Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Bajo Stanišić

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 6 fotografija.

Dokumenti

📜 Obavještenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 18 februara 1942 god. štabu Grahovskog bataljona o prodoru Italijana do Bogetića i izdaji četničke bande Baja Stanišića

📜 Saopštenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 26 februara 1942 god. o borbama protiv Italijana i izdajstvu Baja Stanišića

📜 Izvještaj delegata Crnogorskog četničkog odbora od 26 februara 1942 god. komandantu okupacionih trupa u Crnoj Gori o rezultatima sastanka sa pukovnikom Bajom Stanišićem 

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 28 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o četničkoj ofanzivi prema Kolašinskom srezu, izdajstvu pukovnika Baja Stanišića i prodoru Italijana ka Nikšiću

📜 Pismo Blaža Jovanovića od 23 aprila 1942 god. Ivanu Milutinoviću o pripremama Baja Stanišića za napad na Župu i o situaciji oko Nikšića

📜 Proglas izdajnika Baja Stanišića od maja 1942 god. Hercegovcima

📜 Pismo britanskog majora Hadsona od 11. juna 1942. Draži Mihailoviću o stavu britanske vlade prema četničkoj organizaciji

📜 Molba komandanta Zetskog letećeg odreda od 29. septembra 1942. komandantu italijanske divizije »Ferara« za đodelu municije

📜 Obaveštenje Komande italijanske pešadijske divizije »Ferara« od 14. oktobra 1942. Baju Stanišiću o obiiasku 3. bataljona Zetskog odreda

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića od 9. decembra 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru sa generalom Blažom Đukanovićem i pukovnikom Bajom Stanišićem o pripremama za operaciju protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni

📜 Izvestaj komandanta Kombinovanog korpusa od 13. marta 1943. Baju Stanišiću o formiranju, borbenom rasporedu i zadacima jedinica Korpusa

📜 Zahtjev četničkog komandanta Baja Stanišića od 2 aprila 1943 god. Šestoj ustaško-domobranskoj diviziji za dodjelu municije i bombi

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jutoslavije od 7 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za razbijanje četničke bande Baja Stanišića

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOV Jugoslavije od 12 oktobra 1943 god. Štabu Pete crnogorske udarne brigade i italijanskoj brigadi Aosta za pripremu napada na četničke bande Baja Stanišića kod Manastira Ostroga

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za prebacivanje dva bataljona Pete brigade na pravac Bioče - Kuči - Zeta čim likvidiraju četničku bandu Baja Stanišića

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije o likvidaciji četničke grupe Baja Stanišića i Blaža Đukanovića u Manastiru Ostrogu

📜 Saopštenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 24. oktobra 1943. povodom likvidacije ratnih zločinaca Blaža Vukanovića, Baja Stanišića i drugih narodnih neprijatelja

Fotografije

Povezane odrednice

Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Nikšićki partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Nikšić Mostar 3. udarna divizija NOVJ Zetski četnički odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Britanska pomoć četnicima Partizanski odred Bijeli Pavle Vlada Velike Britanije Sanitet u ratu Dragoljub Draža Mihailović Pavle Đurišić 23. pešadijska divizija Ferrara Brigada Aosta Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu Dobrosav Jevđević Čačak Petar Baćović Ivan Milutinović Borbe u Hercegovini 1943. Logor Banjica Borbe u Hercegovini 1942. Pirzio Biroli Vrhovni štab NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Britanija i Jugoslavija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Duane Hudson Bitka na Neretvi 2. udarni korpus NOVJ Blažo Jovanović Operacija Weiss Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Crnoj Gori 1942. Kolašin Danilovgrad Streljanja u oslobodilačkom ratu