Birolija od 2. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Naredba Pircija Birolija od 5 avgusta 1941 god. svim opštinskim i seoskim starješinama za predaju oružja i ratne opreme

📜 Naređenje Pircija Birolija ol 8 avgusta 1941 goc. komandi Četrnaestog armiskog korpusa za konfiskaciju imovine ustaničnih porodica

📜 Izveštaj generala Pircija Birolija od 12. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Poziv guvernera Crne Gore od 31 oktobra 1941 god. crnogorskom narodu da se vrati kući i preda oružje italijanskim vlastima

📜 Odgovor na proglas Pircia Birolia - članak iz Saopštenja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 godine

📜 Naredba guvernera Crne Gore od 4. decembra 1941. o kaznenim merama za dela ugrožavanja javnog poretka i sigurnosti

📜 Naređenje guvernera Crne Gore od 16 decembra 1941 god. Komandi trupa za preduzimanje hitnih mjera u cilju sprečavanja porasta partizanskog pokreta u okolini Lovćena

📜 Naređenje guvernera Crne Gore od 12 januara 1942 god. o represivnim mjerama za svakog ubijenog ili ranjenog italijanskog oficira

📜 Dopis guvernera Crne Gore Pircija Birolija od 14. januara 1942. komandantu 2. armije generalu Ambroziju o sadejstvu italijanskih jedinica u nemačkim operacijama u istočnoj Bosni

📜 Pismo kvislinga Novice Radovnća od 14 januara 1942 god. guverneru Crne Gore povodom otstupanja italijanskih vlasti od date obaveze

📜 Poziv guvernera Crne Gore od aprila 1942 god. italijanskim vojnicima u Crnoj Gori na veće represalije nad crnogorskim narodom

📜 Pismo Jakova Jovovića od 29. maja 1942. italijanskom guverneru Crne Gore o ličnom i opštem stavu četnika prema italijanskom okupatoru

📜 Sporazum četničkog odbora i guvernera Crne Gore od 24 jula 1942 god. o zajedničkoj borbi protiv komunizma i formiranju letećih odreda

📜 Pismo Jovana Kontića od 12. avgusta 1942. Draži Mihailoviću povodom sporazuma između četničke nacionalne Komande Crne Gore i italijanskog guvernera Crne Gore o saradnji u borbi protiv NOP-a

📜 Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 2. novembra 1942. Draži Mihailoviću o poseti italijanskom guverneru Crne Gore i stanju u Crnoj Gori

📜 Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 7. novembra 1942. Draži Mihailoviću o poseti italijanskog guvernera Crne Gore Kolašinu

📜 Zabeleška Vrhovne komande o razgovoru načelnika Glavnog generalštaba sa generalima Birolijem i Robotijem na dan 3. marta 1943. u Rimu

📜 Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 12 maja 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o rezultatima razgovora sa guvernerom Crne Gore po pitanju rasporeda italijanskih snaga na teritoriji Crne Gore i Hercegovine

📜 Zabeleška pukovnika Grinjola o razgovoru guvernera Crne Gore Pircija Birolija 2. juna 1943. u Solunu sa nemačkim komandantom Jugoistoka generalom Lerom povodom saradnje nemačkih i italijanskih jedinica u operaciji Švarc

📜 Telegram Operativnog odeljenja Komande 2. armije od 4. juna 1943. Generalštabu KoV o rezultatima razgovora u Solunu između nemačkog generala Lera i guvernera Crne Gore Pircija Birolija

📜 Izveštaj guvernera Crne Gore generala Pircija Birolija od 26. juna 1943. Musoliniju o dvogodišnjoj delatnosti jedinica, komandi civilnih funkcionera

📜 Izveštaj guvernera Crne Gore od 14. jula 1943. Vrhovnoj komandi o operacijama protiv jedinica NOV i POJ u Crnoj Gori u periodu od početka aprila do 16. juna 1943. godine

Fotografije

Povezane odrednice

5. alpska divizija Pusteria 18. pešadijska divizija Messina Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Crnoj Gori 1942. Dubrovnik Krsto Popović 19. pešadijska divizija Venecija Operacija Schwarz Dragoljub Draža Mihailović SAD i Jugoslavija Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Pula Kapitulacija Italije Zelenaši Benito Mussolini Kolašin Bitka na Sutjesci Četnici u drugom svetskom ratu 32. pešadijska divizija Marche Pavle Đurišić Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Italija u drugom svetskom ratu 2. italijanska armija 38. pešadijska divizija Puglie 6. italijanski armijski korpus Saradnja četnika sa okupatorom 14. italijanski armijski korpus Italijanski zločini u Jugoslaviji Mario Robotti Jakov Jovović Druga neprijateljska ofanziva Avijacija u oslobodilačkom ratu Bajo Stanišić Vittorio Ambrosio Grčka u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. Komandant Jugoistoka Alexander Löhr Cetinje Đorđije Lašić Glavni štab Crne Gore 48. pešadijska divizija Taro 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Borbe u Crnoj Gori 1943. Ugo Cavallero